...................
...................
TÜRKİYE DİASPORASINDAKİ
SÜLALE
LER  ve
YERLEŞİM YERLERİ

Hazırlayan:
Mustafa Ulamlı


Bilgi vermek isterseniz:
cc-turkiye@circassiancenter.com

                                                        

MARAŞ

                                                        

..................................................
Afşin
    Deveboynu
        
  ..................................................
(Kabardey)
Dav,
Sımıt,
Getje,
Meremıko,
Hasçu,
Dokul,
Thazepl,
Phontarıja,
Şıbzığua,
Guyıca,
Jenjıt,
Bargun,
Geteje

 
     
..................................................
Andırın
  Yeşiltepe
     Kavaklıtepe
        Benagoe
 
  ..................................................
(Kabardey, Abzegh)
Mertoko,
Veroko,
Kuşha,
Şıvan,
Teuve.

Şid,
Lambej,
Tharıko,
Wedah,
Bughaşe,
Did,
Gı'da.

Bilgi: Teuwe Hajiyigo
 
     
..................................................
Andırın
  Altınboğa
    Wıhablepo
  ..................................................
(Kabardey)
Gouşrogo,
Pea'ga.

Bilgi: Teuwe Hajiyigo
 
     
..................................................
Andırın
    Akifiye
  ..................................................
(Wubıh, Abzegh)
Berzeg,
Ajuk,
Mecöz,
Duğ,
Dıw,
Deçen,
Melgoşh,
Hatko

 
     
..................................................
Elbistan
    Soğucak
         Astemıre
  ..................................................
(Kabardey)
Terekegua,
Keref,
Hatıj,
Selah,
Haşuş,
Alho

 
     
..................................................
Göksun
    Haciömer
         Kojege
  ..................................................
(Kabardey)
Şıruh,
Tok,
Wunaşe,
Yelkaş,
Apejıgh,
Gibil,
Haşeg,
Mıtıj,
Gerş,
Aşıj,
Zeruna,
Merziye,
Haguare,
Gubj (Hambırsom)
Şeri

Bilgi: Kurtaran Karcı
 
     
..................................................
Göksun
    Kamışçık
        
  ..................................................
(Kabardey)
Gel,
Azmet,
Jınjake,
Hatkut,
Late,
Şegem,
Ponej,
Lekoşek,
Lemerdon,
Abanoka,
Apejıh,
Guğujoka,
Jemenbe,
Melemuga

 
Bilgi:
Tamer Tutucu
     
..................................................
Göksun
    Büyükçamurlu
        
  ..................................................
(Wubıh, Shapsugh, Abzegh)
Ansoquo,
Habpce,
Şamırza,
Yelgan,
Haşadög,
Fokışe,
Buğune,
Gaz,
Janik,
Göbaçoka,
Bereket,
Bağot,
Mıgaf,
Melaune,
Hajgul,
Ajuk,
Berzeg,
Handeregoj,
Duğu,
Deçen,
Bace

 
     
..................................................
Göksun
    Çardak
        
  ..................................................
(Çeçen)
Yalxoy,
Dişnoy,
Akkiy,
Benoy,
Kurşloy,
Certkhoy,
Sesanxoy,
Şuonoy,
Biltoy,
Ertnoy,
Lamaroy,
Scontroy,
Peşhoy,
Baaloy,
Ershoy,
Neşhoy,
Gendirginoy,
Enganoy

 
     
..................................................
Göksun
    Karahmet
        
  ..................................................
(Kabardey)
Kempare,
Balkar,
Afona,
Şıruvh,
Zeşoka,
Sebene,
Belağ,
Derağe,
Vunej,
Hakeş,
Gıda,
Kude

 
     
..................................................
Göksun
    Yantepe
         Yusufefendi
  ..................................................
(Kabardey)
Yemuz,
Afona,
Hajğule,
Höje,
Memyhağ,
Lekoşek,
Şhagöş,
Zığona,
Şıbzığa,
Kude,
Şokul

Ğoqoke

Bilgi: Telhat Güngör
 
     
..................................................
Göksun
    Korkmaz
         Kırkmaz
  ..................................................
(Kabardey)
Yhame,
Yender,
Mıle,
Dude,
Şokul,
Tağzit,
Alhas,
Gufejoka

Neğaple

Bilgi: Enver Bolat
 
     
..................................................
Göksun
    Kaleköy
       Kaleseğleyen
  ..................................................
(Kabardey)
Afona,
Şereg,
Sarağa,
Hatkut,
Zuruna,
Gibil,
Tata (Toğ),
Hoşey

 
     
..................................................
Göksun
    Yağmurlu
        
  ..................................................
(Kabardey)
Mıtıj,
Apejıh,
Merze,
Şeri,
Hatkut,
Perit,
Hagara

 
     
..................................................
Göksun
    Fındık
        
  ..................................................
(Kabardey)
Tambi,
Karden,
Kuşha (Asetin),
Vurım,
Hajeslenığa (Asetin),
Hoşey,
Hanvaşe,
Haşel,
Şomavhe,
Thazepl,
Verıl,
Höje

Verış
Herli
Hupe
Soh
Babış
Lığur
Limaho

Bilgi: Rauf Aydemir

Liy

Bilgi: Sinan Benli
     
..................................................
Göksun
    Temuraga
        
  ..................................................
(Kabardey)
Zeşoka,
Kunıj,
Bahtır,
Aşhot,
Gelin,
Merzey,
Kefo,
Şogenşave,
Hanağa,
Hajbiş,
Janik,
Belağ,
Bemhyağ,
Yemzeğ,
Şak,
Tuma

 
Gumbal,
L'ewıj,
Ardıhan,
Laz,
Bereket.

Bilgi: ZEŞOKA Ahmet Çelik
     
..................................................
Göksun
    Saraycık
        
  ..................................................
(Kabardey)
Jilehij,
Hatıj,
Gubır,
Jankazı,
Hakeş,
Astenır,
Kancaşu,
Juk,
Pşıvik,
Jıloka (Hatıka),
Merzey,
Memreş,
Yilal (Asetin),
Şogen,
Şereg,
Hoca (Kuşha)

 
     
..................................................
Salyan
   
        
  ..................................................
(Kabardey)
Memreş,
Merzey,
Gerihan,
Girite