...................
...................
TÜRKİYE DİASPORASINDAKİ
SÜLALE
LER  ve
YERLEŞİM YERLERİ

Hazırlayan:
Mustafa Ulamlı


Bilgi vermek isterseniz:
cc-turkiye@circassiancenter.com

                                                        

KAYSERİ

                                                        

..................................................
Pınarbaşı
Kaftangiyen
         (Yanzorey)
         (Yanzor)
        
  ..................................................
(Kabardey)
Kambike,
Pırxış,
Zeğaşte,
Zepışe,
Hax,
Tox,
Şepar,
Ğuşaw,
Memxağ,
Megey,
Karasuk,
Gumuk,
Oh,
Kuşha,
Beslen,
Şogen,
Sosmag,
Karden,
Darıgo,
Hajmerem,
Perıt,
Beşkur,
Ğuge,
Thambılmışx,
Kışi. 
(Yaşayan yok.)

Bilgi: Alişan Kaya
 
     
..................................................
Pınarbaşı
Büyükkabaktepe
                 (Bjepe)
        
  ..................................................
(Kabardey)
Албора (Albora)
Беремыкъуэ (Beremuko)
Демелей (Demeley)
тlаш (Deş)
Хьэгундокъуэ (Hagundoka)
Шакъ (Shak)
Tамбий (Tambiy)
Ажджэрий (Ajgeri)
Къуэдзокъуэ (Kodzoko)
Лъэпщокъуэ (Lepşoko)
Иту (хъэжбырам) (Yitu)
К1эрэф (Keref)
Хэж (Hej)
гъук1э (Guge)
Шащ1э (Şaşe)
Жамбылэ Jambıle)
Сэрхъощ (Serhoş)
Копэщер (Kopeşer)
Щапар (Şapar)
Думэныщ (Dumenış)
Жэмысе (Jemıse)
зэхъуэхъу (Zehuehu)
Жанхъуэт (Janxuet)

Bilgi: KODZOKO Eray
 
     
..................................................
Pınarbaşı
Küçükkabaktepe
                
        
  ..................................................
(Kabardey)
Къэраба (Karabe)
къуэжъ (Koj)
Кушмэзыкъуэ (Kuşmızoka)
Къущхъэ (Kushxa)
блэнауэ (Bılenavoe)
Карагул (Karagu)
урыс (Vurıs)

Bilgi: KODZOKO Eray
 
     
..................................................
Pınarbaşı
  Yukarı Kızılçevik
             (Jeşhable)
        
  ..................................................
(Abaza, Kabardey, Shapsugh, Balkar)
Amhute,
Hajhe,
Duman,
Hute,
Gön,
Olup,
Meşine,
Kebişe,
Geşt,
Loshtan,
Tahambılmışh,
Voyogo,
Hacuk,
Geraşe,
Lukgeş,
Tgişhe,
Nehuş.

Bilgi: Abaza Ruşen Demir
 
     
..................................................
Pınarbaşı
   Aşağı Kızılçevik
             (Mekeney)
        
  ..................................................
(Kabardey)
Thahuaho,
Asker,
Memey,Thazepl,
Beg,
Huran,
Zıhoh,
Jıgo,
Jıletej,
Gıdetsım,
Borsa,
Ğıtse,
Şomaho


Bilgi: Ergün Kızılkaya
 
     
..................................................
Pınarbaşı
    Pazarsu
        Anzoreysug
        
  ..................................................
(Kabardey)
Kil
Tıkına
Tok
Tenoka
Merzey
Bırs
Bursa
Hajtiş
Altud

Bilgi: KİL Yakuphan Aşkın
 
     
..................................................
Uzunyayla
    Aşağı Karagöz
        Hosthable
  ..................................................
(Kabardey)
Karden,
Mirze,
Showetsuk,
Zanile,
Thakumabgo,
Host,
Benechej (Thamoko)
Kuşha,
Berezg,
Hagasha,
Laşe

Bilgi: BENECHEJ (THAMOKO) Oğuz Pechenek
 

Benejej (Peçenek)

Hagâşe (Yıldız)

Ha'tzuk( Polat )

Karden (Nart)

Kost (Yılmaz)

Kuş'ha (Demirkan)

Laşe (Çelik)

Mırze (Polat, Özden)

Şeve'tzuk (Soykuvvet)

Tıhakumabguo (Keskin)

Zenile (Ünal)


Bilgi: BENECHEJ Erkan Peçenek
     
..................................................
Pınarbaşı
    Yukarıkaragöz
        Makarhable
        
  ..................................................
(Kabardey)
Asker
Besleney
Beşto
Dıdu
Hakaşe
Hapa
Karden
Kerpet
Kufabz (Qufabz)
Kumaş (Abaza)
Kuşha
Makara
Mambat
Merşan (Abaza)
Sıruqua
Şıbzıhua
Şıd
Yegoj

Bilgi: BEŞTO Yılmaz Beştepe
 
     
..................................................
Pınarbaşı
    Karahalka
        
  ..................................................
(Kabardey)
Kuşha
Jilehij
(Hk)uran
Mertaze
Hud
Ganouga
Agoy
Zıgazej
Pigotıj
Kersen

Bilgi: KUŞHA Gülsen Özden
Bilgi: Alaaddin Özkan

 
     
..................................................
Pınarbaşı
    Uzunpınar
         Yınerıgey
  ..................................................
(Kabardey)
Balkar
Bekis
Beşgouğa
Beşgür
Blenava
Boled
Digeş
Duman
Fıra
Gefo
Göbeşi
Hajmerem
Jındık
Şegem
Şeşen
Tok
Yineroga

Bilgi: Tuncer Bayer
 
     
..................................................
Pınarbaşı
    Söğütlü
        
  ..................................................
Dağun,
Haceblık (Eblik),
İnatış (Udji),
Soğur,
Tambıy,
Yuvan

Bilgi: Sancar Şahan
 
     
..................................................
Pınarbaşı
    Devederesi
         Fedısıyejıy
  ..................................................
(Hatukuay)
Apezav,
Cenguy,
Duguj,
Mastırgo,
Guşha

Bilgi: CENGUY Cafer Turan
 
     
..................................................
Pınarbaşı
    Cinliören
        
  ..................................................
(Hatukuay)
Svecba,
Niberiniko,
Meritko,
Mastirko

Bilgi: Mutlu Albayrak
 
     
..................................................
Pınarbaşı
    Kırkpınar
        
  ..................................................
(Kabardey)
Abaza
Dışowko
Goşowko
Gaze
Hemaşa
Karden
Küşha
Lostan
Sasık

Bilgi: Dışowko Sabahattin
 
     
..................................................
Pınarbaşı
    Panlı
        
  ..................................................
(Abzegh)
Zıbe,
Tzey,
Tuğ,
Tl'ışe (Tılı'ışe),
Şhaguj,
Siuh,
Meretko,
Hatko,
Guaş,
Haban,
Çetav,
Bzıwımko,
Hatko,
Besnıy,
Bidanıko,
Selmen,
Çenguy,
Bağ,
Kesey,
Bırç'u,
Auvle

 
     
..................................................
Pınarbaşı
    Malak
        
  Köyde yaşamış ve yaşamakta olan sülale, aile
ve şu an kullandıkları soyadlar.
(Alfabetik sıra ile...)

AbzeheMuhamed
Ansovkho (Keçe)
Balkho (Bal)
Baskhığ (Memiş)
Başıl (Başıl)
Bath (Boran)---
Biram/Hatram (Bayram)
Cahımko (Şahin)
Debrakh (Kantekin-Noyan-Paksoy-Taştan)
Degumkho (Aytekin)
Dıragun (Cengiz)
G^arid (Tekin)
Garoh (Gören)
Habukh (Can)
Haccımkho
Hadeğale (Açal)
Hakrej (Yağanbu)
Hakar
Hanoşkho (Belen)
Haccav (Tazekuş)
Haleb (Candan)
Hapujımkho
Jevuchkho
Katsuv (Çoban)
Kharev
Kheğeç
Laykho (Şahin)
Mayıs (Belge, Bilgiç)
Melejımkho (Ceylan)
Merkaze (Kaya)
Mışevust
Makhe: Bahrikho (Aydemir)- Giccuv (Batur)- Hiğsa(Yıldırım)- Kheyirkho/Jekaji (Akpınar)- Maggeji
Mahmutji (Belli)---Vezir (Taş)-
Negoy (Çelebi-Tok)
Pşippıy (Çalışkan)
Pşıkan: Avşar (Barış)
Habal (Cebe)
Hacret (Demirbağ)
Quaş (Demir)
Şavuşkho (Şen)
Şuşak/Beslankho (Göksoy)
Şuthakum (Coşkun)--
Tatuv (Sezgin)
Tarkaho: (Demircan)
Yunus (Bülbül)- Patuv/Ceniç/Mazekul (Baykal)
Tukho (Ergin)
Volğey (Bilkay)
Yecid (Ödek)
Yemısh
Yevtuk
Yıkavkho: Davut/Turpal (Cansu)

 
Bilgi: ŞUŞAK/BESLANKHO Ünal 
     
..................................................
Pınarbaşı
    Yeniyassıpınar
         Janikoy
  ..................................................
(Kabardey)
Isnoko,
Sebnoko,
Haguj,
Sabancı,
Geref
Kanşawe

Bilgi: K. Hakan Kanshawe

Khutat-that
Asiboka
Karden
Nehus

Bilgi: Mansur Tuncay
 
Şurdum

Bilgi: İhsan Gazi Şurdum
     
..................................................
Pınarbaşı
    Eskiyassıpınar
         Şenibey
  ..................................................
(Kabardey)
 
Şurdum

Bilgi: İhsan Gazi Şurdum
     
..................................................
Pınarbaşı
    Sacayağı
         Beyazkoy
  ..................................................
(Kabardey)
Wordım,
Lup,
Haşoloğ,
Mole,
Şogen,
Arıpşe,
Debağo,
Neğo,


Bilgi: KIP Müzeyyen Kip

Kurmel (Kurmali)

Bilgi: KODZOKO Eray
 
     
..................................................
Pınarbaşı
    Hilmiye
    Beşkızakhable
  ..................................................
(Kabardey)
Beşkazak,
Bi,
Gened,
Hadef,
Hazığo,
Kupşın,
Megoawo,
Negoey,
Nır,
Pşıhaje,
Tambiy,
Tokmak,
Yılouko

Bilgi: Bülent Atcı
 
     
..................................................
Pınarbaşı
    Karaboğaz
        
  ..................................................
(Kabardey)
Ajbek,
Aslan,
Awcı,
Bekaldı,
Bırseko,
Borsa,
Gigi,
Haşpak,
Kajmıj,
Kanako,
Karagul,
Karma,
Karslı,
Koşoko,
Tlıs,
Treş,
Tokane,
Vıka

 
     
..................................................
Pınarbaşı
    Kılıçmehmet
        
  ..................................................
(Kabardey)
Adeje,
Karbek,
Phonterişje,
Teuwvej,
Sogkur
Verogo,
Kurmen,
Iderey,
Dumenış,
Kılışpi,
Duruk,
Thagoho,
Hagaşe,
Muğul.

Bilgi: Adige Bey

Zeğal,
Hakul,
Şırıt,
Koşkan,
Teywoej.

Bilgi: Bülent Atcı
 
     
..................................................
Pınarbaşı
    Taşoluk
        
  ..................................................
(Kabardey-Abzegh)
Akey,
Aşbogo,
Afasıj,
Bek.
Bırseyko,
Ğubj,
Hapassa,
Tambiy ,
Tegulan,
Kalmık,
Kardan,
Kanoga,
Siyugh, 
Şez,  
Yıwan
 
Bilgi:
İrfan Kaya
     
..................................................
Pınarbaşı
   
Kazancık
        
  ..................................................
(Abhaz)
Agaçe,
Af,
Deg,
Une,
Khadeuk,
Yağan,
Nakhşır,
Ğıza,
Loğuf,
Liy,
Bamış,
Abha,
Yaş,
Jetger,
Yismeyl,
Karabe,
Thayzıuh

 
     
..................................................
Pınarbaşı
    Üçpınar
        
  ..................................................
(Kabardey)
Ansiqa,
Blenemih,
Bij,
Şid,
Aleskir,
Abreg,
Habe,
Kanamet,
Şigaliga,
Baqu

Meker
Şıd
Bıj
Agoey
Geref
Dumen
Aleskir
Şığalığo
Ansıqo
Ğabe
Kanamet
Mekawo
Zeğaşte
Blenemıh
Baqu
Abreg

Bilgi: Vedat Meker
 
     
..................................................
Pınarbaşı
    Yahyabey
        
  ..................................................
(Kabardey)
Qarats`ik`u,
Qantl`oque,
Şet,
Besleney,
Hameque,
F`its`e,
Bev,
Şid,
Şibzixhue,
Guebek,
Bağ, Xute,
Thek`umaşe,
Bevij,
Qarden,
Hajumar,
Hamirze-Qeytique

 
     
..................................................
Pınarbaşı
    İnliören
         Xewsay  
  ..................................................
(Hatukuay)
Lepşavko,
Birç,
Heusay,
Degumko,
Huaje,
Şagandiye,
Tuğ,
Yeutikh,
Utij,
Semegumko,
Kankoş,
Najomko,
Kerşay,
Nakarko,
Kuşhaxer

 
     
..................................................
Pınarbaşı
    Methiye
         Mudarey  
  ..................................................
(Kabardey)
Janxot,
Nıbej,
Koşi,
Digeş,
Baze,
Merzey,
Begul,
Gardan,
Hajevod,
Verogo,
Nezer,
İigix,
Meremgul,
Bıf.


Bilgi: Turgut Janxot
 
     
..................................................
Pınarbaşı
    Hayriye
         Jamırzey
  ..................................................
(Kabardey)
Xivlaogo,
Aşxod,
Verılh,
İslam,
Aşur,
Kişii,
Guce,
Muradin.


Bilgi: Turgut Janxot
 
     
..................................................
Pınarbaşı
    Potuklu
        Yısmelkıt
        Yısmelkoaje  
  ..................................................
(Abhaz)

Ağaçe (Yılmaz)
Apha
Bekiz (Temeltaş)
Çıça (Sönmez)
Dudu (Sefil)
Getawa (Güleç)
Ğan
Hıstı (Ateş)
Jemikoa (Tatlı)
Kuş
Kudaçıri
Mıd (Öçal,Köse)
Mıhaça (Kaya)
Nakşır (Özçelik)

Şemafe (Yıldırım)
Tad

 
Bilgi: Jankat Yıldırım
     
..................................................
Yahyalı
    Babuguey
         Benegue
  ..................................................
(Kabardey, Abzegh)
Hakuj (Haguj),
Şelpag,
Keytıkoe (Geytıgo),
Dzibe (Zibe),
Melley,
Kankul (Kangul),
Şıbzıhoe (Şıbzıho),
Kurmalı (Kurmel),
Nehuş,
Merem,
Tambiy (Tanbiy)…
Şimtaz,
Vodeh,
Ademey,
Muğelh (Moğelh),
Teter,
Harıf.

Bilgi: Hakuj'ukoe
 
     
..................................................
Alamescit
    Tlığur Hable
        
  ..................................................
(Kabardey)
Adeje,
Ademey,
Dumenış,
Tlığur,
Dumen,
Lup,
Hamıko

Bilgi: Bülent Atcı
 
     
..................................................
Uzunyayla
    Dikilitaş
        
  ..................................................
(Kabardey)
Apşe,
Besleney,
Tığuj,
Ğubjoko,
Mole,
Gefo,
Zanile,
Kip,
Mezan,
Hasuk,
Mefej,
Ştım,
Wotey,
Vegaje

Bilgi: Ömer Yıldız
www.dikilitas.org

Şhtım
Weteey
H’ats’iq’u
T’ixhuijh
Apşhe
Mole
Besleney
Kip
Ghuibjoque
Meşejh
K’efo
Mezan
Veqaş’e


Bilgi: Münteha Gülsu
 
     
..................................................
Uzunyayla
    Taşlıgeçit
         (Toxable)
        
  ..................................................
(Kabardey)
Şigej,
Tox,
Kancaşoe 

Bilgi: Şigej Nesij Yılmaz