...................
...................
TÜRKİYE DİASPORASINDAKİ
SÜLALE
LER  ve
YERLEŞİM YERLERİ

Hazırlayan:
Mustafa Ulamlı


Bilgi vermek isterseniz:
cc-turkiye@circassiancenter.com

                                                        

KOCAELİ

                                                        

..................................................
Kandıra
    Fethiye
        
  ..................................................
(Abhaz)
Amıçba,
Aşbuha,
Ardzır,
Harozkiya,
Huk,
Şuşha

 
     
..................................................
Merkez
    Ketence
        
  ..................................................
(Abzegh, Shapsugh)
Acmuj,
Andırhay,
Akıj,
Bıkujıyeko,
Brameko,
Bjedug,
Bage,
Bğane,
Bılım,
Huako,
Cermize,
Duho,
Adadıvko,
Çetav,
Hatko,
Huvaj,
Huşt,
Hakurine,
Halığuaşe,
Hacemiz,
Harul,
Hajohmediko,
Hesanko,
Huşaplı,
Havşeko,
Hajmemetko,
Haştamko,
Hokon,
Hakujiyeko,
Hapiy,
Hatamko,
Hanıujo,
Kube,
Kuaş,
Kalmıko,
Keleşov,
Kobli,
Karden,
Kabartıko,
Lıışe,
Lııjıyeko,
Lııhıjıko,
Levko,
Mışevost,
Meskune,
Melışe,
Mokvavko,
Nahleşko,
Neuş,
Naş,
Nejuş,
Nuhujko,
Neğueykoi,
Pşımaf,
Pezadıko,
Pçenleşu,
Psehel'ı,
Pheşobış,
Rıftıko,
Sapiy,
Sovmış,
Şogen,
Secaş,
Şehelt,
Tsey,
Thaghuaşe,
Talustanıko,
Tramko,
Thağae,
Vursımko,
Yeğvaş,
Yeşuako,
Yediç,
Seruş'e,
Guğoj,
Nanuko.

Bilgi: GUĞOJ Sami Korkut
 
     
..................................................
Merkez
    Uzuntarla
        
  ..................................................
(Abzegh, Shapsugh)
Ahhasko,
Ancuk,
Hakış,
Besniy,
Blavko,
Halhako,
Hapşıko,
Hakule,
Hakerej,
Fujkalıko,
Govko,
Horel,
Kuey,
Sıkujye,
Tuğuj,
Voşe,
Şefijko,
Tave,
Vujejye,
Yebjin,
Hacıbasko,
Hatko,
Meretiko,
Pşıvnıko,
Tupujıko,
Tamko,
Hajemko,
Kaleluteke,
Kalıko,
Kazanıko,
Lıışe,
Sudın,
Kuşıko,
Lıv,
Lığuneko,
Nac,
Nutho,
Pşukuyko,
Pılaşko,
Pşıkonka,
Pşavnoko,
Melahko,
Ketye,
Şavko,
Şuışıko,
Lıımafko,
Toğapsev,
Tıkıne,
Yezıhk ,
Yediç,
Cınaho,
Carıko,
Lehıhako

 
     
..................................................
Merkez
    Maşukiye
        
  ..................................................
(Abhaz, Wubıh, Shapsugh, Gürcü)
Çıf,
Çule,
Hamte,
Plahe,
Şhaplı,
Voçbe,
Vucase,
Le
şkeri

Bilgi: LEŞKERİ Derbent Leşkeri

 
     
..................................................
Merkez
   Hikmetiye
     Büyükderbent
  ..................................................
(Abzegh, Abhaz)
Ardzına,
Ardzınba,
Agumba,
Çikşih,
Çıhnı,
Gırşına,
Şema,
Şamba,
Toan

 
     
..................................................
Sapanca
    Yanık
        
  ..................................................
(Shapsugh, Wubıh)
Cuje,
Guj,
Hunca,
Khuş,
Lokuaşe,
Şabe,
Şoneu,
Rude,
Şhaplhı,
Vucejise.