...................
...................
TÜRKİYE DİASPORASINDAKİ
SÜLALE
LER  ve
YERLEŞİM YERLERİ

Hazırlayan:
Mustafa Ulamlı


Bilgi vermek isterseniz:
cc-turkiye@circassiancenter.com

                                                        

SAKARYA

                                                        

..................................................
Arifiye
   Çaybaşı
       Fuadiye
         Karzekhable
       
  ..................................................
(Shapsugh)
Mışe,
Tletseruk,
Ş'utz'e
Sinan
Bghane,
Çıtuj,
Hathı,
Meges

Bilgi: MIŞE Nezih 
     
..................................................
Sapanca
    Kırkpınar
       
  ..................................................
(Wubıh)
Shapli

Bilgi: SHAPLİ Murat Albaş
Not: Shapli muhtar Ahmet Bey Sakarya'nın Sapanca İlçesi Kırkpınar beldesinin kurucusudur. Mezar taşında (Wubıh Shapli, Kafkasya Çerkeslerinden, Kırkpınar'ın kurucusu, ilk muhtarı ve bu mezarlığı vakfeden) vb. yazmaktadır. Hanımının adı Dahe'dir. O zaman Sapanca'ya bağlı köy olarak kurulan Kırkpınar, 1971 yılında Wubıh Shapli Muhtar Ahmet Bey torunu, Mustafa Albaş tarafından belediye ile şereflendirilmiş  torun Mustafa Albaş ise Kırkpınar köyünün son muhtarı ve Kırkpınar Belediye'sinin kurucusu, ilk belediye başkanı olarak soyumuzu onurlandırmışlardır. Shapli Çerkesce'de, hırslı-çabuk hiddetlenen-kızgın gibi anlamlar içerdiğinden, soyadı kanunu çıkınca tam olarak Türkçe karşılığını çeviremediklerinden "ALBAŞ" olarak uyarlamışlardır. Albaş soyadımızın manası da buradan gelmektedir. En derin saygılarımla, hürmetlerimi arz ederim.
 
     
..................................................
Maksudiye
   
  ..................................................
(Jadekale ve Tutuwkho hable)
Açümıjj,
Thaghuşşe,
Natxhue,
Jade,
Wuşşıy,
Guser,
Şşaweş”u,
Lheç”as,
Naş,
Deguf,
Şşawkhue,
Kobli,
Pşşawkhue,
Bage,
Khuy,
Zel”i,
Abrek,
Beçaşe,
Şşhalaxhue,
Ak”eo,
Şşegaşşe,
Aç”eo,
Şaşşıkhue,
Hatxı,
Psınetxhuc,
Egu,
Shöwmiz (Shapsugh),
Thamzıkhue (Besleney),
Şevgen ,
JjaJJıy (Abzegh)
 
     
..................................................
Hendek
    Soğuksu
       
  ..................................................
(Abhaz)
Açiyba,
Cıncal,
Kutaliya,
Aguhua (Köyden Çıktı),
Çasipa,
Kutarba (Kalmadı),
Aguma,
Çukanba (Kolipa),
Laçışa (Kalmadı),
Ahba,
Davutiya,
Lazariya,
Ajiyba,
Fönua,
Mahariya (Köyden Çıktı),
Akutba,
Gındiya,
Matuvaa,
Amıçba,
Hanipa,
Paçliya,
Arüytaa,
Haraziya (Köyden Çıktı),
Pala,
Aşba,
Hıraçaa,
Papa,
Atırşba (Köyden Çıktı),
Hasova (Dapua),
Pithuriya,
Ayrınba,
Karaçaa,
Ruğniya,
Azınba,
Kımçaa,
Sıba,
Babaşiya,
Kımkiya,
Şılaraa,
Barzua,
Koçipa,
Tapşaa,
Bevipa,
Koğoniya,
Tukipa,
Binalaa ( Köyden Çıktı),
Kozba,
Yuvana,
Capua,
Kurniya,
Yuvanza,
Muhusaa (Kalmadı),
Çicaa (Köyden Çıktı)

 
     
..................................................
Merkez
    Alancuma
  ..................................................
(Shapsugh)
Cihal,
Haur,
Mamır,
Mamiş,
Matha,
Met,
Ovaye,
Sinen,
Şelaho,
Şıblakho,
Turkav,
Vasiya (Abhaz),
Yerguj

 
     
..................................................
Merkez
    Şükriye
       
  ..................................................
(Abhaz)
Palba,
Kapşaa,
Lazbaa,
Muçhaçbaa,
Kukunaa

 
     
..................................................
Akyazı
   Balbalı
     
        
  ..................................................
(Abhaz)
Huksupha

Bilgi: Murat Şen
 
     
..................................................
Hendek
   Kalayık
      Aftzuca
         Ahçıpsa
  ..................................................
(Abhaz)
Agumba,
Mufıdaa,
Akucba,
Satba,
Avrusıpa,
Kozba,
Yasba,
Bırıpa,
Acanba,
Tataraa,
Humsac,
Naşba,
Gosa,
Kımcaa,
Bırıpa.

Bilgi: Ferda Mertdil

Avassa
Akucba
Kabba


Bilgi: AVRUSİPA İbrahim Hacıoğlu