...................
...................
PHEİDİAS

CircassianCenter Kültür-Sanat

                         
 
...................
 
...................
Yunan heykeltıraş (M.Ö. 490-425). Yaşamı üzerine çok az bilgi vardır. Atinalı Kharmides’in oğlu olduğu ve M.Ö. 425 dolayında öldüğü kabul edilir. Hegias ve Agelades’ın yanında yetişti. Daha Antik Çağ’da Tanrı heykelleriyle büyük bir saygınlığa ulaşan Phidias’ın Atina Parthenon’undaki Athena Pathenos ve Olympia Zeus Tapınağı’ndaki Zeus kült heykelleri Pausanias’ça ayrıntılı biçimde betimlenmiştir. İÖ 438′de tamamlanan Athena Parthenos 12 m. yüksekliğinde altın fildişi bir heykeldi. Eser yalnızca küçük mermer kopyalarıyla (Atina Ulusal Müzesi’ndeki Athena Varvakion, Bergama Kitaplığında bulunan ve Berlin Müzesi’nde saklanan Athena Parthenos vb.), Tanrıçanın sandaletlerinin, miğferinin ve kalkanının kopyalarıyla günümüze gelebildi.
 

Phidias’ın, Panainos ve Kolotes’in işbirliğiyle gerçekleştirdiği Olympia’daki taht üzerinde oturan dev Zeus heykeli ise, dünyanın yedi harikasından biri olarak biliniyordu. Kopyaları bulunmayan bu eser Antik sikkeler üzerinde betimlenmiştir.

Phidias, dostu ve koruyucusu olan devlet adamı Perikles’çe Akropolis’teki yapıların ve bunların heykelcilik çalışmalarının denetlenmesinde baş sorumlu oiarak görevlendirilmişti. Bu işleviyle Phidias’ın Parthenon’un mimarlığının ve ünlü heykellerinin tasarımında önemli bir rol oynadığı kabul edilir. Günümüze Roma Phidias, tahtla oturan Zeus Heykeli kopyası.Bu kez hangi yan kendini diri diri gömdürmeye razı olursa oranın sınır sayılması konusunda anlaşmaya varılır. Yurtları için hiçbir özveriden çekinmeyen Philaeni kardeşler öneriyi hemen kabul edince Kartaca durumdan kazançlı çıkar; onların gömüldüğü yer olan, Area Phillaeno tepesi sınır sayılır (Tunus yakınları).

Milattan önce 440 yılında yaptığı anıtlar 2 bin 400 yıl sonra günümüzde dahi Atina'da Parthenon'un tepesinde ayaktadır. Bugüne kadar bunlar Batı geleneğinin en büyük heykeltıraşlık eserleri sayılmıştır. Phidias dünyanın en büyük heykeli olan Zeus heykelini kuyumcu gereçleriyle yapmıştır. Herkesin hayran kaldığı bu anıtlarla ilgili faturayı şehrin mali işler başkanına gönderdiğinde, başkan ödeme yapmayı reddetmiştir.

'Bu anıtlar, Atina’nın en yüksek tepesinin üstündeki tapınağın çatısına dikilmiştir. Herkes önyüzünü görebilse de arka yüzünü kesinlikle görememektedir ve sen bize hiç kimsenin göremediği arka kısımlarını da fatura ediyorsun.'

Phidias sert bir şekilde yanıt verir:

'Yanılıyorsun, Tanrılar onu görebilir.'