...................
...................
ÖNEMLİ TARİHLER

Kafdağı Dergisi, 25-26 Mart 1989

                         
 
...................
 
 

Ocak

01.01.1978 - Kuzey Kafkasya'lı yayıncı ve yazar Dr. Vasfi Güsar İstanbul'da öldü

05.01.1860 - Kafkas göçmenlerinin sorunlarıyla ilgilenmek üzere "Göçmen Komisyonu" kuruldu.

08.01.1961 - Dünya Güreş Şampiyonu Yaşar Doğu öldü.

08.01.1962 - Pşimaho Kosok öldü.

02.01.1922 - Karaçay - Çerkessk Özerk Bölgesi'nin kuruluşu

12.01.1989 - Olimpiyat  2’incisi Avrupa Şampiyonu, Adil Candemir öldü.

16.01.1922 - Balkar Ulusal Semti’nin Kabardey Özerk Bölgesi'ne eklenmesi.

19.01.1931 - Yazar Fetgerey Şöenu öldü.

24.01.1517 -  Mısır Çerkes Sultanlığı'nın yıkılışı.

29.01.1890 - Tunuslu Hayrettin Paşa (TLAŞ) İstanbul'da öldü.

 

Şubat

04.02.1871 - Şeyh Şamil Med ine'de öldü.
06.02.1946 - General Kılıç Girey'in idam edilmesi
09.02.1944 - Hayrullah Süleyman Yediç öldü.
10.02.1947 - Bestekar Muhlis Sebahattin öldü.
11.02.1945 - Yalta Konferansı.
12.02.1840 - Büyük Adige Saldırısı ve Bahar Zaferi.
23.02.1944 - Çeçen - İnguş halkının diger bazı

Kuzey Kafkasyalılarla. birlikte Sibirya'ya sürülmesi.

 

Mart

01.03.1811 - Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın

Kahire'de hile ile Çerkes Beylerini öldürtmesi.

04.03.1921 - Abhazya Muhtar S.S.C.

kuruldu.(Başkenti: Sohum)

04.03.1936 - Mısır Çerkes Kardeşler Cemiyeti

Başkanı Abdülhamit Huştoko'nun ölümü.

08.03.0000 - Dünya Kadınlar Günü.
08.03.1922 - Yazar Hadağatle Asker'in doğumu.

14.03.1853 - Adige dili günü (İlk Adige alfabesinin

basıldığı tarih).

17.03.1944 - Kuzey Kafkasya Kurtuluş Savaşı'na

katılan Albay Süleyman izzet Tsey öldü.

21.03.0000 - Dünya Irkçılıkla Mücadele günü.
24.03.1789 - Rusların Anapa'ya saldırısı.
24.03.1941 - Prof. Aziz Meker İstanbul'da öldü.
26.03.1961 - Prof. Ahmet Nabi Magoma öldü.
27.03.0000 - Dünya Tiyatrolar Günü.

 

Nisan

04.04.1972 - Bek Sultan Batırhan öldü.
05.04.1972 - Abazin yazar Jir Hamit öldü.
08.04.1901 - Büyük komutan Naip Muhammed

Emin öldü.

08.04.1960 - Abhaz ozan Dirmit Gulya öldü
13.04.1794 - Şeyh Mansur öldü.
14.04.1922 - Adige tarihçi Met Çunatuko İzzet Paşa

öldü.

20.04.1922 - Güney Osetya Özerk Bölgesi kuruldu.

(Baskenti : Tsinwali)

24.04.1852 - Hacı Murat'ın ölümü.
24.04.1973 - Yazar ve yayıncı Mehmet KETEY öldü
 

Mayıs

01.05.1952 - Çerkesyalı yazar Tambi Elehoti öldü
02.05.1923 - Batı Anadolu’dan Çerkes köylerinin

sürgünü.(12.5.2923 / 18.12.1923)

10.05.1954 - Büyük Kafkas Tarihçisi General İsmail

Berkuk Londra'da öldü

11.05.1918 - İlk Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti

kuruldu.

10.05.1962 - Çerkes Yazar Seyin TIME (Hüseyin

Şemi TÜMER) öldü

21.05.1864 - Çarlık Rusyasının son Adige direnişini

kırması ve göç.

23.05.1946 - Ressam Şevket DAĞ öldü.
28.05.1945 - Drau Faciası

 

Haziran

08.06.1438 - Sultan Banbay öldü.
10.06.1844 - Negume Şore Beçmirze öldü.
12.06.1838 - Ahul - Goh Muhasarası.
14.06.1979 - Mersin Kafkas Kültür Demeği'ne

silahlı saldırıda bulunuldu Ali ÖGE

öldürüldü.

22.06.1941 - Nazi Almanyası'nın Kafkasya'ya

saldırısı.

 

Temmuz

02.07.1864 - 1 milyon Çerkesin Osmanlı Devletine

göçürülmesi için kararname ilan edildi.

02.07.1927 - Ünlü Çerkes Ressam Avni Lifij 'in

ölümü

05.07.1979 - Uzunyayla'nın Aşağıboran Çeçen

Kabardey köyüne Avşarlar tarafından yapılan silahlı saldırıda Fahri Doğan öldürüldü.

06.07.1957 - Prof.Dr. Meszaros Yulya (hititolog)

öldü

07.07.1925 - Kuzey Osetya Özerk Bölgesi kuruldu.

(Başkenti :Orhinikidze)

08.07.1945 - Dargo Muharebesi.

25.07.1927 - 145 Çerkesin de bulundugu bir bölüm

mültecinin Saraçoğlu Hükümeti tarafından S.S.C.B.'ne iadesi.

26.07.1963 - Ünlü Çerkes yazar ve bilim adamı

Prof. Aytek Namitok öldü.

26.07.1963 - Brüksel'de Kafkasyalı delegeler

tarafından Kafkas Konfederasyonu Misakı'nın imzalanması.

27.07.1922 - Adige Özerk Bölgesi kuruldu (Başkent

Maykop)

 

Ağustos

01.08.0000 - Vatana dönenler günü.

10.08.1952 - Şeyh Zahed Güsar öldü.
30.08.1935 - Ressam Namık İsmail Zeyf öldü

 

 

Eylül

01.09.1839 - Belgrad Anlaşması ile Büyük ve

Küçük Kabardey Bölgesinin bağımsızlığı kabul edildi.

01.09.1921 - Kabardey Özerk Bölgesi kuruldu.

(Baskenti: Nalçik)

05.09.1923 - Çerkes Teavün Cemiyeti ve Çerkes

Özel Örnek Okulu" kapatıldı.

06.09.1859 - Şeyh Şamil teslim oldu.

14.09.1829 - Edirne Antlaşması ile Kafkasya'nın

Rus egemenlik alanına bırakılması.

15.09.1829 - Büyük ozan Şocentsuk Aliy, Naziler

tarafından öldürüldü.

21.09.1946 - Mısır Sultanı Kayıtbay öldü.
29.09.1585 - Özdemiroğlu (Khuştuho) Osman Paşa

öldü.

29.09.1790 - Kuzey Kafkasya'ya yardım için

gönderilen Osmanlı Komutanı Battal Paşa Rusya'ya iltica etti.

 

Ekim

05.10.1991 - Adigey'in Cumhuriyet statüsü

            kazanması

11.10.1986 - Ünlu Fransız dilbilimci Georces

Dumezil öldü.

17.10.1832 - Gazi Muhammed öldü.
18.10.1961 - Kuzey Kafkasyalı Parlemento Başkanı

Wassen Giray Jabağı öldü.

21.10.1962 - Fuat Arna (DP ve Cumhuriyetçi Köylü

Partisi Milletvekili) öldü.

24.10.1921 - Izmir'de Çerkes Kongresi toplandı.

 

Kasım

05.11.1977 - Ankara Kuzey Kafkasya Halk Kültür

Derneği üyelerine resmi plakalı bir araçtan yaylım ateşi açıldı. Tsey Mahmut ÖZDEN öldürüldü.

 

Aralık

11.12.1973 - Adige yazar Şocentsuk Adem

Turkiye'ye geldi.

05.12.1936 - Kabardey - Balkar Özerk Cumhuriyet oldu. (Başkenti: Nalçik)
05.12.1936 - Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyet oldu

(Başkenti: Orjonikidze.)

10.12.1948 - İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

kabul edildi.

28.12.1912 - Ahmet Mithat (Hagur) öldü
31.12.1953 - Çerkes yazar İsmail Ziya Bersis öldü