...................
...................
RUSYA FEDERASYONU YÜKSEK MECLİSİ

CircassianCanada
Moskova

                         
 
...................
 
YASA NO:1948-1 28 11 1991

Madde 19: Rusya Federasyonu vatandaşlığı hakkında:

1) 18 yaşını doldurmuş, yasal ehliyete sahip olan ve Rusya Federasyonu (RF) vatandaşı olmayan kişiler; kökeni, ırk ve milliyeti, sosyal konumu, cinsiyeti, eğitim düzeyi, dili, dini, politik ve diğer inançlardan bağımsız olarak RF vatandaşlığına başvurma hakkına sahiptirler.

2) Yabancı uyrukluların ya da herhangi bir ülke uyruğu olmayanların, RF vatandaşlığına kabul edilebilmeleri için, başvuru tarihinden önce aralıksız 3 ya da aralıklı olarak 5 yıl RF’nunda yaşamamış olmaları gerekir.

RF yasalarına ve RF tarafından kabul edilen anlaşmalara göre mülteci statüsünde olanlar için bu süreler yarı yarıya kısaltılır. RF sınırları içinde kesintisiz yerleşim koşulu, kişinin öğrenim ya da hastalık nedeniyle en çok 3 ay süre ile yurt dışında kalmasıyla bozulmaz.

3) RF vatandaşlığına kabulde aşağıdaki durumlar kolaylaştırıcı nedenler olarak değerlendirilebilir. Bundan amaç; 19.2. maddede belirtilen sürelerin kısaltılabilmesi ya da tümden kaldırılabilmesidir.

a/a) Geçmişte SSCB vatandaşlığına sahip olmak,
b/b) RF vatandaşı olan bir çocuğu evlat edinmiş olmak,
c/v) Bilim, teknik ve kültür alanlarında yüksek başarı göstermiş olmak ya da RF için önemli bir meslek ya da ihtisas sahibi olmak,
ç/g) RF’nda yaşayan halklar için, RF’nun yeniden inşasında, insani ideal ve değerlerin gerçekleşmesinde büyük hizmetlerde bulunmuş olmak,
d/d) RF’na sığınmış olmak
f/f) Geçmişte (usul yönünden) herhangi bir akrabasının doğuştan Rusya vatandaşı ya da Rusyalı olması,

4) Aşağıdaki kişilerin RF vatandaşlığına başvuruları geri çevirilir:
a/a) RF’nun anayasal düzenini zor kullanarak değiştirmek istediği belirlenenler,
b/b) RF’nun anayasal prensipleriyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunan parti ve diğer organizasyon üyeleri,
c/v) RF yasalarına göre de suç sayılan bir eylem nedeniyle yargılanmış ve hapis cezasına çarptırılmış, tutuklu bulunanlar.