...................
...................
İNGİLTERE'YE DÖNÜŞ

Hsmp Vize
07 Şubat 2005

                         
 
...................
 

Hükümetin, Birleşik Krallık'a göçmenlik ve iltica sistemiyle ilgili yapacağı geniş kapsamlı reformun bir sonraki adımı olan, kontrol mekanizmalarında pratik ancak adil bir sistemin uygulamaya gireceği bugün İçişleri Bakanı Charles Clarke tarafından açıklanmıştır. İçişleri Bakanlığı'nın iltica ve göçmenlik ile ilgili 5 yıllık stratejisi "Sınırlarımızı kontrol altında tutmak ve İngiltere'nin göçmenler için değil, göçmenlerin İngiltere için çalışmalarını sağlamak" olarak tanımlanabilir. Bu strateji, sadece faydalı olacak kişilerin, İngiltere'ye öğrenim veya çalışma için gelmesi; Birleşik Krallık sınırlarının daha güçlü bir şekilde kontrol edilmesi; yasal olmayan göçmenlik ve suiistimallere karşı sıkı önlemler alınması ve ülkede ekonomiye zarar veren göçmenlerin ülkeden derhal çıkarılmasını da içeren geniş bir plandan oluşmaktadır.

Bu strateji, hükümetin bu konudaki başarılı ilerlemelerinin üzerine inşa edilmiştir. İltica başvuruları Ekim 2002'den beri % 67 oranında bir azalma göstermiştir, 5 yeni iltica başvurusundan 4 tanesinin kararı, 1997 yılındaki gibi 20 ayda değil, 2 ayda belli olmaktadır. Göze çarpan iltica taleplerinin sayısı, 10 yılın altındadır ve iltica yardımı alanların sayısı düşmeye devam etmektedir. Sınırlarda en son kontrol teknolojilerinin uygulanmaya başlaması ve Avrupa'da bulunan Birleşik Krallık Göçmenlik memurları sayesinde ülkeye girişteki kontrol daha sıkı hale gelmiştir. Yasal olmayan şekilde ülkede kaçak çalışanlara yönelik yasal yaptırımlar arttırılmış ve iltica talebi başarısızlıkla sonuçlanan kişilerin ve yasal olmayan göçmenlerin sınır dışı edilmesi 1997'ye göre ikiye katlanmıştır.

Bu stratejinin ana noktaları şunları içermektedir:

GÖÇMENLİKTE:

Çalışma veya öğrenim için gelecek olanlara yönelik şeffaf puanlama sistemi.
.
Ülkeye yasal göçmen olarak gelenlerin, geldikleri göçmenlik kategorisine aykırılıklarının ispatlanması halinde, göçmenin ana vatanına döneceğini garantilemek için belirli kategorilere yönelik anlaşmalar yapılması.
.
Zincirleme göçmenliğe son -akrabalara daha fazla aile bireylerini ülkeye getirmeleri için hemen veya otomatik olarak bir hakkın verilmemesi. (Çevirmen notu: Burada, yasal göçmen olarak ülkeye kabul edilen birinin akrabalarını getirdikten sonra, getirdiği akrabalarının akrabalarını getirmelerini engellemek kastedilmektedir. Örneğin eşi sayesinde İngiltere'ye gelen biri, kendi akrabalarını getiremeyecektir.)

Yurtdışından çalışma veya öğrenim için yapılan başvurularda temyizlere son verilmesi. (Öğrenci vizelerinde ve çalışma izni vizelerinde temyize son
verileceğine işaret edilmektedir.)

Sadece kalifiye nitelikli kişilere (Örneğin HSMP) Birleşik Krallık'ta uzun süreli yerleşime izin verilecektir ve sürekli kalmak isteyen herkes İngilizce testine tabi tutulacaktır.
.
Yasal olmayan çalışmayı engellemek için, işverenlere yasal olmayan yollarla çalıştırdıkları her bir işçi başına yüksek bir para cezası verilecektir

İLTİCADA:

Başlangıçta sürekli oturum yerine geçici oturum izni verilmesi ve kendi ülkelerindeki durumlarının gözlem altında tutulması (İltica edenlerin kendi ülkelerinde İnsan hakları ihlali olduğunu beyan etmeleri durumunda, bu ülkelerdeki durum gözlem altında tutulacak ve durum düzeldiği taktirde iltica eden ülkesine geri gönderilecektir.)
.
İltica talepleri kabul edilmeyenlerin temyizler ile zaman kazanmalarının engellenmesi . Asılsız iltica talebinde bulunanlara daha hızlı işlem yapılması, gerekli görülen durumlarda elektronik etiketleme ile göz altında tutulmaları
.
Tüm vize başvurularında parmak izinin alınması ve ülkeye giriş-çıkış yapan herkesin elektronik kontrolleri ile daha sıkı sınır kontrolünün yapılması.

Olumsuz sonuçlanan iltica taleplerini önlemek için başarısız iltica talebinde bulunanların hemen sınır dışı edilmesi Bakan Clarke konuşmasında ayrıca şunları belirtmiştir:

"Toplum, göçmenlik sistemimizin sıkı kontroller altında düzgün çalıştığına ve uygulandığına inanmalıdır. İnsanların, kimin ne amaçla ülkemize geldiğini, kime ne amaçla sürekli oturum izni verildiğini ve bunun İngiltere'nin yararına bir karar olduğunu açıkça anlamaya ihtiyaçları vardır. " "Bu ülkenin kalifiye göçmenlere ihtiyacı vardır- ülkemize gelen turistler, öğrenciler ve kalifiye nitelikli çalışanlar Birleşik Krallık ekonomisine önemli bir katkıda bulunmaktadır. Ancak, ülkemize gelen göçmenlerin İngiltere'ye faydası olacak yeteneklere ve niteliklere sahip olduğunu garanti ederken, misafirperverliğimizi suiistimal etmeye çalışanları durdurmalı ve topluma bu konuda sorumluluk yüklemeliyiz." "Ülkemize öğrenim veya çalışmak için gelmek isteyenlere, ekonomimize katkıda bulunacak kalifiye nitelikli kişilere odaklanmış daha basit, daha açık ve daha etkili bir plan sunacağız. "

"Önümüzdeki beş sene sonunda, otomatik sınır kontrolünü ve vize başvurusu yapan herkesin parmak izlerinin alınmasını içeren göçmenlik kontrol sistemimizin biçimini değiştirmek için yeni bir teknoloji kullanacağız.

"İltica konusundaki başarımızı arttıracağız, ve sistemimizi istismar etmek isteyenlere karşı sıkı önlemler alacağız. Göçmenlik ve iltica talepleri hızlı
olarak işleme tabi tutulacaktır ve işlemleri sürerken bunlar daha sıkı kontrol edilecektir. Gerçekten eziyet gördüğünü hisseden insanlar bu ülkede kendilerine emniyetli bir yer bulacaklardır ancak sistemimizi istismar etmek isteyenlere karşı sert olacağız. "

"Sistemimizin güvenilirlik merkezi hızlı ihraç etme olacaktır. Belli başlı bazı ülkelerden yoğun iltica talebi almaktayız. Olumsuz iltica taleplerinin
çoğunluğunu oluşturan bu ülkeler ile daha etkili geri dönüş ayarlamalarının yapılmasını teminat altına alacak yeni bir sistem kuracağız. Bunların başarılması izolasyon ile değil, etkili uluslararası işbirliği ile olacaktır."

"Her yıl ülkemizi milyonlarca insan ziyaret etmektedir. Global bir ekonomimiz, iletişimimiz ve global insan devinimimiz vardır. Bu gelişmelere, gözlerimizi kapatarak değil, yöneterek, kontrol ederek ve seçerek uyum sağlamak zorundayız."

"Bugün kurmaya çalıştığımız strateji, 21. yüzyıla uyum sağlayan adil, pratik ve İngiltere'nin menfaati doğrultusunda çalışan sağlam bir göçmenlik sistemimiz olduğunu teminat altına alan uygulamalar üzerine kurulacaktır."

Strateji şunları belirlemektedir:

GÖÇMENLIKTE:

Birleşik Krallık'ta çalışmak veya öğrenim görmek için başvuru yapanlara yeni bir puanlama sistemi. Bu basit plan 4 adımdan oluşacaktır: yüksek kalifiye nitelikliler, düşük kalifiye nitelikliler ve öğrenciler/uzmanlar ( örneğin futbolcular) ve mevcut sistemin karmaşıklığını ortadan kaldırılacaktır.

Sisteme gerekli esnekliği ve kontrolü sağlamak açısından, puanlar iş pazarındaki değişikliklere cevap verecek şekilde düzenlenecektir. Bağımsız bir iş pazarı danışma grubu, nitelikler ile ilgili boşlukların tanımlanmasında bürokrasiyi devre dışı bırakacaktır.
.
Finansal anlaşmalar: İstismarın olduğuna dair kanıt olan durumlarda belirli kategoriler için uygulanacaktır Başvuru sahibinin ana vatanına dönmesi
durumunda bu finansmanı iade etmesi gerekecektir. 
.
Aile göçüne kısıtlama getirerek zincirleme göçü sona erdirmek. Birleşik Krallık'ta yerleşik durumda olanların, kendilerine bağlı olanları, onlarında kendi haklarını kullanarak daha fazla aile bireyini getirmelerine ait uygulama sona erecektir.
.
Temyizler sona erecektir. Hükümet şu anda iltica talebinde bulunanların verilen karara itiraz etme ve temyize gitme sayısını azaltmıştır, ve şimdi bunu göçmenliğe de, Birleşik Krallığa çalışmak için veya öğrenim için gelmek isteyenlerin temyiz haklarını fesh ederek yayacaktır.
.
Düşük nitelikli kişilerin ve öğrencilerin, Birleşik Krallık'ta otomatik kalış hakkı olmayacaktır. Vizeleri dolduğu anda ülkeden ayrılacaklardır. Sadece kalifiye nitelikli kendini finanse edebilen kişiler, beş yılı tamamladıktan sonra sürekli kalmak için başvuru yapabilirler- burada dört yıl olan süre uzatılmıştır- ve İngilizce'yi yazmaları ve konuşabilmeleri gerekecektir.
.
İşverenlerin sistemi sağlamlaştırmadaki sorumlulukları garanti altına alınacaktır. Yüksek kalifiye niteliklilerin dışında kalanlarda, her bir göçmenin, Birleşik Krallık'a giriş kurallarına uygun olarak ülkede bulunduğuna ve süresinin bitiminde anavatanlarına döneceğini garanti altına alan ve bu konuda Hükümet ile ortaklaşa çalışan bir sponsora (genellikle bu işverendir) ihtiyacı olacaktır. Şu anda yasal olmayan çalışmaya yönelik uygulama ile beraber, Hükümet ayrıca işverene çalıştırdığı her bir yasal olmayan işçi başına £ 2,000 sabit para cezası uygulayacaktır.

İLTİCADA;

İltica talebinde bulunanların anavatanlarındaki durumları ile ilgili bir gelişme olup olmadığını takip ederken, bu durumda olanlara kalıcı değil geçici statü
verilmesi. Eğer beş yılın sonunda durumlarında bir ilerleme olmadıysa, sürekli kalış izni verilecektir, aksinin olması durumunda ise ülkelerine dönmeleri istenecektir. 
.
Alıkoyma yerlerinin (İltica Kampları) 2007 ye kadar 300 tane yeni yer ile arttırılması. Zaman geçtikçe, iltica kabulü azalacak ve ihraç edilmeler artacak, Birleşik Krallık daha etkili iade anlaşmaları yapacak ve başarısız olanların geri gönderileceklerinin kural haline gelme noktasına doğru ilerleyeceğiz.
.
İltica taleplerinin yakın takibi ve daha hızlı işlem yapılması. İltica başvurularının sayısındaki önemli düşüşün nedeni, Hükümetin pek çok başvuruda daha hızlı işlem yapması ve iltica kamplarının sayısının artmasıdır. Hükümet işlem süresince ihraca yardımcı olacak, etiketleme ve ses tanınması gibi teknolojilerin kullanımını içeren daha sıkı kontroller uygulamaya başlayacaktır.
.
Elektronik kontroller ile Birleşik Krallık sınırlarının daha güçlü hale gelmesi- Birleşik Krallık'a seyahat edenlerin, ülkeye girişte ve çıkışta elektronik anlamda kontrollerden geçirilmeleri. Altı milyon insanı kapsayan 10 yüksek riskli giriş noktası bu yıl en erken Nisan ayında bu yeni teknolojiye sahip olacaktır. Göçmenlik kontrolleri, vize memurlarının göçmen olabilecek kişileri kendi ülkelerinde bulundukları sırada belirlemeleri ile, Birleşik Krallık sınırlarının ötesinde de sıkı bir hal alacaktır. Biyometrik kimlik kartlarının kullanımı bu çalışmayı destekleyecektir. Hükümet, yüksek riskli ülkelerde havayolları ile çalışarak Birleşik Krallık'a yasal olmayan şekilde gelenleri durdurmak için
havayolu irtibat memurları ağını genişletecektir. 
.
İhraç konusunda diğer faaliyetler. Başarısız ilticacıları ülkeden ihraç etmek ile ilgili istikrarlı gelişmeler olmuştur, ama hala yapılması gerekenler vardır. 2005 yılı sonuna kadar daha fazla sayıda başarısız ilticacı ihraç edilecektir. Hükümet bu tip ilticacıların yoğun olarak geldiği ülkelerde göçmenlik kontrol merkezleri açacak, bu konuda o ülkelerle işbirliğine gidecek, ancak bu işbirliğinin başarısızlığa uğraması durumunda, bunun yansımasının o ülke vatandaşlarının çalışma veya turist vizesi gibi başvurularına olumsuz etkileyeceğini açıkça belirten ve daha fazla anavatana dönüşü teminat altına alacak çalışmalar yapacaktır. Hükümet, alı koyma ve elektronik kelepçeleme (ev hapsi / Gözaltı) yolu ile hızlı işlem yaparak başvurular üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacak ve bu da daha fazla ihraca yol açacaktır.