...................
...................
GÜNEYBATI KAFKAS GEÇİCİ MİLLİ
HÜKÜMETİ TARİHİ

Mustafa Çelik

                         
 
...................
 

Güneybatı Kafkas Geçici Milli Hükümeti (Osmanlıca: Cenub-ı Garbi Kafkas Hükümet-i Muvakkate-i Milliyesi) veya Kars Cumhuriyeti

17-18 Ocak 1919 tarihleri arasında gerçekleştirilen Büyük Kars Kongresi'nin sonucunda kurulan ve 12 Nisan'da İngilizlerin Kars'ı işgal etmeleriyle son bulan geçici hükümet. Elviye-i Selase'nin tamamını kapsamakta birlikte Kars (hükümet merkezi), Batum, Ahıska, Ahılkelek, Artvin, Ardahan, Acara, Posof, Çıldır, Göle, Oltu, Karakurt, Sarıkamış, Karapınar, Kağızman, Kulp, Iğdır, Serdarabat, Aralık, Nuraşen, Nahcivan, Culfa ve Orduabat gibi yerleri kapsamaktaydı.

İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Somerset Arthur Gough-Calthorpe tarafından kaldırılmıştır.
 

Yeşil ile gösterilen yer Güneybatı Kafkas Geçici Milli Hükümeti

 

Başkent

Kars

Resmi dili

Türkçe

Dini

Müslümanlık

Yönetim
Yönetim Başı

Cumhuriyet
Cihangirzade İbrahim Aydın Bey

- Kuruluş tarihi
- Yıkılış tarihi

1918
1919

Para Birimi

Kuruş, LiraKuruluşu

9 Ekim 1918'de Ahıska Hükümet-i Muvakkatası, 3 Kasım'da Aras Türk Hükümeti, 5 Kasım'da Kars İslam Şurası kurulmuştur. 15 Kasım'da Birinci Kars Kongresi düzenlenmiş ve sekiz kişilik Muvakkat Heyeti seçilmiştir. 30 Kasım'da İkinci Kars Kongresi (Kars İslam Şurası Büyük Kongresi) düzenlenmiş ve Milli Şura Hükümeti kurulmuştur. Aras ve Ahıska'daki hükümetlerini birer şubesi sayarak Milli Şura Hükümetine katılmıştır.

I. Dünya Savaşı sonunda 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi, Osmanlı Devleti ordusu birliklerinin Güney Kafkasya'dan çekilmesini öngörmüştür. Osmanlı Devleti bu hükme uyarak 4 Aralık 1918 tarihinde askerlerini 1877 yılından önceki Rusya sınırına aynı uzaklıktaki yere çekecektir. Fakat Kars'tan askerlerini 2 ay sonra çekme kararı almıştır.

Bu kararın nedeni halkın bölgede bir hükümet kurmasına zaman vermektir. Çünkü askerlerin geri çekilmesi ile Elviye-i Selase denen Kars, Batum ve Ardahan, Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti işgaline açık bir hale gelecektir. Bunun üzerine 29 Ekim 1918 tarihinde Ahıska ve Ahılkelek çevresinde Ahıska Hükümet-i Muvakkatası (Ahıska Geçici Hükümeti), 3 Kasım 1918 tarihinde Emir Bey Ekberzade başkanlığında, merkezi Iğdır olmak üzere Araş Türk Hükümeti ve 5 Kasım 1918'de Kepenkçi Emin Ağa ve Piroğlu Fahreddin Bey başkanlıklarında merkezi Kars olmak üzere Kars İslam Şürası kurulmuştur. 30 Kasım 1918 tarihinde Kars'ta toplanan kongrede bu üç hükümet Kars Milli İslam Şürası Merkez-i Umumisi adı altında birleşmiştir. Başkanlığına Cihangirzade İbrahim Bey seçilmiştir. 60 yöresel temsilcinin katıldığı bu kongre ile Kars, Oltu, Kağızman, Igdır, Sarıkamış, Ardahan ile Türklerin veya Müslümanların yaşadığı Ahılkelek, Ahıska ve Batum gibi şehirlerde yaşayan halk örgütlenmiştir. 17 Ocak 1919 ve 18 Ocak 1919 tarihlerinde Dr. Esat Oktay Bey başkanlığında Kars'ta toplanan kongereye 131 temsilci katılmış ve kongrede Kars Milli İslam Şürası'nın adı Cenüb-i Garbi Kafkas Hükümet-i Muvakkata-i Milliyesi (Güneybatı Kafkasya Milli Geçici Hükümeti) olarak değiştirilmiştir. Başkanlığına yine Cihangirzade İbrahim Bey seçilmiştir. Bu geçici hükümet, 18 maddeden oluşan anayasası ve yeşil ve kırmızı zemin üzerinde bulunan ay-yıldızlı bayrağı kabul edip; 12 üyeli bir bakanlar kurulu ve halkın oyu ile seçilen 131 milletvekilli bir parlamento kurmuştur. 25 Mart 1919 tarihinde bu meclis Cenüb-i Garbi Kafkas Hükümet-i Cumhuriyesi adını almıştır. Hükümet Kars'ın dışında Artvin, Ardahan, Batum, Gümrü, Sarıkamış, Nahcivan, Ordubad ve Iğdır'ı sınırları içinde saymıştır.

Yıkılışı

Bölgede bulunan İngilizler, yerel hükümetin çalışmalarına bir süre göz yumdular. Ancak 13 Nisan 1919’da Kars’ı işgal ederek hükümetin varlığına son verdiler. Hükümetin 12 üyesini tutuklayarak önce Batum’a, sonra da Malta’ya sürdüler.

İngilizlerin Ermenilere devrettiği Kars, 1920 sonbaharında Kazım Karabekir komutasındaki Türk birliklerinin bölgeyi ele geçirmesine kadar bir buçuk yıl işgal altında kaldı.

Malta Sürgünü

Malta'ya sürgüne gönderilen isimler aşağıdaki gibidir.
 

  

Malta Sürgünleri

 

 

İsim

Sürgün dönemi

Sürgün
no.

Rütbesi, görevi, mazisi

1

Cihangirzade Aziz Bey

2 Haziran 1919

27 19

Adalet Bakanı

2

Alibeyzade Mehmet Bey

2 Haziran 1919

27 16

Kars valisi

3

Cihangirzade Hasan Han

2 Haziran 1919

27 18

Savunma Bakanı

4

Cihangirzade İbrahim Bey

2 Haziran 1919

27 17

Cumhurbaşkanı

5

Mehmetoğlu Muhlis Bey

2 Haziran 1919

27 27

PTT Genel Müdürü

6

Matvey Radjinski

2 Haziran 1919

27 25

Rus Şura üyesi

7

Musa Salah Bey

2 Haziran 1919

27 20

Polis Müdürü

8

Pavlo Camusev

2 Haziran 1919

27 14

Rum Şura Üyesi

9

Tevhidüddin Mamiloğlu

2 Haziran 1919

27 22

Emniyet Müdürü (Orenburglu Kazak Türkü)

10

Stefani Vafiades

2 Haziran 1919

27 26

Rum Şura Üyesi, Sosyal Yardım Bakanı

11

Yusufoğlu Yusuf Bey

2 Haziran 1919

27 21

Şura Üyesi, Gıda Bakanı