...................
...................
GERİ DÖNENLER ÇIKIŞ YOLU BULUYORLAR

YEMT'ITL Nurbıy
Adige Mak Gazetesi, Temmuz 2012
Çeviri: AÇUMIJ Hilmi

                         
 
...................
 

Suriye'de huzursuz bir ortam var soydaşlarımız bu ülkeden ayrılmaya başladılar. Tarihi topraklarına geri dönenlerle Adige Xase'de görüştük. Adigey Cumhuriyeti Ulusal İşler, Yurtdışında Yaşayan Soydaşlar ve Basından Sorumlu Komite Başkanı Şhalaho Asker'in konu hakkındaki çıkarsamaları üzerine sevindiğimiz ve üzüldüğümüz hususlar da çıktı.

Savaşın ateşinin yakmaya başladığı Suriye'de yaşayan soydaşlarımız yüzlerini vatana çeviriyorlar ama geri dönüş konusunda hepsi aceleci davranmıyor. Suriye'den gelen bir soydaşımızın dediği gib' bütün yaşamını sürdürdüğün evin, bahçen, tarlanla, yaşadığın ülkeyi, her şeyi bırakıp yeni bir yaşama başlamak okadar çabuk değil.

Suriye'den gelen soydaşlarımız, cumhuriyetimizin ilk cumhurbaşkanı Carıme Aslan'ın cumhurbaşkanlığı döneminde ev satın almanında, arsa edinmeninde daha kolay olduğunu ama o zamanlarda kimsenin ilk adımı atmak için acele etmediğini hatta bu adımı atmakta korkanların bile çıktığını söylüyorlar. Aynı zamanda günümüzde 'hertarafı sarmış olan yangının dumanları içerisinde, yanan evine bakıp terk etmekte erkeklikten midir?' diye de soydaşlarımız düşünüyorlar.

Beçiko Faik'in belirttiğine göre Suriye'de yaşayan soydaşlarımızn vakti değerlendirmeden geçirdiklerini, günümüzde vatana dönemenin daha zor olduğunu ve gün geçtikçe zorlaştığını, evraklar için harcanması gereken paraların arttığını belirtti.

Hut'ıj Me'mun'un Adigey'e gelişi iki hafta oluyor. Ailesi dağılmış bir vaziyette. Adigey'in yardımcı olduğunun farkında fakat yarınlarının nasıl olacağı hakkında hiç bir fikre sahip değil.


Nelere muktedir olduğunu biliyormusun?

Adige Xase'de kendi kendine, kendi işlerinin peşinde olunmasının daha iyi olacağını dile getirenlerde çıktı. Bundan devletin ve halkın yardımcı olmayacağı sonucuna da varılmamalı.

Rusya Federasyonu yöneticileri günümüz itibariyle bu konuda nasıl yardımcı olabileceklerini henüz söylemiş değiller. Devletin engelller çıkarttığını ise hiç kimse söylemiyor söylenen yardımlarının eksik olduğu. İşte bu yüzden kendi sorunlarını çözümlemek için kendi kendine çözüm yolları aramalısın.

Daha önceki yıllarda Suriye'den gelip buraya yerleşmiş olanları dinlemek o kadar kötü değil. Çünkü onlar artık zorlukları aşmış kişiler. Staşu Yahya'nın Suriye'den ayrıldığı çok oldu. Soydaşlarımızın sorunları hakkında bilgi sahibi ve imkanları çerçevesinde yardımcı olduğunuda bildirdi.

Geri dönen soydaşlarımızın adaptasyonları üzerine çalışan merkezin müdürü Ğuç'etl Ashad soydaşlarımızın evrak işlelmleri tamamlandığı gibi kendilerine arsa verilmesi konusunda var olan çıkış yollarından bahsetti.


Suriyeli soydaşlarımızla yine toplanılacak

Temmuz ayının 12'sinde Adige Xase'nin yapacağı toplantıya Suriye'den gelmiş olan soydaşlarımız çağrıldılar. Barınak ihtiyacı olanlar, arsa almaya çalışanlar ve iş arayanlarla teatide bulunulacak.

Toplantıda Adige Xase Thamatesi Beğuşe Adam, Hesaşha üyeleri Hunego Çetib, Kuyeko Aslanbıy, Mıgu Reşıd, Hekuj Adam, Tharkoho Safıyet ve başkalarıda konuştular.

Haziran ayının 30'unda Mıyekuapede yapılan Adige Xase zefesi ve bu ay içerisinde Xesaşha'da görüşülmesi gereken konular ve başka hususlarda da konuşuldu.