...................
...................
THAKUŞINE ASLAN: ANA GÖREVİMİZ ADİGEY’DEKİ HERKESİN YAŞAMININ DAHA İYİ OLMASI İÇİN ÇALIŞMAKTIR

Haber Merkezi
Adige Mak Gazetesi, Ekim 2012
Çeviri: AÇUMIJ Hilmi

                         
 
...................
...................

Adige Cumhuriyeti kalkınması için Adige Cumhuriyeti başkanının ön plana çıkarttığı şeyler; Ekonominin daha işlevselleştirilmesi ve sosyal konuların daha düzenlenmesidir.

Adige Cumhuriyeti Başkanı THAKUŞINE Aslan; 'Esas amacımız, temel amacımız, gerçekleşmesini istediğimiz şey cumhuriyetin sosyo-ekonomik olarak kalkınmasında gerilememektir. Çünkü, bu ana vazifemiz olan cumhuriyette yaşayan herkesin yaşamının daha iyileştirilmesi için temelde gerekli olan şeydir.' dedi.

Son yıllarda cumhuriyetimiz pek çok hususta, ekonomi ve sosyal konularda ilerlemeler gösterdi. Bu gün emin olarak söyleyebiliriz ki; üretim, tarımsal sanayi alanlarında gelişmeler var, organizasyonların ellerindeki mülkler artıyor, insanların maaşları daha fazla oluyor, ücretli yapılan işlerin sayısında artış oluyor, bireysel ticarette gelişim gözleniyor, aynı zamanda resmi olarak iş bulamayanların sayısında da azalma oluyor.

Ekonominin geliştirilmesi için iyi aşamalara ulaşabildik. Adige Cumhuriyeti'nin ekonomisinin gelişiminde önder olan mahsul kaldırımının artmakta olmasıdır. Bu son beş yıl içerisinde ( 2007- 2011) ele aldığımızda GSBÜ (Gayrisafi Bölgesel Üretim) bir buçuk kat (yüzde 153,8) artış gösterdi. Kişi başına GSBÜ'de bu kadar artış oldu. 2007 yılında bu 65,9 bin iken 2011 yılında 117,7 bin. GSBÜ'in yükselmesini sağlayan temel şeyler ise - üretim, ziraat, ürünlerin pazarlanması vb. Geçtiğimiz yıllarla kıyaslayacak olursak bu yıl GSBÜ 2011 yılından yüzde 5-6 oranında fazla olacak.