...................
...................
YAPTIĞI İYİLİKLER UNUTULMUYOR 

NEHAYE Ramazan  
Adige Mak Gazetesi, Ocak 2013
Çeviri: AÇUMIJ Hilmi

                         
 
...................
...................
Tvçoj rayonu Askaley köyünden BEĞUŞE Hazret'i uzun zamandır tanıyorum. Zorlu bir yaşamı olduğunu biliyorum. Aynı sınıfta birlikte okumadıysakta Cecehable Ortaokulu'nda birlikte okuduğumuz dönemde oldu. İyi birisi ve çalışkan olduğunu biliyorum. Sadece ben değil pek çok kişide yüksek makamlardaki görevleri hakkını vererek gerçekleştirdiğini biliyor.

Orta öğrenimi ardından çok iyi dereceler alarak Pşıze Fotlırı (Krasnodar Eyaleti) Tarım Enstitüsü'nü kazandıysada okula başlamadan askere alındı. Askerden geri dönünce eynı enstitünün Mekanik Fakültesi'ne kaydolur.

Okumaya devam ederken aynı zmanda çalışırak Mühendis olur.
Fabrikada çalışmaya başladığında düz işçidir. Eğitimin ardından Tevçoj Avto Hizmet firmasında bölüm başkanı olur. Partinin Rayon Yürütme Kurulu Üyeliği'nde de bulunur. Bunun yanısıra Tehutemıkaye Rayonprom kombinat'ı yöneticiliğide yapar. Ekmek Fabrikası Müdürlüğü, Ağşeron Rayonu Sovhoz Fabrikası Müdürlüğü, Pnejıkuaye Guda Üretim Tesisi Müdürlüğü, Adıgekale İdari İşler Bölüm Amirliği de yapar.


BEĞUŞE Hazret'in en onurlandığı sıfatın ise köylülerince kendisine verilen 'Askaley'in onurlu insanı' ünvanı olduğununda altını çizmek istiyorum. Askalaeye thamatesi HACELDIYE Ramazan'ın belirttiğine göre bu ünvanı ona Askalaye'de daha önce bulunan Kirov isimli kolhozun yöneticiliğini yaptığı dönemde kolhozun kalkınmasında gösterdiği başarılardan dolayı vermişlerdi. Askalaye kolhozunun bu dönemdeki başarıları kadar hiç bir dönem başarısı olmamıştı. Teknik elemanlar canla-başla çalışıyor kolhoz arazileri verimli olarak işleniyordu. APIŞ Muhtar, TL'IHUÇE Muğdin, TIĞUJ Kazbek, ANÇAKO Katib yönetimindeki tekniker gruplarının çabalarıyla mısır, arpa, buğday üretiminde başarılar gösteriliyordu. Kolhoz 900 ton yeşil bezelye bin ton kabak üretiyordu. Bu başarılardan dolayı kolhozada 'Büyük tarım kültürüne sahip kolhoz' ünvanı verilmişti. Kolhoz et süt gibi hayvansal üretimlerinde de büyük başarılar göstermişti. Hayvancılığın gelişmesi içim 1100 inek ve 342 buzağının bakılacağı ahır ile 800 büyük baş hayvanın besiye çekilebileceği tesisler yaptırmıştı.

Bunun yanısıra köyün kalkınması için köy içerisine yaptırdığı binaları da unutmamak gerekiyor. Bunlar arasında kolhoz idaresinin yer aldığı iki katlı bina,
kültür sarayı, orta okul, garaj vd. Böylesi başarılar göstererek kolhozu 12 yıl idare etmesi sebebiyle 'Kıvanç Nişanı' verildi.

Günümüzde BEĞUŞE Hazret çalışmıyor. Gördüğü zorluklar netice itibariyle hastalanmasına sebep oldu. BEĞUŞE Hazret günümüzde Tehutemıkuaye'de yaşıyorsada köylüleri tarafından unutulmuyor. 

Askalaye idarecesi H
ACELDIYE Ramazan Köy İdare Meclisi tarafından oybirliği ile  BEĞUŞE Hazret'e 'Askaley'in Onurlu İnsanı' ünvanı verilmesi kararı alındı. HACELDIYE Ramazan yanında  Köy Emekçi Gazileri Konseyi Başkanı, Köy İdare Heyeti Milletvekili BEĞUŞE Harun, Askalay Ortaokulu Müdürü KAT Nuh'la birlikte Tahutemıkuaye'ye giderek üzerinde  'Askaley'in Onurlu İnsanı' yazılı şeridi BEĞUŞE Hazret'e taktılar. Bununla ilgili belgeleri kendisine sağlığının yerine gelmesi ailesi ile birlikte daha uzun yıllar mutlu ve esen yaşaması temennisi ile verdiler.