...................
...................
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

30.08.2017

Ali Çurey
...................
 
...................

Sevgili Dostlarım,

Ben Çerkes Dili sözcüklerinin tarihsel yolculuğunda, tarihimizin izini bulma ve onun rehberliğinde bilinmeyen veya unutulan, kadim varlığımızın bilgi ve belgelerini kendimce siz dostlarımın takdirine sunmaya çalışıyorum. Bunu yaparken de, bir başka halkın da ayni haklara sahip olduğunu ve en azından iddialarımın emsali olabileceğini düşünüyor ve o yolda çalışanlara da saygı duyuyorum.

Ben Türkiye Cumhuriyeti’nde doğdum, doydum, büyüdüm. Ve bir aş, iş sahibi oldum. Bunları kime borçluyum ve bana bu güzel günleri kimler hazırladı? Bu sorunun içten ve samimi bir yanıtı şudur: Başta ve en başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun cefakar ve fedakar yol arkadaşları ile erdemli Türk halkıdır.  Kısaca tüm Anadolu’nun özverili halklarıdır. Dil, din, ırk ve cinsiyet farkı ayırt etmeksizin, top yekün Türk halkıdır. Ben bu halka mensup olmakla gururlanıyor ve başım dik geziyorum. Övünüyorum, çalışıyorum ve de güveniyorum.

Sevgili dostlarım, bu vesile ile 30 Ağustos Kurtuluş ve Zafer Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum. Milli bayramlarımız, dini bayramlarımızın  yegane sigortasıdır.  Çünkü özgür olan halklar, ancak bayramlara layıktırlar.

Sevgili dostlarım, şu anda torunum Cankat Çurey’ i hazır bulmuşken, Çerkesce “Yılın Ay İsimlerini (12 ay)” sizinle paylaşmak  istedim. Yerinde ise, uygunsa, zor değilse belleklerinize kaydedin. Yani “akıl” denilen bilgisayarınıza demek istiyorum.

Not: Çerkesce “Ay” isimleri  2013 yılında “Адыгэ Псалъэ” gazetesinde yayınlandı. ХьэфIыцIэ Мухьэммэд.


ÇERKESCE İNGİLİZCE TÜRKÇE
ЩIышылэ January  Ocak
Мазаe February Şubat
Гъатхэпэ March Mart
Мэлыжьыхь April Nisan
Накъыгъэ  May  Mayıs
Мэкъуауэгъуэ June Haziran
Бадзэуэгъуэ July Temmuz
ШыщхьэIу August Ağustos
ФокIадэ September Eylül
Жэпуэгъуэ October Ekim
ЩакIуэгъуэ November Kasım
Дыгъэгъазэ December Aralık

...................
...................
 
...................
...................