...................
...................
SÖZCÜKLERİN DİLİNDEN! 
TEKAMÜL! 

09.10.2017

Ali Çurey
...................
 
...................

Bıldırın  Hampacı 

Kuzuları, 

Bu  yılın Tokluları  oldu. 

Tokluların  kimisi  Koç 

Şişekler  koyun 

Ve  Davar  oldu. 

                Ya  büyükbaşların
                Buzağıları… Kimisi 
                Tosun  ve  Düve  oldu. 

Tosunlar Boğa 

Boğaların  burulmuşları 

Öküz  oldu. 

                Düveler  ise  
                Büyüyüp  inek  
                Oldu… 

 

Eşeğin  yavrusu   

Sıpa… Büyüdü 

Yine  eşek  oldu. 

                Dayısı  at  olan
                Katır… 
                Annesi  at  olan  
                Baster  oldu. 

 

Köpeğin  yavrusuna  

Anadoluda  Gölbez  

Derler. 

                Bazen  de  Enik… 
                Büyüdü  it  oldu. 

 

İşte  izi  karışan   

Bu  at  ile  it 

Böylece  oldu…

NOT:  Her dilin zenginliği ve güzelliği kendi özündedir. Onu ancak anadilini bilenler idrak edebilir.
 

...................
...................
 
...................
...................