DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ

Dr. MEŞFEŞ'Ü Necdet Hatam Bu yıl kuruluşunun 30. Yılı. Bu otuz yıl boyunca ilk yıllarda dernek yönetiminde bulunanların çoğu değişmiş, diaspora ülkelerinde de azımsanmayacak değişiklikler yaşanmıştır. Halkımızın büyük çoğunluğu DÇB’yi…

Continue ReadingDÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ

ÖLÜMSÜZLER ALAYI 2020

Dr. MEŞFEŞ'Ü Necdet Hatam Bizler diasporada olduğumuz yıllarda anavatanda yayınlanan kitapların tümüne ulaşamazdık. Kitapların daha iyi olanını ayıklayacak, yazarlarımızın yetkinliğini karşılaştırabilecek, şiirleri yazıları değerlendirebilecek bilgimiz de yoktu.  Az sayıda elimize…

Continue ReadingÖLÜMSÜZLER ALAYI 2020

МЭЛЫЛЪФЭГЪУМ И 25-РЭ АДЫГЭ НЫПЫМ ИМАФ

Dr. MEŞFEŞ'Ü Necdet HatamЗы гущыIэкIэ игъундж…Арышъ, Адыгэ Ныпым, лъэпкъ гъунджэм итэлъэгъуэ, тилъэпкъы, цIыф лъэпкъым тыны фишIыгъэ Мыекъуэпэ кудьтурэр… Ишъуащэ Кавказ лъэпкъхэми къызэрпштагъэр Кавказ щымыщхэми тицые зэрэ зырагъэдэхагъэр…Лъэпкъ гъуынджэм, лъэпкъым къыкIугъэ…

Continue ReadingМЭЛЫЛЪФЭГЪУМ И 25-РЭ АДЫГЭ НЫПЫМ ИМАФ

HAYRİYE MELEK HUNÇ

Dr. MEŞFEŞ'Ü Necdet Hatam Halkımızın geleceğini garantiye almak söylemi ile yola çıkan ancak halkımızın geleceğini karartacak eylemlere niyetli Yeni örgüt peşindeki aklı eveller için. Bir karşılaştırın Bakın Hayriye Melek Hunç'un…

Continue ReadingHAYRİYE MELEK HUNÇ

DEVLET AKLI VE BUMERANG

Dr. MEŞFEŞ'Ü Necdet Hatam Kendi kuyusunu kazan örgütler. İzleyenler anımsayacaktır,  Türkiye’de birçok kişi ve örgüt yöneticisi RF anayasa değişikliğinin kabul edilmemesi yönünde, ciddiye alınmayacaklarının bilincinde olmalarına karşın demeçler vermiş, Youtube…

Continue ReadingDEVLET AKLI VE BUMERANG