EĞİTİM PROJESİ YAYGINLAŞTIRILIYOR

 

Röportaj: Beytugan Ayşe
Adige Psalhe gazetesi, Ocak 2005

 
   
 
Yakın zaman önce Rusya Federasyonu (RF) üyesi ülkeler milli eğitim bakanları toplantısı Moskova'da yapıldı.

Bu toplantının ana amacı okullardaki “eğitim” projesinin günlük yaşamla ilişkilendirilmesi,öğretilenlerin gündelik hayatla bağlantılı kılınması konusu idi.

Bu toplantılara Katılan Kabardey-Balkar Cumhuriyeti (KBR) Eğitim Bakanı Şogen Ahmed ile yapılan röportajı sunuyoruz.

Beytugan Ayşe -
Geçen zaman içerisinde devlet başkanı Putin’in yaz başında milli proje olarak açıkladığı “eğitim” projesi halk arasında da çok konuşulan konulardan birisi. Nasıl bir projedir bu,temel yaklaşım nedir , bizi biraz bilgilendirir misiniz?

Şogen Ahmed
- Bu detaylıca düşünülmüş ve üzerinde uzun süre çalışılmış bir projedir. Ocak ayının ilk günlerinden başlamak üzere bu proje RF’nin tüm üye ülkelerinde uygulamaya konuldu. Hazırlık aşamasında RF Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı projeye tüm ülkenin önde gelen eğitimcileri okulların temsilcileri, köy birimlerinin idarecileri katıldılar. Belirtmek isterim ki, bizim cumhuriyetimizin eğitimcileri de bu proje üzerine görüşmeler, tartışmalar yürütmüş, çeşitli konularda düşünceleri ile katkı sağlamışladır.

Bu projeyi tespit ettiği görevler açısından ele alırsak 4 ana başlık altında toplayabiliriz:

1) Devletin eğitim çalışanlarına sahip çıkması
2) Ülkedeki şu an yürürlükte olan eğitim sisteminin köklü şekilde değiştirilmesi.
3) Eğitime yönelik faaliyetlere ve çalışmalara geniş şekilde yer şekilde yer verilmesi, bu amaca yönelik organizasyonların desteklenmesi.
4) Günümüz şartlarına uygun anlayış ve bakış açısının eğitim sistemi içerisinde verilebilir hale getirilmesi.

Beytugan Ayşe - Devlet yardımının ilk aşamada hangi okullara yapılacağı ve bu okulların nasıl seçileceği konusunda da bilgi verebilir misiniz?

Şogen Ahmed - Federal bütçeden eğitime ayrılacak olan yardım öncelikle eğitim açısından en iyi ve en programlı çalışan okullara verilecektir.Bu okulların seçimi belirli kriterler içerisinde düzenlenecek bir yarışma veya kıyaslama yöntemi ile olacaktır.

Önümüzdeki 2 yıl içerisinde ülkede 6 bin okul bu şekilde devlet yardımından istifade ettirilecek, bunlardan her birisine birer  milyon Ruble yardım yapılacaktır.Ayrıca yüksek okullardan 30 tanesine de, gelişme programlarının günlük yaşamla ilişkilendirilmesi çerçevesinde toplam 500 milyon Ruble tutarında bir yardım yapılacaktır.

“Eğitim” projesi çerçevesinde 2 ticaret okulu ile 2 ticaret üniversitesi kurulacaktır. Bunlardan 1 tanesi güney federal bölgede, diğeri ise Sibirya'da kurulacaktır.

Orta dereceli okullarda bilgisayar kullanımı için 150 milyon ruble ayrılmış olup okulların % 50’sinde internet bağlantısı olacaktır.

Ayrıca bu projede yer alan ve çalışmaları ile öne çıkan insanlar arasından seçilecek 5 bin kişiye -her birisine 60 bin ruble- ikramiye verilecek ayrıca federal bütçeden karşılanmak üzere başarı gösteren sınıf öğretmenlerinin maaşları da artırılacaktır.

RF Eğitim Bakanlığı bölgelerin iyi okulları ve iyi eğitmenlerinin tespiti için de kriterleri belirledi. Şehirlerde 6 bin, köylerde 3 bin öğrenci başına bir okul, yine şehirlerde 2130, köylerde 1065 öğrenciye bir öğretmen ödüle layık görülecek.

Bizim cumhuriyetimizdeki sayıya kıyaslarsak şehirlerden 2-3, köylerden 6 eğitimci ve yine şehirlerden 10, köylerden 18 okul bu derecelendirmeye girecek.


Beytugan Ayşe - Başarılı okul ve eğitmenleri eğitim bakanlıkları mı önerecekler, yoksa kişiler veya okullar kendileri doğrudan katılabiliyorlar mı?

Şogen Ahmed - Doğrudan eğitim bakanlıklarının önerisi ile olabileceği gibi, bu konuda çalışan eğitimciler birliği, sendikası vb. kurumların önerisi ile de aday önerilebilecektir.

Katılacak eğitimcilerin bilgi düzeyi  eğitimci olarak yeterliliği,yeni teknik ve teknolojileri kullanması gibi kriterler yanı sıra 3 yıldan az stajı olmaması şartı vardır.

Ayrıca KBR Eğitim Bakanlığı olarak, önerilecek adaylar arasından uygun ve yeterli  adayları seçmek üzere bir komisyon kurmuş bulunuyoruz.


Beytugan Ayşe - Halkların yarışması anlamına da gelen bu seçmelerin sizin için tam olarak tanımı nedir?

Şogen Ahmed - Bu “eğitim” projesinin öncelikli koşullarından birisidir. Ülkemizdeki tüm okulların bu durumu kavrayacaklarını zannediyorum. O nedenle halk enstitülerinin bu faaliyetin içerisinde aktif olarak yer almaları gerektiğini düşünüyorum. Cumhuriyetimizden bu yarışmalara katılacak ve başarı gösterecek pek çok okul ve eğitimci çıkacağını sanıyorum