KISA HABERLER

 

H|aşıkxuey Oleg

Adige Psalhe, 02 Ocak 2005

 
   
 
MEŞBAŞE İSHAK’A YENİ GÖREV
 

Maykop - Adigey, Karaçay-Çerkes, Kabardey-Balkar halk şairi ve aynı zamanda Adigey yazarlar birliği başkanı olan Meşbaşe ishak Rusya Federasyonu Halk Konseyine seçilmişti.

İlk toplantıya katılan yazar burada konseyin başkan yardımcılığına getirildi.

Adigey’e döner dönmez devlet başkanı Şovmen Hazret’i ziyaret eden Meşbaşe İshak yapılan toplantı hakkında bilgi verdi,görüşülen konular hakkında görüşlerini anlattı.

 
 
 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
 

Maykop - Adigey içişleri bakanlığı geçen yılın çalışma programının görüşülüp değerlendirildiği ve yeni yılda yapılacaklar ile öncelikli konuların görüşüldüğü bir değerlendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıya  katılanlara hitaben bir konuşma yapan Vasil Smirnov cumhuriyette güvenlik birimleri içerisinde federal ofise bağlı yeni bir birim oluşturulduğunu ve bu birimin başına emniyet birimlerinden Aleksander İvaşin’in getirildiğini anlattı.

Cumhuriyette güvenlik birimlerinin ağırlıklı çalışmasının, vatandaşların emniyetinin sağlanmasına ve suçun önlenmesine yönelik olduğu belirtilen toplantıda, yıl içerisinde cumhuriyette altı bin civarında suç işlendiği ve bunlardan yüzde altmış üçünün sonuçlandırılabildiği ifade edildi.

 
 
 
SUÇA KARŞI İŞBİRLİĞİ
 

Sohum - Abhaz haber ajansı Apsnı Press’in bildirdiğine göre; Abhazya ve Gürcistan, Gürcü Abhaz çatışmalarının yoğunluklu olduğu Gal bölgesinde suça karşı işbirliği yapmak üzere anlaşmaya vardılar.

Her iki taraf ta temsilcilerini seçtiler. Görevlilerin öncelikli çalışması suça ve suçlulara  karşı tedbirler ve bilgi değişimi konularında olacak.

Abhaz tarafı adına bu çalışmayı Gal ilçesi yöneticisi Ruslan Kişmarie, Gürcü tarafı adına ise Emniyet departmanının başında bulunan Goça Mikatuadze yapacak, bu görevliler öncelikle bir araya gelip işbirliği yapılabilecek çalışmaları bir program halinde hazırlayacaklar.

 
 
 
ÇOCUKLAR İÇİN
 

Kimsesiz çocuklara yardım fonu  Abhazya'da zor durumdaki çocuklar için 2006 yılı içerisinde Unicef Çocuk Fonu'ndan 805 bin Dolar yardım alabilmek için başvuruda bulundu.

Abhazya, Osetya ve Çeçenistan'daki çocuklar bu kapsam içerisinde yer alıyorlar. Fonun Abhazya ve Osetya'daki yardıma muhtaç çocuklar için talep ettiği yardım toplamı 1,5 milyon Dolar civarında.

Ayrıca buna ek olarak bölgede çocuk sağlığı için harcanmak üzere 3 milyon dolar civarında bir yardımın da serbest bırakılması bekleniyor.