KONUT PROGRAMI

  Qundeyt Bıle
Adige Psalhl, Aralık 2005
 
   
 

Yeni kurulan ailelerin yaşayabilecekleri yeni konutlar tesis edilmediği sürece bu ailelerden neslin devamını, ülkenin nüfus problemine katkıda bulunmalarını isteyemeyiz. O nedenle 2006 yılı halk projeleri içerisinde yer alan önemli programlardan biriside imara yönelik  faaliyetlerdir.

Bu faaliyetler iki ayrı bölüm halinde planlandı.

Köylerdeki insanların konut sahibi yapılmaları ve kentlerdeki insanların konut sahibi yapılmaları şeklinde birbirinden ayrılan bu programlara göre; insanlar yeni konut inşa ederlerken veya yeni konut satın alırlarken devlet onlara belirli oranlarda kolaylıklar sağlayacak.

Konut sertifikasına hak kazanan yurttaşlara yeni konut satın alabilmeleri için federal bütçeden sağlanan yardımlar yanı sıra yerel bütçelerden de yardımlar aktarılacak.

Bu şekilde sağlanacak olan yardımın miktarı, konutun toplam fiyatının % 40’ına tekabül edecek.Bu yardımın % 10’u federal bütçeden kalan %30’u ise yerel bütçeden sağlanacak.

Gweriye kalan % 60 ise  ipotek garantili  konut kredisi biçiminde kullandırılacak ve yurttaşlar konutlara yerleştikten sonra ödemeye başlayacaklar.

Federal programda bu şekilde 1 yıl içerisinde yapılması planlanan konut miktarının 88 bin olduğu ,bu nedenle bütçeden bu yıl için 2.1 milyar Ruble, gelecek yıl için ise 5.3 milyar Ruble ödenek ayrıldığı belirtildi.

Federal program bünyesinde yürütülecek olan bu faaliyetten öncelikle yararlanacak olan bölgeler henüz netlik kazanmış değil, KBC için ne kadar konut planlandığı ve bu bütçeden ne kadar pay ayrıldığı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.