KABARDEY-BALKAR CUMHURİYETİ'NİN BAŞKENTİ NALÇİK'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TERÖRİST SALDIRIYI  KINIYORUZ

 
  Kayseri Kafkas Derneği, 2005  
   
  Rusya Federasyonu'na bağlı Kabardey-Balkar Özerk Cumhuriyetinin başkenti Nalçik'te son günlerde yaşanan terörist saldırılarla ilgili olarak , diaspora Adige-Abhaz toplumunun önemli bir bölümünü ve derneğimizin hedef kitlesini oluşturan Kayseri Adige-Abhaz toplumu olarak son gelişmeler ışığında kamuoyunu bilgilendirme ve derneğimizin değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşma gereği duyduk.

Tarihi Kuzey Kafkasya coğrafyasında  yaşanan son  olaylar; Rusya Federasyonu'nun Sovyetler Birliği'nin dağılmasını müteakip ekonomik ve siyasi stabilizasyon sürecini tamamlayamamasının da etkisiyle ve fakat bu durumun sağladığı kolaylıklardan istifade edilerek ve bölge dışı siyasi ve ekonomik aktörlerin de yardımı ile Çeçenistan coğrafyası kaynaklı terörist faaliyetler ile siyasi istikrarsızlığın tüm bölgeye ihracına dönük faaliyetlerin bir parçası olarak okunmalıdır. Nalçik saldırılarını müteakip aralarında Çeçenistan Başbakan Yardımcısı Ahmet Zakayev'in de bulunduğu Çeçen siyasi otoritelerinin bahse konu saldırıları  'Çeçen yönetiminin başarısı' olarak kabul etmeleri de bu değerlendirmeyi doğrulamaktadır.

Öncelikle önemle vurgulanması gereken husus şudur ki; yaşanan terörist saldırılarla ilgili yapılacak değerlendirmede düşülecek en önemli hata, terörist grupların etnik bileşimi ya da ölü sayılarından hareketle analiz yapmaktır.

Kabardey-Balkar Özerk Cumhuriyeti'nin de içinde bulunduğu Kuzey Kafkasya'da tarihin hiçbir döneminde din savaşları olmadığı gibi, siyasal İslam referanslı terörist hareketler dün olduğu gibi bugün de Adige-Abhaz toplumundan destek görmeyecektir. Hedefi çocuklar, kadınlar ve siviller olan hiçbir hareket hiç kimse ve özellikle Adige-Abhaz toplumu tarafından herhangi bir gerekçe ile meşru kabul edilemez.

Nalçik saldırıları, Türkiye'de de yandaşları olan kimi grupların ifade ettiği gibi bir özgürlük ya da bağımsızlık savaşının parçası olmadığı gibi, ideolojik referansı İslam olan terörist bir harekettir. Bahse konu hareketin hedefi ve mağdurları Türkiye'de ve özellikle Kayseri bölgesinde yüz binlerce akrabası olan Adige-Abhazlardır. Saldırılarda ölen gerek kamu görevlisi gerekse sivil Rusya Federasyonu vatandaşlarının çoğu da Adige-Abhaz'dır.

Çeçenistan kaynaklı terör hareketi ile bağlantısı olduğu bilinen yayın organları saldırıları, 'Kafkas cephe birlikleri kafir ve münafık birliklerle çatışmaya devam etmektedir. Operasyonun başlangıcında kafirler ve münafıkların yerleşim birimlerine saldırı düzenlenmiştir. Operasyon sırasında 110 kafir ve münafık yok edilmiştir.' şeklinde kamuoyuna duyurmuştur. Nalçik saldırıları ile karşı karşıya kaldığımız gerçek; dünyada Adige-Abhazların çoğunlukta olduğu nadir yerleşim birimlerinden biri olan Nalçik kentini 'kafir ve münafıklarının yerleşim birimi' olarak, saldırıda öldürülen Adige-Abhaz akrabalarımızı 'kafir ve münafık' olarak kabul eden bir terör hareketiyle karşı karşıya olduğumuzdur. Haberin veriliş biçimi terör örgütü mensuplarının Adige-Abhaz kültürüne bakışını net bir biçimde ortaya koymaktadır.

Siyasal İslam referanslı terörist hareket dünyanın her yerinde  olduğu gibi Nalçik'te de Adige-Abhaz toplumunun yaşam biçimine, kendisini farklı kılan kültürel simgelere saldırmıştır. Siyasal İslam; birey anlayışını ümmet anlayışıyla ikame eden ve farklı  kültürel kimlikleri yok eden yanını Nalçik saldırıları ile bir kez daha açığa vurmuştur. Diasporada da durum farklı değildir. Türkiye Adige-Abhazları da siyasal İslam’ın etkilerine maruz kaldıkça Adige-Abhaz kültürel kimliği erozyona uğramakta, anayurda dönüş düşüncesi de dahil olmak üzere  anayurt ile aramızdaki güçlü bağlar zayıflamakta ve zarar görmektedir.

Kayseri Kafkas Derneği olarak, başta Rusya Federasyonu olmak üzere tüm bölge ülkelerini Çeçenistan kaynaklı terörizme son verme konusunda işbirliğine çağırıyor ve başta Türkiye olmak üzere tüm bölge ülkelerini siyasal İslam referanslı terörist hareketlerin Kuzey Kafkasya'ya ihracının önlenmesi konusunda samimi bir çaba harcamaya davet ediyoruz.

Kayseri Kafkas Derneği olarak; Nalçik saldırılarında ölen kardeşlerimize Tanrı’dan rahmet diliyor, olaylara karışan bütün teröristlerin en ağır biçimde cezalandırılacağına olan inancımızla; Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı Arsen Kanokov'un şahsında Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nin acısını paylaşıyoruz.

Kayseri Kafkas Derneği
Yönetim Kurulu