“ADİGE YAŞAM SUYU” PROJESİ: ADİGE TV

CircassianCanada

Hepimizin bildiği gibi bugün, Adige halkı, yönetim anlayışları farklı bir çok dünya ülkesinde yaşamaktadır. Ulusal sorunlarının temelinde yatan şey, yüzyıllar süren Çarlık Rusya’sı – Kafkasya savaşları ve savaş sonrası sürgündür. Maalesef her birimizin tanık olduğu gibi, Anavatandan ayrı düşürülen kesimin, diasporanın yok oluş trajedisi bütün hızı ile sürmektedir. Dolayısı ile Anavatanda yada, diaspora da olsun bilinçli her Adige’nin tek düşüncesi, yok oluşu yavaşlatmak, durdurmak olmalı diye düşünüyoruz. Bunun için de bilinçli her Adige tarihsel süreç içerisinde gerçekleşemeyen uluslaşmaya, katkıda bulunma çabası içerisinde olmalıdır.

Genelde ulus sözcüğü, sözlüklerde “Aynı tarih, dil, duygu, ülkü, bağlarına sahip, aynı topraklarda yaşayan insanlar topluluğu” olarak tanımlanır. Peki hem RF sınırları içerisinde birden çok cumhuriyette, hem de dünyanın bir çok ülkesinde yaşayan Adigeler bu tanım ve günümüz koşullarına göre ulus oluşturabilir mi? Tarihteki geç kalmışlığımızı bugün giderebilmek mümkün mü? Globalizasyon bağımsız ülkelerin sınırlarını zorlarken, silerken Adigelerin çoğunluğunun “aynı topraklara yaşaması” sağlanabilir, Adigelerin yaşadığı toprakların yeni sınırı çizilebilir mi?

“Aynı topraklarda yaşama”, fiziki olarak aynı topraklarda yaşamak, anlamında algılandığı sürece, soruları olumlu yanıtlayabilmek elbette ki mümkün olmayacaktır. Maalesef olumlu yanıtların gerçekçi temelleri olamayacak, dolayısı ile de inandırıcı olmayacaktır. Ancak “aynı toprak” tanımını, Adige Televizyonu Uydu Yayın Alanı olarak, yani tüm dünya olarak düşündüğümüzde, soruların yanıtları olumlu olabilecek bu da pek şaşırtıcı olmayacaktır.

Evet inanıyoruz ki;


Adige Tv, sürgüne kadar aynı olan tarihimizi, bilince çıkartabilecek, sürgün sonrası yaşanan tarih kesimini, Anavatan ve diaspora karşılıklı olarak içselleştirilebilecektir.

Adige Tv, dili henüz unutmayanların dillerini geliştirecek, unutanlara dillerini yeniden kazandıracak, yeni nesillerin anadili ile konuşmalarını, okur-yazar olmalarını sağlayacaktır.

Adige Tv ile Adigeler, Adigece’nin her iki yazın dilini anlar hale gelecek, süreç içerisinde Adigelerin, tek yazın diline geçmesini sağlayabilecektir.

Adige Tv  ile Adigelerin duygu ve düşünceleri birbirine yaklaşacaktır.

Yine İnanıyoruz ki;

Adige Tv, dünyanın çeşitli ülkelerinde çok parçalı yaşam mücadelesi veren Adigeler de, ülkü birliği de oluşturacaktır.

Adige Tv, aynı yayım alanında yaşayan Adigelerin farklı ülkelerde yaşıyor olmalarına karşın, tek halk, tek yürek olmalarını sağlayacaktır. Adige TV bizimle birlikte bütün insanların Kafkasya’yı yakından tanımasını sağlayacak, bakış açılarını değiştirecektir.

Adige Tv, Cumhuriyetlerimizin üyesi bulunduğu Rusya Federasyonu ile Adigelerin yaşadığı ülkeler arasında bir iletişim köprüsü olacaktır, kültür köprüsü olacaktır, karşılıklı anlayış ve barış köprüsü olacaktır.

Adige Tv, Diasporamızın önemini, Anavatan ve Rusya Federasyonu’na daha kısa bir zamanda anlatacak, bundan da hem diaspora ülkeleri, hem de RF ekonomik yarar sağlayacaktır…

İnanıyoruz ki;
Ulusal bilinç sahibi her Adige, sayılan ve daha sayılabilecek bir çok yararı getirecek olan Adige Tv. düşünü görmüştür, görmektedir. CircassianCanada web sitesi katılımcıları Adana toplantısında alınan karar doğrultusunda, böylesi bir Televizyona  kavuşma kampanyası başlatan herkesi ve katılımda bulunan bütün hemşerilerimizi çok daha aktif bir şekilde ipi göğüsleyebilmemiz için çalışmaya davet ediyor, saygılar sunuyoruz.


Marje, Marje We Marje,

İmzanızı esirgemeyin lütfen.