...................
...................
UZAKTAKİ YILDIZLARIN IŞILTILARI    - 1
(ЖЪОГЪО ЧЫЖЬЭХЭМ ЯНЭФ)

ŞHALAHO Abu (Шъхьэлэхъо Абу)
Шъыпкъагъэр-шэтапкъэ,Мыекъуапэ,1990.
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
 
...................
 
 

Mezar taşı yok olur,
Yok olmayacak olanı şarkıdır.

Adige Atasözü

(Мыжъосыныр мэк1одыжьы,
мык1одыжьырэр орэд.
Гущы1эжъ)


Yığınla kişi ulusunun ve varlığının bilincine bile ermeden doğup yaşamış ve ölüp karanlığa karışıp gitmiştir. Ancak zamanın örtülerinin altına gömülüp sonsuzluğa uğurlanamamış, adı değişik çağların kalın sis ve bulut örtülerini atıp/aşıp günümüze değin gelmeyi başarmış çok sayıda kişi, her biri birer yiğitlik örneği olan yiğitlerimiz vardır. Bu yiğitler üzerine söylenen öykü (къэбар), menkıbe (таурыхъ) ve ilginç şarkılarımız (орэд) da vardır. Bu anlatı ve şarkılarda bizlere birer iyi insan örneği sunma dışında, almamız gereken mükemmel dersler de vardır. Bu anlatılar gerçek olay ve belgeleri (yiğidin adı, sülalesi/soy ailesi, yaptığı ve başardığı şey ya da şeyleri)  günümüze getirmekle yetinmemişler, o yiğitle birlikte yaşamış olan insanların görüntülerini, o döneme ilişkin  özellikleri, karşıt güçleri ve o insanların bu yiğitlerin oluşumundaki etkileyiciliklerini, rollerini, o dönemin nasıl bir dönem olduğunu, insan topluluklarının dünyayı algılayış biçimlerini (ideolojileri), bilinç düzeylerini, benimsedikleri ya da iteledikleri şeyler, bütün bunları ve benzerlerini önümüzde sergilemektedirler. Günümüze değin unutulmamış olan bu şarkı ve öyküler, bu yiğitlerin, dönemlerindeki insanların manevi liderleri, yol göstericileri ve örnek oluşturan kişileri olduklarını kanıtlamaktadırlar. Bu eski şarkı ve öyküler yiğitliği ile adı günümüze erişmiş olan kişileri ve bu şarkı-öykülerin günümüze gelmiş olmalarının nedenlerini de bize kavratmaktadırlar.  

Bu anlatılar küçük olayları, o dönemlerdeki sıradan olayları anlatmazlar, onları dışlar, büyük olayları, güçlü kişileri ve o kişilerin örnek yiğitliklerini kaybolmayacak bir biçimde aynalarından bize yansıtırlar. Böylece o insanlar büyük olayları ve güçlü yiğitleri ayakta tutmanın bir yolunu bulmuş oldular. O insanlar her türlü büyük olay adına türküler (пщыналъ/besteli şarkılar) düzüyorlardı. Bunu Hangerıy (*) (Хъанджэрый)  de saptamıştı. ”Her bir savaştan sonra, bu savaşa katılanlar arasından kahramanlık göstermiş olanların yaptıklarını/yiğitliklerini anlatan şarkılar oluşturuyorlardı. Şimdiye  (1836 yılına)  değin bu yiğitlerin adları gururla yaşatılmakta ve dilden dile dolaşmaktadır” diye yazmaktadır Hangerıy.

Bu düzenleniş biçimine uygun olarak olup bitenin nasıl gerçekleştiğine ilişkin öyküler de olayın ardından oluşmaya başlıyor, bu olayların türküleri   (пщыналъ/müziği) de oluşturuluyordu. Bunlar o dönemin tarihsel belgeleri önemindeydiler. Şarkıyı besteleyen kişi de savaşa katılıyor, her bir bireyin ne yapıp yapmadığı, bütün bunları dikkate alarak, çoğunca şarkıyı da böyle oluşturuyorlardı. Ancak şarkının olay sonrasında oluşturulduğu da oluyordu. Kim bilir çarpışmalarda kaç şarkıcının (озэды1о) da ölüp yitmiş olduğu gerçeğini. Savaşta can veren şarkıcı/besteci sayısı da az değildi. Haberleri, kuşkusuz olayın olup bitmesinden sonra oluşuyordu.

Eski öykü-anlatılarda  (къэбарыжъ-таурыъужъ) ve eski şarkılarda da belirgin özellikler bulunurdu. Bu anlatılarda olayın geçtiği yerin adı ve olaya katılanların adı bir arada verilir. Bu durum öykü ve anlatılarla şarkıların adlarıyla da kanıtlanmaktadır. Ya yiğidin adı verilmekte ya da olayın geçtiği yer adı eski öykü, anlatı ve şarkıların da adı  olmaktadır. Olay tek bir yiğit üzerine ise, yiğidin adı öykü ve anlatılar (къэбарыжъ-таурыхъужъ) ile eski şarkıların (орэдыжъ) da adı oluyor; olay çok kişiye değgin ise,  olayın geçtiği yerin adı eski öykü, anlatı ve şarkıların da adı oluyor. Sözgelişi, ”Kolejımıko Zézerıhe’nin Tarihi” (Къолэжъымыкъо Зезэрыхьэ итаурыхъ), ”Aydemirkan’ın Tarihi” (Айдэмыркъанэ итаурыхъ-икъэбар), ”Aydemirkan Şarkısı” (Айдэмыркъанэ иорэд), ”Hath’ı Oğlu Koç’as Şarkısı” (Хьатх я Къок1асэ иорэд),  “Çüjıko/Tsujıko Öyküsü” (Цужъкъуапэ икъэбар), ”Çüjıko Şarkısı- Ağıdı” (Цужъыкъо иорэд-игъыбз), ”Pşı-verk Savaşı Öyküsü” (Пщы-оркъ заом икъэбар), ”Pşı-verk Savaşı Şarkısı” (Пщы-оркъ заом иорэд), ”Veşneu Savaşı Öyküsü” (Ощнэ1у заом  икъэбар), ”Veşneu Savaşı Şarkısı” (Ощнэ1у заом иорэд) gibi birçok değişik örneği gösterebiliriz.(*)
Adige asıllı bir yazar ve Rus albayı. HCY


devamı >>>