...................
...................
KAFKASYA'DA NE OLUYOR?   -1
YAKIN GEÇMİŞE KISA BİR BAKIŞ

HAPİ Cevdet Yıldız

                         
 
...................
 

I

 

Önce şu kadarını belirteyim. Kafkasya ile bire bir bir temasım yok gibi, olsa bile bilgi alma olanakları kısıtlı. Ancak araştırmalarımdan ve yazılanlardan giderek yorumlarda bulunmaya çalışıyorum. Ayrıca büyük bir bilgi kirlenmesi olayı da var ve halen yaşanıyor.

Bütün bunları dikkate alarak toplumu bilgilendirmek istiyorum. Bugünü öğrenmek ve geleceği yorumlamak için, önce geçmişe bir göz atmak gerekir.

 

Adige sürgünü gerçeği

 

Sürgün kararı 1860'da Karadeniz kıyısında yaşayan Batılı Adigeler, yani boyun eğmiş Natuhaylar (240 bin) ile boyun eğmemiş Shapsughlar (300 bin), Wubıhlar (100 bin) ve bu toplulukların eklentileri-Hak’uç, Ciget, vb için alındı, bu büyük gruba 1861'de boyun eğmiş olan Abzeghler (Абдзах; 260 bin) de dahil edildi (en az 1 milyon insan). Sürgün, yer yer katliama dönüşen bir askeri operasyonla tamamlandı (1864). Bu toplulukların hemen hepsi (en az % 99'u) Osmanlı topraklarına gönderildi, çok azı da, Rus hükümetince Kuban ve Laba ırmakları solunda gösterilen düz arazilere dağıtılarak yerleştirildi (*).

 

Bu trajediyi Kuzey Kafkasya boyutuna yayarak basitleştirmek ve kendi topluluğunu öne çıkarmak isteyen çevreler de var. Örneğin bazı topluluklar için yüzde yüz boyutuna ulaşan bir olay, daha büyük bir nüfus ölçeği içinde  oranlandığında, facianın büyük boyutu gizlenebilir ve olay sıradanlaştırılabilir. Sivrisineğin ‘dediği sözler’ çarpıcı ve öğretici: “Аргъоим икопкъ зыхахым, ‘хэпхырэми еплъ, зыхэпхырэми еплъ’ и1уагъ”/ “Sivrisineğin budu çıkarıldığında/alındığında, ‘çıkardığın/aldığın şeye bir bak, bir de bana bir bak’ demiş” (Adige atasözü).

 

Bilgi notu:

(*) Bu tür yerleştirmeler için Bkz. “Abzegh Ülkesi Bozulunca. . ”, CC Tarih, İndex 1.

 

 

Rus Çarlığı’nın yıkılması ve ‘Kuzey Kafkasya Dağlıları Cumhuriyeti’

 

Şubat 1917'de Rus İmparatorluk/Çarlık yönetimi devrildi, Rusya'da ve bağlı  illerde sivil inisiyatiflerle geçici  yerel idareler/hükümetler kuruldu.

 

O sıralar Kuzey Kafkasya'da Karadeniz ili (guberniya), Kuban, Terek ve Dağıstan oblastları (büyükçe il) bulunuyordu. İlk iki ilde şimdiki Şapsığ ve Adigeler küçücük birer azınlık idiler (*). Son iki oblastta ise yerliler çoğunluktu. Bu son iki oblasttaki yerli halkların önde gelen/varlıklı  temsilcileri tarafından, Mart 1917’de  ‘Terek-Dağıstan Oblastları Geçici Hükümeti' kuruldu. Bu hükümet, birçok Rusya yerel hükümeti gibi, 1917 Ekim devrimi üzerine  kurulan Sovyet iktidarını tanımadı, tanımamaların ve dış desteklerin bir sonucu olarak  iç savaş başladı. 1918 yılı başlarında (Mart-Nisan aylarında) Kuzey Kafkasya Sovyet güçlerinin  eline geçti.

 

Bunun üzerine Terek-Dağıstan hükümeti ya da kısa adıyla ‘Dağlı hükümeti’ temsilcileri  bölgeyi terk ettiler ve  Sovyet karşıtı  Menşevik
-sosyal demokrat- iktidarı
bulunan Gürcistan’ın başkenti Tiflis'e taşındılar.

 

Dağlı hükümeti temsilcileri, oradan Gürcü temsilcilerle birlikte, görüşmelerde bulunmak ve destek aramak üzere Osmanlı ülkesine gittiler, Osmanlı hükümetinden yardım  ve destek sözünü  aldılar. Bunun üzerine, sürgündeki Dağlı hükümeti temsilcileri,  11 Mayıs 1918'de, İstanbul’da bir bildiri ve basın açıklamasıyla 'Kuzey Kafkasya Dağlıları Cumhuriyeti' (Mountainous Republic of the Northern Caucasus)  adı altında bağımsızlık kararı aldıklarını ve Rusya’dan  ayrıldıklarını ilan ettiler. Yeni cumhuriyet topraklarının yüzölçümü  70 bin km. kare, nüfusu da 1 milyon olarak tahmin ediliyordu (**).
 

Dağlı Hükümeti Delegasyonu, İstanbul, 1918.

(Önde ortadaki ilk Başkan Tapa Çermoyef ya da Abdülmecit Çermoyi)

 

Dağlı hükümeti, Osmanlı askeri desteğinde Ekim ayı ile Kasım ayı başında Dağıstan'a döndü. Aslında Osmanlı askeri harekatı 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi hükümlerine de aykırı düşüyordu, son bir gayretkeşlik idi. Osmanlılar savaşı kaybetmişlerdi, bunu biliyor ama gizliyorlardı, nitekim  kısa süre içinde Kafkasya'yı boşalttılar.

 

Bilgi notu:

(*) 1897 Rus İmparatorluğu resmi nüfus sayımına göre Karadeniz ilinde 57, 478 toplam nüfus içinde 1, 939 (% 3, 37) Çerkes/Şapsığ vardı. Kuban oblastı’nın Yekaterinodar ilçesinde (otdel), 1897’de 245. 173 toplam nüfus içinde 19, 851 (% 8, 1) Adige/Çerkes vardı, 283, 117 nüfuslu Maykop ilçesinde (otdel)  13, 892 (% 4, 9) Adige/Çerkes  ve 5, 851 (% 2, 1) Kabardey  (Kuban Kabardeyleri olmalı) bulunuyordu. Batalpaşinsk (şimdi-Çerkessk) ilçesinin (otdel) 215. 400 toplam nüfusu içinde 26, 867 (% 12, 47) Karaçay, 10, 370 (% 4, 81) Abaza, 8, 452 (% 3, 92) Kabardey, 3, 962 (% 1, 84) Adige/Çerkes (Besleney olmalı) nüfus gösteriliyordu. Bkz.  ‘Куба́нская о́бласть’-Википедия.

(**) Birer uzman olan Allen ve Muratoff’a göre, Dağıstan nüfusu 1914’te “bir buçuk milyon” olarak tahmin ediliyordu.  Bkz. W. E. D. Allen ve ölü Paul Muratoff,  “Kafkas Harekatı, 1828-1921 Türk-Kafkas Sınırındaki Harplerin Tarihi”, s. 468.

Bu da Rus İmparatorluk nüfus sayımlarının Türklerinki gibi pek de güvenilir olmadıklarını  belli ediyor. Eski Sovyet Dışişleri Bakanı ve eski Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze, 2008’de Dağıstan nüfusu için “4, 5 milyon” rakamını telaffuz etmişti. Oysa 2002 resmi nüfus sayımına göre Dağıstan nüfusu 2, 576, 531 olarak gösteriliyor. Bkz.  ‘Dagestan’-Wikipedia. Ayrıca Bkz.  Mountainous Republic of the Northern Caucasus-Wikipedia.

 

 

Rusya’da İç Savaş ve K. K. Dağlı Hükümeti’nin ikinci kez dağılması

 

Güney Rusya'da General Denikin komutasında Sovyet karşıtı bir ordu ve yönetim kuruldu. Dağlı ya da 'Kuzey Kafkasya Dağlıları Cumhuriyeti hükümeti', Sovyet karşıtı General Denikin yönetimi ile yapısı gereği savaşmak yerine onunla  birleşti ve onun bir parçası oldu, Dağlı milisler de Sovyetlerle/Bolşeviklerle çarpışmak üzere  kuzeye, cepheye sevk edildiler. Bir süre sonra, başarısız düşen General Denikin, General Wrangel ile anlaşmazlık içine düştü ve Rusya’dan ayrıldı. General Denikin’in yerini General Wrangel aldı.

 

General Denikin’in düşmesi ve Sovyet ilerlemesi karşısında Tiflis’e çekilen bazı Dağlı liderler (*) General Wrangel’in ilerlemesi üzerine, Wrangel’e  bağlı olarak kurulan yeni Terek oblastı  hükümetinde bakanlık görevleri aldılar ama Sovyetler karşısında yenilerek bölgeyi terk ettiler (1920).

 

Bu arada Çeçen Şeyhi Uzun Hacı, General Denikin kuvvetleri ile çarpışmıştı. Uzun Hacı önderliğinde kurulan ve Şeyh’in ölmesi üzerine  dağılan ‘Kafkasya Emirliği Devleti’ ile ‘1920-1921 Dağıstan ayaklanması’ sırasında kuruluşu ilan edilen ‘hükümet’ de ‘Kuzey Kafkasya Dağlıları Cumhuriyeti’ ile ‘ilişkilendirerek’, cumhuriyetin 1918-1921 yılları arasında yaşadığı biçiminde asılsız ve yakışıksız görüşler de  öne sürülebilmektedir (**).     

 

Bilgi notu:

(*) Pşimaho Kosok/Kotse Pşımaho, vb.

(**) Bkz.  ‘1920-1921 Dağıstan ayaklanması’ bölümü.

 

 

Dağıstan ve Dağlı Özerk Cumhuriyetleri

 

Kuzey Kafkasya’da Sovyet karşıtı  güçler bastırılarak, 30 Mart 1920’de Sovyet iktidarı yeniden kuruldu. Ağustos 1920’de, Sovyet yönetimi  Kuzey Kafkasya halklarına özerklik verilmesi kararını aldı. Önce, bir ‘Kuzey Kafkasya Sovyet Cumhuriyeti’ kuruldu. Ardından bu cumhuriyetin yerli nüfus çoğunluğu bulunan  kesimlerini kapsayan ve etnik-bölgesel temele dayanan iki özerk devlet kuruldu: Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’ne (RSFSC) bağlı Dağıstan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (1) ile Dağlı Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (2) kuruldu (Kasım 1920; onama: 21 Ocak 1921).
 

Rusya FSSC’ne bağlı olarak kurulan ‘Dağlı Özerk Cumhuriyeti’ haritası, 1921
(Kabardey okrugu geniş, Karaçay ve Balkar okrugları ise küçüktürler.) (Küçük haritada ise, Karaçay topraklarının doğuda Kabardey okrugundan alınan bir parça, batıda da eski Adige toprakları üzerinden genişletilerek, kahverengi bölümde görüldüğü gibi, yaklaşık üç misli büyütüldüğü, yüzölçümü yönünden Kabardey’i geçtiği  görülüyor. Balkar yerleşim alanlarının ise, zaman içinde kuzeye doğru genişleyerek  Nalçik’in dibine dayandığı ve Kabardeyleri güneyden çember içine aldığı  söyleniyor. Balkarlar şimdi de Kabardeyleri dağlardan/dağ çayırlarından uzaklaştırmak için uğraşıyorlar.)

 

Dağlı Özerk Cumhuriyeti okrugları batıdan doğuya doğru şöyle sıralanıyordu: 1) Karaçay, 2) Kabardey, 3) Balkar, 4) Oset, 5) İnguş, 6) Sunjenski Kazakları, 7) Çeçen. Merkezi Vladikavkaz idi ve bir de Grozni kentsel alanı bulunuyordu. Sunjenski Kazak Okrugu’nun Çeçen Okrugu içinde bir cebi de vardı.

 

Bilgi notu:

(1) Dağıstan oblastı yerinde

(2) Terek oblastı yerli nüfus çoğunluğu bulunan  güney kesiminde

 

 

1920-1921 Dağıstan ayaklanması

 

General Denikin’in işbirlikçisi Dağıstanlı İmam Najmudin Gotsinski  ve eski Çarlık dönemi subayları öncülüğünde Eylül 1920’de Dağıstan’da Sovyet karşıtı  bir ayaklanma oldu. Ayaklanma, halk tarafından sevilmeyen ve kendi halkına karşı silah kullanmış kişilerce düzenlenmişti. Bu nedenle isyana katılan insan sayısı 3 bini geçemedi. Ayaklanma İmam Najmudin Gotsinski ve Albay Kaitmas Alikhanov tarafından düzenlenmişti. Alikhanov’un kardeşi Avarski Çarlık subayı olarak soydaşlarına silah çekmiş olan biriydi. Silahlı birliklerin başı da, karşı devrimci Rus generali Wrangel’in subaylarından Albay Jafarov idi. İmam Şamil’in İstanbul’dan getirtilen torunu Said Şamil ise, sadece bir ’süs’ ve bir propaganda unsuru olarak kullanılmıştı. Ayaklanma Mayıs 1921’de bastırıldı (*).

 

Bilgi notu:

(*) Dağıstan ayaklanması için Bkz. W. E. D. Allen ve ölü Paul Muratoff, “Kafkas Harekatı, 1828-1921 Türk-Kafkas Sınırındaki Harplerin Tarihi”, s. 464-490.

 


 

Dağlı Özerk Cumhuriyeti’nin  dağılması

 

Kasım 1920’de kurulan, 21 Ocak 1921’de de Moskova tarafından onanan Dağlı Cumhuriyeti’nden ilkin ‘Kabardey Okrugu’ (ilçe) ayrıldı ve 1 Eylül 1921’de ‘Kabardey Özerk Oblastı’ (il) kuruldu. Statü yükseltilmiş ise de  Kabardey okrugu topraklarının büyükçe bir bölümü batıda Karaçaylara, doğuda da küçük bir bölüm (Mozdok yöresi) Osetlere bırakılmıştı .

 

12 Ocak 1922’de, Dağlı Özerk Cumhuriyeti’nden ayrılan ‘Karaçay okrugu’, ‘Kuban-Karadeniz oblastı’ndan çıkarılan Çerkes nüfuslu  Batalpaşinsk yöresi (otdel) ile birleştirildi ve geniş arazili bir ‘Karaçay-Çerkes Özerk Oblastı’ kuruldu (14,1 bin km.kare). 16 Ocak’ta da ‘Kabardey-Balkar Özerk Oblastı’ kuruldu.

 

Bu oluşumların hepsinden, Sovyet rejimini sempatiyle karşıladıkları için özellikle Karaçaylar, ardından da Balkarlar karlı çıktılar, dağlarda sıkışıp kalmaktan kurtulup artan nüfuslarını yerleştirecek yeni yerlere kavuştular.

 

27 Temmuz 1922’de Kuban-Karadeniz oblastından çıkarılarak ‘Adige Özerk Oblastı’ kuruldu, ardından bir okrug (ilçe) olarak yer aldığı Dağlı Özerk Cumhuriyeti’nden ayrılarak 30 Kasım 1922’de de  ‘Çeçen Özerk Oblastı’ kuruldu.

 

7 Temmuz 1924’te ‘Kuzey Oset Özerk Oblastı’ ve ‘İnguş Özerk Oblastı’nın da kurulmasıyla Dağlı Özerk Cumhuriyeti ortadan kalkmış oldu (7 Temmuz 1924).

 

Etnik oluşum devam etti: 23 Eylül 1924’te, Karadeniz kıyısında Tuapse kenti merkezli ‘Şapsığ Ulusal Rayonu’ oluşturuldu (*).

 

15 Ocak 1934’te Çeçen ve İnguş özerk oblastlarının birleştirilmesiyle ‘Çeçen-İnguş Özerk Oblastı’ oluşturuldu.

 

Sovyetler Birliği’ndeki 1936 Anayasası ve düzenlemeleri çerçevesinde Kabardey-Balkar, Kuzey Oset ve Çeçen-İnguş özerk bölgeleri, 5 Aralık 1936’da  birer özerk cumhuriyet oldular.

 

Bu arada Adige Özerk Oblastı’na da yeni topraklar -Cace/Giaginskiy rayonu ve Maykop  kentsel alanı- eklendi, başkent Krasnodar’dan Maykop’a nakledildi (**).

 

Böylece, Karaçay-Çerkesya dışında, Kuzey Kafkasya’daki yerel siyasi ve idari örgütlenmeler tamamlanmış oldu.

 

Bilgi notu:

(*) Daha çok bilgi için Bkz. Tamara V. Polovinkina,  ‘Çerkesya Gönül Yaram”, Ankara, 2007; ayrıca “Şapsığ Ulusal Rayonu”-Vikipedi

(**) Daha çok bilgi için Bkz.  ‘Adige Ülkesi-4’, CC Turizm.

 
devamı >>>