...................
...................
TÜRKİYE'DEKİ ÇERKES SAYISI  -2
Dr. MEŞFEŞŞÜ Necdet Hatam
01 Ocak 2009
                         
...................
 
...................
CircassianCanada Notu: Aşağıda yayınlanan metinler Denetim Kurulu Üyelerimizce denetlenip yayına verilmiştir.
                     

Batıray Özbek

07.01.2009

 

Maf dostlar,

Hiçbir halk diğerinden üstün değildir. Benim kast ettiğim bilgi ve kültürel davranış ve anlayış biçimleridir.

Maf

 

 

Mamij

08.01.2009

 

Türkleşmiş Çerkeslerin sayısı nedir? Bunu da Kaf-Fed benzeri kuruluşlar araştırsa iyi olur. Öyle ya, vatandaş anadan babadan, yahut sadece bir taraftan Çerkes ama ankete verdiği yanıt Türk’üm. Facebook’ta bile çıkmış; adam iddia ediyor Oğuzlardan geldi soyumuz, diye. Güler misin ağlar mısın.

 

 

Tegulan

09.01.2009

 

Bende sayıdan daha çok kalitenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Kalite deyince kastım, doğuştan gelen üstünlük değil, sonradan kazanılmış donanım konusu ve bu donanımı kendi kültürel kimliğine yansıtması konusudur. Sayıca çok olabilirsiniz, ancak kültürel donanım ve bu kültürel donanımı kendi değerleri için kullanma azmi ve bilinci yoksa kalabalık olmanın bir getirisi olmaz. Tabi ki bir dili ve kültürü yaşatabilmek için gerekli asgari bir nufusu da koruyabilmek gerekir. Türkiye Adigelerinin bu günkü sorunu nüfus azlığı değil, öncelikle kültürünü koruma bilinci sonrada kültürel donanım eksikliğidir.

 

 

KUŞHA Faruk Özden

10.01.2009

 

Pes doğrusu…

İstatiksel bir çalışma üzerine yorum yapacağımıza konuyu nerelere getirdik.


Öncelikle tartışma adabını bilmiyoruz. İkinci olarak; hepimiz her konudan haberdarız ve de uzmanız. Lütfen bilenler konuşsun, bilmeyenler izlesinler.


Hatam, ABD’de yapılan bir araştırmadan söz etti. Daha doğrusu Türkiye’nin etnik yapısı ile ilgili bir araştırmadan rakamlar aktardı. O araştırma ile ilgili rakamların yanlış olduğuna dair görüşler ileri sürdüler. Katılıyorum. Mesela Karakalpaklar 74 bin olarak söylendi. Bence o kadar sayı sadece Sivas’ta var. Kars, Ardahan, Ağrı illeri hariç.


Bazı arkadaşlara Kabardey nüfus fazla geldi, derken iş ‘’Ruslarla kim daha fazla dövüştü’’ye dönüştü. Bu arada Kabardeylerin zorunlu veya isteyerek göçü başka bir başlık altında devam ediyor.


Çerkes nüfusun tespiti çalışmasını bir aşaması olarak Uzunyayla.com da Türkiye’deki Çerkes ve diğer kardeş halkların köyleri ile ilgili bir çalışma var. Mangalda kül bırakmayanlar haberiniz var mı?


Haberiniz varsa kendi köyünüz veya komşu köyleriniz ile ilgili bir çalışma yaptınız mı? Kendi sülale adınız geçmiş mi, köyünüzdeki diğer sülalelerin adları tam ve doğru mu?


Haydi ne bekliyorsunuz.....

 

 

Tegulan

10.01.2009

 

И лъэпкъ хабзэбзыпхъэм шэнхабзэм хуэлъэу, ар зэрихъуымэным хуэгуызавэ мыхъуа нэужък1, ц1ыху бжыгъэк1э куэд ухъуыным къык1ын щ1агъуэ щэ1экъым. Пэжщ, зы лъэпкъым и бзэ и хабзэбзыпхъэр ф1эмк1уэду, зэп1эзэрыту дунейм тетын щхьэк1э 1эмалыншэу зы ц1ыху бжыгъэми нэсын, а бжыгъэри ихъуымэн хуейщ, арщхьэк1э нобэ тыркуым щыпсоу адыгэхэм бжыгъэ проблэмкъым я1эр, ат1э, хабзэбзыпхъэ гуыкъеуэ и1эу ик1и ар къызэригъэу1ыщ1эным хуыщ1экъуу,абы и гуащ1э хилъхьэу, зэгъэу1уауэ, зэдэщ1ыгъуу зэдэлъжъэнращ.

 

 

Abadzeh

10.01.2009

 

Kuşha Faruk Bey, nerden biliyorsunuz Uzunyayla.com'un nüfus çalışmasını okumadığımızı?

Yapılan onlarca araştırmanın derlemesini yayınlayacağım dedim ve bir kaç sonuç bilgisi verdim yukarda. Bu kaynaklar arasında uzunyayla.com'un belki alıntı belki derleme şeklinde olan nüfus çalışmasından da yararlandık.

Her şeyi bir siz biliyorsunuz mu sanıyorsunuz kendinizi. Bu ne kendini beğenmişliktir.

Uydurma veriler sunanları zaten kimse kale almıyor sizin dışınızda. Siz neden kendinizi harap ediyorsunuz. Bırakın konuşan konuşsun, rezil olan olsun. Sayın Hatam'ı tanıyan biri herhalde yaşı büyüktür. Büyük ise ona uygun konuşun, gençleri uygunsuz sıfatlar takarak yargılamayın.

 

 

Necdet Hatam

10.01.2009

 

Тэгуылэн Сикъуэш

Къуажэ хъыбыру къыжып1ыжар куэду сигу рихьащ. Тхьаразы пхуэхъу.

Уи адресэр нэптхымэ сигуапэщ..

узынщу...

нэждэт

 

 

 

ZemskySabor

10.01.2009

 

Sayın Abadzah; bırakın siz onu bunu. Laf söylemekle bir şey anlatamazsınız.


Derleme çalışmalarınız bittiğinde, elde ettiğiniz sonuçları yayımlayın. Vaktinizi boşa harcamayın.


Gerisi boştur. Reel sonuçlar üzerine konuşalım.

 

Bende gerçekten merak ediyorum bu konuyu.

Uzunyayla.com’daki köy listelerinde benim bulunduğum yörede 11’i Çerkes olmak üzere, 17 Kafkas kökenlilerin köyü var kabul edilmiş fakat yazılan köylerin 4’ü zaten Kafkas kökenlilerin değil.

Saygılar.

 

 

Tegulan

11.01.2009

 

Зуызхьэн Нэдждэт ХЬэтам,

Иджырэкъэс дызэрымц1ыхуауэ щытми,лъэпкъ гуыкъеуэ уи1эуэ уызэрыщытым щысыщыгъуазэщ,уи ф1ыц1э куэдрэ зэхызох. Дызэрыц1ыхумэ сэри си гуапэщ.

Тэгъулан Екъуб

tegulany@gmail.com

 

 

KUŞHA Faruk Özden

12.01.2009

 

Sayın Abadzeh,


Yine ne söylediğimi anlamamışsın. Uzunyayla.com’da nüfus çalışmasıyla ilgili çalışmadan söz etmedim. Türkiye’deki Çerkes ve diğer kardeş halkların yerleştiği köyler ve köylerde oturan sülalelerle ilgili bir çalışmadan söz ettim.


Eğer nüfus ile ilgili bir çalışma yapacaksan köyleri ve köylerdeki sülaleleri temel almalısın.

 

Senden yaşça büyüğüm, amacım sana hakaret etmek veya çalışma motivasyonunu engellemek niyetin de değilim. Ancak her şeye balıklama atlamak, bütün konularda bir şeyler söylemek çalışma değildir.

Her şeyi biliyorum diye bir ukalalığım olduğunu veya ukalaca tavır takındığımı zannetmiyorum. Bizim tavrımızı bir büyüğünün uyarısı olarak farzet.

Adigeler de bir söz vardır. Türkçe ye çevirmeye çalışayım: "Önce düşün, sonra konuş. Önce bakın, sonra otur."

Bütün hayatımızda rehberimiz aklımız olmalıdır.

Yine başa dönüyorum.

Nüfus ile ilgili çalışmada köyleri temel alırsak; köylerde yaşayan, ayrılan kaybolmayan sülaleleri tespit edersek oradan sayı daha kolay bulunur. Bunun dışında yapılacak hiçbir çalışma gerçeğe yakın olamaz. Buna yakın bir çalışma da 60-70’li yıllardaki Nüfus Sayım istatistikleri esas alınarak yapılabilir. Onun içinde Türkiye’deki bütün köyleri isimleriyle bilmek gerekir.

Bizimki yol göstermek veya öndere akıl vermek gibi yorumlamayın. Size akıl vermek ne haddimize...

Selamlar

 

 

Abadzeh

12.01.2009

 

Zaten öyle bir yöntem uyguluyoruz sayın Özden. Akıl verilebilecek bir şey değil bu. Kafası az çok çalışan başka yol izlemez zaten. Yinede sağ olun.

Gerçi herkes kendi yaşadığı il üzerinde araştırma yapabilse bizim gibi meraklıların yapacak işi olmaz ama bu millet "çok bilmişleri" kendisi çıkartıyor haberi yok. Herkes üzerine düşen görevi yapsın bize gerek mi kalır?

Her konuda yorum yapmam neden sorun onu da anlamış değilim. Her konuya ilgi duyarım Adigelik adına. Bunun neresi kötü? İllaki bilmediğiniz bir şeyleri ben biliyor da olabilirim. Bu yaş konusunu "bilme" noktasında kullanmasak güzel olacak. Sizin 20 yılda araştırdığınızı, öğrendiğinizi ben 5-10 yılda sizden daha fazla çalışarak öğrenebilirim mesela.

Siz hangi konuda ne gibi bir yanlış yapmışım, söz söylemişim onu söyleyin lütfen.

Saygılar

 

 

Abadzeh

12.01.2009

 

"Çerkes kardeşlerimiz alelacele sıraya girerek taleplerini hükümete ilettiler. Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Koordinatörü Cumhur Bal, bakınız ne söylemiş: "Kürtçe yayına başlayan TRT 6'nın adı aslında çok dilli kanal. Bu kanalın çok dilli hale gelmesi için Kürtçe dışında da yayınlar yapılması gerekir. Türkiye'de 6 milyon Çerkes var ve Çerkesler de kendi ana dillerinden yayın izlemenin zevkini alabilecekleri doyurucu, tatminkar yayınlar izlemek istiyor."

Benim bu alıntı cümlesinde en çok hoşuma giden şey, Türkiye'de 6 milyon Çerkes'in bulunduğu iddiası oldu sadece. Sayıları abartmayı çok seviyoruz. Fakat abartılı rakamları üst üste koyunca Türkiye'nin nüfusu resmi rakamların çok üstüne çıkıp 100 milyonu filan buluyor. O zaman da Nasreddin Hoca'nın ciğer yiyen kediyi tartması fıkrasında olduğu gibi böyle rakamlar ileri sürmenin ciddiyeti kalmıyor.

A. Turan Alkan

t.alkan@zaman.com.tr

Ardından bildiğimiz birbirinden güzel Çerkes fıkraları ile konuyu bağlıyor. Yani demek istiyor ki bu 6 milyon tam bir fıkralık olaydır.

Şimdi bu ağabeyi okuyanlar güler mi bu sözlere, gülmez mi?

Gerçi bu tipler ne dersek anlamazlar. Anavatanda sayımız az diye ne bağımsızlığı derler? Türkiye’de de sayımız çok diye bu ne abartıdır derler.

Kafkasyalılar ödeşiyor işte. Abhaz davasında Adigeler nüfusları ile destek veriyor. Adige TV olayında Adige olmayan halklarda nüfuslarıyla destek vermiş oluyor. Kafkasyalılık bu olsa gerek.

Açıkça söylüyorum, Kafkasyalılık Kaf-Der’e daha çok yakışıyor. Yiğidi öldür hakkını ver demişler...

Saygılar

 

 

Mahmut Bag

13.01.2009

 

Selamlar!

Nüfus tartışmalarında niteliğin önemini yadsıyarak, nüfusun niteliğinin önemine vurgu yapanları ırkçılıkla dahi suçlayan arkadaşların ‘’bir Einstein, Yaşar Kemal, Hrant Dink vs ile Hitler, Samas vs arasında hiçbir fark yoktur’’ diyebilmeleri gerekir.

Yine aynı şekilde bu arkadaşların bugün en iyi sinemacıların, müzisyenlerin, bilim adamlarının, şampiyonların vs Çin’den, Hindistan’dan degil de daha küçük ülkelerden çıkmasına, bir milyonluk KBC’den bir olimpiyat şampiyonu çıkarken 70 milyonluk bir ülkeden bir tek şampiyonun çıkamamasına bir açıklama getirmeleri gerekir diye düşünüyorum.

Niteliksiz bir niceliğin hiçbir işe yaramayacağını söylersek sanırım yanılmış olmayız.

Kaf-Fed’in 2000’li yılların başında Çukurova bölgesinde yaptırmış olduğu bilimsel bir araştırmaya göre anadilini bilen Çerkeslerin oranı yaşlı kuşaklardan genç kuşaklara doğru çok hızlı bir düşüş göstermektedir. Son kuşakta ise dilini bilen yok gibidir. Her ne kadar bu araştırmayı Türkiye Çerkesleri için genelleyebilecek elimizde yeteri kadar veri yoksa da, yapacağımız ufak bir gözlem diğer bölgelerde de Çerkeslerin durumunun çok farklı olmadığını gösterir.

Türkiye’den anavatana dönmüş birkaç yüz kişinin kurduğu ailelerden bugün 14 yasinin altında 100’den fazla anadilini konuşan, o dilde düşünen, o toplumun ruhunu kazanmış çocuğu vardır. Sanırım niceliği milyonlarla ifade edilen Türkiye Çerkeslerinin bugün; anadilini konuşan 100 çocuğunun olmadığını söylersem yanılmış olamam.

Her fırsatta anavatana ve oraya dönenlere fütursuzca saldıranlar; Çukurova örneğiyle ortaya konan bilimsel gerçeklere gözlerini kapatarak hangi soruna çözüm bulmayı düşünüyorlar. Bu sorun için bir çözümleri var mı? Yok oluşu engelleyip Çerkes toplumunun toparlamasını sağlayacak çözümleri geliştirip sunacağını Marje’de yazan Kahraman vatandaş dik duruş dersleri dahil her konuda yazılar yazarken neden verdiği sözü yerine getirmiyor? (Abazaca soyadı yerine devletin dayattığı Türkçe soyadını alan dedesi ve bu soyadı kullanıp bütün ezilmişliklerine rağmen devletten hiçbir hak talebinde bulunmayan birisi nasıl dik duruyormuş onu da anlayabilmiş değilim).

Kısaca değindiğimiz bu tablo bugün için Türkiye’de ne kadar Çerkes olduğunu göstermese de yakında ancak tek tük Çerkes’in olabileceğini, Türkiye’deki Çerkes toplumunun da aydınının da bu tabloyu değiştirme niteliğinden yoksun olduğunu çok net tartışma götürmez bir şekilde ortaya koymaktadır.

 
sayfa  1     2