ADIGECE - TÜRKÇE KONUŞMA KILAVUZU   -2
ADIGABZE - TIRKUBZE ZEDEGUŞI’ALHE
   -2
Yayına Hazırlayan: Berzeg Ali

 

YAŞ VE AİLE
НЫБЖЬЫРЭ УНАГЪОРЭ
NIBJIRE WUNAĞORE

     

Teşekkürler (sana)

Тхьауегъэпсэу

Thawuéğepsewu

Teşekkürler (size)

Тхьашъуегъэпсэу

Thaşüéğepsewu

Teşekkürler (ona)

Тхьаегъэпсэу

Thayéğepsewu

Teşekkürler (onlara)

Тхьаегъэпсэуx

Thayéğepsewux

Lütfen / Estağfurullah / Rica ederim!

О, шъыу! / СыолъэIу!

Wo, şşıwu! / Sıwolhe'u!

Sana çok teşekkür ediyorum

Тхьауегъэпсэушхо осэхы

Thawuéğepsewuşxo wosexı

Sana çok teşekkür ediyoruz

Тхьауегъэпсэушхо отэхы

Thawuéğepsewuşxo wotexı

Size çok teşekkür ediyorum

Тхьашъуегъэпсэушхо осэхы

Thaşüéğepsewuşxo wosexı

Size çok teşekkür ediyoruz

Тхьашъуегъэпсэушхо отэхы

Thaşüéğepsewuşxo wotexı

Size çok teşekkür ediyorum

Тхьашъуегъэпсэушхо шъосэхы

Thaşüéğepsewuşxo şösexı

Siz çok iyisiniz

УцIыфышIу (шъуцIыфышIу) дэд

Wuts'ıfış'ü (şüts'ıfış'ü) ded

Beni davet ettiğinden dolayı için sana teşekkür ederim

Уикъызэрезгъэблэгъагъэм пае тхьауегъэпсэу

Wukhızerézğebleğağem payé thawuéğepsewu

Beni davet ettiğinizden dolayı için size teşekkür ederim

Шъукъызэрезгъэблэгъагъэм пае тхьашъуегъэпсэу

Şükhızerézğebleğağem payé thaşüéğepsewu

Bizi davet ettiğinden dolayı için sana teşekkür ederim

Уикъызэредгъэблэгъагъэм пае тхьауегъэпсэу

Wukhızerédğebleğağem payé thawuéğepsewu

Bizi davet ettiğinizden dolayı için size teşekkür ederim

Шъуикъызэредгъэблэгъагъэм пае тхьашъуегъэпсэу

Şükhızerédğebleğağem payé thaşüéğepsewu

Bana yardım ettiğinden dolayı için sana teşekkür ederim

УкъызэрэсIэпыIагъэм пае тхьауегъэпсэу

Wukhızeres'epı'ağem payé thawuéğepsewu

Bana yardım ettiğinizden dolayı için size teşekkür ederim

ШъукъызэрэсIэпыIагъэм пае тхьашъуегъэпсэу

Şükhızeres'epı'ağem payé thaşüéğepsewu

Bize yardım ettiğinden dolayı için sana teşekkür ederim

УкъызэрэтIэпыIагъэм пае тхьауегъэпсэу

Wukhızeret'epı'ağem payé thawuéğepsewu

Bize yardım ettiğinizden dolayı için size teşekkür ederim

ШъукъызэрэтIэпыIагъэм пае тхьашъуегъэпсэу

Şükhızeret'epı'ağem payé thaşüéğepsewu

Tavsiye ettiğinden dolayı için sana teşekkür ederim

Узэречэнджэшыгъэм пае тхьауегъэпсэу

Wuzeréçenceşığem payé thawuéğepsewu

Tavsiye ettiğinizden dolayı için size teşekkür ederim

Шъузэречэнджэшыгъэм пае тхьашъуегъэпсэу

Şüzeréçenceşığem payé thaşüéğepsewu

Konukseverliğinden sana teşekkür ederim

СызэрэбгъэшIуагъэмкIэ тхьауегъэпсэу

Sızerebğeş'üağemç'e thawuéğepsewu

Konukseverliğinizden size teşekkür ederim

СызэрэжъугъэшIуагъэмкIэ тхьашъуегъэпсэу

Sızerejüğeş'üağemç'e thaşüéğepsewu

Konukseverliğinden sana teşekkür ederiz

ТызэрэбгъэшIуагъэмкIэ тхьауегъэпсэу

Tızerebğeş'üağemç'e thawuéğepsewu

Konukseverliğinizden size teşekkür ederiz

ТызэрэжъугъэшIуагъэмкIэ тхьашъуегъэпсэу

Tızerejüğeş'üağemç'e thaşüéğepsewu

Sıcak karşılamandan sana teşekkür ederim

Дахэу укъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ тхьауегъэпсэу

Daxewu wukhızerespeğoç'ığemç'e thawuéğepsewu

Sıcak karşılamanızdan size teşekkür ederim

Дахэу шъукъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ тхьашъуегъэпсэу

Daxewu şükhızerespeğoç'ığemç'e thaşüéğepsewu

Sıcak karşılamandan sana teşekkür ederiz

Дахэу укъызэрэтпэгъокIыгъэмкIэ тхьауегъэпсэу

Daxewu wukhızeretpeğoç'ığemç'e thawuéğepsewu

Sıcak karşılamanızdan size teşekkür ederiz

Дахэу шъукъызэрэтпэгъокIыгъэмкIэ тхьашъуегъэпсэу

Daxewu şükhızeretpeğoç'ığemç'e thaşüéğepsewu

Bir şey değil / Teşekküre değmez

Зи арэп / Ащ пае шIушIэ ищыкIагъэп / Iофэп

Zi arep / Aş payé ş'üş'e yişıç'ağep / Ofep

 
 
 

HİTAP ETME
ЗЫФЭГЪЭЗЭН
ZIFEĞEZEN

Sayın bayanlar ve baylar!

О, куп!

Wo, kup!

Arkadaş!

Ныбджэгъур!

Nıbceğur!

Arkadaşlar!

Ныбджэгъухэр!

Nıbceğuxer!

Değerli arkadaşım!

Синыбджэгъу лъапI!

Sinıbceğu lhap'!

Değerli arkadaşlarım!

Синыбджэгъу лъапIэхэр!

Sinıbceğu lhap'exer!

Bay başkan(bey)!

Тхьаматэ мафэ!

Thamate mafe!

Lütfen otur (oturun)

КъэIыст (шъукъэIыст)

Mowu, khe'ıst (şükhe'ıst)

Duyuyor musun (musunuz)?

Зэхэоха (зэхэшъоха)? / ОIуа (шъоIуа)?

Zexewoxa (zexeşöxa)? / Wo'ua (şö'ua)?

Dinliyor musun (musunuz)?

ОдэIуа (шъодэIуа)?

Wode'ua (şöde'ua)?

Hele bir dinle!

Моу зэ къэдаIу (укъэдаIу)!

Mowu ze kheda'u (wukheda'u)!

Hele bir dinleyin!

Моу зэ шъукъэдаIу!

Mowu ze şükheda'u!

 

 

 

 
 

RİCA 
КIЭЛЪЭIУН
Ç'ELHE'UN

 

 

 

Girebilir miyim?

Сыкъихьанэу хъущта?

Sıkhihanewu xhuşta?

Bana yardım edebilir misin (misiniz)?

УкъыздэIэпыIэна (шъукъыздэIэпыIэна)?

Wukhızde'apı'aşüna (şükhızde'apı'aşüna)?

Bana ... verir misin (misiniz) lütfen?

…-р къысэптына (къысэшъутына), хьашхум?

…-r khıseptına (khıseşütına), haşxum?

Beni bekle (bekleyiniz) lütfen

Моу, къысажэба (шъукъысажэба)

Mowu, khısajjeba (şükhısajjeba)

Sigara içilebilir mi?

Тутын ущешъо хъущта?

Tutın wuşéşö xhuşta?

Tiyatroya seni davet etmeyi istiyorum

Театрэм укъезгъэблэгъэнэу сыфай

Téatrem wukhézğebleğenewu sıfay

Tiyatroya sizi davet etmeyi istiyorum

Театрэм шъукъезгъэблэгъэнэу сыфай

Téatrem şükhézğebleğenewu sıfay

Lokantaya seni davet etmeyi istiyorum

ШхапIэм укъезгъэблэгъэнэу сыфай

Şxap'em wukhézğebleğenewu sıfay

Lokantaya sizi davet etmeyi istiyorum

ШхапIэм шъукъезгъэблэгъэнэу сыфай

Şxap'em şükhézğebleğenewu sıfay

Memnuniyetle

Сигуапэу / Сигопэ дэдэу

Siguapewu / Sigope dedewu

Beni davet ettiğinden dolayı için sağol, ama o vakitlerde işlerim olacak

Сызэребгъэблагъэрэм пае тхьауегъэпсэу, ау а уахътэм Iофхэр сиIэщтых

Sızerébğeblağerem payé thawuéğepsewu, awu a wuaxhtem ofxer si'eştıx

Beni davet ettiğinizden dolayı için sağolun, ama o vakitlerde işlerim olacak

Сызэрежъугъэблагъэрэм пае тхьашъуегъэпсэу, ау а уахътэм Iофхэр сиIэщтых

Sızeréjüğeblağerem payé thaşüéğepsewu, awu a wuaxhtem ofxer si'eştıx

Nerede (ne zaman) görüşeceğiz?

Тыдэ (сыдигъуа) тызэрэлъэгъущта?

Tıde (sıdiğua) tızerelheğuşta?

Bu vakit sizin için uygun mu?

Мы уахътэр къыокIуа (къышъокIуа)?

Mı wuaxhter khıwok'ua (khışök'ua)?

Olaki yanınızda bugece beni yatırman (yatılı alman) mümkün (senin) mü?

ЗыгорэкIэ шъуадэжьы нычэпэ сибгъэлъын пдъэкIына?

Zıgoreç'e şüadejı nıçepe sibğelhın plheç'ına?

Olaki yanınızda bugece bizi yatırman (yatılı alman) mümkün (senin) mü?

ЗыгорэкIэ шъуадэжьы нычэпэ тибгъэлъын пдъэкIына?

Zıgoreç'e şüadejı nıçepe nibğelhın plheç'ına?

Mümkün (benim için), (bizim) evimizde yatarsınız diyorsanız sizin elinizde, buyrun

СлъэкIыщт, тиунэ шъулъын шъуIомэ шъфит, шъукъеблагъэх

Slheç'ışt, tiwune şülhın şü'ome şüfit, şükhéblağex

Gir (girin) (otur (oturun)), lütfen

Моу, ихьэба (шъуихьэба) (къэтIысба (шъукъэтIысба))

Mowu, yiheba (şüiheba) (khet'ısba (şükhet'ısba))

 
 
 

RAZI OLMA, REDDETME 
ЕЗЭГЪЫН, ФЭМЫДЭН
YÉZEĞIN, FEMIDEN

 

 

 

Olur

Хъун

Xhun

Olmaz

Хъунэп

Xhunep

İyi

Дэгъу

Değu

Evet

Ары

Arı

Hayır

Хьау

Hawu, Hau'

İyi, olur (tamam)

Дэгъу, хъун

Değu, xhun (tamam)

Öyle durum(u)

Ары зэрэщытыр

Arı zereşıtır

Katılıyorum / Razı oluyorum

Десэгъаштэ / сыкъезэгъы

Déseğaşte / sıkhézeğı

Sana katılıyorum (size katılıyorum)

Къыбдесэгъаштэ (къыжъудесэгъаштэ)

Khıbdéseğaşte (khıjüdéseğaşte)

Memnuniyetle

Сигуапэу

Siguapewu

Bundan (dolayı) razıyım

МыщкIэ сыкъезэгъы

Mışç'e sıkhézeğı

Harika fikir!

Гупшысэ шIагъу!

Gupşıse ş'ağu!

İlginç fikir!

Гупшысэ гъэшIэгъон!

Gupşıse ğeş'eğon!

Bu bence rahatlatıcı

Мыр сэркIэ тынчыгъу

Mır serç'e tınçığu

Öyle tabii

Ары адэ

Arı ade

Öyledir  tabii

Арыщтын адэ

Arıştın ade

Öyledir (sanırım )

Арыщтын

Arıştın

Haklısın (haklısınız)

Узаф (шъузаф)

Wuzaf (şüzaf) / Wuterez (şüterez)

Doğrusun (doğrusunuz)

Утэрэз (шъутэрэз)

Wuterez (şüterez)

Doğru.

Тэрэз

Terez

Doğrudur

Тэрэз дэд

Terez ded

Doğru değil

Тэрэзэп

Terezep

Doğru değil

Тэрэз дэдэп

Terez dedep

Yanlış.

Пхэндж

Pxenc

Gerçek

Шъыпкъэ

Şşıpkhe

Gerçek değil

Шъыпкъэп

Şşıpkhep

Gerçek değil

Шъыпкъэ дэдэп

Şşıpkhe dedep

Yalan

ПцIы

Pts'ı

Hayır, teşekkür ederim

Хьау, тхьауегъэпсэу

Hawu, thawuéğepsewu

Hayır, maalesef yapamam

Хьау, гухэкI нахь мышIэми сфэшIэщтэп

Hawu, guxeç' nah mış'emi sfeş'eştep

Bende senin gibi düşünüyorum

Сэри ощ федэ сегупшысэ

Seri woş féde ségupşıse

Bu konuda sana tamamen katılmıyorum

Мы IофымкIэ тIэкIу къыбдезгъаштэрэп

Mı ofımç'e t'ek'u khıbdézğaşterep

Bu konuda size tamamen katılmıyorum

Мы IофымкIэ тIэкIу къыжъудезгъаштэрэп

Mı ofımç'e t'ek'u khıjüdézğaşterep

Bu konuda size tamamen katılmıyoruz

Мы IофымкIэ тIэкIу къыжъудедгъаштэрэп

Mı ofımç'e t'ek'u khıjüdédğaşterep

Bu konuda seninle aynı fikirde değilim

Мы IофымкIэ орырэ тыгузэтефэрэп

Mı ofımç'e worıre tıguzetéferep

Bu konuda sizinle aynı fikirde değilim

Мы IофымкIэ шъорырэ тыгузэтефэрэп

Mı ofımç'e şörıre tıguzetéferep

Bu konuda sizinle aynı fikirde değiliz

Мы IофымкIэ шъорырэ тыгузэтефэрэп

Mı ofımç'e şörıre tıguzetéferep

Hayır, öyle değil durum(u)

Хьау, арэп зэрэщытыр

Hawu, arep zereşitır

Tam tersi (aksi)!

Зэпырыгъэзагъэу!

Zepırığezağewu!

Ben kabul etmiyorum

Сэ здэрэп

Se zderep

Razıyım (razıyız)

Сырыраз (тырыраз)

Sırıraz (tırıraz)

Razıyım (razıyız)

Cыкъезэгъы (тыкъезэгъы)

Sıkhézeğı (tıkhézeğı)

Razı değilim (değiliz)

Сырыразэп (тырыразэп)

Sırırazep (tırırazep)

Razı değilim (değiliz)

Сыкъезэгъырэп (тыкъезэгъырэп)

Sıkhézeğırep (tıkhézeğırep)

Hata yapıyorsun (yapıyorsunuz)

Ухэукъо (шъухэукъо)

Wuxewukho (şüxewukho)

Özür dilerim, ama işlerim var(lar)

Къысфэгъэгъу, ау Iофхэр сиIэх

Khısfeğeğu, awu ofxer si'ex

İmkanım yok

Амал сиIэп

Amal si'ep

Tasalanma (tasalanmayın)

УмыгумэкI (шъумыгумэкI)

Wumıgumeç' (şümıgumeç')

Endişelenme (endişelenmeyin)

УмыгуIа (шъумыгуIа)

Wumıgu'a (şümıgu'a)

Zora (sıkıntıya) girme (girmeyin)

Земыгъэз (зешъумыгъэз)

Zémığez

Zora (sıkıntıya) sokma (beni)

Семыгъэз

Sémığez

Zora (sıkıntıya) sokmayın (beni)

Сешъумыгъэз

Séşümığez

Zora (sıkıntıya) sokma (bizi)

Темыгъэз

Témığez

Zora (sıkıntıya) sokmayın (bizi)

Тешъумыгъэз

Téşümığez

 
 
 

ÜZÜNTÜ, ACIMA 
ГУКЪАУ, ГУР ФЭГЪУН
GUKHAWU, GUR FEĞUN

 

 

 

Kalbim acıyor(ona) / Üzülüyorum

Сыгу егъу

Sıgu yéğu

Üzüldüm

Сыгу егъугъ

Sıgu yéğuğ

Üzüldük

Tыгу егъугъ

Tıgu yéğuğ

Çok üzülüyorum

Лъэшэу сыгу къео

Lheşewu sıgu khéwo

Çok üzüldüm

Лъэшэу сыгу къеуагъ

Lheşewu sıgu khéwuağ

Bu husustan çok üzülüyorum

Мыщ фэшъкIэ лъэшэу сыгу къео

Mış feşşç'e lheşewu sıgu khéwo

Ben umudumu tamamen yitirdim

Лъэшэу сыгу кIодыгъ

Lheşewu sıgu k'odığ

Sana (size) acıyorum

Сыгу къыпфэгъу (къышъуфэгъу)

Sıgu khıpfeğu (khışüfeğu)

Öylece olanlardan için çok üzülüyorum

Аущтэу зэрэхъугъэм пае лъэшэу сыгу къео

Awuştewu zerexhuğem payé lheşewu sıgu khéwo

 
 
 

ÖZÜR DİLEME 
ФЭГЪЭГЪУН
FEĞEĞUN

 

 

 

Gücenme bana lütfen!

Губгъэн къысфэмышI!

Gubğen khısfemış'!

Gücenmeyiniz bana lütfen!

Губгъэн къысфэшъумышI!

Gubğen khısfeşümış'!

Bağışla (affet) beni / Özür dilerim senden

Къысфэгъэгъу

Khısfeğeğu

Bağışlayınız beni / Özür dilerim sizden

Къысфэжъугъэгъу

Khısfejüğeğu

Seni rahatsız ettim mi?

УзгъэгумэкIыгъа?

Wuzğegumeç'ığa?

Sizi rahatsız ettim mi?

ШъузгъэгумэкIыгъа?

Şüzğegumeç'ığa?

Seni de rahatsız ediyorum

Ори усэгъэгумэкIы

Wori wuseğegumeç'ı

Sizi de rahatsız ediyorum

Шъори шъусэгъэгумэкIы

Şori şüseğegumeç'ı

Seni rahatsız (huzursuz) ettiğim için beni bağışla

УзэрэзгъэгумэкIыгъэмкIэ къысфэгъэгъу

Wuzerezğegumeç'ığemç'e khısfeğeğu

Sizi rahatsız (huzursuz) ettiğim için beni bağışlayın

ШъузэрэзгъэгумэкIыгъэмкIэ къысфэжъугъэгъу

Şüzerezğegumeç'ığemç'e khısfejüğeğu

Seni huzursuzlandıran bu durum için beni affet

УзэрэзыгъэгумэкIырэмкIэ къысфэгъэгъу

Wuzerezığegumeç'ıremç'e khısfeğeğu

Sizi huzursuzlandıran bu durum için beni affediniz

ШъузэрэзыгъэгумэкIырэмкIэ къысфэжъугъэгъу

Şüzerezığegumeç'ıremç'e khısfejüğeğu

İşinden alıkoydurduğum için affet beni

УиIофшIэн зэрэзэпызгъэурэмкIэ къысфэгъэгъу

Wui'ofş'en zerezepızğewuremç'e khısfeğeğu

İşinizden alıkoydurduğum için affediniz beni

ШъуиIофшIэн зэрэзэпызгъэурэмкIэ къысфэжъугъэгъу

Şüi'ofş'en zerezepızğewuremç'e khısfejüğeğu

Telaşlı durumumdan (geciktiğim) dolayı affet beni

СыкъызэрэгужъуагъэмкIэ къысфэгъэгъу

Sıkhızeregujüağemç'e khısfeğeğu

Telaşlı durumumdan (geciktiğim) dolayı affediniz beni

СыкъызэрэгужъуагъэмкIэ къысфэжъугъэгъу

Sıkhızeregujüağemç'e khısfejüğeğu

Telaşeliğimi bağışla (beni)

Къысфэгъэгъу сыкъызэрэгужъуагъэр

Khısfeğeğu sıkhızeregujüağer

Telaşeliğimizi bağışla (bizi)

Къытфэгъэгъу тыкъызэрэгужъуагъэр

Khıtfeğeğu tıkhızeregujüağer

Telaşeliğimi bağışlayın (beni)

Къысфэжъугъэгъу сыкъызэрэгужъуагъэр

Khısfejüğeğu sıkhızeregujüağer

Telaşeliğimizi bağışlayın (bizi)

Къытфэжъугъэгъу тыкъызэрэгужъуагъэр

Khıtfejüğeğu tıkhızeregujüağer

Yanlışlığımı (hatalı durumumu) bağışla (beni)

Къысфэгъэгъу сэ сыкъызэрэхэукъуагъэр

Khısfeğeğu se sıkhızerexewukhuağer

Yanlışlığımızı (hatalı durumumuzu) bağışla (bizi)

Къытфэгъэгъу тэ тыкъызэрэхэукъуагъэр

Khıtfeğeğu te tıkhızerexewukhuağer

Yanlışlığımı (hatalı durumumu) bağışlayın (beni)

Къысфэжъугъэгъу сэ сыкъызэрэхэукъуагъэр

Khısfejüğeğu se sıkhızerexewukhuağer

Yanlışlığımızı (hatalı durumumuzu) bağışlayın (bizi)

Къытфэжъугъэгъу тэ тыкъызэрэхэукъуагъэр

Khıtfejüğeğu te tıkhızerexewukhuağer

Seni beklettiğim için beni bağışla

УкъызэрэзгъэжагъэмкIэ къысфэгъэгъу

Wukhızerezğejjağemç'e khısfeğeğu

Sizi beklettiğim için beni bağışlayın

ШъукъызэрэзгъэжагъэмкIэ къысфэжъугъэгъу

Şükhızerezğejjağemç'e khısfejüğeğu

Sana beni bekleten durumdan için beni affet

УкъызэрэсэжагъэмкIэ къысфэгъэгъу

Wukhızeresejjağemç'e khısfeğeğu

Size beni bekleten durumdan için beni affediniz

ШъукъызэрэсэжагъэмкIэ къысфэжъугъэгъу

Şükhızeresejjağemç'e khısfejüğeğu

Söze karıştığımdan dolayı beni effet

СыкъызэрэхэгущыIэрэмкIэ къысфэгъэгъу

Sıkhızerexeguşı'eremç'e khısfeğeğu

Söze karıştığımdan dolayı beni effediniz

СыкъызэрэхэгущыIэрэмкIэ къысфэжъугъэгъу

Sıkhızerexeguşı'eremç'e khısfejüğeğu

Sözünü keseceğim, uygunsuzluk gütmeden (ayıp etmeyeyim)

УигущыIэ зэпызгъэущт, емыкIу сымышI

Wuiguşı'e zepızğewuşt, yémık'u sımış'

Kalbini (kalbinizi) kırmak istememiştim

Угу (шъугу) хэзгъэкIынэу сыфаягъэп

Wugu (şügu) xezğeç'ınewu sıfayağep

Suçum değil / Benim suçum yok

Силажьэп / Силажьэ хэлъэп

Silajep / Silaje xelhep

O benim suçum (hatam)

Ар сэ силажь

Ar se silaj

Bu benim suçum (hatam)

Мыр сэ силажь

Mır se silaj

Kızma (alınma, darılma)

Умыгубж (зымыгъэгус)

Wumıgubjj (zımığegus)

Kızmayın Allah aşkına!

Тхьэм пае шъумыгубж!

Them payé şümıgubjj!

Herşey yolunda mı?

ЗэкIэ тэрэза?

Zeç'e tereza?

Sizi inciltmek istemedim

Шъугу хэзгъэкIынэу сыфэягъэп

Şügu xezğeç'ınewu sıfeyağep

Gelemeyebilirim de (belki)

СыкъэмыкIошъункIи хъун

Sıkhemık'oşünç'i  xhun

Bağışla (beni) elimden gelmez

Къысфэгъэгъу сэ сфэлъэкIыщтэп

Khısfeğeğu se sfelheç'ıştep

Bağışla (bizi) elimizden gelmez

Къытфэгъэгъу тэ тфэлъэкIыщтэп

Khıtfeğeğu te tfelheç'ıştep

Bağışlayın (beni) elimden gelmez

Къысфэжъугъэгъу сэ сфэлъэкIыщтэп

Khısfejüğeğu se sfelheç'ıştep

Bağışlayın (bizi) elimizden gelmez

Къытфэжъугъэгъу тэ тфэлъэкIыщтэп

Khıtfejüğeğu te tfelheç'ıştep

Bağışla (beni) olmaz

Къысфэгъэгъу хъущтэп

Khısfeğeğu xhuştep

Bağışla (bizi) olmaz

Къытфэгъэгъу хъущтэп

Khıtfeğeğu xhuştep

Bağışlayın (beni) olmaz

Къысфэжъугъэгъу хъущтэп

Khısfejüğeğu xhuştep

Bağışlayın (bizi) olmaz

Къытфэжъугъэгъу хъущтэп

Khıtfejüğeğu xhuştep

...................
KUTLAMALAR, DİLEKLER
ЗЭФЭГУШIОНХЭР
ZEFEGUŞ'ÖNXER

BUYUR ETMEK, DAVET ETMEK 
КЪЕГЪЭБЛЭГЪЭН
KHÉĞEBLEĞEN

ŞEREFE KADEH KALDIRMAK
ХЪОХЪУХЭР
XHOXHUXER
 
........................................................................................................................................................................