...................
...................
AÇIKLAMALI ADİGE (ÇERKES) ÇOCUK ADLARI
АДЫГЭ К1ЭЛЭЦ1ЭХЭР Адыгейские Имена
KIZ ÇOCUK ADLARI

Dr. YEDİC Batıray Özbek
Ethnographie der Tscherkessen, 7 Edingen 2000

                         
...................
...................

B
 

Баблинэ,

Babline           

 

Бабинэ,

Babıne

 

Бабыхъу,

Babıxhu

 

Бабыцэ,

Babıtse

 

Бабышэ,

Babışe             

 

Баринэ,

Barine; Kıvırcık saçlı

 

БжашIо,

Bjaş'ö                                                             

 

Бжей,

Bjey

 

Бжъо,

Bjhö

 

Бзииху,

Bzıyıxu

 

Бзыу,

Bzıw; kuş.       

 

Биб,

Bib

 

Бланэ,

Blane; ceylan  

 

Бланшэ,

Blanşe

 

Блэгын,

Bleğın

 

Блэч,

Bleç

 

Бысымгуащ,

Bısımguaş

 

Быхъо,

Bıxho

 

Быхуэ,

Bıxho

 

Быц,

Bıts

 

Быцэ,

Bıtse

 

Бычъэ,

Bıçe

 

Бышэ,

Bışe

 

Бэдах,

Bedax

 

Бэдэф (Бэдэху),

Bedef (Bedexu); ND kadın kahramanı. Bilhassa Şapsığlarca çok sayılan ve

sevilen bir kadın kahramandır.

 

Бэйлэк,

Beylek

 

Бэлла,

Bella

 

Бэтын,

Betın; ND da Nart Alec’in eşidir. Bu evliliğe erkek kardeşleri karşıdır. Anne babasının evine Tışase'ye götürülünce, çok hakaret görür. Bunun üzerine kocasından kardeşlerini ve babasını yok etmesi ister  ve o da hanımının istekleri doğrultusunda hareket eder.

 

Бэшукъ,

Beşukh        t

 
A           B          G          D         C          YE          J         Z
Yi          K         Ç'           M          N            We
P           R           S           T                     F             X-H        
X           Ts           Ç           Ş