AÇIKLAMALI ADİGE (ÇERKES) ÇOCUK ADLARI
АДЫГЭ К1ЭЛЭЦ1ЭХЭР Адыгейские И
мена
ADİGE KADIN ADLARI

Dr. YEDİC Batıray Özbek
Ethnographie der Tscherkessen, 7 Edingen 2000
               
     

Önsöz

Adige kişi adlarının eksikliğinden hareketle bu kitabı hazırlamayı gerekli gördüm. Mısırlı araştırmacı, Lhıap, Mahir M.,  bizzat Adigey'e giderek tarihi mezar taşlarında yaptığı araştırmalarla tespit edebildiklerini ''Kafkasya Kabilelerinin Alamat ve Ümaranın Bazı Hikayat ve Vakıaları'' adlı yapıtında damgaların sahipleriyle ilgili hikayelerle Kahire’de 1309 (1893) yılında yayınlamıştı.  Bu araştırmayı   sadece damgaları alarak Dr. Med. Vasfi Güsar Yeni Kafkasya, daha sonra da İzzet Aydemir'in yayınladığı Kuzey Kafkasya dergisinde yeniden yayınlanmıştı. İlginç olanı ise, Avrupa'dan Türkiye'ye gelen bilim adamları bir çok bilim dallarında olduğu gibi  Adıge damgalarını araştırırlarken, olayın içerisinde yaşayan hiç bir 'Adige aydını'  böyle bir araştırma yapma gereğini duymamıştır. Alman araştırmacı bayan Leonora Koswıg  Uzunyayla’da yaptığı araştırmalarını Oriens adlı derginin 23/24 sayısında 1973 yılında ''Eigentumszeichen (Mülkiyet Damgaları)'' adı altında yayınlamıştır.

Adige kişi adlarını içeren herhangi bir kitap ise, günümüze kadar diasporanın hiç bir ülkesinde yayınlanmamış ve gerekte görülmemiş. Hatta diyebiliriz ki, kültürümüzün hiç bir dalında olduğu gibi bu dalda da araştırma yapma gereği duyulmamıştır. Bu nedenle de pek çok Lhak'o ve kişi adları zaman içinde kayıp olarak bilenlerle birlikte mezarlara gömülmüştür. 

Okuyucularımdan ricam yörelerindeki Adigece kişi adlarını araştırarak, anlamlarıyla birlikte not etmelerini, yazdıkları yeni adları ya bu kitaba ekleyerek genişletmeleri, ya da bana göndermeleridir. Bana postayla gönderirlerken, bir örneklerinin kendilerinde kalmasını bilhassa tavsiye ediyorum. Çünkü geçmişte Wuppertal Derneği’nin bu tür çağrılarına, sonradan öğrendiğimize göre, olumlu yanıtlar verilmesine rağmen, her nedense gönderilen yazıların hiçbiri  elimize geçmemiştir.

Çocuklarımıza Adigece isimler vermek en doğal hakkımızdır. Bazı isimlerin söylenişi ve yazılışı zor ya da anlamı bilinmediği gerekçesiyle çocuklarımıza vermemek gibi bir hataya düşmemeliyiz. Bu düşüncede olanlar medeni cesareti olmayan, hatta diyebiliriz ki; aşağılık kompleksi  olan kişilerdir. Adigece, klasik en eski dillerden olduğundan, bir kelimenin bir kaç anlamı olabilmektedir. İşte bu özelliği dilimizi daha güzel daha kullanışlı yapmaktadır.

Türkçe literatüre ''soyadı ya da sülale adı'' olarak yanlış tercümeyle giren Lh'akho (=Ağup) isimleri de şahıs isimleri olarak da kullanılmıştır ve kullanılmaktadır.

Bazı kişiler, Müslüman isimleri verilmesinin daha sevap olacağını ve dini bir vecibe olduğuna inanmaktadırlar. Bu inanış kökten yanlış ve dinde de yeri yoktur. Öyle olsaydı İslamiyet’ten sonra tüm Arapların isimlerini değiştirmeleri gerekirdi. Çünkü İslamiyet’ten çok daha öncelerinden beri de Muhammed, Ali, Osman, Ebubekir, Ömer,  Fatma, Emine vs. gibi isimler vardı. Aynı zamanda Hıristiyan Araplarda da aynı şahıs isimlerin pek çoğunu kullanıldığını yazmakta yarar vardır.Kişi adları hazırlanırken kullanılan  yöntemler şunlardır:

1) Adigelerle ilgili olarak okuduğum tarihi, mitolojik ve araştırma  eserlerinde geçen isimler alınmıştır. Adige olmayanlarca yazılan isimler aktarılırken yazarından kaynaklanan yazım hataları düzeltilmeye çalışılmıştır. Adige kıralı 'Fersache' gibi.
2) Diasporanın çeşitli ülkelerinde  yeni bulunan ya da türetilen çağdaş isimler. 'Şesıj' gibi.


Yapıtın hazırlanmasında  aşağıdaki  kaynaklardan da faydalanılmıştır;

1) Справочник личник имен народов РСФСР Moskova 1987
2) Хьэкъун Барэсбий, Адыгэ къэк1ыгъэц1эхэр. Nalçık 1992
3) Leonare Kosswig, Eigentumszeich-nungen in Anatolien. Leiden, 1974
4)
К.Х. Меретуков, Адыгейский топонимический словар.   Майкоп, 1981

İsimlerin diğer Adige şivelerinde söylenişleri parantez içerisinde verilmiştir.

İsrail Adigelerinden, değerli büyüğümüz, Açmuz Ş'umaf gönderdiği kişi adlarıyla bu yapıta katkıda bulunmuştur. Kendisine teşekkür ederim.

Yapıt, iki yazı çeşidiyle; Kril ve Latin harfleriyle yazılmıştır. Latin harfleri ile yazılırken, Fahri Huvaj’ın Türkçe seslere uyarlayarak  hazırladığı alfabe kullanılmıştır ve bu alfabe de ekte verilmiştir.        

İletişim için e-mail adresi: Adigebatiray@aol.com
 

Гъэк1эк1уагъэхэр / Kısaltmalar/ Abkürzungen
...........

A

:

Адыгэ

Adige

Adyghe

Ar

:

Arapça

 

 

B

:

Къэк1ыгъац1эхэр

Bitki adı

Pflanzenname

C

:

К1ыналъэ ц1эхэр

Cografik Ad, Yer

Toponomie

Ç

:

Къэгъагъэ ц1эхэр

Çiçek adı

Blumenname

D

:

Эпос

Destan- Folklor 

Epos-Folklore

HE

:

Лъэпкъ эпос

Halk Efsanesi

Volks Erzählungen

HK

:

Лъэпкъ л1ыхъужь

Halk Kahramanı

Volksheld

K

:

Л1акъуац1э

 

Geschlechtsname

M

:

Мифологи

Mitoloji

Mythologie

Mog

:

 

Moğolca

 

ND

:

Нарт Эпос

Nart Destanları

Narten Sagen

Tr.

:

 

Türkçe

 

T

:

Тхыдэм хэхьэгъэ л1ыхъужь

Tarihi Kişi

Historische Persönlichkeit

U

:

Убыхь ц1эхэр

Ubıch adlar

Ubychische Namen         

     
               
     

Kız Adları / Шаоц1эхэр / Girls / Mädchen >>> Tüm Liste

..............

     
               
     

Erkek Adları / Пшъэшъэхэр / Boys  /  Jungen >>> Tüm Liste

..............

     
               
     

A

Абидэт,

Abidet; Ürdün'de yaşayan ünü diasporaya yayılan, halk şarkılarımızın unutulmaz akordionisti olan ünlü halk sanaatkarımız.
 
Абэддзэх,
Abedzech; Adını bir abed-zech güzelinden alan ve bir zamanlar en kalabalık olan ve en demokratik adığe kabilesi. Soylulara karşı iki kez ayak-lanarak revolution yaparak ikincisinde başarılı olarak soyluları topraklarından kovan ve yok eden kabile
 
Адыгэ,
Adıge; Ulusumuzun 5. yy’dan sonra kendine verdiği ad.
 
Адыйыф (Адыйыху),
Adıyıf (Adı-yıxu); Nart Destanlarında ve aynı zamanda halk sözlü edebiyatımız da güzelliği ve akıllılığıyla bilinen ve tanınan tanınan, tanrısal özellikleri olan güneş ve ışık tanrıçası. Halk anlatımlarına göre, kendisini seven deli-kanlı ile at üstünde kaçarken, ormanın derinliklerinde birden bire uçan bir kuş atını ürkütür. O anda boş bulunan deli-kanlının atından Adıyıf aşağıya düşer ve hayata gözlerini yumar. Psetlıchosu onun adına 'Adıyıf ' adlı ağıtını besteler.
 
Азидэ,
Azide
 
Азиет,
Aziyet
 
Азинэт,
Azinet
 
Айшэт,
Ayşet; Arapça Ayşe adının Adıgeceleşmiş halidir.
 
Акоз,
Akoz
 
Акуандэ,
Akuande; Nart ölüm xase-sinin thamatesi Nart Alec'in akıllı ve güzelliğiyle ünlü kızıdır. Evinin balkonundan kilometrelerce uzaktan gelenlerin kim olduğunu seçebilen bir kadın. İlk defa Nartların ölüm xasesine gelen Nart Sawsırıkho'nun gelişinden niyetini anlar ve onu kadınsı silahlarını kullanarak niyetinden alıkoymak istese de kandıramaz.
 
Алеп,
Alyep
 
Алжан,
Aljan
 
Алимет,
Alimet; Arapça Alim adının Adıgeceleşmiş halidir.
 
Алмэстин,
Almestin; Su perisi
 
Аминэт,
Aminet; Arapça Amine adının Adıgeceleşmiş halidir.
 
Амсинэт,
Amsinet
 
Амуг,
Amug
 
Андэгурэ,
Andegure ç
 
Анджэс,
Ances
 
Анджырэф,
Ancıref ç
 
Анджыш,
Ancış ç
 
Ап,
Ap
 
АпэIэс,
Ape'as; Hünerli elleri ve parmakları olan. Sanatkar.
 
Аружан,
Arujan
 
Асиет,
Asiyet
 
Асяд,
Asyad
 
Асидэ,
Aside
 
Асмэ,
Asme
 
Атикэ,
Atike;
 
Аулиян,
Awliyan
 
Аулият,
Awliyat
 
Ашуху,
Aşuxu
 
Аштрам,
Aştram ç
 
Аштым,
Aştım
 
Айщэт,
Ayşet
 
Ауей,
Awey ç


B
Баблинэ,
Babline
 
Бабинэ,
Babıne
 
Бабыхъу,
Babıxhu
 
Бабыцэ,
Babıtse
 
Бабышэ,
Babışe
 
Баринэ,
Barine; Kıvırcık saçlı
 
БжашIо,
Bjaş'ö
 
Бжей,
Bjey
 
Бжъо,
Bjhö
 
Бзииху,
Bzıyıxu
 
Бзыу,
Bzıw; kuş.
 
Биб,
Bib
 
Бланэ,
Blane; ceylan
 
Бланшэ,
Blanşe
 
Блэгын,
Bleğın
 
Блэч,
Bleç
 
Бысымгуащ,
Bısımguaş
 
Быхъо,
Bıxho
 
Быхуэ,
Bıxho
 
Быц,
Bıts
 
Быцэ,
Bıtse
 
Бычъэ,
Bıçe
 
Бышэ,
Bışe
 
Бэдах,
Bedax
 
Бэдэф (Бэдэху),
Bedef (Bedexu); ND kadın kahramanı. Bilhassa Şapsığlarca çok sayılan ve
sevilen bir kadın kahramandır.
 
Бэйлэк,
Beylek
 
Бэлла,
Bella
 
Бэтын,
Betın; ND da Nart Alec’in eşidir. Bu evliliğe erkek kardeşleri karşıdır. Anne babasının evine Tışase'ye götürülünce, çok hakaret görür. Bunun üzerine kocasından kardeşlerini ve babasını yok etmesi ister ve o da hanımının istekleri doğrultusunda hareket eder.
 
Бэшукъ,
Beşukh      t


ДЖ / C
 

Джанкъулэ,
Cankhule


Джанпагу,
Canpagu


Джансур,
Cansur


Джантуз,
Cantuz


Джанфыжь,
Canfıj


Дзэхъан,
Dzechan


Дзыдзыу,
Dzıdzıw; Güzelliğin sembolü


КI / Ç'
 

Къанэхъу,
Khanexhu


Къац,
Khats


Къацыу,
Khatsıw


Къудас,
Khudas


Къулэ,
Khule


Къутас,
Khutas


Къэдабэ,
Khedabe ç


КъэзмакънэпцI,
Khezmakhnepts' ç


Къэлэр,
Kheler ç


Къэлэрдэгу,
Khelerdegu ç


Къэлэрдэш,
Khelerdeş ç


Къэлгъэн,
Khelğen ç


Къэмзакъ,
Khemazakh ç


Къэнан,
Khenan


Къэнтат,
Khentat


Къэрабэ,
Kherabe


Къудас,
Khudas ç


Къудэйнэтхь,
Khudeyneth


Ç
 

Чамлэт,
Çamlet


Чемсир,
Çemsir


Чопсин,
Çopsin c


Чэлэпсы,
Çelepsı c


Чэчэнай,
Çeçenaj c


D
 

Дабан,
Daban c/t


Дадусэ,
Daduse


Дадыху,
Dadıxu


Дамэ,
Dame; Omuz, kanat..


Дамэрыс,
Damerıs; Omuzda gezen.


Дан,
Dan f


Данэ,
ne; İpek.


Дарихъан,
Darixhan


Даус,
Dawıs


Дахэ,
Daxe; Güzel.


Дахэкупсэ,
Daxekupse; Güzeller güzeli.


Дахэлынэ,
Daxelıne


Дахэуэс,
Daxewes


ДахэкIэс,
Daxeç'as; Güzel seven.


Динэ,
Dine; Gözüm, canım.


Динэмис,
Dinemyis; Gözde olan.


Додэ,
Dode


Дунэ,
Dune


Дыгъэ,
Dığe; Güneş.


Дыгъэпс,
Dığeps; Güneş huzmesi.


Дыгъэнэпс,
Dığeneps; Güneş huzmesi suyu.


Дыжьын,
Dıjın; Gümüş


Дыжьыннэф,
Dıjınnef; Aydınlık, parlak gümüş


Дыжыныпс,
Dıjınıps; Gümüş suyu.


Дышъэ,
Dışe; Altın.


Дышъэбзыу,
Dışebzıw; Altın kuş.


ДышъэкIы,
Dışeç'ı


Дышъэнэпс,
Dışeneps; Altın gözyaşı.


Дышъэпс,
Dışeps; Altın suyu.


Дышъэплъы,
Dışeplhı; Kızaran altın


Дышъэф,
Dışef; Beyaz altın.


ДышъэшIу,
Dışeş'ü; İyi altın.


Дэнизэт,
Denizet


Дэнэгъу,
Deneğu


Дэнэдыш,
Denedış


Дэнэпс,
Deneps; İpek suyu.


Дэнэф,
Denef; Beyaz, parlayan ipek.


ДэнэкъокI,
Denekhoç' f


Дэнэху,
Denexu; Beyaz, parıldıyan ipek.


Дэпчэн,
Depçen k


Дэхэбаринэ,
Dexebarine


ДэхэкIас,
Dexeç'as


Дэхэнагъу,
Dexenağu; Güzelliğin ve sevginin sembolüdür. Yere göğe ve hayvanlara hüküm edebilme tanrısal özellikleri de vardır. Nart TIımıs ile evlenir.


Дэхэнэф (Дэхэнэху),
Dexenef (Dexe-nexu); Güzel ve uğurlu.


Дэхэос,
Dexewes


ДэхэIуб,
Dexe'ub


F
 

Файзэт,
Fayzet


Фаризэт,
Farizet


Фатимэт (Фатимэ),
Fatimet (Fatime)


ФафIэгын,
Faf'eğın ç


Фыжь (Хужь),
Fıj (Xujh); beyaz


Фэусэт,
Fewset; Çağdaş ünlü şairimizin adı.


G
 

ГоAщсэхъу,
Goşsexhu d
 
ГощэлъапI,
Goşelhap'; Değerli prenses.
 
Гощэмыд,
Goşemıd
 
Гошэмаф,
Goşemaf; Uğurlu prenses.
 
ГощэмашIэ,
Goşemaş'e
 
Гощэнагъу,
Goşenağu; Mavi gözlü prenses.
 
ГощэнапцIэ,
Goşenapts'e
 
Гощэнай,
Goşenay; I6 yy da Kaberdey Adığe beyi Temryuk'un kızıdır. Rus Çarı IV.
İvanla politik evlenme yapmıştır. Bu evlilikten bir erkek çocuğu olmasına rağmen, Rus boyarları Adıge kökenli bir prensin ileride çar olmasını istemediklerinden anneyle kızını zehirleyerek öldürürler.
 
Гощэнэф,
Goşenef; Aydınlık, uğurlu prenses.
 
Гощэф,
Goşef
 
Гощэфыжь,
Goşefıj; Beyaz prenses
 
Гуэщэнэху,
Goşenexhu; Aydınlık, uğurlu prenses.
 
Гощэпакъ,
Goşepakh
 
Гощэпсын,
Goşepsın
 
Гощэсырм,
Goşesırm; Sırma gibi prenses.
 
Гошэсэхъу,
Goşesexu
 
Гуащ,
Guaşe; Prenses
 
Гуго,
Gugo
 
Гуфаб (Гухуаб),
Gufab (Guxuab) Sıcak kalpli
 
Гудах,
Gudax; Güzel gönüllü.
 
ГуIашIу,
Gu'aş'u; Tatlı gönlü olan.
 
Гукъабз,
Gukhabz; Temiz kalpli.
 
Гулэ,
Gule
 
Гулэз,
Gulez
 
Гулъэс,
Gulhes; Gönül alan
 
Гумаф (Гумаху),
Gumaf (Gumaxu); Aydınlık, açık kalpli.
 
ГумашIу,
Gumaş'u; Kalbi yanan.
 
Гумзагъ,
Gumzağ; Gönlü rahat etmiyen.
 
Гумей,
Gumey
 
Гумэ,
Gume
 
Гунэ,
Gune; Gönlün gözü.
 
Гунэпс,
Guneps
 
Гунэс,
Gunes
 
Гунэф (Гунэху),
Gunef (Gunexu); Aydınlık gönüllü. Gönül ışığı.
 
Гупсэ,
Gupse; Gönlün ruhu.
 
Гупежь,
Gupej
 
Гурыс,
Gurıs; Gönülde yeri olan. Gönülde oturan
 
Гушан,
Guşan; Çalışkan gönüllü.
 
ГушIуэ,
Guş'o; Gülümseyen sevinçli olan.
 
ГушIуэнэпс,
Guş'oneps; Güleryüzlü.
 
Гуэщанэ,
Guşane; Çalışkan gönüllü
 
Гуэшэгъэгъ,
Guaşeğeğ; Prenses, kayınvalide ağlatan.
 
Гуэщэдах,
Goşedax; Güzel prenses.
 
Гуэщэ,
Guaşe; Prenses. Kayın valide
 
ГуIашIу,
Gu'aş'u; Tatlı gönüllü.
 
ГъукIэ,
Ğuç'e
 
Гъулацый,
Ğulatzıy; Adıge masallarında cadılara karşı, aklı ve zekası ile savaşarak kazanan çocuk.


J
 

Жан,
Jan


Жангуаш,
Janguaş

Жанзилэ,
Janzile


Жаний,
Janiy


Жанпагуэ,
Janpago


Жъансэл,
Jansel


Жансурет,
Jansuret

Жансэрэй,
Janserey


Жансэт,
Janset


Жантин,
Jantin


Жануэс,
Janwes


Жанусэ,
Januse


Жанфыжь,
Janfıj


Жаншыр,
Janşır


Жанхужь,
Janxhuj


Жумар,
Jumar ç


Жэнэтэй,
Jenetey


Жьыху,
Jıxu ç


Жьынэс,
Jines


K
 

Калисэ,
Kalise


Камсир,
Kamsir


Кац,
Kats


Кацыу,
Katsıw


Колэс,
Koles


Куандэ,
Kuande b


Куаку,
Kuaku


Кубз,
Kubz


Кугъу,
Kuğu ç


Кугъуэ,
Kuğo ç


Куазэ,
Kuaze


Куацэ,
Kuatse


Куко,
Kuko


Кулац,
Kulats


Кунэ,
Kune


Курал,
Kural


Курашын,
Kuraşın


Курац,
Kurats


Курхьэ,
Kurhe b


Курэ,
Kure


Кутас,
Kutas


Кушан,
Kuşan


Куэз,
Koz


Кызмау,
Kızmaw


Кэзимэ,
Kezime


L
 

Лагъо,
Lağo; Adığe folklorunde kadın motifi. Feodal beyin kızıdır. Ancak fakir bir delikanlıyı sever ve feodal beyi evliliğe karşı olduğundan beraberce kaçarlar ve beraberce öldürülürler.
 
Лалинэ,
Laline
 
Лалицэ,
Lalitse
 
Лалыхъу,
Lalıxhu
 
Ланэ,
Lane
 
Лауцэ,
Lawıtse
 
Лашин,
Laşın; Tatar hanı Ketay han Adığe ülkesine ordusuyla gelir. Han kendi cengaverinin karşısına bir cengaver ister. Galip gelen cengaver tarafının savaşı kazanacağını ve ordusunu çekerek geri gideceğini söyler. Adığeler toplantı yaparlar ve Laşine erkek elbisesi giydirerek karşısına çıkarırlar. Laşin, cengaveri kaptığı gibi havaya kaldırır ve yakındaki kayalardan aşağıya bağırarak atar. Tatar cengaveri son hamlede Laşin'in başındaki miğferin ucunu yakalar ve beraberinde götürür. Ketay han ise gördüklerine inanamaz. Miğferin altından beline kadar saçlar dökülmektedir. ''Sizin bir kadınınız benim en güçlü cengaverimi bir hamlede kaptığı gibi kayalardan atarsa, erkeklerinizle hiçte baş edilmez'' diyerek ordusunu geri çekerek ülkesine döner.
 
Лашинэ,
Laşıne
 
Лацэ,
Latse; Adığe folklorunda kadın motifi.
 
Луцэ,
Lutse
 
Лыфаф,
Lıfaf
 
Лыхуэ,
Lıxo
 
Лэухъан,
Lewchan
 
Лъэтэнай,
Lhetenay


M
 

Мадинэ,
Madine


Мадинэт,
Madinet


Мадзу,
Madzıw ç


МакI,
Maç'


Мамкъутей,
Mamkhutey b


Мамыр,
Mamır


Мардас,
Mardas


Мариет,
Mariyet


Марисса,
Marissa; Adığe halklarında arıların tanrıçası.


Мац,
Mats


Мелеч,
Meleç


Мерем,
Merem


Мержан,
Merjan


Мержэнет,
Merjenet


Мерят,
Meryat


Мулиет,
Muliyet


Мэсирэт,
Mesiret


Мэзагъо,
Mezağo; Ay ışığı.


Мэзан,
Mezan


Мэзбзый,
Mezbzıy b


Мэзгуащ,
Mezguaş; Ormanlar prensesi.


Мэзыдэ,
Mezıde b


Мэзэдах,
Mezedax; Dolunay.


Мэзэдыш,
Mezedış; Gümüş ay.


Мэзэгуащ,
Mezeguaş; Ayprenses.


Мэзай,
Mezey


Мэзэнагъу,
Mezenağu; Gök ay.


Мэзэнэф (Мэзэнэху),
Mezenef (Me-zenexu); Aydınlık, berrak ay.


Мэкъут,
Mekhut b


Мэрджэнат,
Merjenat


Мэрян,
Meryan


Мэтапкъэ,
Metapkhe


Мэшыкъу,
Meşıkhu c/d


Мызэ,
Mıze


Мырзият,
Mırzıyat


Мыслъымэт,
Mıslhımet


N
 

Нагъуэ,
Nağo


Назирэт,
Naziret


Накъо,
Nakho


Налкъут,
Nalkhut


Налмэс,
Nalmes; Zümrüt taşı.


Нартей,
Nartey b


Нат,
Nat


Нау,
Naw


Нафэ,
Nafe; Gerçek


Нахъо,
Naxho


Нежан,
Nejan; Keskin gözlü.


Нуриет,
Nuriyet


Норэ,
Nore


Ныкъагъ,
Nıkhağ; Çiçek.


Нэбзый,
Nebzıy; Işın hüzmeleri.


Нэбзэ,
Nabze


Нэгуф,
Neguf


Нэгуащ,
Neguaş; Göz prensesi.


Нэдах,
Nedax; Güzel göz.


Нэмэт,
Nemet


Нэрыс,
Nerıs; Gözde olan.


Нэфаб,
Nefab; Sıcak gözlü.


Нэфсэт,
Nefset


Нэфисэт,
Nefiset


Нэфын,
Nefın; Işık.


Нэфыз,
Nefız; Küçük gözlü.


Нэшан,
Neşan; Her şeyi görebilen keskin gözlü.


НэшхыпцI,
Neşxıpts'; Güler yüzlü.


Нэшхъо,
Neşxho


НэшъхъунтI,
Neşhxhunt'


НэшIуцI,
Neş'uts'; Kara göz.


Нэхун,
Nexun; Işık


P
 

Пакъэ,
Pakhe; d


Пацэ,
Patse;


Псэ,
Pse; Ruh/can


Псэгубэ,
Psegube с


Псэйтук,
Pseytuk с


Псэнэф /Псэнэху,
Psenef / Psene-xu; Gönlün ışığı.


Псэдах,
Psedax; Güzel kalpli.


Псэдахэ,
Psedaxe b


Псэйшэху,
Pseyşexu b


Псэфит,
Psefit; Özgür


Псэтын,
Psetın; Nartların akıllı bilge ve güzel kızı Setenay'ın kızkardeşidir..


Пцэлы,
Ptselı b


Пцэш,
Ptseşh b


Пчей,
Pçey b


ПсэIашIу / ПсэIэфI,
Pse'aş'u / Pse'af'ı; Tatlı gönüllü.


Псынэф,
Psınef; Berrak su.


Пухъу,
Puxhu; İstanbul, Çerkes kız örnek okulu müdüresi. İstiklal Mahkemesi’nde Çerkesce okul açtığından dolayı yargılanır.


Пырынэ,
Pırıne


Пыжынэ,
Pıjıne


R
 

Разыет,
Razıyet


Рампэс,
Rampes


Ридадэ,
Ridade; Kiev prensi Mistislav'a karşı mücadelede yaşamını yitiren Adığe kraliçesi.


Рэбихьат,
Rebihat


S
 

Сабихьэт,
Sabihat


Сайхьэт,
Sayhet


Сас,
Sas


Сасбук,
Sasbuk


Сасфыжь,
Sasfıj


Сасэ,
Sase


Саидэ,
Saide


Салимэт,
Salimet


Саримэ,
Sarime


Сарый,
Sarıy


Саудэт,
Sawdet


Синэмис(Синэмйыс),
Sinemis (Sinemyis) ; Gönüllere taht kuran.


Синэ,
Sine; Gözüm.


Синэф-Синэху,
Sinef- Sinechu


Синэжан,
Sinejan


Сим,
Sim


Сипсэ.
Sipse


Сонэ,
Sone


Сур,
Sur


Сурет,
Suret; Çok güzel,


СуIэнэт,
Suanet


Сырыф,
Sırıf; Sarışın


Сырым,
Sırım


Сэрмаун,
Sermawın


Сэтэнай,
Setenay; ND güzelliğin, bilgeliğin sembolü olan ve kültür getiren kadın motifi. Aynı zamanda güneşe hükmedebilen bir doğa tanrıçasıdır.


Сэтэнэ,
Setene


Сэфят,
Sefyat


Сэху,
Sexu ç


Сэхуран,
Sexuran ç


СэIимэт,
Seimet


Ş
 

Шурэ,
Şure


Шэныз,
Şenız


Шэризэт,
Şerizet


Шэулэхъу,
Şewlexhu


ШэIимэт,
Şeimet


Шыгъотыжь,
Şığotıj


Щагъдэт,
Şağdet


Щайдэт,
Şaydet


Щамсэт,
Şamset


Щыгъотыж,
Şhığotıj


Щэмисэт,
Şemiset


Щащ,
Şaş

Щэт,
Şet


T
 

Тамэ,
Tame; Omuz / Kanat


Тамэрыс,
Tamerıs; Omuzda gezen


Ташын,
Taşın ç


Тезадэ,
Tezade


Тхынэ,
Txıne f


Тхьэгъурым,
Theğurum ç


ТхьэгъуцIацIэ,
Theğuts'ats'e ç


Тхъуй,
Txuy ç


Тыгъэ,
Tığe


Тыгъэпс,
Tığeps; Güneş suyu.


Тыгъэнэбзый,
Tığenebzıy; Güneş huzmesi.


Тыжьын,
Tıjın; Gümüş.


Тыжьыныпс,
Tıjınıps; Gümüş suyu.


Тыргъотау,
Tırğotaw; Bosfor İmpara-torluğunu yenilgiye uğratan,ve ülkesinin sınırlarını genişleterek her tarafta saydıran Meot kent devleti kraliçesi.


Тырэхъум,
Tırexhum ç


Тэмарэ,
Temare; Gürcüstan kraliçesi.


Тэужан,
Tewjan


Ts
 

Цац,
Tsats


Цацбук,
Tsatsbuk


Цацунэ,
Tsatsune


Цацыф,
Tsatsıf


Цуц,
Tsuts


Цызагъу,
Tsızağhu


Цырау,
Tsıraw


Цыу,
Tsıw


Цыцмэ,
Tsıtsme


Цыцыу,
Tsıtsıw


ЦIыу,
Ts'ıw


We
 

Ос,
Wes; Kar


Оснэф, (Уэснэху)
Wesnef (Wesnexu)


Осэпс,
Weseps; Kırağı


Ошъадэ,
Weşade d


Wı
 

Ужъэ,
Wıjhe


Усэс,
Wıses; yaprak sesleri


Уцэ,
Wıtse


Уэне,
Wenye t


Уэс,
Wes


Уэсэпс,
Weseps


X
 

Хужьпаго,
Xujpago


Хускэ,
Xuske


Хъаный,
Xhanıy


Хъымсад,
Xhımsad d


Хъарэт,
Xharet


Хэшай,
Xeşay


X-H
 

Хьабиб,
Habib


Хьабидэт,
Habidet


Хьазаз,
Hazaz


ХьакуаIц,
Hakua'ts


ХьакIаш,
Haç'aş


Хьалимет,
Halimet


ХьамкIуац,
Hamku'ats d


Хьаниф,
Hanif


ХьункIэ,
Hunç'e; İstanbul'da Çerkes Örnek Okulu müdüresinin soyadı.


Хьаореж,
Haverej d


ХьэкIуэн,
Hekun


ХьэкIукI,
Heku'ç'


Хьэмар,
Hamar c/t


Хьэсас,
Hesas


Хьэнифэ,
Henife


Хьэнифэт,
Henifet


Хьэцац,
Hetsats d


ХьэIишэт,
He'işet


Ye
 

Елмыс,
Yelmıs


Елмысгуэщ,
Yelmısguaş


Енэб,
Yeneb ç


Енэп,
Yenep ç


Епэр,
Yeper ç


Yi
 

Инбыр,
Yinbır


Z
 

Зае,
Zaye b


Залинэ,
Zaline


Залихьэ,
Zalihe


Залы,
Zalı t


Замир,
Zamir


Замирэ,
Zamire


Заримэ,
Zarime


Зарэ,
Zare


Захъирэт,
Zachiret


Зишан,
Zişan


Зое,
Zoye


Зуз,
Zuz


Зул,
Zul


Зулий,
Zuliy


Зулижан,
Zulıjan


Зулимэ,
Zulime


Зулихь,
Zulih


Зыфэт,
Zıfet


Зэзэры,
Zezerı d


Зэмилэн,
Zemilen


Зэрджай,
Zercay b


Зэхьфиран,
Zehfiran ç

     
               
     
A B G D C YE  J 
Z Yi K L Ç' M N
We P  R S T F
X-H X Ts  Ç Ş TÜMÜ