...................
...................
ÇERKES'İN ASALETİ  -2
Kamelya Acba
22 Ocak 2006
                         
...................
 
...................

Janberk
29.01.2006

Ilginç, gerçekten anlamıyorum. Birileri çıkıp bunun gerçek nedenini anlatsalar hepimiz rahatlasak. Neden Uzunyayla deyince birilerinin heyheyleri geliyor. Uzunyayla’nın orda yaşayan insanlar tarafından sevilmesi ona bazı değerler yüklenmesi niçin birilerini rahatsız ediyor acaba? Uzunyayla’yı kabul etmeyen oradaki Çerkesleri de reddeyior anlamına gelir ki bu kimin haddinedir?

1864 sürgünü ile Osmanlı’ya gelen Çerkeslerin Osmanlı sınırları içerisinde yerleştirilmeleri tesadüfi değil, belirli bir politika eksenindedir. En sorunlu ve ilerde sorun teşkil edebilecek, bir bakıma tampon bölgeler seçilmiş ve buralara ikamete zorlanmışız. Bu yerleştirmeler sırasında burada (Uzunyayla’da) olan aileler başka tarafa, başka yerlere yerleştirilen ailelerde Uzunyayla'ya gönderilebilirlerdi. Uzunyayla Çerkesliği en iyi yaşatan yerlerden biri Küçük Kafkasya gibi nitelemeler başka Çerkeslerin reddi anlamına gelmez. Sadece yoğunluktan kaynaklanan bir yapı nedeniyle kendini daha iyi korumuştur.

Asimilasyonun etkisi diğer bölgelere nazaran burada daha az olmuştur. Doğal olarak milletimizin kendinde barındırdığı bir çok değer hala güncelliğini korumaktadır. Kölelik sistemi Çerkeslerin bir gerçeği ise bazı insanları bunu ilk kez duyuyorlarmış gibi aaaa bu da neymiş, olur muymuş, gibi kimsenin konuşmaya hakkı yok. Bu yapı Uzunyayla’ya has değil Çerkeslere has bir yapılanma idi. Etkileri halen devam etse de büyük ölçüde insanlarımızın hayatından çıkmıştır.
 

Misafir
29.01.2006

Maf! Gerçek asilin 'ben asilim' demeye gereksinmesi olmaz. Bunu başka kişiler ona ifade eder. Burada Çerkes asillerinden olduğunu ifade edenlerden rica ediyorum, bu asaleti hak etmişler mi gerçekten bunu bir sorgulasınlar lütfen. Bazı unvanları taşımak ya da toprak sahibi olmak asalet değildir. Bu nedenle dünyada bu unvan bir çok ülkede kaldırılmıştır. Toprağında bile yaşamayan diaspora Çerkeşleri 'ben asilim-o köle' derken aslında gerçekten trajikomik bir durum sergilemektedirler. Allah ruh asaleti versin. Saygıyla.
 

Mamish
29.01.2006

Maf Benim dedelerimin zamanında bizim sülalenin köleleri azad edilmiştir. Bugün onlarda Adigece konuşup, Adigelerle beraber yasamaktadırlar ve kendilerini Adige olarak görmektedirler. Asillik insanın ruhundadır; kanında değil.
 

Ömer
29.01.2006

Asillik insanın kanındadır. O kan
da Çerkes kanıdır.
 

Baduh
29.01.2006

Yazdıklarınız çok doğru amma velakin biz Çerkeslerin asalet kavramımız sizin dediğiniz manada bir lordluk veya prenslik kavramlarıyla açıklanamayacak kadar geniş bir konu. Bizim asaletliğimiz fakirde olsa zenginde olsa; pşi de olsa ister pşıtlı da olsa insanlığımızdan, Çerkesliğimizin verdiği gururdan, hoşnutluktan vazgeçmemektir. Bence.
 

Tlepş
30.01.2006

Bugün Uzunyayla'da çoğu asaletiyle övünen sülalerin isimlerine bakın sülale isimleri Türkçedir. Adigece de karşılığı yoktur bu sülale isimlerinin. Belki de bu sülaleler Kıpçak Türklerinin Adıgeleşmiş unsurlardır. Yerli Kafkasyalıları da köleleştirme ihtimalleri de yüksektir. Diğer bir husus da bazı sülale isimleri de Kabardeylerin insanları aşağılamaya ne kadar istekli olduklarının ip uçlarını veriyor.
 

Kemal Sarak
30.01.2006

Lütfen artık Uzunyayla ve Uzunyaylalılarla uğraşmayı bırakalım. Burada tartışılması gereken Uzunyayla değil asalet ve köleliğin hala sürdürülmesinin ve bazı insanlarımızın hala asalet iddiası ile kendilerini üstün görme ve gösterme cabası içinde olmalarının yanlışlığı olmalı. Kaldı ki asillik-kölelik olayı sadece Uzunyayla’da ve Kabardeylerde yok.
Biz Wubıhlarda da Abhazlar ve diğerlerinde de var. Bunu inkar edemeyiz. Belki geçmişte bu bir zorunluluktu ve belki de yararlı da olmuştur ama başka topraklarda hatta günümüzde hala sürüyor olması da doğru değildir ve birlik idealimize de zarar verebilir.

kemalsarak@mynet.com

Saygılarımla...
 

Adige Cale
31.01.2006

Sayın Tlepş ve Anti-Uzunyaylacılar
,

Neden Uzunyaylalılarla uğraşıyorsunuz? Kusura bakmayın ama bizle uğraşana kadar, kendi yaşadığınız yerlerdeki yok olmaya yüz tutan Adigeliği yaşatmaya çalışın biraz. Ayrıca Uzunyayla sülale isimleri ile ilgili yazmışsınız. Birkaç örnek verebilir misiniz?

Şunu belirtmeliyim ki, Uzunyaylalılar Kıpçak teşhisiniz beni çok güldürdü. :))))

Çok basit, tutarsız, çelişkili yazmışsınız.
 

Cengiz
31.01.2006

‘’Ayrıca şunu belirtmeliyim ki, Uzunyaylalılar Kıpçak teşhisiniz beni çok güldürdü. :))))’’

Bunda gülünecek bir taraf yok. Jabaghi Baj'ın "Çerkesler" adlı kitabını okumanı tavsiye ederim. Çerkeslerin tarihinde hiçbir zaman olmayan feodal yapı, Çerkeslere
(Kabardeylere) nasıl, nereden ve kimler tarafından getirilmiş bu kitaptan öğrenebilirsiniz.

Kabardeylerin büyük prensi Yinal, Kabardeylerin başına geçmeden önce Kabardeylerin hakimi olan Kabarda Tambiy'in kökenini bir araştırın bakalım. Kendisi Hazar Türk’üdür. Ayrıca Tambiy kelimesi de Türkçe’dir. Tarihte böyle şeyler çoktur. Bunda, gülünecek, gocunacak bir şey yoktur. Adigeler içesinde
(bilhassa Kabardeyler) Türk kökenli sülale pek çoktur. Hun, Bulgar, Kıpçak vs.

Bunların hepsi zamanla Çerkesleşmiştir. Bir şey daha söyleyeyim; eski zamanda Kabardey prensleri istişare toplantılarında birbirleriyle Tatarca
(Türkçe) konuşurlaşmış. Bunu iki yaşlı Kabardey dededen duydum.

Saygılar
 

Lheperuj
31.01.2006

Kaberdeyler karlı Elbrus dağlarında gezerlerken; karlara basınca kabt kubt sesleri çıkıyormuş, o nedenle onlara, dağ Türk'ü demek olan Kabardey denmiş.

Ne diyelim?

Soyuna çekiyor mübarek.
 

Tlepş
31.01.2006

Uzunyayla'da Çerkeslerin birleşmesini engelleyen, millet olma bilincini yok eden bir zihniyet var eleştirim buna. Arkadaşımızın dediği gibi Hatukoy köylerinde durum şöyle şöyle ama Kabardeyler de tersi. Benim anlatmak istediğim durum da bu. Yoksa anti Uzunyayla diye bir şey yok. Bu ortamda sadece tartışıyoruz.

Kabardeylerde ki Türki unsurlar tartışma götürmez bir gerçektir. Herkesin bildiği Bragun sülalesi bugün Türki unsurlardan geldiği makaleler de bile yazılmıştır. Kalmuk sülalesi ne demektir? Bu sülale Kabardeyler de. Daha var bir çok ama tek tek şu şu demeye gerek yok. Zaten sülale ismi ap açık Türkçe bunun neresini inkar edebiliriz. Böyle bir çok sülale adı vardır ve çoğu gözlemci Kuzey Batı Adiğeleri ile Kabardeyler arasında dil benzerliği olsa da tipte diğer Adigelere göre farklılık olduğunu söyler.

Ben söyleyenlerin yalancısıyım.
 

Lheperuj
31.01.2006

Değerli arkadaşlar,

Türk halkındaki herkesi kendi milletine bağlama hastalığı, size de bulaşmış anladığım kadarı ile. Kafkasya’da bir gelenek vardır; işlediği bir suç nedeni ile kan davası nedeni ile feodal nedenlerle vs. kendi halkından ayrılıp başka bir halkın arasına yerleşen kişilere kucak açmak bir töredir. Bu şekilde başka halklardan gelip Adigeler, özellikle de Kabardeyler arasına yerleşen ailelerin geldiği halkın ismi ile çağrıldığı, zamanla bu ismin bu aileye malolduğu örnekler çoktur. Urıs, ailesi Kabardeylerin Ruslardan geldiğini mi gösteriyor? Neğuey ailesi hakeza. Kalmık ailesi hakeza…

Daha sayayım mı?

Kabardeyler Kıpçak’mış gibi saçma bir sonuca götürmez bu bizi.


Rahmetli Uğur Mumcu ne güzel söylemiş: "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak."
 

Soht Habibe
31.01.2006

Konu farklı yöne kaydı, fakat bir önyargı konusundaki fikrimi söylemek gereği duydum. Evet ağırlıkla Kabadeyler arasında Türk kökenli aile çok fazladır. Hatta Kabardeylerin asıl kitlesini oluşturan Kabarlar bir Hun Oğuz boyudur. Umarım bu Kabardeylerin damarlarındaki asil kana bir zarar vermemiştir.

Hayır öyle değil, diyenleri ciddiye almayacağım. Çünkü tarih öyle diyor. Dahası, böyle bir başlık açmakta ne gibi bir fayda umulmaktadır? Sayın Kamelya hanıma ''aaa siz Açba'sınız ve size saygılarımızı sunarız'' dememiz mi bekleniyor?

Şurası bilinmeli ki, Kafkas aristokratları arasında bazı aileler Avrupa sarayları tarafından da kabul edilmiştir. Bu doğru ama onları diğer Çerkes aristokratlara göre daha asil yapan şey insan ticaretinde sınırları aşmış olmalarıdır. Hiçbir aristokrat zümre, halkı olmadan var olamaz. Sormalı sayın asillerimize; asaletleriyle öğündükleri dedeleri Çerkes halkı için ne yapmıştır? Karşı kutupta da asilleri tamamen dışlayan bir anlayış var. Asiller halkını satmışmış. Bu sözlerin S.S.C.B. ile birlikte çürümüş olması gerekirdi. Bu fikri bu zamana taşımak gericilik değil midir?

Herkes birbirine sataşmak için bahane arıyor; kimi asaleti bahane ediyor, kimi soyu sopu, kimi dini imanı. Ondan sonra da var olup, olmayacağımızı tartışıyorsunuz. Dünyada kendi soydaşlarıyla bu kadar kavgalı bir halk var mıdır? Sadece fikrimi ifade etmek istedim. Bence bir tek asil
Çerkes yazmıştır tarih o da Jebagı'dır. Onun dışında asalet iddiasında bulunanlar patatesler gibidir. En iyi tarafları toprak altında kalmıştır. Fikrime katılmayanlar asillik iddiasında bulunanlar yer elması gibidir de diyebilir.
 

Guğoj Sami
31.01.2006

Maf Nıbjeuğxer,

Sayın Kamelya hanım,


B
ir konu açtınız, nereden nereye geldi konu. Tabiki bir halkın yöneticileri olacaktır, aristokratları, zenginleri, köylüsü, fakiri, şusu, busu v.b.

Kafkas halklarında (Adige-Abhaz) yöneticilik yapmanın birinci şartı tevazu sahibi olmaktı, diye biliyoruz. Genel yapılanma: Pşı Lhekoleş Work Fekol Pşıthlı, şeklindedir. Abhazlarda da aynı ünvanlar Abhazca mevcut olup Ah, Atavad, Amısta, Anhöyü, Atvı şeklindedir. Fakat 1800’lü yıllara yaklaşırken, yönetim asalet ve ünvanlarına uygun davranışlarında zaaf gösterdiğinden kıyı
Shapsugh Adigeleri ve Abzeghlerden Wubıhlara, Hatukuay v.b kabilelere yayılan demokratikleşme hareketleri sonucu yönetici aileler yeni alınan kararlarla haklarını kaybetmiş ya toprakları dışına çıkarılmış ya da hakları elinden alınarak; normal halkın yaşadığı şekilde yaşamak zorunda kalmıştır.

Tüm K
uzey Kafkasya'da yayılmaya başlayan bu yeni durumun kesintiye uğraması 1830’dan sonra Kafkas-Rus savaşının hız kazanmasıyla ne yazık ki, tamamlanamamıştır ve 1864 Çerkes sürgünü sonucu yeni vatanlarınada taşınmıştır. Kısaca özetlersek durum budur.

Sayın Kamelya hanım, siz bazı düşüncelerinizi paylaşmak istediniz ve muhakkak iyi niyetle bu konuyu açtınız sanırım ama bakın konu nasıl mikro milliyetçiliğe dönüştü. Bırakın Kafkas birliğini, tek bir Kabardey kavmi parçalara bölündü. Maalesef işte gerçeğimiz bu, bu güne kadar foruma yazılan bir çok konu ve bir çok katılımcı kendi kendilerini tekzip etti. Faydası da oldu, o da şu; Uzunyayla’da ayakta kalan köyler ya Hat
ukuay ya da Abzegh köyleri diye Uzunyaylalılar yazıyorlar. Onlarda yaklaşık 200 yıl önce yaşayan atalarının uzakgörüşlülüğü sayesinde bugün ayaktalar. O halde örnek alınacak Çerkes kitleside onlar olmalıdır.

Saygılarımla
 

Mamish
01.02.2006

Maf
,

Adige sülaleri içinde Kıpçak bulunmasının neresi garip? Kıpçakların içinde Adige olmadığını nereden biliyorsunuz? Kısacası Türklerle bu kadar alıp veremediği olan bir takım insanları ve belirsizleriklerini ciddiye almak hangi Adige için elzem bir görevdir?

Çocukluğundan beri aman Türk gibi yapma diye büyütülenler; aslında söylenmesi gerekenleri ne zaman söyleyecekler acaba? Ben anlatmaya çalisiyorum ama sagolsunlar CC yetkilileri ciddiye almıyorlar(mış). :-)

Asalet kanda ise eğer; Ku Klux Klan haklı olmuyor mu? Adige'nin niye tümluk ya da bütünluk olamamasının sebebini uzakta aramayınız.

Saygılar
sayın CC yöneticileri. Yahu bir seferde bir başlık açın, ölü atalarımızın uğruna şu Rusları ve ülkemizde süregelen işgallerini tartışmaya açın, ölü Adigelerin kemikleri sızlamaz mı?

CircassianCanada Notu:

Maf Mamish,

Forumlarımızdaki başlıklar katılımcılarımız tarafından açılmaktadır.

Machu Nıbjeghuxer
 

Almesti
01.02.2006

Fikrinizin "fikir" bile olmadığının farkında olmalısınız ki, gayriihtiyari "fikrime katılmayanlar" diyorsunuz. Hangi tarihmiş o, Kabardeyler
in Hun boyu olduğunu yazan?
 

Bırine
01.02.2006

Değerli Katılımcılar,

Nedir anlamıyorum Kaberdeylerden alıp veremediğiniz özellikle de Uzunyaylalı Kaberdeylerden. Bugüne kadar hiçbir Kaberdey köyünde hala Çerke
s düğününden başka düğün yapılmamıştır.

Kaberdey köylerine gitttiniz mi bilmiyorum. Eğer siz dil biliyorsanız kaldığınız sürece Kaberdey köyünde anadilinizle rahatlıkla konuşabilir Adigeliğinizin farkında olursunuz...

Bu from sayfasında yazı yazan arkadaşlara tek bir sorum var. Doğduğunuz veya bağlı olduğunuz Adige köyünde kaçınızın aynı şartlarda köyünüzün ayakta kaldığını bana söyleyebilir...

Abze
gh ve Hatko köyünü Kaberdey köyleriyle mukayese eden arkadaşlar, lütfen haksızlık etmeyin, elinizi vicdanınıza koyun doğruyu söyliyemiyorsanız burada yanlış beyanatlar da vermeyin. Uzunyaylayı bilen kıymetini biliyor Guğoj Sami bey size teşekkür ediyorum. Ayakta kalmışlığa bakılırsa Kaberdey tarihinin ne olduğu belli olmuyor mu?

Gerisi hariçten gazel okuyor.

Selamlar.
 

Lheperuj
01.02.2006

Sayın Guğoj Sami,

Ayakta kalmaktan bahsedecekseniz önce bir bakın bakalım Türkiye'de kim ayakta kalmış? Biz Uzunyayla'dan daha iyiyiz diyeniniz öne çıksın da bir görelim. Bu arada Kafkasya'da kim ayakta kalmış dönüp bir de ona bakın. Birileri bir şeyleri örnek alacaksa bile, yeri burası değil.

Adigey elden gidiyor bağıra bağıra. Hala bazılarının tafrasından geçilmiyor. Kölelik, beylik eskilerde kalmış bir sosyal süreçtir, kimse kimseye bu gün için öyle bir şeyi dile getiremez bile ama eski feodaliteden yola çıkarak bazıları içlerindekini dışa vurdular, biz de görmüş olduk en azından. Bir bakıma fena da olmadı.
 

Guğoj Sami
01.02.2006

Sayın Lheperuj,

Kamelya hanımın açtığı formu günlerdir izliyorum. Madem konu gündeme geldi; bu konudaki sınıfsal durumu
-Adige ve Abzehglerdeki- özetledim. Sayın Tlepş ve diğer katılımcılıların yazdıklarına cevap verdim kısaca. "Adigelerin en önemli ve en kalabalık kavmi olan Kabardeyleri bilmeyen arkadaşların değerli tarihçimiz Met Çunatıko İzzet'in KAFKASYA TARIHI'ni okumalarını öneririm. Kafkasya'da ve Türkiye'de Adiyağa'yı en iyi şekilde sürdüren Kabardeyleri başka etnik kökenlere bağlamak yanlıştır. Bu yanlışı devam ettirmeyelim. Aslında Kamelya hanım forumu Kamelya Açba olarak değilde Kamelya olarak açsaydı bu sayfada bu fırtına kopmazdı. Fakat şu da bir gerçek ki; toplumumuzun yumuşak karnı feodal ilişkilerdir. Gereksiz tartışmalarla birbirimizi kırmamak dileğiyle, iyi günler.
 

Kamelya Acba
01.02.2006

Pek muhterem Gugoj Sami Bey,

Yazdıklarınıza bazı noktalar dışında katılıyorum. Fakat bu konuyu açarken, belli bir kavmi veya kabileyi kastetmedim, genel konuştum. Şimdi buradaki bazı arkadaşlar, hakiki bir çirkinlik ve dehşet verici bir ayrımcılık ile yazılarını adeta foruma savuruyorlar. Bazı yazıları okuduğum zaman, gerçekten yazıklanıyor ve hatta bir yerde hakarete uğradığımı hissediyorum. Neden burada sürekli Uzunyayla'dan bahsediliyor? Çoğunluk, asaletin kanda olmadığını yazmış, ben ama asaletin kandamıyoksa insanın karakterinde mi oldugu hakkında bir soru sormadım. Yazılarımdan öyle bir mana çıkaran arkadaşlar, beni fevkalade yanlış anlamışlardır.

Şunu da belirtmek isterim ki, ailemden dolayı benim burada bir şeylerin ispatı veya üstünlük derecesi sergileme gayesinde olduğumu zannediyorlarsa, o arkadaşların mantıktan nasipsiz kaldıklarını düşünürüm ama gerçekten Sami bey, Kamelya olarak bu konuyu açsaydım sizin de yazmış olduğunuz gibi böyle bir firtına kopmazdı.

Saygılarımla
 

Sigusipse
01.02.2006

Değerli arkadaşlar, Bana göre asalet duruşunla, düşüncenle ve kullandığın cümlelerin ile olur. Bizim toplum her zaman duruşunu ve düşüncesini olabilecek en güzel tavrı ile ortaya koymayı becermiştir. Bu özellikleri kaybetmeden yaşatmak hepimizin en büyük dileğidir.

Saygılarımla.
 

Almesti
01.02.2006

Sayın üyeler, Burada tartışma konusu olan şey asalet değil. Asalet vs. eski zamanlarda kalmış, çağı ile birlikte tarih olmuş bir kavramdır. Sorun burada birilerinin kavgayı Kabardeylerin sırtından ve Uzunyayla üzerinden yaparak arada Kabardeyleri harcamak istemeleridir. Kabardeylere diklenip, direndiğiniz kadar Ruslara direnseydiniz, bu gün Adigey'de durum farklı olurdu. Bunları yazarken ayrımcılık amacım yok, fakat sinsi sinsi ayrımcılık yapanlara da izin vermeyeceğimi özellikle vurgulamak istiyorum. Uzunyayla ve bizim üstümüzden konuşmasın kimse.
 

Guğoj Sami
01.02.2006

Sayın Kamelya hanım,

Öncelikle teşekkür ederim. Benim konuya yazmaya gerçekten niyetim yoktu. Fakat konu yanlış tarafa kayınca bende birşeyler yazdım ama hala yanlış devam ediyor. Bu defada sanki Adigey ve diğer Adige boyları istismar edilmek isteniyor. Kem söz sahibine aittir diyorum. Birlik beraberlik nutku çekenlerin insanları nasıl yerdiğini hayretle karşılıyorum. Lütfen bu siteyi başkalarıda okuyor. Daha dikkatli olalım.

Maf Nıbjeuğxer.
 

M. Emin Yaşar
01.02.2006

Arkadaşlar,


İ
nsanoğlunun birbirlerine soydan soya aktarılan, genlerle aktarılan soy asalet denen unsur; kanla geçmediği bilimsel olarak ispatlanmıştır. İnsanın hard diski, genlerle aktarılan verilerin tamamı vücudumuzdaki "su"yun eseridir. Bence biz Kafkas kanı değil Kafkas suyu taşıyoruz. :))

Asalet ise bütün bu verilerin dışa yansımasından aldığımız tepkilerdir. Asaletinizin adını ve seviyesini siz koyamazsınız. Onu ancak ilişkide olduğunuz insanlar bilir ve siz onu ilişkide olduğunuz her şeyden öğrenirsiniz. Asaletinizin mihenk taşı sizin "eylemleriniz"dir. Yaradan hepimizi dostlarımız arasında "asil bir insandı" diye anılan insanlardan etsin.

Saygılarımla.
 

Guser
01.02.2006

Bu kadar narsistin bir arada olduğu başka bir toplulukta yoktur herhalde.

Bitiyoruz, az kaldı...
 

Harun Hajukua
01.02.2006

Maf
Arkadaşlar,

Çerkes OLMAYAN bir insanı kendimize arkadaş olarak, eş olarak, iş ortağı olarak seçerken neleri kıstas alıyorsak özbe öz Çerkes OLAN insanları nasıl aynı kıstaslarla değerlendirmeyiz? Ben bir Çerkes olmayana mesela bir Türk arkadaşıma bu güne kadar aile seceresini ve kökeninin Osmanlı’ya dayanıp dayanmadığını sormadım. Avrupa’daki Alman dostlarıma da sormadım aile seceresini ama bir Çerkes’e de sormadım aile seceresini. SADECE kabilesini ve sülale ismini sorarım. Bu da tanıştığım bir Türk arkadaşıma memleketini sormak gibi önyargısız bir soru olur ve seceresini araştırmayı kendime yakıştıramam. Çünkü benim kıstaslarım farklıdır. DÜRÜSTLÜK, ŞEREF, ONUR, HAYS
İYET, GÜVENİRLİLİK gibi erdemlerin muhatabımda olup olmadığına bakarım. Eğer bu erdemleri taşımıyorsa KENDİ sülalemden bile olsa benim için hiçbir değeri yoktur! Eğer bu erdemleri varsa dağda koyun çobanı da olsa kardeşimdir. Hic bir kimse, hele de ÇERKES OLMAYANLAR benim halkımı incitip ÇERKES birliğine ve beraberligine zarar veremez. Bunu BEN DE yapmam, başkalarına da yaptırmam.

Sanırım CC yetkilileri de konunun hassasiyetini anlamışlardır. Bizim kaybadecek insanımız YOK!

Saygılar
 

Kamelya Acba
01.02.2006

Sayın Harun bey,

Size bazı noktalar dışında katılıyorum. Ayrıca sizin Osmanlı ile akrabalık derecesine dayanmanızı gerçekten kınıyorum, hatta belli bir prensesten söz ettiğinizin farkındayım. Aklınızın ucundan dahi kötü şeyler gecirmeyin, vefat etmiş muhterem kişiler hakkında da basit düşünmeyin lütfen.

Saygılarımla
 

Gupseuh
02.02.2006

Maf nıbjoğxer,

21.yy'da hala asillik, kölelik tartışması yapıyorsak daha bir arpa boyu yol gidememişiz demek ki. Elin Avrupalısı bunları 1789’da 220 yıl önce aşmış biz hala tartışıyoruz. Yok asillik babadan oğulla geçermiş, yok asil olunmaz asil doğulurmuş. Ne yani; şimdi asil bir babanın şapşal oğlu da mı asil sayılıyor. Asalete kim karar veriyor? Neye göre karar veriyor? Içinde bulunduğumuz yüzyıla uygun tartışma forumları açalım lütfen. Bakın birileri tv istiyorum diye bas bas bağırıyor ama destek çıkan yok. Yoksa tv bir köle aleti mi?

Saygılarımla
 

Gül
03.02.2006

Sayın Gupseuh,

Teşekkürler size, son noktayı koydunuz. Lütfen bırakalım artık bunları, biz neyi, kime karşı savunuyor ya da tarşıyoruz Allah aşkına. Tartıştığımız insanlara bir bakıverelim, onların hepsi bizim insanımız. Bu ve benzeri konuları tartışalım (konuşmayalım demiyorum) ama kendimizle değil, diğer topluluklarla. Tamam, herkesin takdir ettiği gibi biliyoruz ki biz millet olarak asiliz. Ama asaletin kimsenin tekelinde olmadığını unutmadan. Aramızda bir şeyleri ispatlamaya çalışanlar
(komplekslerini yenmeye çalışanlar) mı var?

Sevgiler...
 

A.ypşaşe
04.02.2006

Maf sayın Gupseuh ve sayın Gül,

Burada defalarca sizin gibi doğruları görüp düşüncelerini dile getirirken bu konuda son noktayı koyacak yazılar yazıldı ama nafile.

Saygılarımla, hoşçakalın.
 

Berslan
06.02.2006

Konunun asaletle falan alakası yok. Birileri çıkıp da ‘’ne mutlu; ne esir olduk ne de satıldık’’ dediğinde alınırsınız sonra. Kimse gökten zembille inmedi. Uzunyayla aramızda örfçü ve adetçi bilindiği kadar Çerkes kızlarının başlık uğruna satıldıkları yer olarak da bilinir. Bunu da kimse görmek istemedi bugüne kadar. Bir Uzunyayla klasiğidir bu. Bu konuda kimsede Uzunyayla ile baş edemez. Kimsede bu şekilde ünlenmiş kimselerin hikayesini dinlemez. Asili olanın kölesi de vardır. Buyurun meydan sizin; kim bey, kim asil karar verin.

Bizler için ikinizde çok önemli değilsiniz...

 
sayfa  1    2    3