...................
...................
GECELER UYUMAZ  -3

Kouadce Ruslanid

Çeviri: CURMITI Mustafa Kalkan

                         
...................
 
...................
                         
DEREDE

Sonrası sevgidir her tür çiçeğin
Gözümüz gibi bakarız açıverirler.
Yaz sıcağında perhizli olsa da,
Şimdi birdenbire göründü göze.

Kırların kenarında uzun çimenleri
Daha rahat diye seçti kendine,
''Geç mi kaldın sen?'' diye,
Ot biçmeye gidenleri karşılayıverir.

Esnek bedenleri dizilip birer-birer,
Kırların kenarını kaplayıverir.
Yetişir sonbahar ormanında,
Şafağın soğuğuyla izlenerek.

Düşen kırağı yüzünü doldurur,
Böbürlenir gibi irileşerek.
Güneşin doğar, gökyüzün açılınca,
Gözleri dinlendirir parlayan görüntün.


Berrak gökyüzünün altı hep ağaç,
Böylece yaprakların kıpırdanırlar.
Güz çiçekleri ışıklarını parıldatarak
Mükemmele ulaşırlar hiç titreşmeden.

 
 
 
İLKGÜZ

Sonbaharın sıcağı hoştur
Zamanında geliverdi
Yemyeşil yapraklar
Sarıya boyandılar

Daha da alçaldı güneş
Gölgeler daha uzun.
Hareli yeşil çimenler
Yetşip-olgunlaştılar.

Gökyüzü çok berrak
Kartallar uçuşur.
Dağların temiz havası
Çok tatlı baş dödürür.

Yine de ırmakların coşkun
Özlenen oyuncak gibi
Pek çok süzülen ışığın
Parıldar neşeyle.

Çok sürmez artık;
Soğuklar da gelir
Uzun geceler kırağıyı
Her şeye örter.

Şarıl şarıl yağar yağmur,
Rüzgarda eser.
Küçücük kuşlar
Güneye uçarlar.
 
 
DÜRÜST OL

Geçen zamanın üstünden
Dimdik
Bugün bile bakar
Yansıyan izler.
Onların yolundan
Alıp geldiği
Altından kağnıdır
Irkıma miras:
Eklediğin ömrün
Hiç sonu yoktur
Bu yolda uçar gibi
Sen yine çalış.
Kararlılığını
Hiç eksiltmeden,
Bugün ölecek gibi,
Yaşa dürüstçe.
 
 
 
KALPTEKİ ATEŞ

Öyle bir ateştir ki,
Kalpleri yakan,
Savuran kasırga
Alıp götüren,
Görebilsek açıkça
Kadınlık nedir?
Görebilsek açıkça
Güzel kadını.
 
 
 
YAŞANTIM

-Aynadaki görüntüsü

Sevgisizlik olan yaşantım!
Hangi değerli düşünce
Seni bana getirdi?
Içinde bulunduğum
Derdi-düşünceyi
Nereden getirip sen bana verdin?
-Yüreğinin parçası olan
Değerli toprağından
Sana can verip
Yola düşürdüm,
gelecek zamanın
Güzel yollarını
Çabuk geçmen için yönümü seçtim!
-Aynadaki görüntüsü
Sevgisizlik olan yaşantım!
Nereden gelerek
Sen beni buldun?
Güçlü kanatları
Layık görüp de
Yüksek gökyüzüne niçin taşıdın?
-Zamanın bilincinde olan
Senin insanın
Tek kanadı olsa da
Göklere çıkar.
Bir diğer kanadı
Kardeşlik olup
Belirttiğin yola götürenindir.
 
 
1.Bölüm        2.Bölüm        3.Bölüm        4.Bölüm