...................
...................
ALANYA-OSETYA-İRIŞTON SÜLALE İSİMLERİ

MAMŞIRATI İrme Ö.Temurlenk
Kaynak: www.aors.narod.ru

                         
...................
 
...................

 
 Latin  Kiril Oset  Eski Oset Latin  Rus Latin  Kiril Rus
Æbatæ Æбатæ Æbatæ Abaev Абаевы
Æboçitæ Æбочитæ Æbochitæ Abochiev Абочиевы
Æçyetæ Æчетæ Æchetæ Acheev Ачеевы
Æfjurgutæ Æфзургутæ Æfzurgutæ Avzurgov Авзураговы
Æfsægatæ Æфцæгатæ Æftsægatæ Aftsagov Афцаговы
Æfşæntæ Æфсæнтæ Æfsantæ Afsanov Афсаовы, Авсановы
Æfşærægtæ Æфсæрæгтæ Æfsærægtæ Avsaragov Авсараговы
Ægaytæ Æгайтæ Ægajtæ Agaev Агаевы
Ægkasatæ Æгкацатæ Ækhatsatæ Akhatsev Агкацевы
Æğuıjartæ Æгъуызартæ Ækhuyzartæ Aguzarov Агузаровы
Æğuıjatæ Æгъуызатæ Æghuyzatæ Aguzov Агузовы
Æjnaurtæ
Ajnaurtæ
Æзнауртæ
Азнауртæ
Æznaurtæ
Aznaurtæ
Aznaurov Азнауровы
Ækyete Æкетæ Æketæ Akeev Акеевы
Ælbortæ
Albort
æ
Ælboratæ
Alboratæ
Æлбортæ
Албopтæ
Æлборатæ
Албopaтæ
Ælbortæ/ Albortæ
Ælborat
æ
Alboratæ
Alborov Алборовы, Алборашвили, Арболишвили
Ælbyegatæ
Ælbyegtæ
Æлбегатæ
Æлбегтæ
Ælbegatæ
Ælbegtæ
Albegov Албеговы
Ælbyegontæ Æлбегонтæ Ælbegontæ Albegonov Албегоновы
Ældaqtæ Æлдахътæ Ældaqtæ Aldakov Алдаковы
Ældattatæ Æлдаттатæ Ældattatæ Aldatov Алдатовы
Ællıtæ Æллытæ Ællytæ Allaev Аллаевы
Ælsaqartæ Æлцагьартæ Æltsaqartæ Altsagarov Алцагаровы
Ælxæştæ Æлхæстæ Ælxastæ Alxasov Алхасовы
Æmbaltæ Æмбалтæ Æmbaltæ Ambalov Амбаловы
Ændırtæ
Ændryetæ
Æндыртæ
Æндретæ
Ændyrtæ
Ændretæ
Andreev Андреевы
Ænğædatæ Æнгьæдатæ Ænkhædatæ Angadaev Ангадаевы
Ænjortæ Æнзортæ Ænzortæ Anzorov Анзоровы
Ærçhınatæ Æрчъынатæ Ærchynatæ Archinov Арчиновы, Аркинаевы
Ærçhyekkatæ Æрчъеккатæ Ærchekkatæ Archekov Арчеговы, Арчековы
Ærqotæ Æрхъотæ Ærqotæ Arxoev Архоевы
Ærsıqotæ Æрцыхъотæ Ærtsyqotæ Artsikoev Арцикоевы, Арциковы, Арцикаевы
Ærşitæ
Ærşhitæ
Æрситæ
Æршитæ
Ærsitæ
Ærshitæ
Arsiev Аршиевы
Ærşoytæ Æрсойтæ Ærsojtæ Arsoev Арсоевы, Арсошвили
Æşşontæ Æссонтæ æssontæ Assonov Ассоновы
Æxşaratæ Æхсаратæ Æxsaratæ Axsarov Ахсаровы
Æxtænægatæ Æхтæнæгатæ Æxtænægatæ Axtanagov Ахтанаговы
Æydattаtæ Æйдаттатæ Æjdattаtæ Aidatov АйдатовыBabatæ
 Latin  Kiril Oset  Eski Oset Latin  Rus Latin

 Kiril Rus

Babatæ
/Babiatæ
Бабатæ
/Бабиатæ
Babatæ
/Babiatæ
Babaev Бабаевы, Бабиаевы, Бабашвили
Babilatæ Бабилатæ Babilatæ Babilov Бабиловы
Baboçitæ Бабочитæ Babochitæ Babochiev Бабочиевы, Бабоциевы
Badalatæ Бадалатæ Badalatæ Badalov Бадаловы, Бадалоевы
Bagatæ Багатæ Bagatæ Bagaev Багаевы, Багашвили, Багаури
Bagdantæ Багдантæ Bagdantæ Bagdanov Багдановы
Bagultæ Багултæ Bagultæ Bagulov Багуловы
Bağaytæ Багьайтæ Bakhajtæ Bagov Баговы
Bağæratæ Багъæратæ Bakhæratæ Bagaev Баграев
Bajıratæ
/Bajırtæ
Базыpатæ
/Базыpтæ
Bazyratæ
/Bazyrtæ
Bazyrov Базыpoвы ы 
Balşagtæ
/Balşag
Балcaгтæ
/Балcaг
Balsagtæ
/Balsag
Balsagov Балcaговы
Barsagtæ Баpцaгтæ Bartsagtæ Bartsagov Баpцaговы
Başitæ Баситæ Basitæ Basiev Басиевы, Басишвили
Başkatæ Бaскатæ Baskatæ Baskaev Бaскаевы
Batırtæ Батыpтæ Batyrtæ Batyrov Батыpовы
Batıyatæ Бaтыйaтæ Batyjata Batiaev Бaтийaeвы
Bælogtæ Бæлогтæ Bælogtæ Baeloagov Балоаговы
Bælotæ Бæлотæ Bælotæ Baloev Балоевы
Bæræğuıntæ Бæрæгьуынтæ Bærækhuyntæ Baragunov Барагуновы
Bæræjgatæ Бæрæзгатæ Bæræzgatæ Barazgov Баразговы
Bæroytæ Бæройтæ Bærojtæ Baroev Бароевы, Бараевы
Bæsatæ Бæцатæ Bætsatæ Batsoev Бацоевы
Bæsæjatæ Бæцæзатæ Bætsæzatæ Batsazov Бацазовы
Bæsiatæ Бæциатæ Bætsiatæ Batsiev Бациевы
Bæsoytæ Бæцойтæ Bætsojtæ Batsoev Бацоевы
Bæşloytæ Бæслойтæ Bæslojtæ Basloev Баслоевы
Bætægatæ Бæтæгатæ Bætagatæ  Batagov Батаговы
Bætmantæ Бæтмантæ Bætmantæ Batmanov Батмановы
Bdartæ Бдартæ Bdartæ Bidarov Бидаровы, Бидаришвили
Bdatatæ Бдататæ Bdatatæ Bdataev Бдатаевы
Bdaysaytæ Бдайцайтæ Bdajtsajtæ Bdatsaev Бдайцаевы
Bğiatæ Бгьиатæ Bkhiatæ Bgiev Бгиевы
Bıbıltæ Быбылтæ Bybyltæ Bybylov
/Bibilov
Быбылoвы
/Бибиoвы
1*
Bıçyegkutæ Бычегкутæ Bychegkutæ Bichegkuev Бичегкуевы
Bıdatæ
/Bidatæ
Быдатæ
/Бидатæ
Bydatæ
/Bidatæ
Bidaev Бидаевы
Bığdatæ
/Biğdatæ
/Bğdatæ
Быгьдатæ
/Бигьдатæ
/Бгьдатæ
Bykhdatæ
/Bikhdatæ
/Bkhdatev
Bigdaev Бигдаевы, Багдаевы
Bığuatæ
/Biğuatæ
Быгьуатæ
/Бигьуатæ
Bykhuatæ
/Bikhuatæ
Biguev Бигуевы
Bıjaytæ
/Bijaytæ
Бызайтæ
/Бизайтæ
Bızajtæ
/Bizajtæ
Bizaev Бизаевы
Bıjıkkatæ
/Bijikkatæ
Бызыккатæ
/Бизиккатæ
Byzykkatæ
/Bizikkatæ
Bzikkov Бзиковы, Бизикоевы, Бизиковы
Bıragtæ Бырагтæ Byragtæ Biragov
Bragov
Бираговы
Bıraktæ Бырактæ Byraktæ Brakov Браковы
Bısoytæ
/Bsoytæ
Быцойтæ
/Бцойтæ
Bytsojtæ
/Btsojtæ
Btsoev Бцоевы 
Bısyentæ
/Bsyentæ
Быцентæ
/Бцентæ
Bytsentæ
/Btsentæ
Bitchenov Бценовы, Биченовы, Биченашвили Бичинашвили
Bışhkatæ Бышкатæ Bıshkatæ Bishkaev Бишкаевы
Bıtaqatæ Бытахъатæ Bytakhatæ Bitakov Битаковы
Bıtartæ Бытартæ Bytartæ Bytarov
Bitarov
Битаровы
Bızığotæ
/Biziqotæ
Быдзыхъотæ
/Бидзихъотæ
Bydzykhotæ
/Bidzikhotæ
Bidzikoev Бидзикоевы, Бидзиковы
Bızıtæ
/Bizitæ
Быдзытæ
/Бидзитæ
Bydzytæ
/Bidzitæ
Bidziev Бидзиевы
Biajærtæ
/Biajırtæ
Биазæртæ
/Биазыртæ
Biazaertæ
/Biazyrtæ
Byazrov Бязровы
Biaştæ Биастæ Biastæ Biasov Биасовы, Бясовы
Bibaytæ Бибайтæ Bibajtæ Bibaev Бибаевы
Bibıltæ Бибылтæ Bibyltæ Bibylov
Bibilov
Бибиловы, Бибилашвили, Бибилейшвили, Бибилури 1*
Biblatæ Библатæ Biblatæ Biblaev Библаевы
Bibuatæ
/Bibotæ
Бибуатæ
/Биботæ
Bibuatæ
/Bibotæ
Biboev Бибоевы
Bicyelatæ
/Bicyeltæ
Биджелатæ
/Биджелтæ
Bizhelatæ
/Bidzheltæ
Bizhelov Биджеловы
Biçiltæ Бичилтæ Bichiltæ Bichilov Бичиловы
Biçyegkutæ Бичегкутæ Bichegkutæ Bichegkuev Бичегкуевы
Biçyerahtæ Бичерахтæ Bicheraxtæ Bicheraxov Бичераховы
Bidartæ Бидартæ Bidartæ Bidarov Бидаровы
Bidıxtæ Бидыхтæ Bidyxtæ Bidixov Бидиховы
Bidotæ Бидотæ Bidotæ Bidoev Бидоевы
Bidyetæ Бидетæ Bidetæ Bideev Бидеевы
Bigantæ
/Bigænatæ
Бигантæ
/Бигæнатæ
Bigantæ
/Bigaenatæ
Biganov Бигановы, Биганашвили
Bigitæ Бигитæ Bigitæ Bigiev Бигиевы
Biğatæ Бигьатæ Bikhatæ Bigaev Бигаевы
Biğuılatæ
/Biğıltæ
 Бигьуылатæ
/Бигьуылтæ
Bikhuylatæ
/Bikhuyltæ
Bigulaev Бигулаевы, Бигулашвили, Бигуловы
Bijatæ Бизатæ Bizatæ Bizaev Бизаевы
Bijitæ Бизитæ Bizitæ Biziev Бизиевы
Bikhatæ Бикъатæ Bikhatæ Bikaev Бикаевы
Bikoytæ Бикойтæ Bikojtæ Bikoev Бикоевы, Бикошвили
Biræğtæ Бирæгътæ Biraekhtæ Biragov Бираговы
Bilaontæ Билаонтæ Bilaontae Bilaonov Билаоновы
Bilatæ Билатæ Bilatæ Bilaev Билаевы
Bimbaşatæ Бимбасатæ Bimbasatæ Bimbasov Бимбасовы
Bimboltæ Бимболтæ Bimboltæ Bimbolov Бимболовы
Bintyemırtæ Бинтемыртæ Bintemyrtæ Bintemirov Бинтемировы
Bisatæ Бицатæ Bitsatæ Bitsaev Бицаевы
Bishitæ Бицъитæ Bitsitæ Bitsiev Бициевы
Bishoytæ
/Bishotæ
Бицъойтæ
/Бицъотæ
Bitsoytæ
/Bitsotæ
Bitsoev Бицоевы, Бицошвили
Biskhatæ
/Biçkhatæ
Бицкъатæ
/Бичкъатæ
Bitskhatæ
/Bichkhatæ
Bitskaev Бицкаевы, Бичкаевы, Бичиковы, Бичикашвили, Бицикашвили
Bisyegutæ
/Biçyegkutæ
Бицегкутæ
/Бичегкутæ
Bitsegutæ
/Bichegkutæ
Bichegkuev Бичегкуевы
Bişoytæ Бисойтæ Bisojtæ Bisoev Бисоевы
Bitantæ Битантæ Bitantæ Bitanov Битановы
Bitartæ Битартæ Bitartæ Bitarov Битаровы, Битарашвили
Bitatæ Битатæ Bitatæ Bitaev Битаевы
Bitekatæ Битæкатæ Bitaekatæ Bitakaev Битакаевы, Битаковы
Bithæragontæ
/Bithærtæ
Битъæрагонтæ
/Битъæртæ
Bithæragontæ
/Bithærtæ
Bitarov Битаровы
Bithitæ Битъитæ Bithitæ Bitiev Битиевы
Bithutæ Битъутæ Bithutæ Bituev Битуевы
Bittatæ Биттатæ Bittatæ Bittaev Биттаевы
Bityetæ
/Bititæ
Битетæ
/Бититæ
Bitetæ
/Bititæ
Bitiev Битиевы, Битешвили
Bizintæ Бидзинтæ Bidzintæ Bizinov Бидзиновы
Bjartæ
/Bujartæ
Бзартæ
/Бузартæ
Bzartæ
/Buzartæ
Bzarov Бзаровы
Bjætæ Бзæтæ Bzætæ Bzaev Бзаевы
Bjıkkatæ Бзыккатæ Bzykkatæ Bzikov Бзиковы
Bjitæ Бзитæ Bzitæ Bziev Бзиевы, Бзишвили
Bjotæ Бзотæ Bzotæ Bzoev Бзоевы
Blitæ Блитæ Blitæ Bliev Блиевы
Bobatæ Бобатæ Bobatæ Bobaev Бобаевы
Bocitæ Боджитæ Bozhitæ
/Bodzhitæ
Bozhiev Боджиевы
Bogajtæ Богазтæ Bogaztæ Bogazov Богазовы
Boğatæ Богьатæ Bokhatæ Bogov Боговы
Boğitæ Богьитæ Bokhitæ Bogiev Богиевы, Богишвили, Бохишвили
Bojurtæ
/Bojırtæ
Бозуртæ
/Бозыртæ
Bozurtæ
/Bozyrtæ
Bozrov Бозровы
Bokitæ Бокитæ Bokitæ Bokiev Бокиевы
Bokote Бокотæ Bokotae Bokoev Бокоевы, Боковы
Bolatatæ Болататæ Bolatatæ Bolotaev
/Bolataev
Болатаевы, Болаташвили
Bolattæ Болаттæ Bolattæ Bolatov Болатовы
Boliatæ Болиатæ Boliatæ Boliev Болиевы
Bolkhontæ Болкъонтæ Bolkhontæ Bolkonov Болконовы
Bolotæ Болотæ Bolotæ Bolloev Боллоевы
Boqitæ Бохъитæ Boqitæ Bokiev Бокиевы
Boræntæ Борæнтæ Boræntæ Boranov Борановы
Borætæ Борæтæ Borætæ Boraev Бораевы
Boræzautæ Борæдзаутæ Boraedzautae Boradzaev Борадзаeвы, Борадзовы
Borıquatæ Борыхъуатæ Boryquatæ Borukaev Борукаевы
Borşatæ Борсатæ Borsatæ Borsaev Борсаевы, Борзовы
Borşitæ Борситæ Borsitæ Borsiev Борсиевы
Bositæ
/Boşitæ
/Bosıtæ
Боцитæ
/Боситæ
/Боцытæ
Botsitæ
/Botsytæ
Botsiev Боциевы
Bosuatæ Боцуатæ Botsuatæ Botsoev Боцоевы
Boşiktæ
/Boşıktæ
Босиктæ
/Босыктæ
Bosiktæ
/Bosyktæ
Bosikov Босиковы, Босикашвили
Botajtæ Ботазтæ Botaztæ Botazov Ботазовы
Bothitæ Ботъитæ Bothitæ Botiev Ботиевы
Bothotæ Ботъотæ Bothotæ Botoev Ботоевы
Botsotæ Боцъотæ Botsotæ Botsoev Боцоевы
Boxotæ Бохотæ Boxotæ Boxoev Бохоевы, Боховы
Bozatæ
/Boztæ
Бодзатæ
/Бодзтæ
Bodzatæ
/Bodztæ
Bodzaev Бодзаевы, Бодзовы
Bratæ Братæ Bratæ Braev Браевы
Brıthiatæ
/Brıthat
æ
Брытьиатæ
/Брытьатæ
Brythiatæ
/Brytiatæ
/Brythat
æ
/Brytatae
Britaev Бритавы
Brsiatæ Брциатæ Brtsiatæ Brtsiaev Брциаевы, Брциевы
Bubaytæ Бубайтæ Bubaytæ Bubaev Бубаевы
Bubiatæ Бубиатæ Bubiatæ Bubiev Бубиевы
Budaytæ Будайтæ Budajtæ Budaev Будаевы
Budtutæ Будтутæ Budtutæ Budtuev Будтуевы
Bugatæ Бугатæ Bugatæ Bugaev Бугаевы
Bugultæ
/Bıghuıltæ
Бугултæ
/Быгъуылтæ
Bugultæ
/Bykhuyltæ
Bugulov Бугуловы, Бугулашвили
Buğoytæ Бугьойтæ Bukhojtæ Bugoev Бугоевы
Buğulitæ Бугьулитæ Bukhulitæ Buguliev Бугулиевы
Bujoytæ Бузойтæ Buzojtæ Buzoev Бузоевы
Bukuıltæ
/Bukhultæ
Букуылтæ
/Букъултæ
Bukuyltæ
/Bukhultæ
Bukulov Букуловы
Bulasatæ Булацатæ Bulatsatæ Bulatsev Булацевы
Bulkhatæ Булкъатæ Bulkhatæ Bulkaeb Булкаевы
Buratæ Буратæ Buratæ Buraev Бураевы
Burgalate Бургалатæ Burgalatæ Burgalov Бургаловы
Burnastæ Бурнацтæ Burnatstæ Burnatsev Бурнацевы
Burşaratæ Бурсаратæ Bursaratæ Bursarov Бурсаровы
Burziate
/Burziutæ
Бурдзиатæ
/Бурдзиутæ
Burdziatæ
/Burdziut
Burdziev Бурдзиевы
Busatæ Буцатæ Butsatæ Butsaev Буцаевы
Butatæ Бутатæ Butatæ Butaev Бутаевы
Buthitæ Бутъитæ Buthitæ Butiev Бутиевы
Bututæ Бутутæ Bututæ Butuev Бутуевы
Buzitæ
/Bucitæ
Будзитæ
/Буджитæ
Budzitæ
/Budzhitæ
Budziev Будзиевы, Буджиевы, Будиевы, Буджиашвили
Byebiltæ Бебилтæ Bebiltæ Bebilov Бебиловы
Byecantæ
/Byejantæ
Бежантæ
/Безантæ
Bezhantæ Bezanov Бежановы, Бежанашвили
Byecatæ
/Byejatæ
Бежатæ
/Безатæ
Bedzhatae
/Bezhatae
/Bezatae
Bezhaev Бежаевы, Безаевы
Byecıjatæ Беджызатæ Bezhyzatæ Begizov Бегизовы, Бегизашвили
Byecıştæ Беджыстæ Bechystæ Bechysov Беджисовы
Byedoytæ
/Byedotæ
/Byedoatæ
Бедойтæ
/Бедотæ /Бедоатæ
Bedojtæ
/Bedotæ
/Bedoatæ
Bedoev Бедойевы
Byegatæ Бегатæ Begatæ Begaev Бегаевы
Byegitæ Бегитæ Begitæ Begiev Бегиевы, Бегишвили
Byegkatæ Бегкатæ Begkatæ Begkaev Бегкаевы
Byegkitæ Бегкитæ Begkitæ Begkiev Бегкиевы
Byegoytæ Бегойтæ Begojtæ Begoev Бегоевы
Byekhnatæ Бекьнатæ Bekhnatæ Beknaev Бекнаевы
Byekhoytæ Бекъойтæ Bekhojtæ Bekhoev Бекъоевы
Byekhuırtæ Бекьуыртæ Bekhuyrtæ Bekurov Бекуровы
Byekkatæ Беккатæ Bekkatæ Bekkaev Беккаевы
Byekkitæ Беккитæ Bekkitæ Bekkiev Беккиевы
Byekkuıjartæ Беккуызартæ Bekkuyzartæ Bekuzarov Бекузаровы
Byekkuıjtæ Беккуызтæ Bekkuyztæ Bekuzov Бекузовы
Byekmerjatæ Бекмæрзатæ Bekmaerzatæ Bekmarzaev Бекмарзаевы
Byekmerjtæ Бекмæрзтæ Bekmaerztæ Bekmarzov Бекмурзовы
Byekotæ Бекотæ Bekotæ Bekoev Бекоевы
Byektæ Бектæ Bektæ Bekov Бековы
Byelegkatæ Белегкатæ Belegkatæ Belegkaev Белегкаевы, Беликовы
Byeppitæ Беппитæ Beppitæ Beppiev Беппиевы
Byerçışatæ
/Berkhişatæ
Берчъысатæ
/Беркьисатæ
Berchysatæ
/Berkhisatæ
Berchisaev Беркисаевы
Byerdantæ Бердантæ Berdantæ Berdanov Бердановы
Byerdıqotæ Бердыхъотæ Berdyqotæ Berdikoev Бердиковы
Byerditæ
/Byerditæ
Бердитæ
/Бердиатæ
Berditæ
/Berdiatæ
Berdiev Бердиевы
Byeriatæ
/Byeriatæ
Бериатæ
/Беритæ
Beriatæ
/Beritæ
Beriaev Бериаевы, Бериевы, Бериашвили
Byerkhatæ Беркъатæ Berkhatæ Berkaev Беркаевы
Byerojtæ Берозтæ Beroztæ Berozov Берозовы, Берозашвили
Byeruatæ
/Byeroytæ
Беруатæ
/Беройтæ
Beruatæ
/Berojtæ
Beruaev Беруаевы, Бероевы, Беруашвили
Byesatæ Бецатæ Betsatæ Betsaev Бецаевы, Бецовы
Byeşate Бесатæ Besatæ Besaev Бесаевы, Бесашвили
Byeşılotæ Бесылотæ Besylotæ Besilov Бесиловы
Byeşkyentæ Бескентæ Beskentæ Beskenov Бескеновы
Byeşlyeqtæ Беслехътæ Besleqtæ Beslekoev Беслекоевы
Byeşoltæ Бесолтæ Besoltæ Besolov Бесоловы
Byeştantæ Бестантæ Bestantæ Bestanov Бестановы
Byeştautæ Бестаутæ Bestautæ Bestaev Бестаевы, Беставашвили
Byeştoltæ Бестолтæ Bestoltæ Bestolov Бестоловы
Byetatæ Бетатæ Betatæ Betaev Бетаевы
Byetontæ Бетъонтæ Betontæ Betonov Бетоновы
Byetotæ Бетотæ Betotæ Betoev Бетоевы
Byetrojtæ Бетрозтæ Betroztæ Betrozov Бетрозовы
Byetyetæ Бететæ Betetæ Beteev Бетеевы, Бетешвили, Бетиашвили
 
ALANYA-OSETYA-İRIŞTON AİLE (KÖKLERİ, SOYADI, SOY, SÜLALE) İSİMLERİ
ИРОН
 МЫГГАГ, МЫГГАДЖЫ НОМ (İRON MIGGAG, MIGGACI NOM)
ALANİA-OSETİA (OSSETİAN, OSSETİC, OSSÈTE) SURNAME (FAMILY NAMES)
ОСЕТИНСКИЙ
СЕМЬЯ (ФАМИЛИЯ)

MAMŞIRATI (Мамсыраты-Mamsyraty-Mamsurova-Мамсуровы-Мамсирашвили)
 
 
A        Æ-B        C-Ç-Ch-D-F        G-Ğ-I-İ       J-K-Kh 
L-M-N-O-P        Q-R-S-Sh        Ş-Şh-T        Th-U-X-Y-Z