...................
...................
ALANYA-OSETYA-İRIŞTON SÜLALE İSİMLERİ

MAMŞIRATI İrme Ö.Temurlenk
Kaynak: www.aors.narod.ru

                         
...................
 
...................

 
 Latin  Kiril Oset  Eski Oset Latin  Rus Latin  Kiril Rus

Thæguırtæ

Тъæгуыртæ

T'ægurtæ

T'agourtæ

Tagourov(a)

Тагоровы

Thorotæ

Тъоротæ

T’orotæ

Toroev(a)

Тороевы

Thothotæ

Тъотъотæ

T’othotæ

Totoev(a)

Тотоевы, Тотошвили

Thriatæ

Thritæ

Търиатæ

Търитæ

T’riatæ-T’ritæ

Thriev(a)

Триевы

Thuritæ

Тъуритæ

T’uritæ

Turiev(a)

Туриевы

Thyeratæ

Тъератæ

T’eratæ

Teraev(a)

Тераевы, Терашвили

Thyeroytæ

Тъеройтæ

T’erojtæ

Theroev(a)

Тероевы

Thyextæ

Тъехтæ

T'extæ

T'ekhtæ

Tekhov(a)

Теховы, Техашвили
Babatæ
 Latin  Kiril Oset  Eski Oset Latin  Rus Latin

 Kiril Rus

Uajægatæ

Uajægtæ

Уазæгaтæ

Уазæгтæ

Uazægatæ

Uazægtæ

Vazagov(a)

Вазаговы Вазагашвили

Uajitæ

Uajıtæ

Уазитæ

Уазытæ

Uazitæ

Uazytæ

Baziev(a)

 Вазиевы

Ualıtæ

Уалытæ

Ualytæ

Valyev(a)

Valiev(a)

Валиевы Валишвили

Ualzægtæ

Ualzægatæ

Уалдзæгтæ

Уалдзæгатæ

Ualdzægtæ

Ualzægatæ

Valdzagov(a)

Валдзаговы Валдзагашвили

Uanyetæ

Уанетæ

Uanetæ

Vaneev(a)

Ванеевы Ванешвили

Uarjiatæ

Uarjıatæ

Уарзиатæ

Уарзыатæ

Uarziatæ

Uarzyatæ

Varziev(a)

Варзиевы Уарзиатæ

Uatatæ

Уататæ

Uatatæ

Vataev(a)

Ватаевы

Uæbitæ

Уæбитæ

Uæbitæ

Babiev(a)

Вабиевы

Uædatæ 

Уæдатæ

Uædatæ

Adaev(a)

Адаевы

Uælatæ 

Уæлатæ

Uælatæ

Balaev(a)

Валаевы

Uælbærditæ

Уæлбæрдитæ

Uælbærditæ

Balbardiev(a)

Валбардиевы

Uælgæşatæ

Uælgæştæ

Уæлгæсатæ

Уæлгæстæa

Uælgæsatæ

Uælgæstæ

Balgasov(a)

Валгасовы, Валгасашвили Олгасашвили

Uæliontæ

Уæлионтæ

Uæliontæ

Balionov(a)

Валионовы

Uærdæşontæ

Ardæşyentæ

Уæpгæсoнтæ

Apдæсeнтæa

Uærdæsontæ

Ardæsentæ

Ardasenov(a)

Уæpгæсoновы Apдæсeновы

Uætæratæ

Уæтæратæ

Uætæratæ

Otoraev(a)

Отараевы, Отаровы

Ubatæ

Убатæ

 Ubatæ

Ubaev(a)

Убаевы

Uıdırtæ 

Уыдыртæ

Uydyrtæ

Udurov(a)

Удуровы

Uırıgatæ

Уырыгатæ

Uyrygatæ

Uarigaev(a)

Уаригаевы Уригаевы

Uırıjmægtæ

Urujhmægtæ

Уырызмæгтæ

Урyзмæгтæ

Uyryzmægtæ

Uruzhmægtæ Urudzhmægtæ

Uruzmagov(a)

Урузмаговы

Uırımtæ

Уырымтæ

Uyrymtæ

Urumov(a)

Урумовы

Uırısquatæ

Uırısqotæ

Уырыцхъуатæ

Уырыцхъотæ

Uyrytsquatæ

Uyrytsqotæ

Urutskoev(a)

Уруцкоевы Урицкоевы

Uırıştæ

Уырыстæ

Uyrystæ

Urusov(a)

Урусовы

Uırtatæ

Urtatæ

Уыртатæ

Уртатæ

Uyrtatæ

Urtatæ

Urtaev(a)

Уртаевы

Uıttırtæ

Uıtırtæ 

Уыттыртæ

Уытыртæ

Uyttyrtæ

Uytyrtæ

Utarov(a)

Уттировы Утировы

Ujyegtæ

Ужегтæ

Uzhegtæ

Udzhegtæ

Uzhegov(a)

Ужеговы

Ulluntæ

Уллунтæ

Ulluntæ

Ullunov(a)

Уллуновы

Ullutæ

Уллутæ

Ullutæ

Ulluev(a)

Уллуевы

Ulubatæ

Улубатæ

Ulubatæ

Ulubaev(a)

Улубаевы

Ulubiitæ

Улубиитæ

Ulubiitæ

Ulubiev(a)

Улубиевы

Uruımægtæ

Уруымæгтæ

Uruymægtæ

Uruimagov(a)

Уруимæговы

Urumtæ

Урумтæ

Urumtæ

Urumov(a)

Урумовы

Uruxtæ 

Урухтæ

Uruxtæ

Uruxov(a)

Уруховы

Uruymagtæ 

Уруймагтæ

Urujmagtæ

Urumagov(a)

Уруймаговы

Utaratæ

Утаратæ

Utaratæ

Utaraev(a)

Утараевы Утаровы Утарашвили

Uvızatæ

Увызатæ

Uvyzatæ

Uvizaev(a)

Увизаевы

Uvızıqotæ

Увыдзыхъотæ

Uvydzyqotæ

Uvzhikov(a)

Увжикоевы
Babatæ
 Latin  Kiril Oset  Eski Oset Latin  Rus Latin

 Kiril Rus

Xabætæ

Хабæтæ

Xabætæ

Xabaev(a)

Хабаевы

Xabısatæ

Хабыцатæ

Xabytsatæ

Xabitsov(a)

Хабицовы Хабицевы

Xabitæ

Хабитæ

Xabitae

Xabiev(a)

Хабиевы

Xadatæ

Хадатæ

Xadatæ

Xadaov(a)

Хадаевы

Xadıqatæ

Хадыхъатæ

Xadyqatæ

Xadikov(a)

Хадиковы

Xadiratæ

Хадиратæ

Xadiratæ

Xadirov(a)

Хадировы

Xajitæ

Хадзитæ

Xadzitæ

Xadziev(a)

Хадзиевы

Xamatæ

Хаматæ

Xamatæ

Xamaev(a)

Хамаевы

Xamurjitæ

Хамурзитæ

Xamurzitæ

Xamurziev(a)

Хамурзиевы

Xançyeritæ

Ханчеритæ

Xancheritæ

Xancheriev(a)

Ханчериевы Ханчиреевы

Xaniqottæ

Хамихъотæ

Xaniqottæ

Xanikoev(a)

Хамикоевы, Хамиковы

Xanitæ

Ханитæ

Xanitæ

Xaniev(a)

Ханиевы

Xapşatæ

Хапсатæ

Xapsatæ

Xapsaev(a)

Хапсаевы

Xaqatæ

Хагьатæ

Xaqatæ

Xagaev (a)

Хагаевы

Xaqitæ

Хахъитæ

Xaqitæ

Xakiev(a)

Хакиевы

Xarşiatæ

Харсиатæ

Xarsiatæ

Xarsiev(a)

Харсиевы

Xaryebatæ

Харебатæ

Xarebatæ

Xarebov(a)

Харебовы Харебашвили Харебадзе

Xasaontæ

Хацаонтæ

Xatsaontæ

Xatsaonov(a)

Хацаоновы

Xashætæ

Xashitæ

Хацъæтæ

Хацъитæ

Xatsætæ

Xatsitæ

Xatsiev(a)

Хациевы

Xasırtæ

Xaçirtæ

Хацыртæ

Хачиртæ

Xasyrtæ

Xachirtæ

Xachirov(a)

Хачировы Хачирашвили

Xaşæqotæ

Хасæхъотæ

Xasæqotæ

Xasaeqoev(a)

Хасакоевы

Xaşıgatæ

Хасыгатæ

Xasygatæ

Xasigov(a)

Хасиговы

Xaşirtæ

Хасиртæ

Xasirtæ

Xasirov(a)

Хасировы

Xaşitæ

Хаситæ

Xaşitæ

Xaşiev(a)

Хасиевы Хасишвили

Xaştatæ

Хастатæ

Xastatæ

Xastov(a)

Хастоевы

Xatatæ

Хататæ

Xatatæ

Xataev(a)

Хатаевы

Xatutæ

Хатутæ

Xatutæ

Xatuev(a)

Хатуевы

Xautatæ

Xæutatæ

Хаутатæ

Хæутатæ

Xautatæ

Hæutatæ

Xautov(a)

Хаутовы

Xautugkatæ

Хаутугкатæ

Xautugkatæ

Xautukov(a)

Хаутуковы

Xaxatæ

Хахатæ

Xaxatæ

Xaxaev(a)

Хахаевы

Xaxoytæ

Хахойтæ

Xaxojtæ

Xaxoeb(a)

Хахоевы

Xaygoştæ

Хайгостæ

Xajgostæ

Xaigosov(a)

Хайгосовы

Xaylontæ

Хайлонтæ

Xajlontæ

Xalonov(a)

Хайлоновы

Xaymanontæ

Хайманонтæ

Xajmanontæ

Xaimanonov (a)

Хайманоновы

Xaymantæ

Хаймантæ

Xajmantæ

Xaimanov(a)

Хаймановы

Xaytæ/Xutæ

Хайтæ/Хутæ

Xajtae/Xutæ

Xaev(a)

Хаевы

Xæbælatæ

Хæбæлатæ

Xæbelatæ

Xabalov(a)

Хабалашвили Хабелашвили

Xæbælontæ

Хæбæлонтæ

Xæbælontæ

Xabelonov (a)

Хабаловы Хабалоновы

Xæbliatæ

Хæблиатæ

Xæbliatæ

Xebliev(a)

Хаблиевы

Xædærsatæ

Хæдæрцатæ

Xædærtsatæ

Xedertsev(a)

Хадарцевы

Xælitæ

Хæлитæ

Xælitæ

Xeliev(a)

Халиевы

Xællatæ

Хæллатæ

Xællatæ

Xaellaev(a)

Халлаевы

Xæmætatæ

Xæmættæ

Хæмæтатæ

Хæмæттæ

Xæmætatæ

Hæmættæ

Xamatov(a)

Хаматовы

 Xæmætquatæ

Xæmætqanatæ 

Хæмæтхъуатæ

Xæмæтхъанатæ

Xæmætquatæ Hæmætqanatæ

Xamatkoev(a)

Хаматкоевы Хаматкановы

Xæmisatæ

Xæmıstæ

Хæмицатæ

Хæмыцтæ

Xæmitsatæ

Hæmytstæ

Xaemitsaev(a)

Хамицаевы Хамицевы

Xænıkhatæ

Хæныкъатæ

Xænıkhatæ

Xanikatev(a)

Ханикаевы Ханикашвили

Xæshætæ

Xæshatæ

Хæцъæтæ

Хæцъатæ

Xætsætæ

Xætsatæ

Xatsaev(a)

Хацаевы

Xæşitæ

Хæситæ

Xæsitæ

Xasiev(a)

Хасиевы

Xætegte

Хæтæгтæ

Xætægtæ

Xataeov(a)

Хатаговы

Xætgæratæ

Xætgærtæ

Хæтгæратæ

Хæтгæртæ

Xætgæratæ

Xætgærtæ

Xatgarov(a)

Хатгаровы

Xæthıjatæ

Хæтъызатæ

Xæthyzatæ

Xatizov(a)

Хатизовы

Xæzærægatæ

Xæzaragatæ 

Хæдзæрæгатæ

Хæдзарагатæ

Hædzaragatæ Xædzærægatæ 

Xadzaragov (a)

Хадзараговы

Xekhilatæ

Хекъилатæ

Xekhilatæ

Xekilov(a)

Хикалаевы Хекиловы

Xepşatæ

Хепсатæ

Xepsatæ

Xepsaev(a)

Хепсаевы

Xınsægtæ

Xinçægtæ

Хынцæгтæ

Хинчæгтæ

Xıntsægtæ

Xinchagtæ

Xintsagov(a)

Хинчаговы Хинчагашвили Хинчагошвили Хинчагишвили

Xidırtæ

Хидыртæ

Xidyrtæ

Xidirov(a)

Хидировы

Ximilontæ

Химилонтæ

Ximilontæ

Ximilonov(a) 

Химилоновы

Xloytæ

Хлойтæ

Xlojtæ

Xloev(a) 

Хлоевы

xneutæ

Хнеутæ

Xneutæ

Xneev(a)

Хнеевы

Xobitæ

Хобитæ

Xobitæ

Xobiev(a)

Хобиевы

Xodtæ/xodı

Ходтæ/Ходы

Xodtæ

Hody

Xodov(a)

Ходовы

Xojatæ

Хозатæ

Xozatæ

Xozaev(a)

Хозаевы

Xojitæ

Хозитæ

Xozitæ

Xoziev(a)

Хозиевы Хозишвили

Xorantæ

Хорантæ

Xorantæ

Xoranov(a)

Хорановы

Xortitæ

Хортитæ

Xortitæ

Xortiev(a)

Хортиевы

Xoruytæ

Хоруйтæ

Xorujtæ

Xoruev(a)

Хоруевы

Xosantæ

Хоцантæ

Xotsantæ

Xotsanov(a) 

Хоцановы

Xoşatæ

Хосатæ

Xosatæ

Xosaev(a)

 Хосаевы

Xoşiratæ

Xoşrotæ

Хосиратæ

Хосротæ

Xosiratæ

Xosrotæ

Xosirov(a)

Хосировы Хосроевы Хосирашвили

Xoşitæ

Хоситæ

Xositæ

Xosiev(a)

Хосиевы

Xoşmatæ

Хосматæ

Xosmatæ

Xosmatov(a)

Хосматовы

Xoşontæ

Хосонтæ

Xosontæ

Xosonov(a)

Хосоновы

Xoşthıqotæ

Хостыхъотæ

Xosthyqotæ

Xostikoev (a)

Хостикоевы

Xoşzautæ

Хосдзаутæ

Xosdzautæ

Xosdzaov(a)

Хосдзаовы Хосцаевы

Xotatæ

Хотатæ

Xotatæ

Xotov(a)

Хотовы

Xothantæ

Хотьантæ

Xothantæ

Xothanov(a)

Хотановы

Xothitæ

Хотъитæ

Xothitæ

Xotiev(a)

Хотиевы

Xothontæ

Хотъонтæ

Xothontæ

Xotonov(a)

Хотоновы

Xothotæ

Хотъотæ

Xothotæ

Xothov(a)

Хотоевы, Хотовы

Xoxaytæ

Хохайтæ

Xoxajtæ

Xoxaev(a)

Хохаевы, Хохашвили

Xoxjaytæ

Хохзайтæ

Xoxzajtæ

Xoxzaev(a)

Хохзаевы

Xoxoytæ

Хохойтæ

Xoxojtæ

Xoxoev(a)

Хохоевы

Xoxtæ

Хохтæ

Xoxtæ

Xoxov(a)

Хоховы

Xromatæ

Хроматæ

Xromatæ

Xromaev(a)

Хромаевы Хромовы

Xroytæ

Хройтæ

Xrojtæ

Xroev(a)

Хроевы

Xuadontæ

Хуадонтæ

Xuadontæ

Xuadonov(a)

Хуадоновы Хадоновы

Xubıztæ

Хуыбызтæ

Xubıztæ

Xubuzov(a)

Хубузовы, Хубусовы

Xudaltæ

Худалтæ

Xudaltæ

Xudalov(a)

Худаловы

Xuıbatæ

Xuıbiatæ

Хуыбатæ

Хуыбиатæ

Xuybatæ

Xuybiatæ

Xubaev(a)

Хубаевы Хубашвили Хубиашвили

Xuıbıltæ

Хуыбылтæ

Xuybyltæ

Xubulov(a)

Хубуловы Хубулашвили Хубулури

Xuıbyegatæ

Хуыбегатæ

Xuybegatæ

Xubegov(a)

Хубеговы

Xuıbyestæ

Xuıbyeztæ

Хуыбецтæ

Хуыбежтæ

Xuybetstæ

Xuybedzhtæ

Xuybetsov(a)

Хубецовы Хубежовы Хубежашвили

Xuıcetæ

Xuızinatæ

Хуыджетæ

Хуыдзиатæ

Xuydzetæ

Xuydzhinatæ

Xuydzhiev(a)

Худжиевы Худзиевы

Xuıdærtæ

Хуыдæртæ

Xuydærtæ

Xuyderov(a)

Хударовы

Xuıdiatæ

Хуыдиатæ

Xuydiatæ

Xudiev(a)

Худиевы

Xuıgæştæ

Хуыгæстæ

Xuygæstæ

Xugasov(a)

Хугасовы

Xuıgatæ

Хуыгатæ

Xuygatæ

Xuygaev(a)

Хугаевы, Хугашвили

Xuıgiştatæ 

Хуыгистатæ

Xuygistatæ

Xugistov(a)

Хугистовы

Xuıjmiatæ

Хуызмиатæ

Xuyzmiatæ

Xuzmiev(a)

Хузмиевы

Xuımællægtæ

Хуымæллæгтæ

Xuymællægtæ

Xumallagov(a)

Хумаллаговы

Xuımartæ

Хуымартæ

Xuymartæ

Xumarov(a)

Хумаровы

Xuırımtæ

Хуырымтæ

Xuyrymtæ

Xurumov(a)

Хурумовы

Xuısatæ

Хуыцатæ

Xuytsatæ

Xutsaev(a)

Хуцаевы

Xuıshiatæ

Хуыцъиатæ

Xuytsiatæ

Xutsiev(a)

Хуциевы Хуцишвили

Xuıshişttatæ

Хуыцъистатæ

Xuytsisttatæ

Xutsistov(a)

Хуцистовы

xuışantæ

Хуысантæ

Xuysantæ

Xuysanov(a)

Хусановы

Xuıthıgatæ

Xuıthıgtæ 

Хуытъыгатæ

Хуытьыгтæ

Xuythygatæ

Xuythygtæ

Xutagov(a)

Хутаговы

 Хутуговы

Xuıthılatæ

Хуытъылатæ

Xuythylatæ

Xutalaev(a)

Хуталаевы

Xuıthiatæ

Хуытъиатæ

Xuythiatæ

Xutyaev(a)

Хутяевы

Xuıthinatæ

Хуытьинатæ

Huythinatæ

Xutinaev(a) 

Хутинаевы

Xuritæ

Xuriatæ

Хуритæ

Хуриатæ

Xuritæ

Xuriatæ

Xuriev(a)

Хуриевы Хуришвили

Xuşatæ

Хусатæ

Xusatæ

Xusaev(a)

Хусаевы

Xutçitæ

Хутчитæ

Xutchitæ

Xutchiev(a)

Хутчиевы

Xuthiatæ

Хутъиатæ

Xuthiatæ

Xutiev(a)

Хутиевы

Xuymantæ

Хуймантæ

Xujmantæ

Xuimanov(a)

Хуймановы

Xyeşontæ

Хесонтæ

Xesontæ

Xesonov(a)

Хесоновы

Xyeştantæ

Хестантæ

Xestantæ

Xestanov(a)

Хестановы

Xyetægkate

Khetægkatæ

Хетæгкатæ

Къæтæгкaтæ

Xetægkatæ

Khætægkatæ

Xetagurov(a)/ Khetagourov(a)

Хетагуровы, Хетагури

Xyetægtæ

Хетæгтæ

Xetægtæ

Xetaegov(a)

Хетаговы Хетагашвили

Xyetitæ

Хетитæ

Xetitae

Xetiev(a)

Хетиевы
Babatæ
 Latin  Kiril Oset  Eski Oset Latin  Rus Latin

 Kiril Rus

Yejatæ

Едзатæ

Ezatæ

Ezaev(a)

Едзаевы

Yejitæ

Едзитæ

Ezitæ

Eaziev(a) 

Едзиевы

Yejoytæ

Едзойтæ

Edzojtæ

Edzoev(a

Едзоевы

Yejyetæ

Yezyetæ

Езетæ

Едзетæ

Edzetæ

Ezetæ

Edzeev(a)

Едзеевы

Езеевы

Yekatæ

Екатæ

Ekatæ

Ekaev(a)

Екаевы

Yekkatæ

Еккатæ

Ekkatæ

Ekkaev(a)

Еккаевы

Yelbaçitæ

Yelbakitæ 

Елбачитæ

Елбакитæ

Elbachitæ

Elbakitæ

Elbachiev(a)

Елбачиевы Елбакиевы Елбакидзе

Yelbaytæ

Елбайтæ

Elbajtæ

Elbaev(a)

Елбаевы

Yelbiytæ 

Елбийтæ

Elbatæ

Elbiev(a)

Елбиевы

Yeldartæ 

Елдартæ

Eldartæ

Eldarov(a)

Елдаровы

Yeliatæ

Елиатæ

Eliatæ

Eliev(a)

Елиевы

Yeljartæ

Yeldzartæ 

Елзартæ

Елдзартæ

Eldzartæ

Elzartæ

Eldzarov(a)

Елдзаровы Елзаровы Елзарашвили

Yeljaytæ

Елзайтæ

Elzajtæ

Elzaev(a)

Елзаевы

Yelmirtæ 

Елмиртæ

Elmirtæ

Elmirov(a)

Елмировы

Yeloytæ

Елойтæ

Elojtæ

Eloev(a)

Елоевы, Елошвили

Yelqanteæ

Елхъантæ

Elqantæ

Elkanov(a)

Елкановы, Елканашвили, Елканидзе

Yelqotæ

Елхъотæ

Elqotæ

Elekoev(a)

Елекоевы, Еликоевы

Yeltartæ

Елтартæ

Eltartæ

Eltarov(a)

Елтаровы

Yelyetæ

Елетæ

Eletæ

Eleeb(a)

Елеевы

Yelyeurtæ

Елеуртæ

Eleurtæ

Eleurov(a)

Елеуровы, Елеури

Yemaytæ

Емайтæ

Emajtæ

Emaev(a)

Емаевы

Yenaldıtæ

Еналдытæ

Enaldytæ

Enaldiev(a)

Еналдиевы

Yephitæ

Епхитæ

Epxitæ

Epxiev(a)

Епхиевы

Yerıştautæ

Ерыстаутæ

Erystautæ

Eristov(a)

Еристовы

Yessitæ

Еццитæ

Etstsitæ

Etstsiev(a) 

Ецциевы

Yessutæ

Еццутæ

Etstsutæ

Esenov(a)

Есеновы

Yeşyenatæ 

Есенатæ

Esenatæ

Etstsuev(a)

Еццуевы

Yeşyerıqotæ

Есерыхъотæ

Eseryqotæ

Eserikoev(a)

Есерикоевы

Yetzatæ

Yessatæ

Етдзатæ

Еццатæ

Etdzatæ

Etstsatæ

Etdzaev(a)

Етдзаевы Еццаевы

Yeuloytæ 

Еулойтæ

Eulojtæ

Evloev(a)

Евлоевы
Babatæ
 Latin  Kiril Oset  Eski Oset Latin  Rus Latin

 Kiril Rus

Zabaytæ 

Дзабайтæ

Zabajtæ

Dzabajtæ

Dzabaev(a)

Джабаевы

Zabitæ

Zabıtæ

Jabitæ

Дзабитæ

Дзабытæ

Жабитæ

Dzabitæ

Dzabytæ

Zhabitæ

Dzabiev(a)

Dzhabiev(a)

Дзабиевы Джабиевы

Zabolatæ

Дзаболатæ

Dzabolatæ

Dzabolaev(a)

Dzabolov(a)

Дзаболаевы Дзаболовы

Zabotæ

Gobyetæ 

Дзаботæ

Гобетæ

Dzabotæ

Gobetæ

Dzaboev(a)

Дзабоевы Гобеевы

Zabratæ

Дзабратæ

Dzabratæ

Dzabraev(a)

Дзабраевы

Zabritæ

Дзабритæ

Dzabritæ

Dzabriev(a)

Дзабриевы

Zabyelatæ

Дзабелатæ

Zabelatæ

Dzabelov(a)

Дзабеловы Дзаблаевы

Zacitæ

Дзаджитæ

Dzadzitæ

Dzazhiev(a)

Дзаджиевы

Zagaxatæ

Дзагахатæ

Zagaxatæ

Dzagaxov(a)

Дзагаховы

Zagıatæ

Дзагыaтæ

Dzagyatæ

Dzhagaev(a)

Дзагaевы

Zagkoytæ

Дзагкойтæ

Dzagkojtæ

Dzagkoev(a)

Дзагкоевы

Zagoıtæ

Дзагoытæ

Dzagoytæ

Dzagoev(a)

Дзагoевы

Zagoştæ

Zeğoştæ

Дзагостæ

Дзæгъостæ

Dzagostæ

Dzekhostæ

Dzagosov(a)

Дзагосовы

Zagurtæ

Дзагуртæ

Dzagurtæ

Dzagourov(a)

Дзагуровы

Zagyetæ

Дзагетæ

Dzagetæ

Dzageev(a)

Дзагеевы Дзагиевы

Zajoytæ

Дзадзойтæ

Dzadzojtæ

Dzadzoev(a)

Дзадзоевы

Zalatæ 

Дзалатæ

Dzalatæ

Dzalaev(a)

Дзалаевы

Zalitæ

Дзалитæ

Dzalitæ

Dzaliev(a)

Дзалиевы

Zamatæ

Дзаматæ

Dzamatæ

Dzamaev(a)

Дзамаевы

Zamboltæ

Дзамболтæ

Dzamboltæ

Dzambolov(a)

Дзамболовы

Zambyegtæ

Дзамбегтæ

Dzambegtæ

Dzambegov(a)

Дзамбеговы

Zamiatæ

Дзамиатæ

Dzamiatæ

Dzamiev(a)

Дзамиевы

Zampatæ

Дзампатæ

Dzampatæ

Dzampaev(a)

Дзампаевы

Zanaıtæ

Дзанаытæ

Dzanaytæ

Dzanaev(a)

Дзанаевы

Zandaritæ

Jandartæ

Дзандаритæ

Зандартæ

Dzandaritæ

Zandartæ

Dzandarov(a)

Дзандаровы Зандаровы

Zanegatæ

Дзанæгатæ

Dzanegatæ

Dzanegov(a)

Дзанаговы

Zanıqotæ

Дзаныхъотæ

Dzanyqotæ

Dzanikov(a)

Джаниковы

Zankiştæ

Jankiştæ

Дзанкистæ

Занкистæ

Dzankistæ

Zankistæ

Dzankisov(a)

Дзанкисовы Занкисовы

Zanşoltæ

Дзансолтæ

Dzansoltæ

Dzansolov(a)

Дзансоловы

Zanşoxtæ

Дзансохтæ

Dzansoxtæ

Dzansoxov(a)

Дзансоховы

Zanşoytæ

Дзансойтæ

Dzansoljtæ

Dzansolev(a)

Дзансоевы

Zanşşqotæ

Дзанccхъотæ

Dzansokhtæ

Dzassokhtæ

Dzansokhov(a)/ Dzassokhov(a)

Дзансcхъовы

Zantutæ

Дзантутæ

Dzantutæ

Dzantuev(a)

Дзантуевы

Zantyemıratæ

Дзантемыратæ

Dzantemyratæ

Dzantemirov(a)

Дзантемировы

Zanxottæ

Дзанхоттæ

Dzanxottæ

Dzanxotov(a)

Дзанхотовы

Zanzaktæ

Дзанзактæ

Dzanzaktæ

Dzanzakov(a)

Дзанзаковы

Zapartæ

Дзапартæ

Dzapartæ

Dzaparov(a)

Дзапаровы

Zappoytæ

Jappoytæ

Дзаппойтæ

Заппойтæ

Dzappojtæ

Zappojtæ

Dzappoev(a)

Дзаппоевы, Заппоевы

Zaqitæ

Дзахъитæ

Dzaqitæ

Dzakiev(a)

Дзакиевы

Zaraşatæ

Zaraşte

Дзарасатæ

Дзарастæ

Dzarasatæ

Dzarastæ

Dzarasov(a)

Дзарасовы

Zaraşutæ

Дзарасутæ

Dzarasutæ

Dzarasuev(a)

Дзарасуевы

Zaratæ

Дзаратæ

Dzaratæ

Dzaraev(a)

Дзараевы

Zaşoxtæ

Дзасохтæ

Dzasoxtæ

Zaşokhtæ

Dzasokhov(a)

Dzassokhov(a)

Дзасоховы

Zaşyetæ

Jaşşyete

Дзасетæ

Зассетæ

Dzasetæ

Zassetæ

Dzasseev(a)

Zassev(a)

Дзасеевы, Зассеевы

Zatiatæ

Дзатиатæ

Dzatiatæ

Dzatiev(a)

Джатиевы

Zatsyetæ

Дзатцетæ

Dzatsetæ

Dzatseev(a)

Дзатцеевы

Zattotæ

Дзаттотæ

Dzattotæ

Dzattoev(a)

Дзаттоевы

Zattyetæ

Дзаттетæ

Dzattetæ

Dzateev(a)

Дзатеевы

Zauattæ

Дзауаттæ

Dzauattæ

Dzavaev(a)

Джаваевы Джауаевы

Zautæ

Дзаутæ

Dzautæ

Dzaev(a)

Дзаевы, Джаваевы

Zaxatæ

Дзахатæ

Dzaxatæ

Dzaxov(a)

Дзаховы

Zaxoytæ

Дзахойтæ

Dzaxojtæ

Dzaxoev(a)

Дзахоевы

Zaxşortæ

Дзахсортæ

Dzaxsortæ

Dzaxsorov(a)

Дзахсоровы

Zayinuğtæ

Дзайнухътæ

Dzajnukhtæ

Dzanukov (a)

Дзайнуковы

Zaynaltæ

Дзайналтæ

Dzajnaltæ

Dzanalov(a)

Дзайналовы

Zaynoltæ

Дзайнолтæ

Dzajnoltæ

Dzajnolov(a)

Дзайноловы

Zazatæ

Дзадзатæ

Dzadzatæ

Dzadzaev(a)

Дзадзаевы

Zazyetæ

Дзадзетæ

Dzadzetæ

Dzadzeev(a)

Дзадзеевы

Zæboytæ

Zboytæ

Дзæбойтæ

Дзбойтæ

Dzæbojtæ

Dzbojtæ

Dzaboev(a)

Дзабоевы Дзбоевы

Zæğotæ

Jæğoytæ

Дзæгьотæ

Зæгьойтæ

Dzækhotæ

Zækhojtæ

Dzagoev(a)

Дзагоевы

Zæræğæştæ

Дзæрæгъæстæ

Dzærækhæstæ

Dzaragasov(a)

Дзарагасовы

Zæræştæ

Дзæрæстæ

Dzæræstæ

Dzaeraesov(a)

Дзарасовы

Zæræxatæ

Дзæрæхатæ

Dzæræxatæ

Dzærækhatæ

Dzaraxov(a)

Dzarakhov(a)

Дзараховы

Zæræxoxtæ

Дзæрæхохтæ

Dzæræxoxtæ

Dzaraxoxov(a)

Дзарахоховы

Zæssoytæ

Дзæццойтæ

Dzætstsojtæ

Dzatstsoev(a)

Дзаццоевы

Zæukhatæ

Дзæукъатæ

Dzæukhatæ

Dzeukaev(a)

Дзаукаевы

Zezoytæ

Zeğiatæ

Cagayte 

Дзæдзойтæ

Дзæгъиатæ

Джагайтæ

Dzædzojtæ Dzækhiatæ

Zhagajtæ

Dzadzoev(a) Dzagaev(a)

Дзадзоевы Джагаевы

Zgoytæ

Дзгойтæ

Zgoytæ

Zgoev(a)

Дзгоевы

Zıbışatæ

Дзыбысатæ

Dzybysatæ

Dzibisov(a)

Дзибисовы

Zıgaştæ

Дзыгастæ

Dzygastæ

Dzigasov(a)

Дзигасовы

Zıliatæ

Zılitæ

Tairte

Дзылиатæ

Дзылитæ

Таиртæ

Dzyliatæ

Dzylitæ

Tairtæ

Dzliev(a)

Дзлиевы Таировы

Zımiatæ

Дзымиатæ

Dzymiatæ

Dzimiev(a)

Дзимиевы

Zınığtæ

Дзыныхътæ

Dzynykhtæ

Dzinikov(a)

Дзиниковы Дзиникашвили

Zınıxatæ

Дзыныхатæ

Dzynyxatæ

Dzinixov(a)

Дзиниховы, Дзиникаевы

Zıtiatæ

Дзытиатæ

Dzytiatæ

Dztiev(a)

Дзтиевы

Ziboytæ

Дзибойтæ

Dzibojtæ

Dziboev(a)

Дзибоевы

Zidaxantæ

Дзидахантæ

Dzidaxantæ

Dzidaxanov(a)

Дзидахановы

Zidaytæ

Дзидайтæ

Dzidajtæ

Dzidaev(a)

Дзидаевы, Жигаевы

Zigaştæ

Дзигастæ

Dzigastæ

Dzigasov(a)

Дзигасовы

Zilatæ

Дзилатæ

Dzilatæ

Dzilaev(a)

Дзилаевы

Zilixtæ

Дзилихтæ

Dzilixtæ

Dzilixov(a)

Дзилиховы

Zinixtæ

Дзинихтæ

Dzinixtæ

Dzinixov(a)

Дзиниховы

Ziratæ

Zirixtæ

Дзирихтæ

Дзиратæ

Dziratæ

Dziraev(a)

Дзираевы

Zirixtæ

Дзирихтæ

Dzirixtæ

Dzirixov(a)

Дзириховы

Zissıtæ

Дзиццытæ

Dzitstsoytæ

Dzhytchoyev(a)

Дзиццyевы

Zissoytæ

Ciççoytæ

Дзиццойтæ

Джиччойтæ

Dzitstsojtæ

Dzichchojtæ

Dzitstsoev(a)

Дзиццоевы, Джиччоевы, Джиччошвили

Zitoytæ

Дзитойтæ

Dzitojtæ

Dzitoev(a)

Дзитоевы

Ziuatæ

Ziutæ

Дзиуатæ

Дзиутæ

Dziuatæ

Dziutæ

Dziov(a)

Дзиов

Дзиваев

Zizoytæ

Дзидзойтæ

Dzidzojtæ

Dzidzoev(a)

Дзидзоевы

Zliatæ

Дзлиатæ

Dzliatæ

Dzliev(a)

Дзлиевы

Zobaytæ

Дзобайтæ

Dzobajtæ

Dzobaev(a)

Дзобаевы

Zoblartæ

Дзоблартæ

Dzoblartæ

Dzoblarov(a)

Дзобларовы

Zoblatæ

Дзоблатæ

Dzoblatæ

Dzoblaev(a)

Дзоблаевы

Zobratæ

Дзобратæ

Dzobratæ

Dzobraev(a)

Дзобраевы

Zobyelatæ

Дзобелатæ

Dzobelatæ

Dzobelov(a)

Дзобеловы

Zogkatæ

Дзогкатæ

Dzogkatæ

Dzogkaev(a)

Дзогкаевы

Zolaytæ

Дзолайтæ

Dzolajtæ

Dzolaev(a)

Дзолаевы

Zotsoytæ

Дзотцойтæ

Dzottsojtæ

Dzottsoev(a)

Дзотцоевы

Zoytæ

Дзойтæ

Dzojtæ

Dzoev(a)

Дзоевы

Zozatæ

Дзодзатæ

Dzodzatæ

Dzodzaev(a)

Дзодзаевы

Zozıkkatæ

Дзодзыккатæ

Dzodzykkatæ

Dzodzikoev(a)

Дзодзикоевы

Zozırtæ

Дзодзыртæ

Dzodzyrtæ

Dzodzirov(a)

Дзодзировы

Zoziytæ

Дзодзитæ

Dzodziytæ

Dzodziev(a)

Дзодзиевы

Zozoytæ

Дзодзойтæ

Dzodzojtæ

Dzodzoev(a)

Дзодзоевы

Zubitæ

Дзубитæ

Dzubitæ

Dzubiev(a)

Дзубиевы

Zudsatæ

Juttæ 

Дзудцатæ

Дзуттæ

Dzudtsatæ

Dzuttæ

Dzouttæ

Dzouttov(a)

Дзудцевы Дзудцовы Дзуцевы

Zugatæ

Дзугатæ

Dzugatæ

Dzugaev(a)

Дзугаевы Джугашвили Дзугашвили

Zugkoytæ

Дзугкойтæ

Dzugkojtæ

Dzugkoev(a)

Дзугкоевы

Zugutæ

Дзугутæ

Dzugutæ

Dzuguev(a)

Дзугуевы

Zuguttæ

Дзугуттæ

Dzuguttæ

Dzugutov(a)

Дзугутовы

Zukhateæ

Дзукъатæ

Dzuguttæ

Dzugaev(a)

Дзукаевы Дзукашвили Джукашвили

Zulatæ

Дзулатæ

Dzulatæ

Dzulaev(a)

Дзулаевы

Zulitæ

Дзулитæ

Dzulitæ

Dzuliev(a)

Дзулиевы

Zussatæ

Дзуццатæ

Dzoutstsatæ

Dzoutsov(a)

Дзуццовы

Zuşkuatæ

Zuşkatæ

Дзускуатæ

Дзускатæ

Dzuskuatæ

Dzuskatæ

Dzuskaev(a)

Дзускаевы Жускаевы

Zuştæ

Дзустæ

Dzustæ

Dzusov(a)

Дзусовы

Zutegtæ

Дзутæгтæ

Dzutaegtæ

Dzutagov(a)

Дзутаговы

Zyebaytæ

Дзебайтæ

Dzebajtæ

Dzebaev(a)

Дзебаевы

Zyebışta

/Zyebışatæ

Zyebiştæ 

Дзебыста

Дзебысатæ

Дзебистæ

Dzebysta Dzebysatæ Dzebistæ

Dzebisov(a)

Дзебисовы Дзебисашвили Гебисашвили

Zyeboytæ

Дзебойтæ

Dzebojtæ

Dzeboev(a)

Дзебоевы Дзибоевы

Zyecıgæ

Cyecıgæ

Дзеджыгæ

Джеджыгæ

Dzedzygæ

Dzedziev(a)

Джеджиевы Геккиевы

Zyedatæ

Дзедатæ

Dzedatæ

Dzedaev(a)

Дзедаевы

Zyegatæ

Дзегатæ

Dzegatæ

Dzegaev(a)

Дзегаевы

Zyekotæ

Дзекотæ

Dzekotæ

Dzekoev(a)

Дзекоевы

Zyelatæ

Дзелатæ

Dzelatæ

Dzelaev(a)

Дзелаевы Дзилаевы

Zyerantæ

Дзерантæ

Dzerantæ

Dzeranov(a)

Дзерановы Дзеранашвили

Zyessitæ

Дзеццитæ

Dzetstsitæ

Dzetstsiev(a)

Дзецциевы, Джеччиевы

Zyeştæ

Дзестæ

Dzestæ

Dzesov(a)

Дзесовы

Zyeştyeltæ

Дзестелтæ

Dzesteltæ

Dzestelov(a)

Дзестеловы

 
ALANYA-OSETYA-İRIŞTON AİLE (KÖKLERİ, SOYADI, SOY, SÜLALE) İSİMLERİ
ИРОН
 МЫГГАГ, МЫГГАДЖЫ НОМ (İRON MIGGAG, MIGGACI NOM)
ALANİA-OSETİA (OSSETİAN, OSSETİC, OSSÈTE) SURNAME (FAMILY NAMES)
ОСЕТИНСКИЙ
СЕМЬЯ (ФАМИЛИЯ)

MAMŞIRATI (Мамсыраты-Mamsyraty-Mamsurova-Мамсуровы-Мамсирашвили)
 
 
A        Æ-B        C-Ç-Ch-D-F        G-Ğ-I-İ       J-K-Kh 
L-M-N-O-P        Q-R-S-Sh        Ş-Şh-T        Th-U-X-Y-Z