...................
...................
ALANYA-OSETYA-İRIŞTON SÜLALE İSİMLERİ

MAMŞIRATI İrme Ö.Temurlenk
Kaynak: www.aors.narod.ru

                         
...................
 
...................

 
 Latin  Kiril Oset  Eski Oset Latin  Rus Latin  Kiril Rus

Şabaıtæ

Şabatæ

Сабaытæ

Сабaтæ

Sabaytæ

Sabatæ

Sabaev(a)

Сабaевы

Şabantæ

Şebantæ

Сабантæ

Сæбантæ

Sabantæ

Sebantæ

Sabanov(a)

Сабановы Сабанадзе Сабанашвили

Şabaytæ

Сабайтæ

Sabajtæ

Sabaev(a)

Сабаевы, Сабашвили

Şablatæ

Саблатæ

Sablatæ

Sablaev(a)

Саблаевы

Şabyetæ

Сабетæ

Sabetæ

Sabeev(a)

Сабеевы

Şacıtæ

Саджытæ

Sazhytæ

Sadzhytæ

Sadzhyev(a)

Саджыевы

Şacyetæ

Şageytæ

Саджетæ

Сагетæ

Sazhetæ

Sadzhetæ

Sagetæ

Sagiev(a)

Сагиевы

Şadiqatæ

Садихъатæ

Sadiqatæ

Sadikov(a)

Садиковы

Şagkatæ

Сагкатæ

Sagkatæ

Sagkaev(a)

Saakadze(a)

Сагкаевы Саккаевы Саакашвили Саакадзе

Şaguıxatæ

Сагуыхатæ

Saguyxatæ

Saguxov(a)

Сагуховы

Şajartatæ

Сазартатæ

Sazartatæ

Sazartov(a)

Сазартовы

Şajotæ

Сазотæ

Sazotæ

Sazonov(a)

Сазоновы

Şalamonatæ

Саламонатæ

Salamonatæ

Salamonov(a)

Саламоновы

Şalamtæ

Саламтæ

Salamtæ

Salamov(a)

Саламовы Саламашвили

Şalatæ

Салатæ

Salatæ

Salaev(a)

Салаевы

Şalægatæ

Салæгатæ

Salægatæ

Salagaev(a)

Салагаевы

Şalættæ

Салæттæ

Salættæ

Salatov(a)

Салатовы

Şalbægatæ

Салбæгатæ

Salbægatæ

Salbagaev(a)

Салбагаевы

Şaldadtatæ

Салдадтатæ

Saldadtatæ

Saldatov(a)|

Салдатовы

Şalitæ

Şalıtæ

Салитæ

Салытæ

Salitæ

Salytæ

Salyev(a)

Saliev(a)

Салиевы

Şalqajantæ

Салхъазантæ

Salqazantæ

Salkazanov(a)

Салказановы

Şamaytæ

Самайтæ

Samajtæ

Samaev(a)

Самаевы

Şambyegatæ

Самбегатæ

Sambegatæ

Sambegov(a)

Самбеговы

Şamtæ

Самтæ

Samtæ

Samov(a)

Самовы

Şamtitæ

Самтитæ

Samtitæ

Samtiev(a)

Самтиевы

Şamxantæ

Самхантæ

Samxantæ

Samxanov(a)

Самхановы

Şanaqotæ

Санахъотæ

Sanaqotæ

Sanakoev(a)

Санакоевы

Şanatæ

Санатæ

Sanatæ

Sanaev(a)

Санаевы Шанаевы

Şanşitæ

Санситæ

Sansitæ

Sansiev(a)

Сансиевы

Şappiatæ

Саппиатæ

Sappiatæ

Sapiev(a)

Сапиевы

Şaqitæ

Şakhitæ

Сахъитæ

Сакъитæ

Saqitæ

Sakhitæ

Sakiev(a)

Сакиевы

Şaqmantæ

Сахъмантæ

Saqmantæ

Sakmanov(a)

Сакмановы

Şaraliatæ

Саралиатæ

Saraliatæ

Saraliev(a)

Саралиевы

Şaraqatæ

Сарахъатæ

Saraqatæ

Sarakaev(a)

Саракаевы

Şariatæ

Сариатæ

Sariatæ

Sariev(a)

Сариевы

Şartatæ

Şartuatæ

Сартатæ

Сартуатæ

Sartatæ

Sartuatæ

Sartaev(a)

Сартаевы Сартуаевы

Şaslaytæ

Сацлайтæ

Satslajtæ

Satslaev(a)

Сацлаевы

Şassatæ

Саццатæ

Satstsatæ

Satstsaev(a)

Саццаевы

Şaşiatæ

Сасиатæ

Sasiatæ

Sasiev(a)

Сасиевы

Şatatæ

Сататæ

Satatæ

Sataev(a)

Сатаевы

Şatqotæ

Сатхъотæ

Satqotæ

Satkoev(a)

Саткоевы Саткошвили

Şatsatæ

Сатцатæ

Sattsatæ

Sattsaev(a)

Сатцаевы

Şatxotæ

Сатхотæ

Şatxotæ

Satk'otæ

Satkoev(a)

Саткоевы Саткошвили

Şaukuytæ

Саукуйтæ

Saukujtæ

Saukuev(a)

Саукуевы, Савкуевы

Şaulatæ

Саулатæ

Saulatæ

Saulaev(a)

Саулаевы Савлаевы Савлоевы

Şauloxtæ

Саулохтæ

Sauloxtæ

Sauloxov(a)

Саулоховы Шавлоховы Саулохошвили Шавлохошвили

Şautiatæ

Şautætæ

Саутиатæ

Саутæтæ

Sautiatæ

Şautaetæ

Sautiev(a)

Саутиевы

Şauuoytæ

Саууойтæ

Sauuojtæ

Savoev(a)

Савоевы Саввоевы

Şauxaltæ

Саухалтæ

Sauxaltæ

Sauxalov(a)

Саухаловы

Şauzæssatæ

Саудзæццатæ

Saudzætstsatæ

Savdzetstsov(a)

Савдзаццовы

Şaylauontæ

Сайлауонтæ

Sajauontæ

Salanov(a)

Сайлановы

Şæbætqotæ

Сæбæтхъотæ

Sæbætqotæ

Sabatkoev(a)

Сабаткоевы

Şæçyetæ

Сæчетæ

Sæchetæ

Sacheev(a)

Сачеевы

Şæğuıjatæ

Сæгьуызатæ

Şækhuyzatæ

Şakuzov(a)

Сагузовы

Şælbitæ

Şælbıtæ

Сæлбитæ

Сæлбытæ

Sælbitæ

Sælbytæ

Salbyev(a)

Salbiev(a)

Салбиевы

Şælitæ

Сæлитæ

Sælitæ

Seliev(a)

Салиевы

Şæloytæ

Сæлойтæ

Sælojtæ

Saloev(a)|

Салоевы

Şæniatæ

Сæниатæ

Sæniatæ

Saniev(a)

Саниевы

Şæxægkatæ

Сæхæгкатæ

Sæxægkatæ

Saxagkaev(a)

Сахагкаевы

Şæxugatæ

Сæхугатæ

Sæxugatæ

Saxugov(a)

Сахуговы

Şexinatæ

Сехинатæ

Sexinatæ

Sexinaev(a)

Шехинаевы

Şımyetæ

Сыметæ

Symetæ

Symeev(a)

Смеевы

Şırdontæ

Şırdon

Сырдонтæ

Сырдон

Syrdontæ

Syrdon

Syrdonov(a)

Сирдоновы

Şırxautæ

Şurxautæ

Сырхаутæ

Сурхаутæ

Syrxautæ

Surxautæ

Syrxaev(a)

Сурхаевы

Şidantæ

Сидантæ

Sidantæ

Sidanov(a)

Сидановы

Şidaqtæ

Сидахътæ

Sidaqtæ

Sidakov(a)

Сидаковы

Şidæmontæ

Şıdamontæ

Сидæмонтæ

Сыдæмонтæ

Sidæmontæ

Sydæmontæ

Sydamonov(a)

Sidamonov(a)

Сидамоновы Сидамонидзе

Şiltantæ

Силтантæ

Siltantæ

Siltanov(a)

Силтановы

Şimyetæ

Симетæ

Simetæ

Simeev(a)

Симеевы

Şinatæ

Синатæ

Sinatæ

Sinaev(a)

Синаевы

Şindirtæ

Синдиртæ

Sindirtæ

Sindirov(a)

Синдировы

Şişoytæ

Сисойтæ

Sisojtæ

Sisoev(a)

Сисоевы

Şitoxatæ

Ситохатæ

Sitoxatæ

Sitoxov(a)

Ситоховы

Şiukhatæ

Сиукъатæ

Siukhatæ

Siuk'atæ

Siukaev(a)

Сиукаевы Шиукаевы Сиукашвили Шиукашвили

Şkhiatæ

Şkhatæ

Скъиатæ

Скъатæ

Skhiatæ

Skhatæ

Skyaev(a)

Скяевы

Скиаевы

Şkhodtatæ

Скъодтатæ

Skhodtatæ

Skodtaev(a)

Скодтаевы

Şlantæ

Şlonatæ

Слантæ

Слонатæ

Slantæ

Slonatæ

Slanov(a)

Слановы Сланашвили

Şloxtæ

Слохтæ

Sloxtæ

Slokhtæ

Slokhov(a)

Слоховы

Şmaylitæ

Смайлитæ

Smajlitæ

Smalov(a)

Смайловы

Şmyettæ

Сметтæ

Smettæ

Smetov(a)

Сметовы

Şobaytæ

Собайтæ

Sobajtæ

Sobaev(a)

Собаевы

Şobitæ

Собитæ

Sobitæ

Sobiev(a)

Собиевы

Şoğtæ

Сокътæ

Sokhtæ

Sokhov(a)

Сокъовы

Şohægatæ

Сохæгатæ

Soxægatæ

Soxagov(a)

Сохаговы

Şojætæ

Созæтæ

Sozætæ

Soziev(a)

Созиевы

Şojanatæ

Şojeontæ

Созанатæ

Созæонтæ

Sozanatae

Sozaeontae

Sozanov(a)

Созановы Созаоновы

Şojaytæ

Созайтæ

Sozajtæ

Sozaev(a)

Созаевы

Şojıtæ

Созытæ

Sozytæ

Sozyev(a )

Soziev(a )

Созиевы

Şojranatæ

Şojarantæ

Созранатæ

Созaранатæ

Sozranatæ

Sozarantæ

Sozaranov(a)

Sozranov(a)

Созрановы

Şokatæ

Сокатæ

Sokatæ

Sokaev(a)

Сокаевы

Şokhuırtæ

Сoкъуыртæ

Sokhuyrtæ

Sok'uyrtæ

Sokourov(a)

Sokurov(a)

Сoкъуровы

Şolatæ

Солатæ

Solatæ

Solaev(a)

Солаевы

Şolitæ

Солитæ

Solitæ

Solytæ

Solyev(a)

Soliev(a)

Солиевы

Şolpaytæ

Солпайтæ

Solpajtæ

Solpaev(a)

Солпаевы

Şoltamittæ

Солтамиттæ

Soltamitatæ

Soltamitov(a)

Солтамитовы

Şoltamtæ

Солтамтæ

Soltamtæ

Soltamov(a)

Солтамовы

Şoltantæ

Солтантæ

Soltantæ

Soltanov(a)

Солтановы

Şopoytæ

Сопойтæ

Sopojtæ

Sopoev(a)

Сопоевы

Şoquırtæ

Şokhuırtæ

Сохъуыртæ

Сокъуыртæ

Soquyrtæ

Sok'uyrtæ

Sokourov(a)

Sokurov(a

Сокуровы Сокурашвили

Şoşıtæ

Сосытæ

Sosytæ

Sosyev(a)

Sosiev(a)

Сосиевы

Şoşkhitæ

Соскъитæ

Soskhitæ

Soskiev(a)

Соскиевы

Şoşlantæ

Сослантæ

Soslantæ

Soslanov(a)

Сослановы

Şotatæ

Сотатæ

Sotatæ

Sotaev(a)

Шотаевы

Şottitæ

Соттитæ

Sottitæ

Sottiev(a)

Соттиевы

Şoukhıtæ

Соукъытæ

Soukhytæ

Soukhyev(a)

Soukhiev(a)

Соукъиевы

Şoxitæ

Сохитæ

Soxitæ

Soxiev(a)

Сохиевы

Şuantæ

Суантæ

Suantæ

Suanov(a)

Суановы

Şucatæ

Суджатæ

Suzhatae

Sudzhatae

Sudzhaev(a)

Суджаевы

Şugkoytæ

Сугкойтæ

Sugkojtæ

Sugkoev(a)

Сугкоевы

Şuğaratæ

Сугъаратæ

Sukharatæ

Sugarov(a)

Сугаровы

Şuğatæ

Сугъатæ

Sukhatæ

Sugaev(a)

Сугаевы

Şulartæ

Сулартæ

Sulartæ

Sularov(a)

Суларовы

Şumyentæ

Сументæ

Sumentæ

Sumenov(a)

Суменовы

Şuşkhotæ

Сускъотæ

Suskhotæ

Suskoev(a)

Сускоевы

Şxanatæ

Сханатæ

Sxanatæ

Sxanov(a)

Схановы Сханаевы

Şyebyetæ

Себетæ

Sebetæ

Sebetov(a)

Себетовы

Şyedantæ

Şidantæ

Седантæ

Сидантæ

Sedantæ

Sidanatæ

Sedanov(a)

Седановы

Şyedoytæ

Седойтæ

Sedojtæ

Sedoev(a)

Седоевы

Şyejantæ

Сезантæ

Sezantæ

Sezanov(a)

Сезановы

Şyenkhatæ

Сенкъатæ

Senkhatæ

Senkaev(a)

Сенкаевы

Şyeoytæ

Сеойтæ

Seojtæ

Seoev(a)

Сеоевы

Şyeqotæ

Şiqotæ

Şekhotæ

Сехъотæ

Сихъотæ

Сæкъoтæ

Sekhotæ

Sek'otæ

Sikhotæ

Sekoev(a)

Сикоевы

Şyetçınatæ

Şyekhinatæ

Сечъынатæ

Секъинатæ

Sechynatæ

Sekhinatæ

Sekhinaev(a)

Секинаевы
Babatæ
 Latin  Kiril Oset  Eski Oset Latin  Rus Latin

 Kiril Rus

Şhaqmanajtæ

Шахъманазтæ

Shaqmanaztæ

Staqmanaztæ

Shakmanazov(a)

Шакманазовы

Şhaqmantæ

Шахъмантæ

Shaqmantæ

Staqmantæ

Shakmanov(a)

Шакмановы

Şhautaltæ

Шауталтæ

Shautaltæ

Stautaltæ

Shavtalov(a)

Шавталовы

Şhautatæ

Шаутатæ

Shautatæ

Stautatæ

Shavtatov(a)

Шавтатовы

Şhauyerdatæ

Шауердатæ

Shauerdatæ

Stauerdatæ

Shaverdov(a)

Шавердовы

Şhikatæ

Шикатæ

Shikatæ

Stikatæ

Shikaev(a)

Шикаевы

Şhogyentæ

Шогентæ

Şhogentæ

Ştogentæ

Şhogenov(a)

Шогеновы

Şholtatæ

Шолтатæ

Sholtatæ

Stoltatæ

Sholtob(a)

Шолтовы

Şhotatæ

Шотатæ

Shotatæ

Stotatæ

Shotaev(a)

Шотаевы

Şhyehinatæ

Шехинатæ

Shehinatæ

Stexinatæ

Shexinaev(a)

Шехинаевы

Şhyeuardatæ

Шеуардатæ

Sheuardatæ

Steuardatæ

Shevardov(a)

Шевардовы Шевардашвили
Babatæ
 Latin  Kiril Oset  Eski Oset Latin  Rus Latin

 Kiril Rus

Taboltæ

Таболтæ

Taboltæ

Tabolov(a)

Таболовы

Tabotæ

Таботæ

Tabotæ

Taboev(a)

Табоевы

Tabutæ

Табутæ

Tabutæ

Tabouev(a)

Tabuev(a)

Табеувы Табушвили Табуашвили

Tabyekkatæ

Tabyektæ

Табеккатæ

Табектæ

Tabekkatæ

Tabektæ

Tabekov(a)

Табековы

Tacitæ

Taucitæ

Таджитæ

Тауджитæ

Tazhitae

Taudzhitae

Tazhiev(a)

Таджиевы Тауджиевы

Tadtatæ

Тадтатæ

Tadtatæ

Tadtaev(a)

Тадтаевы, Татаевы, Таташвили

Tadyetæ

Тадетæ

Tadetæ

Tadeev(a)

Тадеевы

Tagaurtæ

Тагауртæ

Tagaurtæ

Tagaurov(a)

Тагауровы

Tagitæ

Тагитæ

Tagitæ

Tagiev(a)

Тагиевы

Tagjitæ

Тагзитæ

Tagzitæ

Tagziev(a)

Тагзиевы

Tagotæ

Таготæ

Tagotæ

Tagoev(a)

Тагоевы

Taguıratæ

Taguırtæ

Тагуыратæ

Тагуыртæ

Taguyratæ

Taguyrtæ

Taguyrov(a)

Тагуровы

Tağatæ

Тагьатæ

Takhatæ

Tagaev(a)

Тагаевы

Tağoğtæ

Тагьогьтæ

Takhokhtæ

Takhokhov(a)

Тагьогьовы

Taımajtæ

Таымазтæ

Taymaztæ

Taymazov(a)

Taimazov(a)

Tairatæ

Taıratæ

Таиратæ

Таыратæ

Tairatæ

Tayratæ

Tayrov(a)

Tairov(a)

Таировы

Tajyetæ

Тазета

Tazetæ

Tazeev(a)

Тазеевы

Takhætæ

Такъæтæ

Takhætæ

Takhaev(a)

Такаевы

Talxantæ

Талхантæ

Talxantæ

Talxanov(a)

Талхановы

Tamajtæ

Тамазтæ

Tamaztæ

Tamazov(a)

Тамазовы

Tamantæ

Тамантæ

Tamantæ

Tamanov(a)

Тамановы

Tamate

Таматæ

Tamatae

Tamaev(a)

Тамаевы

Tambitæ

Тамбитæ

Tambitæ

Tambiev(a)

Тамбиевы

Tambultæ

Тамбултæ

Tambultæ

Tambulov(a)

Тамбуловы

Tandutæ

Тандутæ

Tandutæ

Tanduev(a)

Тандуевы

Tandyelatæ

Тандeлaтæ

Tandelatæ

Tandelov(a)

Тандeловы

Tandyelatæ

Tandyeltæ

Танделатæ

Танделтæ

Tandelatæ

Tandeltæ

Tandelov(a)

Танделовы Танделашвили

Tanğaltæ

Tanğiltæ

Танхъалтæ

Танхъилтæ

Tankhaltæ

Tankhiltæ

Tankalaev(a)

Танкалаевы Танкиловы

Taqajtæ

Тахъазтæ

Taqaztae

Takazov(a)

Таказовы

Taqultæ

Тахъултæ

Taqultæ

Takulov(a)

Такуловы

Taratæ

Таратæ

Taratæ

Taraev(a)

Тараевы, Тарашвили

Tarxantæ

Тархантæ

Tarxantæ

Tarxanov(a)

Тархановы

Taşoıtæ

Тасоытæ

Tasoytæ

Tasoev(a)

Тасоевы

Taşoytæ

Тасойтæ

Tasojtæ

Tasoev(a)

Тасоевы Тасошвили

Tatatæ

Тататæ

Tatatæ

Tataev(a)

Татаевы

Tatratæ

Татратæ

Tatratæ

Tatrov(a)

Татровы

Tauaşhte

Тауаштæ

Tauasttæ

Tavasiev(a)

Тавасиевы

Tauçyelatæ

Таучелатæ

Tauchelatæ

Tauchelov(a)

Таучеловы

Taugajtæ

Таугазтæ

Taugaztæ

Taugazov(a)

Тавгазовы Таугазовы

Tauğajahtæ

Таухъазахтæ

Taukhazaxtæ

Taukazaxov(a)

Тавказаховы

Tauittæ

Тауиттæ

Tauittæ

Tavitov(a)

Тавитовы

Taujtæ

Таузтæ

Tauztæ

Tauzov(a)

Таузовы

Tautiatæ

Таутиатæ

Tautiatæ

Tautiev(a)

Таутиевы

Taxgatæ

Тахгатæ

Taxgatæ

Taxgaev(a)

Тахгаевы

Taxirtæ

Тахиртæ

Taxirtæ

Taxirov(a)

Тахировы

Taxoxtæ

Тахохтæ

Taxoxtæ

Taxoxov(a)

Тахоховы

Taxuntæ

Тахунтæ

Taxuntæ

Taxonov(a)

Тахоновы

Taybæqtæ

Тайбæхътæ

Tajbaeqtae

Tajbækhtæ

Tabakov(a)

Тайбaковы

Taybauittæ

Тайбауиттæ

Tajbauittæ

Tabavitov(a)

Тайбавитовы

Taymajtæ

Таймазтæ

Tajmaztæ

Tamazov(a)

Таймазовй

Tayşautæ

Тайсаутæ

Tajsautæ

Tasaev(a)

Тайсаевы

Tæbæxşautæ

Тæбæхсаутæ

Tæbæxsautæ

Txapsaev(a)

Тхапсаевы

Tægælatæ

Тæгæлатæ

Tægælatæ

Tagalaev(a)

Тагалаевы

Tægiatæ

Tagitæ

Тæгиатæ

Тaгитæ

Tægiatæ

Tagitæ

Tagiev(a)

Тагиевы

Tæğjiatæ

Тæгьзиатæ

Tækhziatæ

Tagziev(a)

Тагзиевы

Tæğuırtæ

Тæгьуыртæ

Tækhuyrtæ

Tagurov(a)

Тагуровы

Tækhotæ

Тæкъотæ

Tækhotæ

Takoev(a)

Такоевы

Tælıntæ

Тæлынтæ

Tælyntæ

Talinov(a)

Талиновы

Tælxitæ

Тæлхитæ

Tælxitæ

Talxiev(a)

Талхиевы

Tæpşitæ

Тæпситæ

Tæpsitæ

Tapsiev(a)

Тапсиевы

Tætaontæ

Тæтаонтæ

Tætaontæ

Tataonov(a)

Татаоновы Татоновы

Tætæratæ

Тæтæратæ

Tætæratæ

Tatarov(a)

Татаровы

Tætærbıtæ

Tætærbitæ

Тæтæрбытæ

Тæтæрбитæ

Tætærbytæ

Tætærbitæ

Tatarbiev(a)

Тaтaрбиевы

Texurtæ

Техуртæ

Texurtæ

Tekurov(a)

Текуровы

Tıbılatæ

Tıbıltæ

Тыбылатæ

Тыбылтæ

Tybylatæ

Tybyltæ

Tybylov(a)

Tibilov(a)

Тибиловы Тибилашвили

Tıboıtæ

Тыбоытæ

Tyboytæ

Tboev(a)

Тбоевы

Tıboytæ

Тыбойтæ

Tybojtæ

Tiboev(a)

Тыбоевы

Tıcıtæ

Тыджытæ

Tyzhytæ

Tydzhytæ

Tygyev(a)

Tigiev(a)

Тигиевы, Тигишвили

Tışoraytæ

Тысорайтæ

Tysorajtæ

Tsoraev(a)

Тсораевы

Tikhatæ

Тикъатæ

Tikhatæ

Tikaev(a)

Тикаевы

Tixiltæ

Тихилтæ

Tixiltæ

Tixilov(a)

Тихиловы

Tladtatæ

Tlattæ

Тладтатæ

Тлаттæ

Tladtatæ

Tlattæ

Tlatov(a)

Тлатовы

Tmyenatæ

Тменатæ

Tmenatæ

Tmenov(a)

Тменовы

Tobişhkatæ

Тобишкатæ

Tobitshkatæ

Tobitshkov(a)

Тобишковы

Tobjıtæ

Tobjiatæ

Тобзытæ

Тобзиатæ

Tobzytæ

Tobziatæ

Tobzyev(a)

Tobziev(a)

Тобзыевы

Toboltæ

Тоболтæ

Toboltæ

Tobolov(a)

Тоболовы

Toboytæ

Тобойтæ

Tobojtæ

Toboev(a)

Тобоевы

Toçitæ

Точитæ

Tochitæ

Totchytæ

Totchiev(a)

Точиевы

Togıjte

Тогызтæ

Togyztae

Toguzov(a)

Тогузовы

Togoytæ

Тогойтæ

Togojtæ

Togoev(a)

Тогоевы, Тогошвили

Tokgæ

Токгæ

Tokgæ

Tokov(a)

Токовы

Tokkatæ

Токкатæ

Tokkatæ

Tokaev(a)

Токаевы

Tokkitæ

Токкитæ

Tokkitæ

Tokkiev(a)

Токкиевы

Tolaştæ

Толастæ

Tolastæ

Tolasov(a)

Толасовы

Tolpartæ

Толпартæ

Tolpartæ

Tolparov(a)

Толпаровы

Tolxantæ

Толхантæ

Tolxantæ

Tolxanov(a)

Толхановы

Tomatæ

Томатæ

Tomatæ

Tomaev(a)

Томаевы

Tomaytæ

Томайтæ

Tomajtæ

Tomaev(a)

Томаевы, Томашвили

Tomşiatæ

Томсиатæ

Tomsiatæ

Tomsiev(a)

Томсиевы

Tomyettæ

Тометтæ

Tomettæ

Tometov(a)

Тометовы Томеевы

Tonıgkatæ

Тоныгкатæ

Tonygkatæ

Tonikov(a)

Тониковы

Toqajtæ

Тохъазтæ

Toqaztæ

Tokazov(a)

Токазовы

Toqaytæ

Тохъайтæ

Toqajtæ

Tokaev(a)

Токаевы

Toqmaytæ

Тохъмайтæ

Toqmajtæ

Tokmaev(a)

Токмаевы

Torçınatæ

Торчынатæ

Torchynatæ

Torchinov(a)

Торчиновы

Torotæ

Thorotæ

Торотæ

Тъоротæ

Torotæ

Thorotæ

Toroev(a)

Тороевы

Toryejtæ

Торезтæ

Toreztæ

Torezov(a)

Торезовы

Totaytæ

Тотайтæ

Totajtæ

Totaev(a)

Тотаевы

Totçitæ

Totçıtæ

Тотчитæ

Тотчытæ

Totchitæ

Totchytæ

Totchiev(a)

Тотчиевы

Totıkkatæ

Тотыккатæ

Totykkatæ

Totikov(a)

Тотиковы

Totitæ

Тотитæ

Totitæ

Totiev(a)

Тотиевы

Totoontæ

Тотоонтæ

Totoontæ

Totoonov(a)

Тотооновы

Totoytæ

Тотойтæ

Totojtæ

Totoev(a)

Тотоевы

Totratæ

Totırtæ

Тотратæ

Тотыртæ

Totratæ

Totyrtæ

Totrov(a)

Тотровы

Toxaıte

Тохaытæ

Toxaytae

Tok'aytae

Tokaev(a)

Тохaиевы

Toxkhmaıtæ

Тохкъмaытæ

Tokhmaytæ

Tok'maytæ

Tokmaev(a)

Токмaевы

Toxşırtæ

Тохсыртæ

Toxsyrtæ

Toxsirov(a)

Тохсировы

Toxşitæ

Тохситæ

Toxsitæ

Toxsiev(a)

Тохсиевы

Toxtæ

Тохтæ

Toxtæ

Tokhtæ

Tokhov(a)

Тоховы

Toxtiatæ

Тохтиатæ

Toxtiatæ

Toxtiev(a)

Тохтиевы

Toxuntæ

Тохунтæ

Toxuntæ

Toxunov(a)

Тохуновы

Tuallægtæ

Туаллæгтæ

Tuallægtæ

Touallægtæ

Touallagov(a)

Туаллаговы

Tuatæ

Туатæ

Tuatæ

Tuaev(a)

Туаевы

Тваури

Tubiltæ

Тубилтæ

Tubiltæ

Tubilov(a)

Тубиловы

Tubyetæ

Тубетæ

Tuetæ

Tubeev(a)

Тубеевы

Tugutæ

Тугутæ

Tugutæ

Tuguev(a)

Тугуевы

Tuğantæ

Тугъантæ

Tukhantæ

Toug'antæ

Touganov(a)

Tuganov(a)

Тугановы

Tuğatæ

Тугъатæ

Tukhatæ

Toukhaev(a)

Тугаовы

Tujartæ

Тузартæ

Tuzartæ

Touzarov(a)

Тузаровы

Tukkatæ

Туккатæ

Tukkatæ

Tukkaev(a)

Туккаевы

Tulatæ

Тулатæ

Tulatæ

Tulaev(a)

Тулаевы

Tuloytæ

Тулойтæ

Tulojtæ

Tuloev(a)

Тулоевы Тулошвили

Tumantæ

Тумантæ

Tumantæ

Tumanov(a)

Тумановы

Tumaratæ

Тумаратæ

Tumaratæ

Tumarov(a)

Тумаровы Тумараевы

Tumexatæ

Тумехатæ

Tumexatæ

Tumexov(a)

Тумеховы

Tumyentæ

Тументæ

Tumentæ

Toumenov(a)

Туменовы

Turçıtæ

Турчытæ

Tourchytæ

Tourchiev(a)

Турчиевы

Turçintæ

Turçıntæ

Турчинтæ

Турчынтæ

Turchintæ

Tourchyntæ

Tourchinov(a)

Турчиновы

Turgitæ

Тургитæ

Turgitæ

Turgiev(a)

Тургиевы

Turkintæ

Туркинтæ

Turkintæ

Turkinov(a)

Туркиновы

Turmantæ

Турмантæ

Turmantæ

Turmanov(a)

Турмановы Турманашвили Турманишвили Турманидзе

Tuşkhatæ

Тускъатæ

Tuskhatæ

Tuskaev(a)

Тускаевы

Tuxantæ

Тухантæ

Tuxantæ

Tuxaev(a)

Тухаевы

Tuyğantæ

Туйгьантæ

Tujkhantæ

Tuganov(a)

Тугановы

Txoştatæ

Тхостатæ

Txostatæ

Tkhostatæ

Tkhostov(a)

Тхостовы

Tyebiatæ

Тебиатæ

Tebiatæ

Tebiev(a)

Тебиевы

Tyebjiatæ

Тебзиатæ

Tebziatæ

Tebziev(a)

Тебзиевы

Tyebloıtæ

Теблоытæ

Tebloytæ

Tebloyev(a)

Tebloev(a)

Теблоыевы

Tyebloytæ

Теблойтæ

Teblojtæ

Tebloev(a)

Теблоевы

Tyebotæ

Теботæ

Tebotæ

Teboev(a)

Тебоевы

Tyebottæ

Теботтæ

Tebottæ

Tebotov(a)

Тебетовы

Tyebyesatæ

Тебецатæ

Tebetsatæ

Tebetsaev(a)

Тебецаевы Тебецовы

Tyeciatæ

Теджиатæ

Tedzhiatæ

Tezhiatæ

Tedzhiev(a)

Теджиевы

Tyeçiatæ

Течиатæ

Techiatæ

Techiev(a)

Течиевы

Tyedtatæ

Тедтатæ

Tedtatæ

Tetov(a)

Тетовы

Tyedtoytæ

Тедтойтæ

Tedtojtæ

Tedtoev(a)

Тедтоевы

Tyedyetæ

Тедетæ

Tedetæ

Tedeev(a)

Тедеевы Тедешвили Тедиашвили Теделури

Tyegatæ

Тегатæ

Tegatæ

Tegaev(a)

Тегаевы

Tyegkatæ

Tyekhatæ

Тегкатæ

Текъатæ

Tegkatæ

Tekhatæ

Tegkaev(a)

Тегкаевы Текаевы

Tyegyettatæ

Tyeycettæ

Тегeттатæ

Теджеттæ

Tegettatæ

Tedzhettæ

Tegetaev(a)

Тегетаевы Тегеташвили

Tyejitæ

Тезитæ

Teyzitæ

Teziev(a)

Тезиевы

Tyekajtæ

Теказтæ

Tekaztæ

Tekazov(a)

Теказовы

Tyekhitæ

Текьит

Tekhitæ

Tekhiev(a)

Текиевы

Tyekhoytæ

Текъойтæ

Tekhojtæ

Tekoev(a)

Текоевы

Tyelequrtæ

Telekhurte

Телæхъуртæ

Телекъуртæ

Telæqurtæ

Telekhurtæ

Telakurov(a)

Телакуровы

Tyelitæ

Телитæ

Telitæ

Teliev(a)

Телиевы

Tyemırqantæ

Темырхъантæ

Teymırqantæ

Temyrkhantæ

Temirkhanov(a)

Темиркановы

Tyemiratæ

Tyemıratæ

Tyemirtæ

Темиратæ

Темыратæ

Темиртæ

Temiratæ

Temyratæ

Teymirtæ

Temirov(a)

Темираевы, Темировы

Tyemurtæ

Mæğæltæ

Темуртæ

Мæгьæлтæ

Temurtæ

Mækhæltæ

Temurov(a)

Темуровы

Tyemyejtæ

Темезтæ

Temeztæ

Temezov(a)

Темезовы

Tyengijtæ

Тенгизтæ

Tengiztæ

Tengizov(a)

Тенгизовы

Tyenıkhatæ

Теныкъатæ

Tenykhatæ

Tenikaev(a)

Теникаевы

Tyepaşigtæ

Тепасигтæ

Tepasigtæ

Tepasigov(a)

Тепасиговы

Tyepşiatæ

Fidaratæ

Тепсиатæ

Фидаратæ

Tepsiatæ

Fidaratæ

Tepsiev(a)

Тепсиевы

Tyepşiqotæ

Тепсихъотæ

Tepsiqotæ

Tepsikoev(a)

Тепсикоевы

Tyerçiquatæ

Терчихъуатæ

Terchiquatæ

Terchikoev(a)

Терчикоевы Терчикуевы

Tyetsoytæ

Тетцойтæ

Tettsojtæ

Tettsoev(a)

Тетцоевы

Tyettatæ

Теттатæ

Tettatæ

Tetov(a)

Тетовы

Tyettırmajtæ

Теттырмазтæ

Tettyrmaztæ

Tetyrmazov(a)

Тетырмазовы

 
ALANYA-OSETYA-İRIŞTON AİLE (KÖKLERİ, SOYADI, SOY, SÜLALE) İSİMLERİ
ИРОН
 МЫГГАГ, МЫГГАДЖЫ НОМ (İRON MIGGAG, MIGGACI NOM)
ALANİA-OSETİA (OSSETİAN, OSSETİC, OSSÈTE) SURNAME (FAMILY NAMES)
ОСЕТИНСКИЙ
СЕМЬЯ (ФАМИЛИЯ)

MAMŞIRATI (Мамсыраты-Mamsyraty-Mamsurova-Мамсуровы-Мамсирашвили)
 
 
A        Æ-B        C-Ç-Ch-D-F        G-Ğ-I-İ       J-K-Kh 
L-M-N-O-P        Q-R-S-Sh        Ş-Şh-T        Th-U-X-Y-Z