...................
...................
ALANYA-OSETYA-İRIŞTON SÜLALE İSİMLERİ

MAMŞIRATI İrme Ö.Temurlenk
Kaynak: www.aors.narod.ru

                         
...................
 
...................

 
 Latin  Kiril Oset  Eski Oset Latin  Rus Latin  Kiril Rus
Cacitæ
Cacıtæ
Jajitæ/zazitæ
Джаджитæ
Джaджытæ
Жажитæ, Дзадзитæ
Zhazhitæ
Zhazhytæ
Dzhadzhitæ Dzhadzhytæ
Zhazhiev
Zhazhyev
Gachiev
Джаджиевы, Жажиевы, Дзадзиевы, Зазиевы
Cambudtæ Джамбудтæ Zhambudtæ
/Dzhambudtæ
Zhambatov Джамбатовы
Canaytæ
Zanaytæ
Джанайтæ
Дзанайтæ
Zhanajtæ
Dzhanajtæ
Zhanaev Джанаевы, Дзанаевы
Cangatæ Джангатæ Zhangatæ Zhangaev Джангаевы
Cangobyektæ
Zattotæ
Джангобектæ
Дзаттотæ
Zhangobektæ
Dzhattotæ
Gangobekov( Джангобековы, Джангубековы, Дзатгоевы
Canyetæ Джанетæ Zhanetæ Zhaneev Джанеевы
Cauaytæ Джауайтæ Zhauajtæ Zhavaev Джаваевы
Cıbıjtæ Джыбызтæ Zhybyztæ Zhibizov Джибизовы
Cıbılatæ/Cıbıltæ Джыбылатæ
Джыбылтæ
Zhybylatæ
Dzhybyltæ
Dzhibilov Джибиловы
Cıgkaıtæ Джигкаытæ Zhygkaytæ/Dzhygkaytæ Dzhygkaev
/Dzhigkaev
Джигкаевы
Cıjoytæ Джызойтæ Zhyzojtæ Gizoev Гизоевы, Гизошвили
Cıkkaytæ Джыккайтæ Zhykkajtæ Zhikev Джикаевы, Джикашвили, Гикашвили
Cibelatæ
Cibaltæ
Джибæлатæ
Джибалтæ
Zhibaelatæ
Zhibaltæ
Zhibalov Джибаловы
Cidığotæ Джидыхъотæ Zhidykhotæ Zhidikoev Джидикоевы
Cigatæ
Jıgatæ
Джигатæ
Жигатæ
Zhigatæ
Dzhigatæ
Zygatæ
Zigaev
Dzhigaev
Жигаевы Джигаевы
Cigkoytæ Джигкойтæ Zhigkojtæ
/Dzhigkoytæ
Zhigkoev Джигкоевы
Cigolatæ Джиголатæ Zhigolatae
Zhygolatæ
Dzhygolat
æ
Zhygolaev
Gigolaev
Джиголаевы, Гиголаевы, Джиголашвили, Гиголашвили
Cimitæ Джимитæ Zhimitæ Zhimiev Джимиевы
Ciotæ
Cıotæ
Giotæ
Джиотæ
Джыотæ
Гиотæ
Zhiotæ
Zhyot
æ
Dzhyotæ
Giotæ
Dzhyoev
Dzhioev
Джиоевы, Гиоевы, Джиошвили
Ciraypaytæ Джирайпайтæ Zhirajpajtæ Zhirapaev Джирайпаевы
Ciraytæ Джирайтæ Zhirajtæ Zhiraev Джираевы
Cixatæ Джихатæ Zhixatæ Zhixaev Джихаевы
Cizælatæ Джидзæлатæ Zhizaelatæ
Dzhidzaelatæ
Zhidzalov Джидзаловы, Гизаловы
Cuşoytæ Джусойтæ Zhusojtæ
Dzhusojtæ
Dzhusoev Джусоевы
Cuşşıtæ Джусcытæ Zhussytæ
Dzhoussoytæ
Dzhoussoev Джусcoевы
Cyecitæ Джеджитæ Zhechitæ Zhezhiev Джеджиевы
Cyeççitæ Джеччитæ Zhechchitæ Zhechiev Джечиевы
Cyedatæ Джедатæ Zhedatæ Zhedaev Джедаевы
Cyedıqotæ Джедыхъотæ Zhedykhotæ Zhedikoev Джедикоевы
Cyelıtæ Джелытæ Zhelytæ Zheliev Джелиевы
Cyenıkhatæ Дженыкъатæ Zhenykhatæ Zhenikaev Дженикаевы
Cyenyetæ Дженетæ Zhenetæ Zheneev Дженеевы
Cyeraytæ Джерайтæ Zherajtæ Zheraev Джераевы
Cyercitæ Джерджитæ Zherzhitæ Zherzhiev Джерджиевы
Cyergatæ
Gyergatæ
Джергатæ
Гергатæ
Zhergatæ
Gergatæ
Zhergaev
Gergaev
Гергауловы, Гергаевы
Cyeriatæ Джериатæ Zheriatæ Geriev Джериевы, Гериевы
Cyeşkatæ Джескатæ Zheskatæ Zheskaev Джескаевы
Cyetæğæjtæ Джетæгъæзтæ Zhetækhæztæ Zhetagazov Джетагазовы, Гетагазовы
Cyetæğotæ Джетæгъотæ Zhetækhotæ Zhetakov Джетаковы, Гетакоевы
Cyetæqotæ Джетæхъотæ Zhetæqotæ Zhetkoev Джеткоевы
Cyeyrantæ Джейрантæ Zhejrantæ Zheranov ДжейрановыBabatæ
 Latin  Kiril Oset  Eski Oset Latin  Rus Latin

 Kiril Rus

Çandıtæ Чандытæ Chandytæ Chandiev Чантиевы
Çibaytæ Чибайтæ Chibajtæ Chibaev Чибаевы
Çibijtæ Чибизтæ Chibiztæ Chibizov Чибизовы
Çibiltæ Чибилтæ Chibiltæ Chibilov Чибиловы
Çiparatæ
Çipırıtæ
Чипаратæ
Чыпырытæ
Chiparatæ
Chypyrytæ
Chiparov Чипировы
Çiritæ Чиритæ Chiritæ Chiriev Чираевы
Çişilatæ Чисилатæ Chisilatæ Chisilaev Чисилаевы
Çiuitæ Чиуитæ Chiuitæ Chiuiev Чивиевы
Çixauitæ Чихауитæ Chixauitæ Chixaviev Чихавиевы
Çixtiştæ Чихтистæ Chixtistæ Chixtisov Чихтисовы
Çmatæ Чматæ Chmatæ Chmaev Чмаевы
Çşiatæ Чсиатæ Chsiatæ Chsiev Чшиевы, Кисиевы, Кисишвили
Çugutæ Чугутæ Chugutæ Chuguev Чугуевы, Чугушвили
Çyegatæ
Syegatæ
Чегатæ
Цегатæ
Chegatæ
Tsegatæ
Chegaev Чегаевы
Çyehoytæ Чехойтæ Chexojtæ Chexoev Чехоевы
Çyehtæ Чехтæ Chextæ Chexov Чеховы
Çyehyereştæ Чехерестæ Chexerestæ Chexeresov Чехересовы
Çyecyemtæ
/Çyegyemtæ
Чеджемтæ
/Чегемтæ
Chezhemtæ
/chegemtæ
Chezhemov Чеджемовы, Чегемовы
Çyekoytæ Чекойтæ Chekojtæ Chekoeb Чекоевы
Çyekuştæ Чекустæ Chekustæ Chekusov Чекусовы
Çyekutæ Чекутæ Chekutæ Chekuev Чекуевы
Çyelæhşatæ
Çyelyehşatæ
Челæхсатæ
Челехсатæ
Chelæxsatæ
Chelexsatæ
Chelaexsaev Чилахсаевы, Келехсаевы, Келехсашвили
Çyeldıtæ Челдытæ Cheldytæ Cheldiev Челдиевы
Çyelıtæ Челытæ Chelytæ Klyuev Клюевы
Çyelkatæ Челкатæ Chelkatæ Chelkaev Челкаевы
Çyeloytæ Челойтæ Chelojtæ Cheloev Челоевы
Çyelyetæ Челетæ Cheletæ Cheleev Челеевы
Çyemyetæ Чеметæ Chemetæ Chemeev Чемеевы
Çyerçyeştæ Черчестæ Cherchestæ Cherchesov Черчесовы
Çyergijtæ Чергизтæ Chergiztæ Chergizov Чергизовы
Çyeriatæ Чериатæ Cheriatæ Cheriev Чериевы
Çyerkaşatæ Черкасатæ Cherkasatæ Cherkasov Черкасовы
Çyertqotæ Чертхъотæ Chertqotæ
Chertkhotæ
Chertkoev Кердигоевы, Кердигашвили, Кердукашвили, Кердикашвили
Çyeruatæ Черуатæ Cheruatæ Cheruaev Черуаевы
Çyeryehyeştæ Черехестæ Cherexestæ Cherexestov Черехсетовы
Çyeryexşatæ Черехсатæ Cherexsatæ Cherexstov Черехестовы
Çyetıtæ Четытæ Chetytæ Chetiev Четиевы, Четишвили, Кедишвили, Кеташвили
Çyetoytæ Четойтæ Chetojtæ Chetoev ЧетоевыBabatæ
 Latin  Kiril Oset  Eski Oset Latin  Rus Latin

 Kiril Rus

Çherciatæ Чъерджиатæ Dcherzhiatæ Dcherzhiev Черджиевы
Çheruatæ Чъеруатæ Dcheruatæ Dcheruaev Черуаевы
Çhıbılatæ
Çhıbıltæ
Чъыбылатæ
Чъыбылтæ
Dchybylatæ
Dchybyltæ
Dchibilov Чибиловы, Кибиловы, Кибилашвили
Çhyelyetæ Чъелетæ Dcheletæ Keleev Келеевы, КелиевыBabatæ
 Latin  Kiril Oset  Eski Oset Latin  Rus Latin

 Kiril Rus

Dabantæ Дабантæ Dabantæ Dabanov Дабановы
Dacyetæ Даджетæ Dazhetæ Dazheev Даджеевы
Dadatæ Дадатæ Dadatæ Dadaev Дадаевы
Dadegatæ Дадæгатæ Dadaegatæ Dadagov Дадагоевы, Дадаговы
Dadıgatæ Дадыгатæ Dadygatæ Dadygov Дадыговы
Dadianatæ
Dadiantæ
Дадианатæ
Дадиантæ
Dadianatæ
Dadiantæ
Dadianov Дадиановы
Daditæ
Dadıtæ
Дадитæ
Дадытæ
Daditæ
Dadytæ
Dadyev
Dadiev
Дадиевы
Dadtitæ
Dadtıtæ
Дадтитæ
Дадтытæ
Dadtitæ
Dadtytæ
Dadtyev
Dadtiev
Дадтиевы
Dadtyetæ Дадтетæ Dadtetæ Dadteev Дадтеевы
Dagkotæ Дагкотæ Dagkotæ Dagkoev Дагкоевы
Dagotæ
Dægotæ
Даготæ
Дæготæ
Dagotæ
Dægotæ
Dægoev Дæгоевы
Dalitæ Далитæ Dalitæ Daliev Далиевы
Dambyegtæ Дамбегтæ Dambegtæ Dambegov Дамбеговы
Damjatæ Дамзатæ Damzatæ Damzaev Дамзаевы
Damnatæ Дамнатæ Damnatæ Damnaev Дамнаевы
Danbektæ Данбектæ Danbektæ Danbekov Данбековы
Danimotæ Данимотæ Danimotæ Danimov Данимовы
Danitæ Данитæ Danitæ Daniev Даниевы
Daotæ Даотæ Daotæ Daov Даовы
Darçitæ
Dartçıtæ
Дарчитæ
Дартчытæ
Darchitæ
Dartchyt
æ
Darchiev
Darchyev
Дарчиевы, Дарчишвили, Дарчия
Dassoytæ Даццойтæ Datstsojtæ Datstsoev Даццоевы
Daşitæ
Daştitæ
Даситæ
Дашитæ
Dasitæ
Dastitæ
Dasiev Дасиевы, Дашиевы
Datatæ Дататæ Datatæ Dataev Датаевы, Даташвили
Dathoytæ Датъойтæ Dathojtæ Datoev Датоевы
Dathritæ Датъритæ Dathritæ Datriev Датриевы
Datitæ Датитæ Datitæ Datiev Датиевы
Datuatæ Датуатæ Datuatæ Datuev Датуевы
Dauıratæ Дауыратæ Dauyratæ Daurov Дауровы
Dauiatæ Дауиатæ Dauiatæ Dauev Дауевы
Dauidtæ
Kyermyentæ
Дауидтæ
Керментæ
Dauidtæ
Kermentæ
Dauidov Дауидовы, Керменовы
Dædtotæ Дæдтотæ Dædtotæ Daedtoev Дадтоевы
Dæguytæ
Zoblatæ
Дæгуйтæ
Дзоблатæ
Dægujtæ
Zoblatæ
Daguev Дагуевы, Дзоблаевы
Dæğuatæ Дæгъуатæ Dækhuatæ Dagoev Дегоевы
Dıbıjtæ Дыбызтæ Dybyztæ Dibizov Дибизовы
Dıdaratæ Дыдаратæ Dydaratæ Didarov Дидаровы
Dıgur Дыгур Dıgur Dıgurov Дигуровы
Dığuıjtæ Дыгьуызтæ Dyguyztæ Dogouzov Догузовы
Dıratæ Дыратæ Dyratæ Diraev Дираевы, Драевы
Diakhontæ
Guılartæ
Диакъонтæ
Гуылартæ
Diakhontæ
Guylartæ
Dyakonov Дяконовы, Диаконашвили, Гуларовы
Dianbyegtæ
Dambyegtæ
Дианбегтæ
Дамбегтæ
Dianbegtæ
Dambegtæ
Dianbegov Дианбеговы
Dibiltæ Дибилтæ Dibiltæ Dibilov Дибиловы
Didartæ
Dıdartæ
Дидартæ
Дыдартæ
Didartæ
Dydartæ
Didarov Дидаровы
Didintæ Дидинтæ Didintæ Didinov Дидиновы
Diditæ Дидитæ Diditæ Didiev Дидиевы
Digoştæ Дигостæ Digostæ Digoov Дигосовы
Digotæ Диготæ Digotæ
Dygot
æ
Digoev
Dygoev
Дигоевы
Dobatæ Добатæ Dobatæ Dobaev Добаевы
Dodıgkatæ Додыгкатæ Dodygkatæ Dodigov Додиговы, Додиковы
Dodotæ Додотæ Dodotæ Dodoev Додоевы
Dodtuatæ Додтуатæ Dodtuatæ Dodtuev Додтуевы
Dolotæ Долотæ Dolotæ Doloev Долоевы
Dositæ
Doçitæ
Доцитæ
Дочитæ
Dotsitæ
Dochitæ
Dochiev Доциевы, Доцеевы, Дочиевы
Dosoytæ Доцойтæ Dotsojtæ Dotsov Доцовы
Doşitæ Доситæ Dositæ Dosiev Досиевы
Dottotæ Доттотæ Dottotæ Dottoev Доттоевы
Doyatæ
Doııatæ
Дойатæ
Доыыaтæ
Dojatæ
Doyyatæ
Doev Доевы
Driatæ Дриатæ Driatæ Driaev Дриаевы, Дряевы, Меладзе
Dryetæ Дретæ Dretæ Dreev Дреевы
Dudaratæ Дударатæ Doudaratæ Doudarov Дударовы
Dudatæ Дудатæ Doudatæ Doudaev Дудаевы
Dudaytæ Дудайтæ Dudajtæ Dudaev Дудаевы, Дудашвили
Dudiatæ Дудиатæ Dudiatæ Dudiev Дудиевы
Dudintæ Дудинтæ Dudintæ Dudinov Дудиновы
Dudurtæ Дудуртæ Dudurtæ Dudurov Дудуровы
Dudutæ Дудутæ Dudutæ Duduev Дудуевы
Dugitæ Дугитæ Dugitæ Dugiev Дугиевы
Duğuatæ Дугъуатæ Dukhuatæ Dukhuev Дугуевы
Dulatæ Дулатæ Dulatæ Dulaev Дулаевы
Dulitæ Дулитæ Dulitæ Duliev Дулиевы
Dulutæ Дулутæ Dulutæ Duluev Дулуевы
Duritæ Дуритæ Duritæ Duriev Дуриевы
Durmintæ Дурминтæ Durmintæ Durminov Дурминовы
Dyedyegkatæ Дедегкатæ Dedegkatæ Dedegkaev Дедегкаевы
Dyekhotæ Декъотæ Dekhotæ Dekhoev Декоевы
Dyeliatæ Делиатæ Deliatæ Deliev Делиевы
Dyemıratæ Демыратæ Demratæ Demourov
/Demyraev
Демировы, Демуровы
Dyemyetæ Деметæ Demetæ Demeev Демеевы
Dyenncıştæ Деннджыстæ Denndzhystæ Dengizov ДенгизовыBabatæ
 Latin  Kiril Oset  Eski Oset Latin  Rus Latin

 Kiril Rus

Fagetæ Фагæтæ Fagaetæ Fagaeb Фагаевы
Farjiqtæ Фарзихътæ Farziqtæ Farzikov Фарзиковы
Farjitæ
Farzintæ
Фарзитæ
/Фардзинтæ
Farzitæ
Fardzintæ
Fardzinov Фардзиновы, Фарзиевы
Farzaıtæ Фаpдзаытæ Fardzaytæ Fardzaev
Fardziev
Фаpдзaевы, Фаpдзиевы
Fayjultæ Файзултæ Fajzultæ Faizulov Файзуловы
Fazaytæ Фадзайтæ Fadzajtæ Fadzaev Фадзаевы
Fædantæ Фæдантæ Fædantæ Fadanov Фадановы
Færniatæ Фæрниатæ Færniatæ
Færnyatæ
Farniev Фарниевы, Парниашвили
Fæsatæ Фæцатæ Fætsatæ Fatsaev Фацаевы
Fætzartæ Фæтдзартæ Fætdzartæ Fatdzarov Фатдзаровы
Fætzatæ Фæтдзатæ Fætdzatæ Fattsaev Фатцаевы
Fæzatæ Фæдзатæ Fædzatæ Fadzaev  
Fidaratæ
Fidartæ
Fıdartæ
Фидаратæ
/Фидартæ
/Фыдаратæ
Fidaratæ
Fidartæ
Fydartæ
Fidarov Фидаровы
Fraytæ Фрайтæ Frajtæ Fraev Фраевы
Friatæ
Frıatæ
Фриатæ
/Фрыатæ
Friatæ
Fryatæ
Friaev Фриевы
 
ALANYA-OSETYA-İRIŞTON AİLE (KÖKLERİ, SOYADI, SOY, SÜLALE) İSİMLERİ
ИРОН
 МЫГГАГ, МЫГГАДЖЫ НОМ (İRON MIGGAG, MIGGACI NOM)
ALANİA-OSETİA (OSSETİAN, OSSETİC, OSSÈTE) SURNAME (FAMILY NAMES)
ОСЕТИНСКИЙ
СЕМЬЯ (ФАМИЛИЯ)

MAMŞIRATI (Мамсыраты-Mamsyraty-Mamsurova-Мамсуровы-Мамсирашвили)
 
 
A        Æ-B        C-Ç-Ch-D-F        G-Ğ-I-İ       J-K-Kh 
L-M-N-O-P        Q-R-S-Sh        Ş-Şh-T        Th-U-X-Y-Z