...................
...................
YILDIZ KAHRAMANLARI    -2
TARİHİN DERİNLİKLERİNDEN IŞILTILARI BİZE ULAŞAN KAHRAMANLARIMIZ

ŞHALAHO Abu
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
 
...................
 

Bu yiğitler değişik dönemlerin çocuklarıdırlar, ama kökleri aynı topraklardan beslenmekte ve birbirlerini bulmakta, biri öbürünün devamı ve her biri birer örnek insan olan bu kahramanlar birbirlerinin uzantıları konumundadırlar. Bunlar güç ve olanaklarını kendi kişisel çıkarları için kullanmıyorlar, halkın elindekini yağmalayıp zengin olmak için çalıp çırpanlardan değildirler, böylesine amaçlar taşımıyorlar. Güç ve olanaklarını kötüyü tepeleme, iyiye arka çıkma yönünde kullanıyorlar. Düşman ordusunun yüz atlısı ile başa çıkmak Aydemirkan için işten bile değildir, dara düşen (zor duruma düşen)  iki atlı kafilesini korumak, o iki atlı grubunun peşine düşen düşman ordusu geri püskürtmek Aydemirkan için az gelir bile. Yeç'enıkolar da çocuk kaçıran ve insan ticareti yapan derebeylerine (pşı ve verklere) karşı amansız bir mücadele verirler, kaçırılanları geri getirir,   özgürleştirirler. Türkü (pşınatl/пщыналъ) şöyle diyor:

"Verzemes'in iyiliği,
Gür otlarınkinden  (Гыны уц) daha çoktur,
Yeç'enıkuaye köylülerinin çoğunu,  
Atının üzerinde (Шыпшъэрылък1э) geri getiren de o’dur".


Gerek duydukları tarım ürünlerini ve iş aletlerini yağmalamak için sefere çıkan derebeylerini kararlarından vazgeçirten kişiler arasında Yeç'enıkolar dışında, Mafeko Vırısbıy, Hanah'eko Kımkerıy (Kımçerıy) ve daha başkaları da ünlenmiş olanlardandır. Eski Adige şarkısında söylendiği gibi: "Verzemes köyde dendiğinde, Yağmacı hırsızlar" köyü yağmalamaktan korkuyorlardı. Savaşta karşısına çıkan düşman savaşçısını, bana mısın demeden,  kargısının sivri ucuna takıp öbür savaşçıya uzatan da odur:


"Dört ok saldı,
Karşısındakinin dik/inat boynunu kırdı,
Debelene debelene onu  -atından-  alaşağı etti" Verzemes.

(Щэ бзыпл1 рит1упщи,
Ипшъэ гукъэ зэриути,
Пэразэу риутэхыгъ)


Sonunda Veremes öldürücü bir kurşun yedi, ağır yaralı, "Omuz başı parçalanmış, baldır kemiğinin baş tarafı (копкъышъхьэ) kopmuş" durumda, atından düşmüş yerde yatarken, atının üzerinde bir düşman savaşçısı koşup başını uçurmak için kılıcını çektiği bir sırada, Verzemes eline bir ok aldı, yayı göbeğine dayayıp oku taktı ve oku düşmanın tam kalbine çaktı, savaşçı atının kıç tarafından bir çuval gibi yere yuvarlandı. Atlıya doğru uzandı ve onu kendisine doğru çekti, onu yastığı yapıp son nefesini verdi:"Kendim gibi bir yiğidi baş yastığım yapmadan canımı vermem" (Сэщ фэдэ л1ыхъу симып1эшъхьагъэу спсэ стынэп" diye annesine vermiş olduğu sözünü de yerine getirmiş oldu. Bu oluşum şarkıda, yani ulusal menkıbede de aynen yer aldı:


"Nart benzeri birini başına yastık yapıp,
Yeryüzü aydınlığını terk eden kişi,
Yeç'enıko Verzemes'tir".

(Фэдэ нарт ип1эшъхьагъэу,
Дунэе нэфым ехыжьыгъэр,
-Ек1эНыкъо Орзэмэс).


Küçük kardeşi Temirkan da ağabeyi Verzemes'den geri kalmamıştır. Şarkıda (ulusal menkıbede) şöyle yer almıştır:


"Savaşırken göğsü  parıldıyor,
Eğeri üzerinde olduğunda kendi  parıldıyor,
Düşman yiğitlerinin başını uçuran,
Gömleği zırhtan olan Temirkan'dır".

(Заом хэтмэ ыбгъэгухэр къыфэлыды,
Онэгуми къелыды,
Л1ыхъушъхьэхэр ш1озыгъэк1ыхэрэр,
Темыркъанэ иашъоджан).


Savaş sırasında bir baştan başlayıp öbür başa düşmanı püskürterek yoluna devam eder, yiğitliğini sergiler, şarkıda söylendiği gibi:


"Bindiği Talusten’in önüne,
Hiçbir yavuz atlı geçemez,
Dünya aydınlığını terk eden kişi,
Yeç'enıko Temirkan'dır".

(Талъэустэнэу зэрысым,
Зы л1ы ябги щыпамыш1эу,
Дунэе нэфым ехыжьыгэр,
Ек1эныкъо Темыркъан).

 
1. Bölüm       2. Bölüm       3. Bölüm       4. Bölüm       5. Bölüm