...................
...................
İSLAMİYET Mİ ADİGELİK Mİ?   -2
Hatice Yılmaz
07 Ağustos 2005
                         
...................
 
...................
Nebahat Aksoy
12.08.2005

Sayın katılımcılar,

Xhabzeyle T.C. kanunları örtüşmüyor.

''Sizce kanunları uygulayıp iyi bir vatandaş mı olsam, yoksa kanuna karşı gelen bir Çerkes mi?'' sorusu ne kadar tarafsız ve akla yatkınsa, ''Çerkeslik mi, İslam mı?'' sorusu da o denli makul.

Saygılar.
Natho
13.08.2005

Sayın Memduh,

"İslamiyet'in yalnızca Araplara gönderildiğini söyleyen zihniyet eksik biliyor demektir" derken haklısınız. Ama siz İslamiyet'in bütün insanlığa kanatlı bir melek tarafından vahi yoluyla gönderildiğini söyleyeceksiniz ve benimde bunu söylememi isteyeceksiniz. Üstelik ben bunu sizin istediğiniz gibi söylediğim zaman İslamiyet'i biliyorum olacağım...

Bakın Memduh bey, varlığınızın temeli kanatlı bir melek tarafından gönderilmiş vahiler ise ben sizinle bilimsel konuşamam. Diyorsunuz ki, kabuğunuzu kırın. Bence kabuk içerisinde yaşayan sizsiniz. (Aslında sizi kırmak istemiyorum.) Bence siz başka bir ülkede doğmuş olsaydınız ve anne ve babalarınız başkaları olsaydı büyük bir ihtimalle iyi bir Musevi ya da Hıristiyan olurdunuz. Tabi ki tesadüfen Müslüman bir çevrede doğduğunuz için iyi bir Müslüman oldunuz! (Ayrıca ben ETNİSİTE kavramını kullanmanızın nedenini gereksiz ve anlamsız buldum.)

Ben sizin gibi düşünenlerin her gün çoğaldığını görüyorum. Üstelik bunun nedenini toplumda bilincin körleşmesi ve yokoluş olarak nitelendiriyorum. İslamiyet'i yaşamak istiyorsanız yaşayın ama Adigelere yaşatmaya kalkarsanız ve bunda başarılı olursanız sadece ÜMMET olursunuz.

Saygılarımla.
Hatice Ezer
13.08.2005

Merhaba,

İslam'da zorlama yoktur. Örneğin peygamberimiz akraba evliliği yaptı diye bizde mi yapacağız. Yok böyle bir şey. Senin, benim fikrimi aşan şeyler var.

Bence öyle şeyler söyleniyor ki, akıllara zarar. Kendi içinde kırk tane mezhebe ayrılmış, üç tane tanrısı olan, aynı çatı altında ibadet bile edemeyen, zengini ayrı yoksulu ayrı, zencisi ayrı kiliselerde. İbadette bile sınıf ve ırk farkı gözeten bir dinin köleleriyle aynı sofraya oturan bizim milletimizin uyuşabileceğini düşünenleri tebrik etmek gerek. Allah ile kul arasına papaz efendi giremez. Dileklerimi direkt ondan isterim. Büyükler büyüğü Tha'dan büyüğünden başkasına boyun eğmeyen bir Adige gibi...

Saygılarımla.
Hatice Ezer
13.08.2005

Merhaba,

Yazımda bir takım eksikler gördüm, bu tamamlama olacak. Sonuç olarak eğer İslam dinine mensup bir Adige isek yapabildiğimiz kadarını yapar, yapamadıklarımız içinde bağışlaması bol bol Tanrı'mızdan af dileriz. Bu kadar basit. Her milletin kendine özgü adet ve gelenekleri var. Herkes bu tartışmalarla oyalanıp durursa yaradılışı gereği bir Tanrı'ya, maneviyata ihtiyaç duyan insan hep bir boşlukta sallanır durur.

Saygılarımla.
Memduh T.
13.08.2005

Sayın Natho,

Siz Çerkes ırkından bahsetmek istiyorsanız etnisite söylemim; kabul ediyorum ki yersiz. Yok eğer "Çerkes ırkı" yerine "Çerkes milleti"nden bahsedelim diyorsanız bana hak vermeniz gerekir.

Milleti millet yapan kavramlar ırkla sınırlı değildir. Bunu merkeze alırsak, bunun adı o hoşlanmadığınız kavrama denk düşer. Yok eğer ırkın yanı sıra din birliği de sağlanmışsa millet olma yolunda daha fazla yol alınmış demektir.

Kanatlı melek tanımınıza gelince; yanlış. Bir ayetten hareketle "Eksik bildiklerinizi ya da bilmediklerinizi tartışmayın"la söylemek istediğim buydu. Allah'ın izniyle, Hz. Peygamber'imizin kalbine, inananlara yol göstermek için vahiy indiren, Cebrail'dir. Kuran'da Cebrail'in kanatlarından falan bahsedilmez. Sanıyorum seyrettiğiniz Hollywood filmlerinin etkisindesiniz ya da kilise duvarlarını süsleyen ikonların...

Saygı ve hürmetlerimle.
Memduh T.
13.08.2005

Sayın Natko

Bilimimin, Tanrı'nın varlığını veya yokluğunu ispatlamak gibi bir derdi olmadığını kavramaktan uzaksınız.

Sizin kabullenemediğiniz İslamiyet, Kafkasya halklarının toplumsal yapıları üzerinde çok olumlu tesirler bırakmıştır. Batı Kafkasya’da aristokrasinin zayıflamasına ve toplumsal tabakalar arasında eşitlik düşüncesinin gelişmesine vesile olmuştur. İslamiyet ile Adigeliğin yüzyıllardır bir arada yaşamayabildiği nicedir ortada.

Son olarak farklı bir ülkede ve farklı koşullarda yasaydım iyi bir Hıristiyan ya da iyi bir Yahudi olabileceğimden dem vuruyorsunuz. Sizin akıl yürütmenizi size uygularsak: Başka bir coğrafyada başka ana babalardan doğsaydınız ihtimal siz de Çerkeslikten, xhabzeden bihaber geleneklerine bağlı iyi bir Çinli olabilirdiniz.

Saygılarımla.
Natho
13.08.2005

Sayın Memduh,

Ben geleneklerine bağlı bir Çinli olabilirdim doğru!. Ancak burada yanlış bir şey yok ki. Değiştiremeyeceğim şeylere yani milliyetime ve geleneklerime bağlı olmak güzel bir şey. Bende sizden bunu istiyorum zaten ama siz milliyetinizi ümmete çevirecek, geleneklerinizin bir kısmını haram kılacak, bir kısmını mekruh kılacak vb. doktrinlere hizmet etmemizi bekliyorsunuz.

Siz öyle değil diyeceksiniz ama aynen öyle. Neden anlaşamıyoruz bilmiyorum ki? Kuran'ın sözleri inananlar için Allah'ın sözleri değil mi? Kuran yapmamız ve yapmamamız gerekenleri açıkça emretmiyor mu? Durum böyleyken (en azından sizin için); siz bana diyorsunuz ki İslam Adigeliğe ters değil. Yahu; benim şimdi bir Adige düğününde oynamam, boza içmem, kaşen bulmam, zeheslerde kızlarla konuşmam, İslam'da hoş karşılanır mı?

Bakın yaşadığım yerde beş yıl kadar önce bir Çerkes komşum amcasının kızıyla evlendi. Biz bir Adige olarak bu durumu ayıpladığımızda; komşumun tek savunması, "ben İslamiyet'in yasakladığı hiçbir şey yapmadım" demesi olmuştur. İşin ilginç yanı bu savunmaya orada pek çok kişinin destek vermesidir. Şimdi çevremde akraba evliliği yapan birkaç Çerkes aile daha var! Artık buralarda kadın, erkek ilişkilerinde oluşan şaibeyi ve güvensizliği kim yok edecek? Biz artık akrabalarımızla rahatlıkla görüşmemizi; onlarla el ele, kol kola olmamızı yabancı komşularımıza anlatamıyoruz.

Şimdi siz diyeceksiniz ki, ''İslamiyet ille de akraba evliliği yapın demedi ki canım.'' İyide canım kardeşim bir bu örnekle sınırlı değil ki sınırlı olsaydı, biz hadi derdik Adigelerde akraba evliliği yapsın ne olacak?

Bir başkası da zehesleri yasaklayalım çünkü zehesler İslam'a uygun değil derse onu da yasaklar ve böylece kendi kültürünü yasaklayan nadir ama belki de size göre ölümden sonraki dünyada cenneti garantilemiş bir topluluk olurduk.

Bugün her milliyet şöyle veya böyle bir dine inanıyor veya inanıyormuş gibi yapıyor. Ancak, şu bir gerçek ki yine her milliyet inanacağı dini kendi geleneklerine göre biçimlendiriyor. Peki bizim Adigeler ne yapıyor? Bizimkilerde sağolsun zaten yok olmakta olan kültürümüzü kanatlı veya kanatsız meleklerin getirdiği iddia edilen dine veya dinlere tercih ediyorlar.

Gelelim İslamiyet'in Kafkasya'da toplumsal yapıda meydana getirdiği değişikliklere: "İslamiyet aristokrasinin etkisini kırarak toplumsal yapıda eşitlik düşüncesini ortaya çıkarmıştır" öyle mi canım kardeşim!..

Kafkasya'da toplumsal yapının en bozuk karakteri kölelik sistemiydi canım kardeşim. Oysa İslamiyet'te kölelik kaldırılmış mıdır? İslam dini belki kölelerimize iyi davranmamızı söyler ama asla köleliği yasaklamaz niye? Öyle ya niye yasaklasın ki? Onlara iyi davranırız olur biter. Nasıl olsa Adigelerde yüzlerce yıl sonra kölelik sisteminin yol açtığı derin toplumsal yaraları yine İslamiyet düzeltti diyebilecek arkadaşlarımız olacak...

Saygılarımla.
Memduh T.
14.08.2005 

Natho Kardeşim,

Zehesler İslam'a uygundur derim çünkü: Zehesler bugün eski anlamından uzaklaşmış olmakla beraber, gençleri birbirini tanımasına yöneliktir ve Kur'an kadınla erkeğin evlenmeden önce birbirlerini tanımalarını öğütler.

Bu sorgulayıcı tavrınızı xhabzelerimize de uygularsanız, sizin düşünce yapınızla uyuşmadığını göreceksiniz. Çünkü: evlenmeden önce kızlarımıza verilen geniş özgürlükler, evlilikle birlikte büyük oranda ortadan kalkıyor. İtiraf edeyim ben xhabzeleri eşime uygulayacak olsam herhalde benden boşanırdı. Çünkü kadının hayati kendi kararlarından ziyade eşinin iznine bağlanmıştır. Oysa benim eşim herhangi bir akraba, komşu ya da arkadaşına giderken benden izin almaz. Çünkü ben kendimi nasıl biliyorsam sevgili eşimi de öyle bilir ve güvenirim. Kur'an bu konuyla ilgili yine akraba ve komşu ziyaretleri yapılmasını salık verir.

Aslında bu nüansların dışında büyük anlamda xhabzelerimiz ve İslam birbirleriyle örtüşür.

Çerkesler ve evlilik konulu tartışmada Çerkes olmayanlarla evlenenlerin adeta Çerkeslikten aforoz edildiğine şahit olduk. Şimdi de mevzu dini vecibelerini yerine getirenlerin Çerkeslikten uzaklaştığına kadar verdirildi. Yakın zamanda tek Çerkes siz kalacaksınız zannımca.

Siz tüm cevapları buldum ve huzurluyum diyorsanız, bildiğiniz gibi yaşamaya devam edin.

Ben bu tartışmaya kendi adıma burada son veriyorum.

Sağlıcakla kalın.

Saygılar.
Shamil
14.08.2005

Salam Aleyküm,

Burada bir kaç kişinin yazılarını okudum.. Tabi ki buraya yazanlar kendi bildiklerini doğru olarak kabullenmiş ve yazmışlar ellerine sağlık... Bir kardeşimiz Can Yücel diyor ki; diğeri başka başka... Yani herkes kendi doğrularını savunuyor ve örneklendirmeler yapıyor. Ben soruyorum Can Yücel öyle dediyse doğru o mudur? Fark ettim ki kimse Hz.Muhammed'den (S.A.V) örnek vermemiş hadis yazmamış işte gerçek doğrular onlardır. Diyelim ki Adigelik ve İslamiyet örtüşmüyor o zaman tercih ne olacak? Tabi ki Allah'ın ayetlerinde de belirttiği gibi bir tek milliyetçilik vardır oda İslam’dır. Bunun dışındaki bütün milliyetçilikleri İslam dini ret eder. Çelişkisi olan kardeşime tek tavsiyem araştırmasıdır. İşte o zaman inşallah doğru olanı görecektir. Bence Adigelik ve İslamiyet çelişmiyor, çelişmedi ve çelişmeyecek. Başka bir yere gitmeden Kafkasya’dan örnek verecek olursak; sizce oradaki Çeçenlerin katledilme sebepleri nedir? Tek suç Müslüman olmaları değil. Etrafımıza baktığımızda göreceğiz ki kim ne için ölüyor ve kim ne için öle bilir? Kimileri bu kutsal din için ölümü göze almışken, bizim burada o Allah'ın benim dinim dediği kutsal dini tartışıyoruz. İnşallah herkes doğru olanı bir gün görecektir. Allah'ın ayetinde de belirttiği gibi bir gün güneş Batı’dan doğacak ve onu gören herkes iman edecekler ama iş işten geçmiştir artık.

Şayet benim için Adigelik ve İslam çelişiyorsa elimin tersiyle itiyorum Adigeliği. Doğrunun ne olduğunu anlayabilmek için bence kimse güneşin Batı’dan doğmasını beklemesin.

Saygılarımla.
Musa Ademey
15.08.2005

Sevgili Shamil kardeşim,

Umarım senin için Adigelik İslam'la çelişiyordur. Çünkü senin bundan sonra Adigeliğe vereceğin her şey zarardan ibarettir.

Sevgiyle kal.
Abregkızı
15.08.2005

Sayın Shamil,

İslamiyet ne kadar gerçek ise mensubu olduğunuz halk da o kadar gerçek ve de her ikisinin de sanatkarı belli.

Saygı ve Sevgilerimle.
Furkan Yılmaz
19.08.2005

Merhabalar,

Bir çok yorum okudum ama sanırım en net olanı Memduh Bey'e ait olan. Kur'an'ı esas alırsanız ortada bir çelişme kalmaz. Nitekim Çerkesler İslamiyet'i çok sonradan öğrenmiş bir toplum ve İslam kültürü ile Çerkes kültürü arasında çelişkiler olması gayet normal.

Saygılarımla.
Kübra
23.08.2005

Sayın Natho;

Düşünceleriniz çok ilginç, bir o kadar da acı verici. Çerkesler, evet çok asil bir millettir; ancak görünen o ki, sahip oldukları güzel vasıflar bazılarımızda var olan kibirden hiç bir şey götürmemiş. İslam dini yalnız bozulmuş olan Arap toplumuna değil, tüm dünya insanlarına gelmiştir. Bunu bilmemek ya da farkında olmamak büyük eksikliktir. Adigeliğin İslam diniyle kaynaşmasından doğacak sonuçlardan korkuyor olmaksa ayrı bir garipliktir. Zira İslam'ın bir toplumu bırakın geriye götürmek, alıp nerelere çıkardığını görmek için Türk Milleti'ne bakmanız yeterli olacaktır. İslam'la buluşmasında önceki kahramanlıklarıyla, düşmanlarına korku salmış bu asil millet, İslamiyet'le birlikte Osmanlı Devleti'nde de görülen, eskiye nazaran çok daha büyük başarılara imza atmıştır.

Şimdi size soruyorum; bunu nasıl görmüyorsunuz? Ayrıca dikkatimi çeken başka bir konu da, İslamiyet'i bilimle bağdaştıramamanız. Şu anda bilim dünyasındaki bir çok gelişmenin mimarı Müslüman bilim adamlarıdır (bunu da bilmediğinizi söylemeyin). Dünyanın dört bir yanındaki Hıristiyan ya da başka dinlerin mensubu, hatta ateist olan bilim adamları buldukları bilgilerle her gün biraz daha Tanrı'ya yaklaştıklarını itiraf etmekten çekinmezken, Müslüman olarak doğmuş nice insanın O'nu kaybetmek için elinden geleni yapması, ne kadar yazık değil mi? Rus devlet adamlarından birinin Osmanlı'yla ilgili olarak yazdığı gizli bir mektup vardır bilir misiniz? O mektupta Türklerin bir an önce dinlerinden soğutulması gerektiği, başarının ancak bu yolla elde edilebileceği yazılmıştır. Demek istediğim o ki, bir millet dinine sahip çıkmakla hiç bir şey kaybetmez, aksine çok şey kazanır.

Şimdi siz "ama İslam bizim dinimiz değil, hiçbir zaman da olmadı" diyeceksiniz ve korkarım tekrar başa dönmek zorunda kalacağız. Din tabii ki insanın kendi vicdanına kalmış bir meseledir; ancak bazı gerçekleri görmemek de çok büyük bir kayıptır; zira sonradan çok büyük pişmanlıklar duyulabilir. Önemli olan kendimize şu soruyu sorup aldığımız cevaptan tatmin olup olmadığımıza bakmak: Ben düşüncelerimi oluştururken ne kadar okudum, ne kadar düşündüm? Gerçekten her şeyi biliyor muyum ya da bilmek için ne yaptım?

Konuya tekrar dönecek olursak, bence böyle bir soruya hiç gerek yoktur. Çerkeslik sadece kaşenlikten, düğünlerden ibaret değildir. Başka birçok güzelliği vardır; saygı kavramı, toplumda kadına verdiği yer gibi. İsteyen istediğini alıp İslam'la sentezleyebilir. Bence gayet de güzel olur. Çerkesler gibi üstün bir millete ancak en üstün din olan İslamiyet yakışır...

Dipnot: Yine de her şeye rağmen unutmamak gerekir ki, yolumuzun elbet düşeceği bazı yerlerde (!) hangi milletten olduğumuzu değil, yaşarken ne yaptığımızı sorarlar. :)

Her türlü sınavdan alnımızın akıyla çıkmamız dileklerimle...

ve tabii ki sevgiyle. :)
dM
23.08.2005

Merhabalar.

Çerkeslik mi, İslamiyet mi? Sorusu tıpkı elmayı mı seversiniz yoksa pıshaliweyi mi seversiniz, sorusu kadar mantıksız gelmekte bana. İki kavram da çok ayrılar. Bu yüzden insanların kendi içlerindeki seçimleri mantıklı olanıdır. Her ne kadar dini açıdan kökenimiz Hıristiyanlığa dayansa da.

Saygılarımla.
Kudret Yaşar
23.08.2005

Hatice hanım,

(CC’nin Notu: Sayın Kudret Yaşar’ın yazdıklarında bazı cümle bozuklukları var. Konu hassas olduğu için düzeltmeye çekindik. Çünkü anlamı değişebilir. O nedenle yazısını aynen yayınlıyoruz.)

Sizin cevap vermenizi beklemeyeceğim. Bunu size yazmıyorum. Zira sizin iyi niyetinizden de şüphe ediyorum açıkça (C.C. burayı makaslamayın). Çünkü siz maksadınız üzüm yemek değil bağcıyı dövmek misali, bu kararı vermenizde yardımcı olmamız değil bir birimiz nasıl yediğimiz görmek veya İslamiyet hakkında insanların hezeyanlarını söyledikleri bir platform oluşturmak (iyi niyetli olsanız en azından insan bir kere yazılanlar hakkında cevap verirsiniz) bu saatten sonra cevap vermeniz benim için önemli değil ama daha fazla bazıların Çerkes kültüründen dem vurum İslamiyet’i Arap kültürü adı altında taşlamasına ve benim gibi müslüman Çerkesleri rencide etmesine göz yumamayacağım.

Birde beni üzen bazıların Çerkes kültüründen dem vurum İslamiyet’i Arap kültürü adı altında taşlamasına ve benim gibi müslüman Çerkesleri rencide etmesine göz yumamayacağım.
Burada yazan (yazılanlardan anladığım kadarı ile) insanların hemen hemen hepsi azı müstesna İslamiyet’e kendisini uyarlamak yerine İslamiyet’i kendisine göre uyarlama çabası içerisinde.
Bir kere Çerkeslik İslamiyet’ten önce olduğunda dolayı İslamiyet’e uymayan gelenek ve görenekleri olması çok doğal aynı Araplarda, Türklerde, Kürtlerde ve diğer ırklarda olduğu gibi. Fakat İslamiyet’in amacı ve doğasından dolayı bu toplulukların kendisi ile çelişen şeyleri (buna ister kültür deyin ister başka bir şey ) kendisinde olan doğrularla değişmesini ister. Bu bütün dinlerde var hristiyanlık, Yahudilik vs.. dinlerin hepsinde bu gayet normal. İnsan bu değişimi yaptığında (yani mensup olduğu veya olmak istediği dinin doğrularını aldığında ve hayatına tatbik ettiğinde) kendim için söyleyeyim Çerkeslikten çıkmam. Sizde çıkmazsınız. Sadece kültürlerin oluşumunda olan normal süreç işler (müslüman Çerkes kültürü veya hristiyan Çerkes kültürü veya başka bir şey oluşur) ama insan bu değişimi yapmazsa o dine mensup olmaz olamaz. Çünkü onun doğrularını kendi doğruları kabul etmemekle bu da bu dini ihtiyacı olmadığı anlamına gelir ve bu dinin o hususta yanlış olduğu anlamına gelir (İslamiyet için haşa yani bu şey asla söz konusu olamaz). Bir dini kabulü için bu söz konusu değildir. Yanlış olan dinle insanın işi olamaz.

Burada insanın soracağı doğru soru ben müslüman (Çerkes kültürünün ile İslamiyet’le çelişen İslamiyet’in doğrularını kabul edip) Çerkes mi olacağım yoksa Çerkes kültürünün İslamiyet’ten önceki (İslamiyet’le çelişen kültüründe sabit kalıp) kültürde ısrar edip inanç olarak bu konularda (İslamiyet’le çelişen noktalarda) İslamiyet (haşa) yanlış deyip İslamiyet’ten ayrılıp başka İslamiyet’ten önceki Çerkes kültürüne mensup mu olacağım (çünkü İslamiyet’in Çerkes kültürü ile çeliştiği noktalar Kuran’ı Kerim’in ayetleri ile sabit olan şeyler olduğu için).

Bu soruya cevap verecek yegane kişi kişinin kendisi artıların ve eksiklerini iyi düşünüp ona göre kişi karar vermeli. Ben açıkçası bu siteye girmeden önce Çerkeslerle ve Çerkes olmamla iftihar ediyordum. Zira aklıma hep hristiyan Ruslar karşı müslüman Çerkeslerle Şeyh Şamil’in ve talebelerinin vermiş olduğu destansı direnişi aklıma geliyordu ama anladım ki bir zamanlar Çerkeslere kan kusturan hristiyan Ruslarla aynı ortak düşüncelerde olan Çerkesler de varmış dünyada. Çerkesliğimle iftihar ediyorum ama (ne kadar safmışım) dünyadaki Çerkeslerle aynı iftiharı artık paylaşmıyorum.

Bundan böyle elimden ve dilimden geldiği kadarı ile İslamiyet’e karşı hezeyanları yazılan yazı miktarı dozajında cevap vereceğim. Artık değneksiz dolaşamayacaklar burada tabiri caizse. İslamiyet’in müslüman Çerkes bir (bekçisi) var.
Şamil
24.08.2005

Selam,

Pek anlayamadım demek istediğinizi özür dilerim. Ama anladığım kadarıyla ben de su soruyu yöneltiyorum size, sizce İslam diğer Müslüman kültürlerde de tarz olarak ufak tefek farklılıklara sahip değil mi? Ben İngiltere’de yaşıyorum ve işim gereği bir çok farklı milletlerden Müslümanlar ile karşılaşma olanağı buluyorum ve bu farklılıkları görebiliyorum. Adigelik ile İslam arasında çok keskin farklılıklar yok. Belki kültürümüzdeki bazı noktalar radikal Müslümanlar için ya da bazı mezhepler için yanlış olabilir hepsi bu.

Hoşçakalın.
Kudret Yaşar
24.08.2005

Sayın Şamil kardeşim,

Müslüman olan diğer kültürlerin başka bir Müslüman kültürlerle farklılığı olabilir bu normal ama bu farklılık Kuran-ı Kerim’in kesin nasları ile çelişmemesi lazım. Çeliştiğinde bu farklı konu başlığına girer.

Birde radikal ve bazı mezheplerden kastettiğiniz şeyleri merak ediyorum. Bu sorunuza o şekilde cevap vermeye çalışacağım, çünkü İslam’ı tam manası ile yaşamaya çalışan insanları kendilerine uymadıkları için (genelde İslam’ı eksik yaşayan diğer Müslümanlar diyor bunu) kendilerinin eksikliğini ortaya çıkarmasın diye radikallik veya gericilikle suçlandığını çok gördüm ve duydum.

Bence biz Çerkeslerin İslamiyet’le çelişen bir çok örf ve ananesi var. İsterseniz size bunu çeliştiği ayet ve hadisleri dillendirebilirim.

Saygılar.
Bjjıha
24.08.2005

Saygı değer arkadaşlar,

Bu soruya şu ana kadar birçok cevap verildi. İslamiyet'i seçenler var, Adigeliği seçenler var. Düşünüyorum İslamiyet'i seçenler kendi öz benliklerinden ödün vermişler gibi görünüyor, şüphesiz de öyle. Adigeliği seçenler ise İslamiyet'ten ödün vermişler gibi ama burada tereddütlerim var. Her insan hayatını kendi yaşar yolunu kendi çizer.

Bir arkadaşımız der ki, ''İslamiyet'i seçmeyenler aşırı radikal uç gruplardan dem vuruyor deyip serzenişte bulunuyor''. Bunu diyenler bence haklı. Akrabalarım var dinini çok güzel bir şekilde yaşıyorlar ama Adige kültüründen de kesinlikle ödün vermiyorlar. İslamiyet yaşanacaksa dört dörtlük olmalı ama şu anda dünyamızda dinini dört dörtlük yaşayan ne kadar insan var Müslüman, Hıristiyan, Musevi, ne kadar din varsa.

Müslümanlık Adige kültüründen önce yoktu. Bizlerde Müslüman olmuşuz Hıristiyan olmuşuz vs. Bana göre bir din bir kültürü yok edemez.

Kısacası İslamiyet tek başına yaşanır.

Adigelik tek başına değil toplumla yaşanır.

Benim fikrim budur, herkesin fikrine de saygılıyım.

 
Ali Ihsan Mihci
24.08.2005

Sayın Kübra(!),

Demişsiniz ki, son uğradığımız yerde hangi hangi milletten olduğumuz sorulmayacak...Yanlış Efendim...

Bir kere orda; gobuz çalabiliyor musun? Goşara oynayabiliyor musun, Adigabze biliyor musun diye soracaklar.

Bilemedin direk aşağıya... Bu arada burnuma yanık kokuları geliyor. Ocakta yemeği mi unuttun ne yaptın? Sen yemeğe bakarken ben de yeğenlerimin gözlerinden bol bol öpüyorum.

Herkese bolca selamlar......

Çalışmalarınızda başarılar diliyorum, görüşmek üzere...
 
sayfa  1    2    3    4    5    6    7    8    9