...................
...................
ADİGABZE TXEN   -2
Şhalaxho Ragıp
21 Ekim 2005
                         
...................
 
...................
Şhalaxhue
27.10.2005

Ziwushanew tilhap'e Necdet

Sikhatxe yıwbleğuım şuı'fes lhap'e wesexı. Yemuquı wuımıueme guıbğenew sımılheğume siguıbşışe thamışççeme aşışew zawler kestxew ççueyığu.

Thamate maf.

Teşıex kuıp ziğadauere kuıp ziwase tithamatexer. Eçıb xeğeguıme ğeriyew tikhinağ. Nınep'esxeme guççeğu khitfaşırep. Bler zewağer ççapsem şeşıne aue. Te blexeme tizeççawplheguağ. Tibze tixabze yigıbzexeme xeğeguır ağewşşüaşşüe. Zeure şıepnah. Yewwey thamate maf yewwey.

Wue wighıusexer nah khıpe khestxığağ. Ççüyekhue Yunus, kkuıyekhue nalbiy fedexer wue wineuasex. Te zemdeuj kuıpew tızexet. Şhaxer lheguı şıttew xhuğex. Ddighe t'uence tışıne tyaşığ. Tızıuıt enetter teti hasep.timhase tışéjjüe.

Adighe ttser zie arep adıghe şha zışşşüetir arınah dğelhep'eştır. Arıba ziwushan? Te tzxeşşüejıst psım ple xetıwççahığ. Ci nabe nabew tızeplhıjı. Acixer khestxırağu.şhaççe sfelheççiyşşuırep. Afıpsıpır, zaye ueshar, pseytuıquır, mezıççahır. Haştıkhuır se sixekuı çaseba. Axer sesi yanah ççexhuepsıx. Ziwushan Necdet Yenemıkhue Mevlud, Şhguıj Kazım se sithamatexba? Tiguıxeme lhı pttsağe adewççüağ.

Acixer siguı kheççı. Saffet hatamır sinaşe yit. Adighe tsıquır ziwxhumere tikhoşxer zewjiyi silhap'ededex.

Hağurem aşem tyetxhuağemi Adigher şıdığui mamırnığem felaje. Tızxet khinır wueşfede llı uış xer timıağemi tfeşeeniyep. Şıdığue siguı wukheççıme gupşıse kuwxeme syaxelhase. Siguıpşıse tahamışççexemççe wusıvlewuığ.khısfeğeğuı.

Wepsaw, wetxhej.

GUI KHEĞEÇÇİJ: Khuıyekhue nalbiyi yıtxhığe yittse
PSIM YİHIRE UAŞH.
A txaquer seriççe xhoyew lhap'e.Necdet Hatam
27.10.2005

Değerli arkadaşlar,

Hiçbir şey moralinizi bozmasın. Önemli olan halkımıza, dilimize olan sevgimiz, ulusal bilincimiz. Bunlar ayakta kaldığında kaybedilmiş bir çok şeyi zor da olsa geri kazanabileceğimiz inancındayım. Aslında bunları gözümüzle de görüyoruz.

Dönüş yapmış, dil bilmeyen ailelerin burada yetişen çocuklarını bir görseniz...

On beş, yirmi yıl sonra dört dilli çağdaş gençlerimiz olacak. Türkiye'den dönüş yapanların çocukları, Adigece, Rusça, Türkçe ve bir Avrupa dilini öğreniyorlar. Arap ülkelerinden dönenlerde Türkçe, Arapça ile yer değiştiriyor. Ayrıca ben inanıyorum bir gün mutlaka televizyonumuz da olacak anadilimizi dünyanın her yerine ulaştıran. İşte böylesi bir televizyonda verilen kurslar çok yararlı olacak. Okunan şiirler ilgi uyandıracak. Cıvıl cıvıl öten minikler diaspora miniklerini imrendirecek; gibi, gibi...

Şimdi de bir Bitsu Anatole'nin bir aşk şiirini sunuyorum sizlere. İnanın ses uyumundan, alegoiden yabancıların bile etkilendiği bir şiir. Gençler sadece vatan millet demesin, ya da vatan-millet diyebilmenin ilk adımını da önemsesin..

Sevgiyle...

Bitsu anatole.
KHOSIR WES

Khosır wes…khos jıbğem khıriheççıw
Ppaşey, şabew… şşılhe psor yewfebğu
Se weraş, we zırş siguımnobe kheççır,
We khışésır wesır ffıwe plhağuırt.

Khosır wes… khıstoser ar si zakhuew
We neğueşşım yicı wıdeşşığuş.
Fıxet xhuınş mı wesım fi şşeşığuew
We khışésır wesır ffıwe plhağuırt.

Khosır wes… we siguım wıkheççawe,
Guırığu maffe şexuım si bğer yes,
Se wizğexuıjınt sigum kued şşawe,
Se wizğexuıjınt si guım awe…
Khosır wes, khos ppaşew, şabew wes…

Kalın sağlıcakla...Şhalaxhue
27.10.2005

Ddighe. Adighe dağurem. Zağuerem. Şhguıj. Şaguıj

Mıxer ğewterezıjığex. Değuew ççeyi petıwe zaguerem pxhencew kıseççatxe.

Carı se si şate şıççer ziwushan Necdet. Yepesığer wue nah değuew pşenı fay. Tiguığuıxer khebğenexhejığ. Şıenığem yi khini nibji wui lhenıkueççe zikhérenğaz.

Tham be ğaşşew wéşş.Şhalaxhue
27.10.2005

Sayın Hatam,

Ben alfabe dizaynını anlayabildiğimi sanıyorum. Ancak yine de daha ayrıntılı bir tablo gerekebilir.

''ş'' harfinin tek yazılımını geçiş dönemi olarak ''şş''da kalın ''ş'' olarak da yazılabileceği dile tam hakim olmayanlar için düşünülebilir. ''çç''nin karşılığı ''kk'' olarak bizler için uygundur. Ben bunu geçiş olarak belirtiyorum. Gözümüz her zaman xekuıjde.

Son yazımda ğaşe'yi ğaşşe olarak yazdım. Benim kardeşlerim bir müddet bununla algıda ayırt edilebilirlik kuralınca daha iyi konsantre olabilirler.

Dili bilenler sıkıntı yaşamaz ama biraz da pedagojik olarak sistem oturana kadar biraz ayrıntı ve tolerans gerekebilir.

Bunlar benim acizane görüşlerim. Karar yine de size ait...
Adige yazı dili için alfabeniz ideal. O kadar Adighabze bilen olursa zaten önemli değil ama sıkıntı takdir edersiniz ki çok farklı.

Arz ederim.Şhalaxhue
27.10.2005

Sayın Hatam,

Şiiriniz Kabardeyce. Alfabenin Kabardeyce versiyonu hakkında bilgilendirmeniz bizleri bahtiyar kılar.


Yıkhun

Yılhes be pçğew wyaritığ nemıçç ççıguıme
Wiş , wişşüaşe , wikhame bdiğuse
Yafızephağ 'acixeme şhaççıfın llığe
Nepere wiuef ğeseççenır Adıghağe

Yeplh wişıaççe , wixabze , wizexetıççe
Khupfeda nemççıre lhepkhme azequaççe
Zyamğap khin , mıxhun wıuççerece
Yıkhun ramghepxıme şıdır şığaçem yidejıce

Hatam thamadenin şahsında gençliğimize armağan olsun.Şhalaxhue
27.10.2005

ıwxer

Si çıle si xeğeguı daxer
Siguı kheççi Adıghe şıwxer
Axer yipsexexew zewap'em
Yillıxhujjıx hadırxe pçem

Sinaşşe yit, Khuşha ççıguıxer
Zıfede şıme a xeğeguer
Hadeğum deceguıre dzellxer
şhaque yimıştew fexığexer

Axer Adighağem yıllıquew
Zıtelplhere piyer eççemççew
Ilığemççe khıpeşıt şımıew
Nepi tilhap'ex axer piy gu yixew.Şhalaxhue
27.10.2005

Adighe Pşaşe

Weredxer khupfaue we Adighe pşaş
Daxew apeasew we pttse uşaş
Winexer lağew fijıbze winapi
Pselhıxhuew khaquex wyadıjı ççalexeri

Wişhats ççahıxer dene blerım fed
Tham şıaççem yidaxer khuiweret
We wıguışüew wiççıp'e weğedaxe
Wı pşaşe gufabew wıxhupxheded wue

Plheğure ççaleme taplhe apxew
Axemi Adıghağe şıpkhe zerahaw
Ttsıfığer zereşıte we khıwexhuapsew
Weynah şşuı' şıep şıaççe ğoguığusew

Khaquere nıbceğuxer daxeççe yeweğablağe
Wue wi şane değıu , şşuı' dexağe
Yiğue khızıquerem pşıner weğawbze
Wikheşe wic - khafe lhepeççase

Pşıne , yejıw , pxheççiçç zerexhuse
Khelheğueştep we axeme wyaxemte
We zışıguığuj xelh wikhıtehaççe
Kheğeğuağue aşexer remıwçüe

We lhap'eme yapşşe Adıghe pşaşe
Zışımğeğupş wi lhepkhre wixabze
Tetep nefıne çıum zi weşfede
Wirnefın şıdığuemi we tiğaşe.

guım yiwuered wıse pçıhaxer zıfetueştığe zeuççemççe adıghe nıbceğuxeme atxığ.Şhalaxhue
27.10.2005

Evet Sayın Kabardey Arkadaşlar,

Sayın Hatam'ın yazdığı şiir gerçekten müthiş. Bunu Türkçe'ye çevirmek şerefi size ait olsun. Tabi ki sayın büyüğümüz müsaade buyurursa.

Ben okudum.ÖZELLİKLE KAR VE KIŞI ÇOK OLAN BİR YERDE OLMAMA RAĞMEN TAM ANLAMIYLA NEFİS. Bilgilerinize arz olunur...

Bu arada şair ve yazarlarımız konusunda bir şeyler yapmamız mesajını da ben sayın Hatam'ın ifadelerinden görev addediyorum. Bitsu Anatole'de başlangıç olsun. Yada K'ube Şabanla başlayan işlem devam ettirilsin. Görev başına arkadaşlar... Arz ederim.

Saygılar.Şhalaxhue
27.10.2005

Evet yağıyor kar.
Örtmesin o kar umutlarımızı dostluklarımızı.
Yıkasın umutlarımızı ruhumuzu.
O kar diriliş muştusu olsun bizlere.
Ne mutlu birinin kalbine, cancasına düşenlere.
Ne mutlu yağan karın büyüttüğü sevgiye sahip sevgililere.
Kalplerimiz yağan karın saflığına yumuşaklığına sahip olsun.

Bir şiirin akla getirdikleri ve getiremedikleri yada benim yazamadıklarım. Teşekkürler Anatole, teşekkürler sayın Hatam...

Saygılarımla.Semra Ademey
27.10.2005

Değerli Katılımcılar,

Bu sayfa tek kelime ile mükemmel. Yazılanların hepsini okumaya çalışıyorum. Çerkesce yazılanlar her geçen gün biraz daha anlamamda ki hızımı arttırıyor. Hepinize sonsuz saygılarımı sunuyorum.

Sayın Hatam, her zaman Thamadelerimiz bizimle olsun isterim. Onlardan öğrenecek çok şeylerimizin olduğu bir gerçek. İşte bu sayfa bunun çok güzel bir kanıtı.

Bu güzel çalışmalarınız için ve sayın Şhalaxhue ile karşılıklı aktardığınız bilgiler için her ikinize de en derin saygılarımı sunuyorum.

İstendiği takdirde demek ki olacak. Bunun en güzel örneğini burada görüyor, onur duyuyoruz.

Saygılarımla.Baykaldı-H
27.10.2005

Sayın Shalaxhoe,

Önce Çerkesce (Adige) alfabesine olan katkılarınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Yorumcularımız kendilerine göre derledikleri alfabeyle farklı şekillerde yazılar yazmaktalar. Ama çoğunun anlaşılması gerçekten zor. Eğer Latin'le yazıp okuyacaksak dili ve özellikle sesleri çok iyi analiz etmek lazım. Bizim dilimizde söyleyip yazmakta zorlandığımız pek çok sesler mevcut. Bende Kabardeyce'yi daha kolay okuma ve yazma üzerinde çalışmaktayım. Bütün dünya Latin harfleriyle dillerini ifade etme yolunda olduğuna göre bizim içinde bu kaçınılmazdır.

Avrupa dillerine bakacak olursak Almanların, Fransızların, İngilizlerin, Baltık ülkelerinin, Balkan ülkelerinin kendine has bazı sesleri vardır ve bu sesleri harflendirirken de ayrı bir harf kullanmaktadırlar. Ayrıca tek bir harfin yeterli olmadığı zamanda iki bazıları üç harf kullanmaktadır. Branşımın dil olması dolayısıyla kendimce bazı eksiklikler görüyorum yazılan alfabede. Çok sevdiğim "ghosır wes" şiirini bir kez daha okuttuğunuz için teşekkür ederim.

Saygılar.Necdet Hatam
28.10.2005

Değerli arkadaşlar,

Anavatanda Dil Çalışmaları başlıklı ve bu sitede yayımlanmış yazımda altı çizilerek belirtilmiş olmasına karşın, okumayanlar olabilir kaygısı ile Latin Adige alfabesinin neden önerildiğine kısaca değinmek istiyorum.

- Latin alfabesi anavatanda kullanılan Kiril alfabesi yerine önerilen bir alfabe değildir. Anavatandaki alfabe Kiril olarak kalacaktır.

- Diasporada bütün çalışmalara karşın Kiril alfabesi ve Kiril ile okuma yazma yaygınlaştırılamamıştır.

- Latin Adige alfabesi ile yazılan metinler, öğretmene gerek kalmadan çok kolay okunabilmektedir. Bu özelik çok sayıda kişi ile test edilmiştir.

- Latin Adige alfabesi dilimizin tüm ses özelliklerini veren bir alfabe olarak düşünülmemiştir. Dil bilenlerin benzer sesler arasındaki ayrımı yapabileceği, dil bilmeyenlerin anlatılsa da bu ayrımı kolay yapamayacakları gerçeği temel alınarak düzenlenmiştir.

- Amaç dil bilenlerin bildiklerini kaybetmemesi, geliştirmesi, bilmeyenlerin öğrenmeye özendirilmesi yardımcı olmaktır.

- Alfabe Necdet Hatam alfabesi değildir. Daha önce düzenlenen Latin Adige alfabelerini bir bileşkeni anonim bir alfabedir diyebiliriz.

Bugün de Bitsu Anatole’nin size benim çok güzel bulduğum sık okuduğum bir şiirini sunuyorum:

Zeguer wi anem yı ce makh zexepxme
Wıxetmi depım,-
We zeşşewvııçç.
Zegur wi anem yı ce makh zexepxme,
Ajalu şıtmi khojer -
Khızeplheçç.

Zeguer wi anem yı ce makh zexepxme,
Ser nıkhue khixme samp!em –
Ar yılhhaj.
Zeguer wi anem yı ce makh zexepxme
Şe but’ıpşam –
Lheşşıhi khéğezej…

Maffes, khurş lhalhe,
Dunéyır zıhıj psıdze…-
Şımıe siyane, se sızıwbıdın
Şızexesxam we khıbjedeççawe sittse.
Ar sxuılheççış se,
Se – we suıribınş.

Awe sıkhışojallem şteeştablew,
Dapşeşi xuedew,
Khızjée khuıdéy:
"Sigu wıkheççawe arat ttequ, si şşale…"
Guıffeğuem si pser xetquıhınş abdéy

Hawe, sémıje éy -
Tham yımıwıxççe
Khexhuınu yawıj dıdew sışebcej
Yıt!ani khıtézğazew jızoej:
Zeguer wi anem yı ce makh zexepxme –
Yı paşham psınşşu nesi
sınu şıj!

Beğeneceğiniz umuduyla sevgiler...Müzeyyen Kip
28.10.2005

Merhabalar,

Doğruyu söylemem gerekirse bugüne kadar Adigece yazma-okuma üzerine yoğunlaşamadım. Sayın Necdet Hatam'ın bu sayfada Kabardeyce yazılmış güzel şiirlerini, hüzünlü öykülerini biraz farklı yorumlayarak da olsa okuyabilmem Adigece okuma yazma gayretime ivme kazandırdı.

Kendileri de bizlere moralinizi bozmayın söylemleriyle bizleri yüreklendirmiş oluyor. Buradan kendilerine saygılarımı sunuyorum.

Sayın Şhalaxho,

Türkçe'ye çevirilerinizden dolayı teşekkürler. Önümüzdeki günlerde kendinizin uygun olduğunuz bir zaman da "Amdehan’ın " hikayesinin sonunu sizden isteyeceğiz. Oradaki olayları anlattığınız kadarıyla bana da çok hüzünlü geldi.

Kabardey arkadaşlara derken omuzlarımıza büyük bir sorumluluk yüklediniz gibi kendim öyle hissettim umarım beklentileri gereği gibi yerine getirebiliriz.

Saygılarımla.Ş. R. M.
29.10.2005

F'exhus Adıyehar,Fi maxhue f'ı.

Se nigi kaberdeybze txenu sxhueys. Arama se sıqeberdeyqım,
dene qekaas mıbxhuedu yeferey, xhuemıxhı ş'aler,xet a şenefır şhaze adıye nıquer jıew fımıpsalhe. Guşeğu sıxhueys. Soş'e nigi xhubğeghufınqım zı laje stıxhunu kuede yemukı xhuns. Sxueyqım.

Mıpxuede bze daxe sitxuını abı. Terez xuhs sıxueys. Nıt'ane sxuemiy pxenj xhuarme kısfev ğueğ. Avan sıfımış. Zış'erey nıque zek'uek'a lhew yitxır jıew fımıpsalhe. Sıt papş'e. Villahi psek'ued zıleja fıxuns. Av daxe fıqepsalhem kuedu siguape xhuns. Arguerev kastxınu jisooe.

Xet mı xebzenşe ş'ale muığer jıfıma. Villahi sışesınu sıxehajıns. Şxhuahı vıts sefenu sıl'ejıns. Lhew silajer? Tek'udıdew sıtxenu jısooe.

Thamade lhap'eher, Nıbjeğu blanexer, sışupxhuhar, şıpxhunahıjhar, psori fıpsoo sigupsıse yezır yemukqım. Se stıxunı sşaqım. Şıtxhuır fefıys. Fe fş'ens.

Wuzınşew fıqan.Baykaldı.H
29.10.2005

Sayın ŞRM.

Kabardeyce'yi biraz daha çalışmanız gerekecek biraz eksik görüyorum. Tıpkı Şapsığ dialekti gibi olmuş. Bir Kabardeyle evlenseydiniz eminim çok yardımı olurdu. Ama pes etmeyin başaracaksınız.Ş.R.M.
30.10.2005
Birazda siz yazsanız da faydalansak sayın Baykaldı. Ayrıca yazıda Kabardey yazı dilinden öğrenildi.

Saygılar...Şhalaxhue
30.10.2005

Sayın Baykaldı merhabalar,

Şiirlerin Türkçe'sini de sizden beklemek doğal olmaz mı?

Saygılarımla...Necdet Hatam
30.10.2005

Merhabalar,

Kamçı Aylık Siyasi Gazete Yıl-1 sayı-6 ‘da yayınlanan "Anaya İlk Mektubum". Anavatana döndükten sonra şimdi size sunduğum çevirisi Adige Makh gazetesi ve Zekhueşnığ Dergisi'nde yayınlandı.

Nınay,

Skhızerexhui sıpfezeşı nınay, zıtseççe sıp!uıplhen slheççığep, ze nemıemi wibğe sıççelhın slheççığep… Bzılhfığe dexeççaye guere sağelheğui “marı wi ane” khısa1ueğağ… Se aş nıççe s!cezepıtığ… aw yını sıxhuıme khes aş sızerepeçıjem, yıççi kilométre pçağeççe sızerepeçıjem guı lhıstağ…

Ttequıjıyeççe zızğeşşıççayeme “Batır” yıuenı khıstéççıyeştığ, khısettsattseştığ. Haççexem, ğuıneğuıxem agu sırihıme “Temel, a ci Temel” yıuenış khısedexaşşeştığ. Cıri ar deder arı zıtétır. Sızettsıquım sş’eğaxep. Khızereççeççığemççe “Temeléıttser yejır arı khısfezıwsığer, “Batır”ıri weri. Aw “A si Temel” yiue zıxhuıççi mıdre nıme, si nıbceğuıme yaneme afedağep zıtseççe. Zıguere siğaşşeme şşüeyığue zışıxhuıre zakhuer arı apll khısişeççew sıziğaşşüeştığer…

Yet!ani zı mafe guerem, “Armırmi we wısiççalepi” khıaççeuağ weş’e, deış’ew. Sıguışşüağ aş yınepe şıpkhe zereslheğuığem feşşıçe, sıguı wızığ ar dedem we wızwresımığuetığem, sıkhıweçellen zere sımılheççığem feşşıççe…

Yet’ane we sıweguıpşısı zepıtew yezğejağ. Xeti séwıççığ. Wızış’exeri khezğuetığ. Axem khısfauetağ, siyane nep’uesı wızere nah daxeri, winexer zere şüıxhuantteri, winape mafem fedew zere nefıneri… Aw cı, wişhats dışaşüexem wes appexer axelh zerexhuığeri…

Arı nınay, wıslheğuın slheççığep népe nese. Aw cı wıseş’e, wızdeşıeri seş’e. Sıkhıweçellejışt anah wexhte blağem, zıkhıççesıdzeşt wibğeguı, zızğeğıççışt sıxeşetıççew, ğım sızeridzew…

Weri siyate fepşşığe guıbjır zışığeğuıpşej nınay… Marı ari ççeğuejığ, jiy xhuığe..
Arış nınay khıtecej, sıwelheuı khıtecej!...

Wızınçew şüı şıt Wızınşew fışıtNecdet Hatam
14.11.2005

Meşbeşşe İshakh

Xıway adlı poemden alıtı. Yayımlandığı tarih 1956. İzzet Aydemir'in yayınlamış olduğu Kafkasya Kültürel Dergi'de Meffewıg Mevlüt çevirisi ile nesir olara yayınlanmıştı. Sürgün sırasında yaşanan duygu düşünce fırtınasını çeşitli yaklaşımları konu edinen bir poem. Dil bilenlerin mutlaka bulup okumalarını öneririm. Beni en çok etkileyen bölümlerden bir, köy meydanında toplanıp birlikte Osmanlı'ya gitme kararı alan köy alkına katılmayı düşünen Khazbeç'e eşi Şamsetin karşı çıkışı ve kullandığı dil, dile getirdiği şeyler:

Çeşıbghı şşünççım guıpşısem xetew,
Khazbeç guızajüew yadej khequejı.
Guır piuenttıççew, bğegım delhetew,
"Tırkuır kheseşte!.. - yej zeréuejı.-

Wırısıye ççıguır xet zişıççağer!..
Yıkhuın paçıham se khısişşağer!..
yıcawır pçıpe tır pıquedağ,
Yikhelatışe skhueş xiğefağ.

Bıslıman ççıguım sıkhıxeplhenış,
Ner yığerazey xap'e xesxın,
Mıxhu zışıxhurem sıbıslımenış,
Zıçç khazğırıje se şızğuetın."

Khazbeç aş fedew wımıplhırış,
Wişıenığe pççençew wımışş.
Sıdewştew p'uerer bğem khıdeççışüra?
Xımeççe xekuır tawştew pxhuejışüra?!

Wızışalhfığew, wızışap'uığew,
Bğenışhe wınem kheğaz khıwéue.
Ape lhewbekhuır we sışıbdzığew,
Yette cexaşüem kheğaz khıwéue.

Xherine çıghxew wisabıyığuem,
Wieğe çıghıxer aççıbı pşşıştxa?
Sıdewştew axer xıme neplheğuım,
Lhegu ççetınxew khıfebğeneştxa.

Mode ze plhelh Khazbeç welheğua!...
Khenettexesme zıkhağesısa?
Hawmi seplhexhua, cawştew khışexhua,
Pşşeremççe Khazbeç, sıdew wımısa1..

Wızınşew...

İlgi varsa sürecek...

SaygıylaŞhalaxhue
15.11.2005

Ziwishanew tilhap'e Necdetım fesetxı...

Değudedew khewetxı. Yemmac tızemneçç thamate maf. Tibze yidexağe guızilimterexeme sıd yattuellen aşice wesuen zi ççerep. Bzem yiğıbze cı mamırnığe weredım zifiğezağ. Tiguıxer yinişxue xhuğex. Wepsaw ziwushanew zıfede şımaxe llı aquer.

Bzenç lepkhır quedığ aue. Bzer ziğequedıştır bze zişşereme ya xenej arınah bzer yejejew wumıbghıneme quedıştep.

Adıghe şha ççıfınım tişha wuaaşşüem ççawew tizışınım yipaşe
meşfeş' necdetım mamırnığe, beğaşşe nıbj yience sıfexhuaxhue.

Yikhuığ nemççıreme auef zerethağer. Mafer tianatte utınır arı. Acixeme llığe afızethağ. Mexheşenew tyafezewağ. Wex wex khitauağep. Auefı khizequrem yejxeme aşışew tyalhıtağ auefı khizemqurem khumel khitiraueağ.

Cire mafer mafe lhap'e. Mafer pkhı kiwççüejın maf. Aşi yiğesaççe we wipşşerılhh ziwushan necdet.

We depşeyağe adıghe nıpım yijawuççe teri ççıp'ue khıtepes. Mıxhunew khıtxafere şenıçağexeri khıtfeğeğuı.

We wi wuşşıyxer teğelhap'ex.

Guızejjueğuce khestxığ pxencexeme apeye gubğenew wumıue. Wepsaw. Wetxhej...Necdet Hatam
17.11.2005

Nıbceğu lhap'ew Şhalaxhuer,

We zakhuem şexhuı yemıceştımi them yıueme sıkhatxeze sşşışt. Nıdelhfıbzem sızeriğatxhatxhew szğatxhere şıep. Seş fedew bzem xetxhıççıre nıbceğu zğuetığew nıbji zepezğewınep.

Mar wızeceççe wızelhızışteşt cıri wıse guer. Şhalaxhuem nemıççew yecere nıbceğuxer şıeme, zerécexere khuedıyer khatxıme si guape xhuışt.

Şüepsew şüetxhej.
Meşfeşşu Necdet

Bitsu Anatole
Psalhe zakhuet,
Tırku şşınalhe,
Se widéj cınezışar.
Jeşi, maxui ce a psalher
Siguççe jız'ewre séşat.

Xexes...
A ttser zi axhulhexhuxem
Kuedre se zexest ya guığu.
Si lhepkheğume,
Zı ffeçç mıxhumi-
Saxuequenut lhağuınlhağu.

Awe apxueder we wi bet,
Axemççi si xekuır yıbet...

Slhağuın sine khızxuiççxem
Saxetaş eplleyşeççe
Mazer khihew seşxue khuanşew
Wafem -
şerxh yıxhuıhıjıxu.
"Xexes" psalhe jağuem khiççri
Zexesş!are zğevu pseççe
yesheççaş jeş kued yıwıjççi
Nepsxer wısem zeşşafıxu.

Ycı wi guığu sşşıwe şıtme,
tırku şşınalhe,
şşesşşır woş'e:
Si khueş ecew nobi şşetxerş
Si negu,
Yalheşşu ya neps.
Psalhe zakhue jıs'em khiççri
Se slheğuaş yı şşıb khıdetır.

Khızjedemıçç se ar dapşeşi
Si pser xemıtu maffes...
 
sayfa  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10