...................
...................
ADİGABZE TXEN   -6
Şhalaxho Ragıp
21 Ekim 2005
                         
...................
 
...................
Necdet Hatam
27.11.2005

Dinleyenler için söylüyorum bu wored'in sonuna dikkat eden oldu mu? "YAWASİYETXER TEJÜGHESEÇ'EJ" diye bitiyor. Tabi zexezışş'ık'iremge...

Sayın Thamade Necdet, sözlerde yanlış varsa düzeltmenizi rica ederim.

Wori arı Şhalaxho...
ŞÜETXHEJ...

Sevgili Mert,

Daha önce de çok altını çizdim. Kiril’de tek alfabeye gitme çalışmaları ciddi bir şekilde sürdürülüyor. Cumhuriyetlerimizde bunun kararının çıkması bizlerin ortak alfabe seçmemiz gibi kolay değil. Ki, her birimizin ne kadar farklı yaklaştığını görüyorsunuz. Burada alfabe üzerinde anlaşmak bile yetmeyecek parlamentolarda bunun kararlarının alınması gerekecek. Yani o iş uzun ve bizim kuracağımız gurubun boyutlarını da amaçlarını da çok aşar.

Sözünü ettiğiniz site sorunları hep çalışacak kişiye, maddi olanaklara gelip dayanıyor. Zaman içerisinde onları da aşabileceğimizi sanıyorum. Üzerinde anlaştığımız alfabeden sonra belki de alfabeleri birbirine çeviren bilgisayar programları girecek devreye…

Tızereş'en de önce wesapş değil fesapş; zereş'en tanışmak tızefezeme tızereş'en karşılaşırsak tanışırız. Tehdit etmek istiyorsanız "karşılaştığımızda görüşürüz." Tızereş'ağ tanıştık, tızere zereş'ağem feşşı- Tanıştığımızdan dolayı, tanıştığımız için.

Khequen gelmek, tıkhequağ geldik ama geldiğimizden dolayı diyeceksek tıkhequağem feşşı yetmiyor, tıkhızerequğem feşşı demek gerekiyor.

Quen gitmek, tıquağ gittik ancak gittiğimizden dolayı demek için tıquağem feşşı yetmiyor. Tızerequağem feşşı demek gerekiyor..

Böyle zevkli bir bilmece işte...

Sevgili Mert. Şhalaxhue de hiç sevmiyor ama (') tan kısa sürede kurtuluş görünmüyor. Yani bilerek yazmamalık etmeyecek, sevmeyerek yazacaksınız maalesef. bir tek örnek yeterli sanırım. Lhape-lhap ayak ayak ucu, Lhap'e, lhap' değerli

Adığe xekum (xekuır) tekhıtegeji
Adığe lhepkhım tegumeç'i
(Adige lhepkhım téğeguımeççı yada tıfeguımeççı)
Adığe xeku nartıjj xeghegum
(Adige xekuew nartıjj xeğeguım)
Tıpeçijew tigheşşe xek'i
(Tıpeçıjew tiğaşşe xeççı-xeqı
Ayemi daxemi ar sesixeku
Bayemi thamışk'emi sesixeku
Tyanejji(ı) xeku wey tyatejji(ı) xeku
Sşşıghupşejinew 'amal yi'ep
(sşığuıpşejınew amal yiep)

'Amal yi'ep kendimizi çok zora soktuğumuz bir yazılım. Kimi sesler tercih konusu ancak bunu bu şekliyle tercih kendimizi gereksiz bağlamak olur. "Amal yiep" sözcüklerini Türkçe alfabeyi bilen herkes (') lara gerek kalmadan rahatlıkla okur ve Adigece söyleyişe yakın okur. (') olanlarını ise; bu nedir diye sorar zorlanarak okur. Bunun dışında her (') fazladan büyük harf ve ikinci bir tuşa basmak demek altını çiziyorum zorunlu olmadığımız halde…

Ar siwored ar siwored ar siwored ar..
Ar siwered ar siwered ar siwered ar...
DEGUMKHO ORHAN
DEGIMKHUE ORHAN

Sevgili Baykaldı,

Teşekkürlerinin büyüğü anlaşıldığınızı görmeni, dahası önemsediğiniz konunun önemsendiğini yaşamanız.

Önce Tl yazılımı. Bu sayfadaki yazılarımdan birinde "(Tl)’nin Kiril’deki (Лъ) sesini kendiliğinden verdiği görüşünüze katılmamak mümkün değil. Sizde biliyorsunuzdur. Rusça’da da böyle veriliyor. Ancak çok zorlaştırmıyorsa birebir aktarma olarak değil ama Latin’den Kiril’e kolay geçiş de alfabeyi seçerken düşündüğümüz konulardan biri. Bu kaygıyı da göz önüne aldığımızda bu sözcüklerin şu şekilde yazılması uygun olur diyorum" demiş ve önerilerimi sıralamışım.

Değerli kardeşim,

Yıllardır kullanılan bir alfabemiz, o alfabe ile yazılmış binlerce cildi bulan yapıtlarımız olmasaydı, alfabe yeni düzenleniyor olsaydı Лъ sesi için ‘’Tl’’ye itiraz edecek kimse olmazdı diye düşünüyorum. Yeri geldiği için bir kez daha altını çiziyorum. Adigeler için yeni bir alfabe değil peşinde olduğumuz. Bilenlerin bildiklerini unutmamsı için çaba göstermek, bilmeyenleri özendirmek çaba göstermelerine yardımcı olmak ve bu arada asıl alfabemize geçişte de kolaylığı düşünmek. İşte ‘’Tl’’nin ‘’Lh’’ olarak gösterilmesi bu Kiril’e geçiş kolaylığı için. Bildiğiniz gibi önerilen alfabede H harfi hem (hı- götür) sözcüğündeki ses karşılığı olarak hem de Kiril’deki (ъ ) işareti gibi yardımcı harf olarak kullanılmıştır. Yani; Къ- Kh ile Хъ Xh ile gösterildiğine göre Лъ nin de Lh olarak gösterilmesinin iki yararı var. Önce ‘’Kh’’nin ‘’K’’nin bir değişiği, ‘’Xh’’nin ‘’X’’in bir değişi olduğu gibi sisteme alışınca ‘’Lh’’nin de ‘’L’’nin bir değişiği olduğunu sezinleyebiliyorsunuz. İkincisi; Kiril’i öğreneyim diyene H harfinin Kiril’deki (ъ) yerine kullanıldığını söylediğinizde geçiş çok kolay oluyor.

Xı- deniz, altı sözcüklerindeki sesin de Latin’de alışıldığı gibi KH olarak değil de X olarak gösterilmesi de aynı kaygı ile. Bildiğiniz gibi Kiril’de bu sözcüğün yazılışında da X işareti kullanılıyor. Хы. Kiril’e geçişte Latin’deki X Kiril’deki ‘’X’’in tam karşılığıdır diyebilme kolaylığı elbetteki öğrenme kolaylığı için

O sesi Adigey ve Kabardey diyalektlerinde farklılık gösteriyor. Adigey Adi gecesinde ‘’O’’ sesi hiç yok. ‘’O’’ sesi içeren sözcüklerin hemen yabancı kökenli olduğuna hükmedebilirsiniz. Kabardey Adi gecesinde sözünü ettiğiniz ikinci farklı ses gözden uzak tutulacak kadar hafifledi. Ancak ‘’O’’ genellikle uzun sooquer gibi. Aynı hecede yan yana gelen iki sese çift ünlü -Diftong- deniyor biliyorsunuz. Diftong kimileyin Sooquer sözcüğündeki ‘’O’’ örneğinde olduğu gibi aynı sesin uzun okunması gibidir. Kimileyin de yine aynı sözcüğün UE seslisinde olduğu gibi farklı seslerin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Bu özellik Rusça'da da Türkçe'de de yoktur. Batı dillerinde vardır; aqua (İng.), celui (Fr.) örneklerinde olduğu gibi. Zaten diftong ve U sesi dilimizin en sorunlu konularından biri.

"GUI-Araba uyuyor, GU-Öküz uymuyor, KU-Derin uymuyor. "

Evet GUI sözünü ettiğimiz çift ünlünün tam örneği. Öküz anlamını veremedim bir yanlışlık olmasın. Ku-derin yazılımında ise düşen ses çok farklı. Adigey Adigece'sinde derin karşılığı ‘’kuıwı’’dır. Kabardey Adigece sözcüklerde birçok söylemin kısaltıldığını görürüz. ‘’melı’’ sadece ‘’mel’’dir. Çetı, ‘’ced’’dir gibi. Burada da son sesliyi düşürmüştür ve ‘’Kuıw’’dır sözcüğün aslı. Konuşma dilinde ku dense de yazımda kuıw yazılışının korunması gereğine inanıyorum.

Dilimizin hangi gruba girdiği konusundaki sorumu iyi soramamışım demek. Anladığınız anlamı ile dil grubumuz belli. Dediğiniz gibi sözünü ettiğiniz dil gruplarının hiçbirine girmeyen ve "İber-Kavkaz" denen dil grubu içinde sayılıyor. Benim asıl sorduğum; yalınlayan, bitişken-kaynaştıran ve bükülgen dil gruplarından hangisine daha yakın bulduğunuzdu. Bu konuyu açıklığa kavuşturduğumuzda sizi zorlayan ettirgen yapının çözümlenmesi çok kolay olacak. O konuda çok yeni bir hipotezim var ama üzerinde biraz düşünelim, konuşalım sonra...

Ancak şu kadarını söyleyeyim DIKHAĞAFEFINUXEGIM- sözcüğünde ya da tek sözcüklük cümlede ‘’XE’’ eki aslında çoğul eki olmasına rağmen burada çoğul anlamı vermemektedir.

Dilimizin zorluğu bilmeceliği, derinleştikçe verdiği tadı da bu özelliğinde belki de. Bakın hiç XE eki olmadan çoğul anlam DIKHĞAFE onlar bizi dans ettiriyor. Sizin verdiğiniz örnekte "hiç, asla anlamını vermektedir. Yani onlar bizi asla dansettiremezler. Dıkhğefenuş, dıkhağefenukhım, Dıkhağefefınuş, dıkhağefıfınukhım, Dıkhakhefıfunıxekhım, Komşu köye düğüne gidip de hiç oyuna çıkması tekli edilmeyen düğün sever delikanlının kendi kendine söylenmesi gibi "mıxem slkhamığexenu p'era yey"

Evet zevkli bir bilmece ama bilmece severler için değil mi? Önerilere katılıyorum. Bilmece severler diğer arkadaşları yormayalım isterseniz...

Ancak şu XHIYARÇÇE imlası için de bir iki söz. Burada size XH'den sonra ‘’I’’ sesi varmış gibi gelmesi tamamen Türkçe'nin etkisi gibi geliyor bana. Biliyorsunuz Türkçe'de iki sessiz harf yan yana gelmediği işin batı dillerindeki kimi sözcükleri sadece Türkçe bilenler zor çıkartırlar. Örneğin Livr kitap sözcüğü bizim öğrenciliğimizde livır gibi okunurdu çoğunlukla. Zaten sözcük yabancı dilden olduğu için derin analizlere örnek teşkil etmez. Dilin yapısını tam yansıtmayabilir.

Sevgiyle...

NOT: Yanıtsız kalan sorular varsa yenilerseniz sevinirim...Necdet Hatam
27.11.2005

Mıxem sıkhamığefexenu p'era yey olacaktı...


Mert Bıçkın
27.11.2005

Değerli Katılımcılar,

Birkaç gündür ilgili olduğum önemsediğim bir konuda burada yorumlar yapmaktayım. Yorumlarımı yayınlama şekli konusunda küçük sorunlarla karşılaşıyorum. Yazdığım yorumlar bazen bir veya iki önceki yorumlarımla birlikte yayınlanıyor bu benim gönderme esnasında eski yorumlarımı da yanlışlıkla göndermiş olmamdan kaynaklanıyor olabileceği gibi site yöneticilerinin istem dışı yanlışlıklarından da kaynaklanmış olabilir. Son yazıma başlamadan önce bu konudaki aksaklıktan dolayı beni mazur görmenizi talep ediyorum.

PEK KIYMETLİ AĞABEYİM MEŞFEŞŞÜ NECDET HATAM,

Değindiğiniz konuların farkındayım. Burada temel olarak alfabe konusu tartışılıyor. Bu konuda kirilde de çözümlenmesi gereken konuları var. Onunla ilgili bir öneri paketi hazırlayıp size ayrıca sunacağım. Kendi adıma kesinlikle orada olmadan herhangi bir konu hakkında hüküm koymayı doğru bulmuyorum. Bu bağlamda sizlerin, bizim fikirlerinmizden de uygun gördüklerinizi orada tartışabileceğinizi kayda değer olanlarının şahsınızda etkili olabileceğini düşünmekteyim.

WESAPŞ DEĞİL FESAPŞ: Ben bu iki kelimeyi de kullanmadım yada fesapş yazmak istemedim. Benim kullandığım kelime WESAPŞI idi. İslamiyetle beraber yerini selam ve selamın aleyküm'e bıraktığını düşündüğüm karşılaşma sözcüğüydü.

(ASAPŞI= Merhaba.) Belki şimdi bunu da nerden çıkarttın diyeceksiniz. Önce kelimenin kökenini nasıl çıkardığımı arz edeyim.

APŞİY= SELAM= SELAMLAMAK FİİLİNİN İSİM HALİ
APŞIN= SELAMLAMAK= FİİL KÖKÜ
ASAPŞI= A(GENELLEME ÖNEKİ)+SE(BİRİNCİ TEKİL ŞAHIS)+APŞI(SELAMLAMANIN ŞİMDİKİ HALİ) = A SE APŞI =ASAPŞI = FİİLLİN BİRİNCİ TEKİL EKLİ ŞİMDİKİ ZAMAN HALİ
ASAPŞI =SELAMLIYORUM= MERHABA
WESAPŞI= SENİ SELAMLIYORUM= SANA MERHABA DİYORUM
FESAPŞI= ŞUESAPŞI
(ШЪОСАПЩЫ)= SİZİ SELAMLIYORUM= SİZE MERHABA DİYORUM.

Selamlaşmayla ilgili J BELL ve JABAĞI BAJ’ın kitaplarında çok açık bilgiler var. J BELL ÇERKESYA'DAN SAVAŞ MEKTUPLARI adlı kitabında bir Rus casusunun nasıl kolaylıkla kıyafetinin şafşatasından tanındığını ve yakalandığını ve yakalandıktan sonra açıkça cümlelerle merhaba kelimesinin karşılığını tanımlıyor. Şöyle diyor cümlesinde,”Yakalanan Rus askerinin bildiği tek Çerkesce kelime karşılaşma sözcüğü olan WESAPŞI’ydı.” Sayfasınıda sonra bildirebilirim. JABAĞI BAJ da ÇERKESLER adlı kitabının 58. sayfasında "Erkekler" başlığı altında,”Çerkeslerin milli selamı ASAPŞI’dır. Bu kelime her türlü sevgi ve saygıyı kapsar. Köy dahilindeki halk karşısındakine rastladığında ASAPŞI derler. Misafir odasına giren ASAPŞI diye selamlar. Bazı din adamları İslamiyet'ten sonra selamın aleyküm dedikten sonra mutlaka ASAPŞI’da derler. Doğal olarak milli selamlarını da terk etmiyorlar” diyor. Aynı kitabın 61.sayfasında "Misafirperverlik" başlığı altında ”Ev sahibinden başka misafirlerin yanına giren ziyaretçilerin hepside FESAPŞ diye misafiri selamlar ve hatırını sorarlar” diyor.

SORU: Selamlamayla ilgili kullandığınızı düşündüğüm bir kelimeyi çözemedim oda bu şekil bir kullanıma benziyor. FESIJAPŞİ(Adıge Araştırma Enstitüsü’nden indirdiğim yazınızın başlığından.) anlamını ve çözümünü sunarsanız sevinirim.

TİZEREŞŞAĞ-TIZERE ZEREŞ'AĞEM FEŞŞI: Açıkçası ben çevremde tızerşağır siguape xhughe dediğimde bu güne kadar hiç kimse beni uyarmadı. Sizin şimdi kullandığınız kelimeler beni uyandırdı. Tabi ki doğrusu sizin yazdıklarınız. TIZERE ZEREŞŞAGIR SİGUAPE XHUIĞE(TIZERE ZEREŞŞAĞIM FEŞŞI SİGUAPE XHUIĞE)

LHAPE-LHAP AYAK AYAK UCU, LHAP'E, LHAP'-DEĞERLİ
Değerli ağabeyim bunu da cümleden çıkaralım dedim ama olmayacak galiba bu konuda kestirmeden kurtulma fikrinize varım yani sizin alfabenize. Yazdığınız alfabeyle ilgili küçük bir kaç değişiklik öneri hazırlayıp size ayrıca sunmak isterim. Yazım E düştüğünde LHAPP kalsa sorun çözülmüş oluyor sizin alfabenizdeki gibi.

XHYARÇÇE-XHIYARÇÇE: Aslında benim çevrem ne XHIYARÇÇE, diyor ne de XHYARÇÇE: Duyduğum tek sözcük XHARÇÇE'dir. Fakat Ççemıguy da durum farklı mı, yazılırken mi hata yapılmış bilemiyorum.

Saygılarımla (Wızınçew şüı şıt).

Maxu Nıbjıghuxer.Şebatnik
28.11.2005

Fesapş, tamamen ayrı kökten gelir sayın Bıçkın. Selamla falan alakası yok. Selam diye tercüme etmeniz Arapça olan kelimenin de anlamına hakim olmadığınızı gösteriyor.

Fesapş, fes, fesın, yetişmek, ulaşmaktan gelir. "apşı" ise feodaliteden kalma pşı kelimesinin sonradan hitap anlamı ile saygı anlamında kullanılmasından kaynaklanır.

Fesapş kelimesinin anlamı hoş geldin demektir.

Selam ile alakası yoktur. "Fesapş varışınj" uğurlu osun. Yani bize yetişmen, ulaşman hayırlı olsun demektir.

Selam anlamına eşdeğer kelimeler her durum ve işe göre farklılık arz eder. Fiil köklerine inmeniz Adığabze'de başka hiç bir dille kıyaslanamaz. 20 dil bilmeniz bir şey ifade etmez.

Adigece'de gelmek ile gitmek aynı köktendir. Ön ek anlamı tersine çevirir.

Bilgilerinize...Şhalaxhue
28.11.2005

Merhabalar Sayın Mert Bıçkın.

Şhalaxhue şeklinde yazılır. Sonda ki oğul, oğlu anlamına gelen "kho" değildir. Xhue dir. Zatı alinize ve aile efradınıza saygılarımla.Necdet Hatam
28.11.2005

Sevgili Mert,

Fesapş için Şabatnıkhu kardeşimizin doğru yanıtladığını düşünüyorum. Apşi, apş bir ünlem. Dahası feodal dönemden de daha yaşlı olduğunu sanıyorum. Belki de Pşı sözcüğü Apşi sözcüğünün yeni anlam kazanması ile oluşmuştur. Bu tezimi doğrulayan birkaç örnek vermezden önce bir konuda sizi uyarmak isterim.

Adigece sözcükler konusunda bir yabancının yazım şekli ve verdiği anlamı asla veri kabul etmeyin. Dilimizi telaffuz etmek her babayiğidin harcı değil. Onun için genelde yanılma oluyor. Hele bu eser bilimsel bir yapıt değil de seyahatname ise. Ki, bu tip yanlışlıkları kimileyin bizim kurumların çıkardığı dergilerde, kitaplarda da görüyoruz.

Örneğin Nart dergilerinden birinde Jhon Colarus'un bir makalesinin çevirisi çıkmıştı. Aslını ele geçiremediğim makalenin bir yarinde Adigey'in Başkan Danışmanı Llıxese Muhiddin'in adı da geçiyordu. Lıxas'ın, danışmanın soyadı olduğunu anlayamayan yazar ya da çevirmen Lıxese Muhiddin'in erkekler derneği başkanı olduğunu yazdı.

Fesapşın Khebrdéy Adigece'sinde söylenişi Ffexhuıs apşi'dir. Oturup; yiyen, içen, eğlenen, özetle bir Adige grubuna geç katılan biri grubu Kuıp Maf apşi-Guıp maxu apşi diye selamlar. Koyunlarını güden çoban ile karşılaşan biri çobanı Bexhu apşi diye selamlar. Harmanda olanlar beğajü apşi ya da beğajü weğuet apşi diye selamlanır. Çoğun bunların karşılığı da Thawéğepsew apşi dir.

Xharççe söyleniş şekli yörelere göre değişebilir. Yabancı bir kelimedir. Dil analizinde örnek olamayacağını daha önce söylemiştim.

Dilimizin ben de daha çok kaynaştıran ya da bükülgen dil grubuna girdiğini sanıyorum.

Gelelim (') konusuna. Dil yazılarından birinde bunu çok ayrıntılı anlatmıştım. Kiril’deki I işaretinin 4 görevi var. Bunlardan ikisini ya da sadece birini (') ile gösterme eğilimi var. Biri kendisinden önce gelen sessiz harfi pekiştirmesi ki, bunu aynı harfi iki kez yazarak karşılayabileceğimizi düşünüyoruz. Harıpp teki pp gibi. Ancak bir de kendisinden önce gelen sessiz harfi hem pekiştirip hem de kendisinden sonra gelen sesli harfle yeni hece başlatma fonksiyonu var. P'alhe deki gibi. İkisi birbirinden çok farklı. Her ikisinin yerine (') işaretini kullanmak bir tercihtir. Ancak her ikisinin yerine pp çift ses pek yerinde değildir. Sonuç (')u sevmesek de ona ihtiyacımız var. ‘’pp’’ yazımını seçersek yazıdaki (') sayısını epeyce azaltmış olacağız. Yani benim yazdıklarımda her ikisinin de bulunması bir yanlışlık değil, bir gereklilik.

Küçük bir şiir:

БэрэтIэрэ Хьамид

МАМЫР ШIУФЭС
(...)
Сэ къызгурэIо
Гухэлъыр дахэшъ:
Мафэр нэхъойкIэ тыфызэIуох,
Сэ къызгурэIо -
Уигугъэ лъагэшъ,
Мамыр шIyфэсыр чылэм еох!

Berettere Hamid

MAMIR ŞŞUIFES

Se khızguıreue
Guıxelhır daxeş,
Mafer nexhueyççe tfızeuıwex
Wiguığe lhagheş,
Mamır şşuıfesır çılem yewex.Şhalaxhue
29.11.2005

Şşui çeş mafe şşuı werexhuı Adigexer.

Yikhuığeba wınaşşüe zeretşşığer. Ci khınewjı kheşşuıtxıştxer adıghabzeççe txığe werexhuı. Wıçç mıçç lhexhaner bletéjjuığeçç. Şşuış'erexer şşuitxığexeme khaxereş.

Ci khınewjı txepkhılhe téguışıahın guığuı siejep. A uefer rewxığ. Sizırıtxeştıri sizeceştri serice ğenefağ. Aş xelejağexemi dexağeççe değuır adejı xhunççe safexhuaxhue.

Mamırnığeççe şşüepsew Adige kuıp.Mert Bıçkın
29.11.2005

Sayın Şebatnik

Kesin emin olunanın aksine, farklı yönde bir konuda size farklı bir açılım yaptıklarında ya da yapıldığında bunun Türkçe'de benim bildiğim karşılığı; savunulan düşünce yani savdır, ispata ihtiyacı vardır. Ben bir dilbilimci ya da bilimadamı değilim. Bu bağlamda yazdıklarım, tartışılsın, birileri yazdıklarımı da bu pencereden irdelesin istedim.

Yazdığınız yorumları da bu şekilde algılıyorum ve cevap hakkımı kesin yargıdan uzak, sizin yazdıklarınızı da sav olarak kabul ederek kullanmak istiyorum.

“FESAPŞ, TAMAMEN AYRI KÖKTEN GELİR SAYIN BIÇKIN. SELAMLA FALAN ALAKASI YOK. SELAM DİYE TERCÜME ETMENİZ ARAPÇA OLAN KELİMENİN DE ANLAMINA HAKİM OLMADIĞINIZI GÖSTERİYOR.” demişsiniz ve kesin yargı içermektedir, ispata ihtiyacı vardır.

SELAM: Ben bu kelimeyi Türkçe'de öğrendiğim gibi kullanırım. Arapça kök anlamı bana hiç bir şey ifade etmez. Çünkü bu kelime Türkçe'de de kullanılmaktadır. (Merhaba ya da İngilizce'de olduğu gibi HI (hellonun kısaltması gibi) ama yine de TDK'ya sizin yazınız üzerine bir daha göz atım, doğru kullanıyormuşum. (TDK'daki tanımı: Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığın da kendisine söz ve işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme, merhaba.)

FESAPŞ; Ben bir daha ifade ediyorum ki fesapş demedim ASAPŞI; WESAPŞI; FESAPŞI (ŞOSAPŞI) dedim.
FESAPŞ KELİMESİNİN ANLAMI HOŞ GELDİN DEMEKTİR; Kesinlikle katılmıyorum. Bu hangi kökenden gelirse gelsin karşılaşma sözcüğüdür diye düşünüyorum. Biz Shapsughlar hoşgeldiniz anlamında Ş’UFES (Yoldan gelenlere iyi bir şekilde vardınız anlamında) kullanıyoruz. Eve gelenlere ya da bir yerde toplananlara (Düğün gibi) ayrıca ŞUKEBLAĞ (buyrunuz) diyoruz. Bu da hoşgeldiniz anlamında kullanılmaktadır. FESAPŞI kullanılıyor fakat karşılaşma sözcüğü merhaba anlamında. Bu konuda yalnız olmadığımı da biliyorum. Maykop'ta yine dil üzerine çalışan internette de bunları yayınlayan BERZEK ALİ de İngilizce tabanlı kursta GETTING ACQUAINTED/НЭIУАСЭ ЗЭФЭХЪУН [NE'UASE ZEFEXHUN] başllığı altında topladığı cümlede aynen benim kullandığım gibi Hello=FESAPŞI (Фэсапщы) kullanmıştır. Hoşgeldin için ise Къеблагъ (шъукъеблагъ)= Khêblağ (şükhêblağ) kullanmıştır. http://cirshare.adiga.net/course/lessons/getting.php

FESAPŞ VARIŞINJ; Bizde böyle bir kullanım yok. VARIŞINJ hiç bir şey ifade etmiyor. Bize yetişmen, ulaşman hayırlı olsun anlamında biz Ş’UFES(ШIУФЭС), uğurlu osun anlamında ise MAFE FEXHU(МАФЭ ФЭХЪУ) kullanırız.Mert Bıçkın
29.11.2005

Уипчыхьэ шIу сэлам фабэ осэхы шъалахъо
Wipçıxhe şşüı sealm fabe wesexı Şhalaxhue

Açıklama için teşekkürler ama bende oğlu anlamında kullanmak istemedim. Fakat kullanım hatasından belli ki yanlış anlaşıldı.Yazdığım şekli düzeltmek istiyorum.

Yazdığım ШЪХЬЭЛАКЪО

Yazmak istediğim ШЪХЬЭЛlАКЪУ (ŞHELLAKHUI/SS’HEL’AKHU) olacaktı.

Düşündüğüm açılımı ise ШЪХЬЭ(ŞXHE/SS’HE=BAŞ) ve ЛlАКЪУ (LLAKHUI/L’AKHU=BOY,SOY) = SOYUNBAŞI olabilir mi, buradan değişimi düşünülebilinir mi, demiştim. Bizimkilerde de anlamını bilen yok. Necdet ağabeyimiz belki Adigey de kullanılanı bize yazar (Şhalaxhue Abu nasıl yazıyorsa)

TIZERELHEĞUIN WIZINÇEW ŞÜI ŞIT.


Şebatnik
30.11.2005

Varışınız yazılacaktı.

Şşukeblağ: Yaklaşınız, yakınlaşınız demektir. Hoş geldin ile alakası yoktur. Aslında çokta önemli değil.


Şhalaxhue
30.11.2005

Psewri şşuepsew Adige kuıp. Şşuimefepççe şşuı werexhu.
Nıbceğuı lhap'e Mert xeta wyaşış we nıbceğuer?
yemıqu, guıbğen wımıuew kheptxıme sighuapededew xhuışt.Mert Bıçkın
30.11.2005

Сэлам фабэ осэхы сыныбджэгъ,сифышыт лъапlэ шъалахъо
Мы къэзытхырэр ШЪЭОШlУ,Сэрый Шапсыгъмэ сашыш.Сикъош лъапl! сидрэри интэрнэтимкlэ тхэн бэ сыфаен.(Сицlэр,лъакуацlэр мышфэд) Уипчыхьэ шIу,ШIукIэ


Hukla
01.12.2005

Bu sayfanın ne olduğunu anlarsam, bir şeyler yazacam da; ne bu ya?

Tebrikler, tekrar tebrikler.

Sayın site yöneticileri; yazılarımı yayınladığınız için sağ olun var olun.

Yayınlamayacaklarınızı biraz düzeltebilirsiniz.

Saygı, sevgi ve de Çerkeslik kazansın.Baykaldı. H
01.12.2005

Sayın Hukla,

Siz yenisiniz galiba(!) :))

Biraz daha sık girerseniz anlarsınız. Ayrıca baştan itibaren bakmak gerek.

Saygılar.Necdet Hatam
01.12.2005

Ççereşe Témbot
Nasıpım Yığuegu

Zışımıguığuığe ğuegueğuxer.

Yıjççe khırıqueğe xebzej guerem tétew, Adige khuece ttsıquır, yıççıb psıxhue nepkhım yeğezığew uıs. Aketse çıghxemre ptsél şhapırtsexemre zaxiwtığuağew, bleççığe bilahxem ağeşınağem fedew, ççıguım xew'uıbağew şıs. Mazew şhaşıtım, meşıtışhem yıezenecep'e zakhuer lhaghew, mezenıkhuer khexelhe tamığem fedew şhaşısew, khıxeşı. Khuacem tézeç uığe ttequxeri khıxewı - şüelhırım fedew, psığuew weşuegum zanççew dequayex.

Nasıpım yı ğuegu yıjççe khırıqua xabzej guerım tétu, Adige khueje ttsıquır, yışşıbır psıxhue nepkhım yeğezawe uısş. Akatse jıghxemre ptsél şhapıratsexem zaxiwdığuawe, bleçça belıhxem yağeşına xuedu, şşım xew'uıbawe şısş. Mazew şhaşıtım, meşıtışhem yı ezanecap'e zakhuer lhaghu, mezenıkhuer khexalhe damığe xuedu şhaşısu khıxoşır. Khuajem tézeç uığe ttequxeri khıxew -felhırım xuedu, psığu wafeguım zanşşew doquéyxer.

Sürdürelim mi ne dersiniz? Belki yeniler de anlar sayfanın ne olduğunu...

SevgiyleJade Wumar
04.12.2005

-DZEPŞİŞIME YATXIDEJJ-

Yeweme yewexeme zera'ome zera'otejew,ye'urer yigheşş'eghow zıgheşş'eghorer yighede'ow, khyede'uxeri şisıxew zı lhexhen gorem Adığe xeke Natejj xeghegum yanah 'etıghe(lheğe)khuşşha bjjapem Dzepşxer ya'ow zewak'uiş tesıghegh.

Dzepşme yathamatem Şhalaxhoge yis'egh.Şhalaxho pç'eghoalem tesew yitıjın kati yi'ıghew adıre Dzepş l'ıxhujjit'ume yafigheghuaze zepıtew yegheşşem khihıghegh.Yijak'exeri wosıtsem fede fıjibzew yinegu mazem fede mets'ıwı zepıtew zı çığı fom yiwbıtıme zereşitew khıç'ixışünew k'uaç'e fow şitıgh.

Yat'uanere Dzepşım Jadege yegexeştıgh. Ari zı bırulejjım tesew yi'aşexeri hazırew yi'ıghew Şhalaxhom yijjabghobghum yitigh.Şım zadebzew tesew ziwbıtırer 'eçimghek'ijew pıyew yezewaghem dunayim khızereteheghem ç'igheghojew 'eşha-lheşhew k'oç'erıhew, bghejjım fede yeplhıre yinexer zılheghurexemi zışighegheştew şitıgh.

Yawjire Dzepş l'ıblanew Şhalaxhom yisemegubghum yitım yis'eri Thaghuşşeştıgh.Adıre Dzepşme yafedew yişı pts'eghoplhım tes Thaghuşşem yi'şabzi yi'ıghew şşıdıghogi rezewenge hazırew şitıgh.Şabzer zıgorem fighepsıme(fiwzenç'ıme) nibji şebzaşer temıfew aş yi'eç'ek'ijin 'amalıghep.

Dzepşxer garewıştew Adığe xeghegum yagheghunew,yawxhumew Adığeme yapiyme yazawonır pşşerilh zıfiraşş'ıji(zıfaghe'ofti) 'Oşhemafem tet'ıshegheghex.

Zı mafe gorem Adığeme yanah piyijj fow yinijjxer zerewghoyixi Adığe şöelhırım yihexi Adığeme yatebeneghex.Ts'ıfi, haç'e-k'uaç'i, pse zıpıt zı khamghanew yawk'i, bılımew ya'er zerapxho yawublegh.Khaberew guxeç'ır Dzepşme yalhı'esıgh.Dzepşxer şşıdıghogi rezewenge hazırew şitıghexti zegem zıtaghepsehi yaşıme yaç'ıs-sıxi zebghodewçüaghex.

-"Şöelheghu a sidzepşxer yinijjme yaşş'ırer?Mı Adığe şöelhırım yit mı fedıze pse zıpıtır-zıpımıtır,bılımır xet ar khazgheghuneştır?" yi'ui khewıwpç'egh Dzepşthamater.
-"Tarı Zıwızhan" khıra'oji khıdagheştegh yidzepşxeri.
-"Aşghom mış tışisı xhuştep şöewjir" ya'ui yaşıme yaşesıxi Dzepşişır jıbghem fede khyepşexew yinijjme yalhejegh.

Dzepşxer Şhalaxho yape yitew 'Oşhamafem khyexıjıxi(khyeşesıxıxi) wık'o zepıtme wınesın fayeti rek'oxeyi gozeghu zewap'om nesıghex.Yinijjew zyawbıtırem yişha şüawpç'ime zyamıwbıtırem yigu yaghek'odıjew mezawox, halaki yiraghefe.Garewıştew Dzepşxemre yinijjxer zezawoxeyi gozeghu mefişı tyeşşegh. Yinijjew khyek'ol'eghem ghune yi'ep. Zewap'er tede wıplheghemi hade zaç'. Lıew çigum tetıri lheghongemışhame yanesıgh. Şegaghowjim tıghek'ohep'em khızerik'ighe woşüapşe şüı's'exer ze'uç'exi zewap'em khegholhexıxi mafer khaghewmezexegh. Pşaghow khızeredahıgheri khyehi mafer nah şınagho nah zexeheghe khişş'ıgh.

Wimgheşınenır 'amalıghep. Dzepşxer khızeryaxhul'eştır yamışş'ew demışşhaxew, remıpşş'ıjıxew zebghodetew rezawoxeyi pete zı tse'unejj gore Şhaxhom yiç'ıbıge maç'e-maç'ew khyek'oşşıl'i şabzer fiwzenç'ıgh. Şhalaxho khızızeplhek'im tse'unejjır şebzaşer khit'upşi, yigu tighefegh. Zigu şebzaşe tefeghe Dzepşthamater khızetewçüegh. Şım khyepsıxi tse'unejjım yiwk'in yihısapew yejegh. Yiwbıtın yişş'oyighegh şhak'e karıw yi'ejep. Yinexer rewmezaxe yişhi rewnaze yiwıblegh. Yişha khyefexıghew yikatem zeriwghesiyi yilheghongemışhame yatet'ıshegh. Ar zılheghure Dzepşit'ur yezereç-çal'exi yibghuit'umge yawbıti zı 'anaye çığı fow ç'aşi, şıç'aghet'ıhegh. Şhaye tepşş'ehıjın şi'ep. Şhaxhom yizxetır deyı ded. Zihadeghum khızeresıgher gu lhızıteghe Dzepşthamater tek'u gu khız'epeşş'ehıjım yidzepşme mırewıştew yawşşıyijıgh.

-"Wo sidzepşew zewak'ome yal'ıxhujjxer,khaxhughew remıl'ejın şi'ep.Sızereneguyeremge dunayim syexıjı, sipse xek'iji pet. Wıadığeme zewap'em wil'ehın. Şüigu xeşüımgheç'. Yinijjme yawji şüimık'. Şüıç'emghojew, şüyemxhexhışew şüyazaw.Tham yi'ome şüyatek'on. Tham 'epı'eghu zıkhışüfeşş'."

Yidzepşme mırewıştew khyazre'oxe newjım bere pemıtew Şhalaxhor hadrıxem yek'ujıgh.

-"Wo zewak'ome yalıyew Dzepşme yathamate lhep'e, tyegheşşem khızedethıgh. Wışim'agheme teyi tışi'eştıghep.Wzyemghep tyatek'ofege tyazewon."Hadrıxem xaze şi'" ya'o tızeredzepşew aş şıtızere'uç'ejıştım pşş'oşş ghexhu." Ya'ui yiç'ak'o şüıs'er yiçiü traxhoegh. "Tamate ti'ejep" ya'ui bere fyeghıghex, fyethewsıxıghex.Garewıştew zigu xeç'ıghe Dzepşxer t'ek'ure khyawgupşiew, khızecıxeplhew hadem yipaşşhe yisıxi nah lheşew regubjıxi khazeretegijıghex.(Khızexetegijıghex)

"Mır yadejji khadghenenep. Tyanejjme tyatejjme ya xeghegue ya'eç'edghehenep" ya'ui Tharı'o faşş'i psınç'e dedew yaşıme yatet'ıshexi, yaşıxer yagheharhati yinijjme yateferzeghex. Yeweme yirawtexew, khyeweme zexawpç'etew rezawoxeyi gozeghu mefiş nah xaghk'igh.

Yaxanere mafem tıghekhoheghum yipege pç'eheşhape şeplhım xetıxew Dzepşit'ur zeryaxabzew rezawoxeyi pete zı yinijj nezakho gore dzaser Thaghuşşem figheterezi zerilhek'ew fidzi yinıbe lhenıkhom xi'ugh. Thaghuşşer şım khyedzıxi pse pımıtew ç'ıgum tegholhegh. Jaderi aş pemç'ıjew şit-ti khyeççal'i şım khyepsıxi Dzepşew yik'apsezakhor(nibjeghu,ne'uas) zepighezi yiw'apl'i Şhalaxhom yisemegubghum yirigholhegh.

-"Wo Dzepş l'ıxhujjew sik'apse lhep'e, wori wıl'eme mac xhujin. Sızeredzepşzakhow sı khanen." yi'ui çeşnıkhom nesıfe fyeghıgh,fyethewsıxıgh. Nefşşeghom yipe Thaghuşşem yiç'ak'ui trixhui, yişew bırulejjım ç'ıs-sıji "bemışşew seyi sıkhışüç'ehen" yi'ugh.Yikater yişti "Dzepşme yapepç'ege" yi'ui bırulrjjır yigheharhati yinijjme yaxelhetejıgh.Yeweme şhapixew, khyeweme khiriwtexew mefış nah rezewagh.

Yabghuanere mafem Jaderi repşş'ıjıgheti zı şşegeşşe gore khyaxek'i yikater Jadem yibghegum xighehegh. Jader aş nah femlhek'ışüştır xişş'ık'igh.Şhalaxhomre Thaghuşşer yine khıpeşofegh. "Tham yigho(yighue) yilheghugheti seyi süadeji syejegh.Gire khınewjı tızexek'ijınep" yi'ui yawjire fepşer khişti Şhalaxhom yijjebghebghum ziridzegh.
Dzepşişıme yahadişır zebghodelhıgh.

Yawjire Dzepşew Jadi zyawk'im, yinijjme yagu refepşeji xeguşş'ık'ighex."Dzepşxer yitç'ıghex, dunayim khıtfrikhon tetıjep"ya'ui zereghekefıghex, zereghetxhejighex.

Aş lhıpıtew rexhugher gheşş'eghonı. Zı şıble ghoghu maxhe khışı'ugh yıpe rapşşew 'Oşhamafem yibjjapem. Pşıçe reşş'ate ç'ıguer khaxhıye dunayir zexeheghe yiwıblegh. Ar zexezıxıre yinijjxer khızeç'eştejıghex(reştejıghex) yapse 'uzıgh. Yeraghe-psereghew yaşş'eştır zıdak'oxeştır yamışş'ew xezerehejıghex.

Nate (Nart) Sawsurıko yape yitew Nate zewak'oxer ze'kezewjew(zewj zeritew) 'Oşhamafem khyexıxi yinijjew şi'er zewji yawk'i, Dzepşişıme yahadexeri daşti, 'Oşhamafem
dıç'aşıji(dıdaşeyeji) şıbzexıjıghex(şık'odıjıghex).

Yiwjım Aduğexer piyi, ceghui yamı'ejew retxhejıxew khanejıghex. Dzepşme ghıbzexer woredxer frawsıgh. Dzepşişıme yakahberır ts'ıfıxer zelhaşş'egh. Zıgorege Dzepşxer nepi 'Oşhamafem tetıjex. Wıç'ede'upeme yadejjıw maxher bjjapem şızepegeji...

Khazıtxıgher: Jade Wumar

Bu hikaye kendilerini DZEPŞ olarak adlandıran üç SHAPSUGH'ı anlatmaktadır. Bir zamanlar birlikte başlattıkları bir düşünce, bir hareketi, bir akımı şuan birbirlerinden çok ozak olmalarına rağmen devam ettiren ve hayatlarını diasporada geçiren bu üçlü, efsaneler ve kahramanlıklarla dolu dedelerinin, atalarının zamanını halen yaşamakta ve kalplerinde yaşatmaktadır. Jade Wumar tarafından DZEPŞLERE ithafen yazılmış yazılmış bu hikaye; bir özlemi, bir gerçeği, bir efsaneyi içermektedir.

Vatanımdan ne kadar uzak olsam da bana eşlik eden, düşüncelerimden ayrıldığım, rüyalarımı süsleyen sesler onlar. Onlar da benimle birlikte yola koyulurlar. Yol boyunca bu hatıralar kimi zaman ısrarla kimi zamansa nazikçe ama her zaman içten ve sıcak bir şekilde beni meşgul edercesine kulaklarımda çınlar dururlar. Mola verdiğimde ise onlarda susarlar. Yüreğimde bazen hüzün bazen sevinç kimi zamansa mutluluk melodileri olup öterler. İşte bu şekilde onlarla birlikte ortak bir yaşamı paylaşmaktayız. Bana bu satırları yazdıran bu olsa gerek...

Sanal olmayan Adigeliğimize bu günde devam ediyoruz. Gerçekleri görmek, yaşamak isteyenleri her zaman yanımızda görmek isteriz...

Adigelik 'Oşhamaften aşağı süzülen tertemiz bir nehirdir adeta bu temiz suda hep beraber yüzüyoruz dünya durdukça yüzmeye devam edeceğiz...

Ayemi daxemi, bayemi thamışk'emi ar tetixeku, tyanejji xeku, tyatejji xeku tşıghupşejinew 'amal yi'ep, ar tiwored ar, tiwored ar, tiwored ar...

Wo Dzepşme yathamate mafew Şhalaxho, "wı adığeme zewap'em wil'ehın" khaz'uagher worı be? "Mı Adığe şöelhırım yit mı fedıze pse zıpıtır-pımıtır,bılımır khazgheghuneştır Dzepşxer arı" tezgha'orer worı be?

Jade Wumar ga 'anaye ç'ığı fom yiç'eghım çesew,Adığenıghem felajew,şha ç'ifınım yiwji yitew tithamate lhep'eme, tinibjeghu blaneme, tipşşaşşe khodanme yaxet. Çıgum sıteplhehıghi tetıme syawpç'ıgh tetep khısa'ogh. Mezım sıxehi kholebzıwme, tıghujjme,bageme syawpç'ıgh xesep khısa'uagh. Psım sıxehi gayeme, psejjıyme syawpç'ıgh xesep khısa'ogh. Şöefım sihi bırulejjım, pç'eghoalem, pts'eghoplhım syawpç'ıgh yitep khısa'ogh. Adığeyim syek'ui, 'oşhamafem sıç'ıts'elhi Natejjme syawpç'ıgh tılheghughep khısa'uagh.

Wo Dzepşmethamate DZEPŞXER tithamate teşi' ya'ow megumeç'ıx, methawsıxex. Tede wışi' wo?
 
sayfa  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10