DERS -4
MAMŞIRATI İrme Ö. Temurlenk

...................

Ses bilgisi (Fonetik)
 

дж-c ve дз-z

Ünsüz harflerdir. Bölgeler arası lehçe farkından dolayı yazılışı aynı olsa da farklı seslendirilmektedir.

дзул  zul  ekmek
     
дзырд zırd söz (sözcük)
     
дзурын zurın konuşmak (söz etmek)

 

 

ц-s

Bölgeler arası lehçe farkından dolayı yazım aynı, seslendirme farklı olmaktadır.

пец pyes fırın
     
цæсгом sæşgom yüz
     
царв sarv yağ

 

 

Aşağıdaki sözcükleri okuyalım ve aralarındaki ses farkına dikkat edelim.

 

дзул zul ekmek
зул jul eğri(şaşı)
     
цырд sırd heykel
 сырд şırd vahşi(yabani)
     
цæр sær kiralık hayvan
сæр şær baş(kafa)

                          
Aşağıdaki sözcükleri inceleyelim ve ezber fişleri oluşturalım

 

цалх salx teker
   
нoджы nocı  daha da
   
джиp cir yaban domuzu
   
къæдз khæz bükük (kıvrık)
   
pyдзынг ruzıng pencere(cam)
   
yaдзын uazın bırakmak (ayrılmak)
   
джипп cipp şekil (biçim, kılık)
   
джелбет cyelbyet meziyet
   
дзыпп zıpp cep
   
дзырд zırd söz (sözcük)
   
дзурын zurın konuşmak (söz etmek)
   
дзул zul ekmek
   
цонг  song kol
   
бындз  bınz sinek
...................
1.Ders      2.Ders      3.Ders      4.Ders      5.Ders      6.Ders      7.Ders      8.Ders      9.Ders      10.Ders      11.Ders
...................
........................................................................................................................................................................