CircassianCenter'da Günde 10, Ayda 300 sözcük
Adigey Adigece'sini Öğrenme Programı

DERS  -3

Dr. YEDİC Batıray Özbek
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Dikkat: Aşağıdaki sesleri çıkarmak içi aynanın karşısına geçerek kendiniz ya da bir bilenle beraber çalışın!

(k’o ve k’u sesini çıkarmak için dil bükülür üst damağa her iki yanını yapıştırarak nefes borusunun derinliklerinden gelen yumuşak bir ses.

K’o de altdudak hafif öne doğru k’u da  hafif geriye doğru çekilir.

Khe mezarın ilk sesi. Dilinizi bükün, üst damağa çekin ve genizden basınçla sesi çıkarın.)
 

Aşağıdaki fişleri yazıcıdan çıkarıp kullanabilirsiniz.

 

beraber gitmek, biriyle evlenmek

dek’on
 

   

çok

be

   

yapmak

ş’en

   

beraber olmak, olan

ğusen

   

öğrenmek

zeğeş’en

   

zeki

uşı

   

işçi, çalışkan

lejak’u

   

şarkı

vered

   

anlatmak

khe’oten

   

kız çocuğu

pşaşe

   

neşeli

guş’oneps

   

uyumak

çıyen

   

oyun oynamak

cegun

   

vurmak

yeven

   

üflemek

yepşen

 
 
9.1. YECEĞU
 

Çoğul  halini öğreneceğiz.  

te         biz
şö
         siz
axer
     onlar


k’on                  gitmek
te  tek’o            biz gidiyoruz
şo şoek’o          siz gidiyorsunuz
axer mak’ox     onlar gidiyorlar

 
 
9.1.1. YECEĞU
 
şxen      txen      den

te teşxe      te tetxe      ...................

şo şoşxe      şo şotxe      ...................

axer maşxex      axer matxex      ...................yecen      yeven      yepşen

te  tece      ...............                te  tepşe

şo şoce      ...............      ...............

axer yecex      axer yevex      ...............


Dialog

(‘’ç’ağ ‘‘ dili bükün. Bükülen yeri üst damağa yapıştırıp, alt dudağı hafif büküp sesi çıkarın!)
 
- Nan, tımeleç’ağ. Anne acıktık.
   
- Sıda şuzfayer? Ne istiyorsunuz?
   
- Tızfayeri! Ne mi istiyoruz?
   
- Arı. Evet.
   
- Şıpsı –p’aste Şıpsı- p’aste.
   
- Arıme ofep Bu kadarsa, problem değil.
   
- Vepsev tinane dax! Çok yaşa güzel annemiz!
   
- Şopsevıj! Sizde çok yaşayın!


Sözcükler
(tlı kan, sözcüğünün ilk sesi. Dilinizin ucunu hafif bükerek  ön dişlere yapıştırıp ses çıkarın.)

Kheblağ            buyurun
Gumeç’ın          tasa, üzüntü
Sımac               hasta
Maş’o  ç’elh’ın  ateşi olmak
Laje                  kabahat dert vs.
ğeş’eğonı          ilginç
ş’en                   yapmak


Dialog

- Maf - Maf
   
- Maf! Kheblağ! - Maf! Buyurun!
   
- Sıda vızğegumeç’ırer. - Bir derdin mi var?
   
- Se sımac. - Hastayım
   
- Maş’o pç’etlha?  - Ateşin var mı?
   
- Arı.  - Evet
   
- Sıda vilajer?  - Ne derdin var?
   
- Sılajeri! Ğeş’eoğonı. Sç’eme - Derdim mi! Çok ilginç.
   
- Vadej sıkhek’ona? - Bilseydim sana gelir miydim?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
1.Ders      2.Ders      3.Ders      4.Ders      5.Ders      6.Ders      7.Ders      8.Ders      9.Ders
10.Ders       11.Ders       12.Ders       13.Ders       14.Ders       15.Ders       16.Ders       17.Ders
.........................................................................................................................................