CircassianCenter'da Günde 10, Ayda 300 sözcük
Adigey Adigece'sini Öğrenme Programı

DERS  -14

Dr. YEDİC Batıray Özbek
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
20.1. YECEĞU
 
yesıp'e yüzme havuzu
sıdığo ne zaman
sş'erep bilmiyorum
fabe sıcak
yesın yüzmek
kheşxın yağmur yağmak
khınen içeride kalmak
nesı kadar (mesafe)
şefın satın almak
'atlmekh heybe
ku araba, taxi
cane elbise
pendekhav futbol
 
 
20.2. YECEĞU
 
eğer olursa ..... şarta bağlı cümleler.

Nevış vıkhek'oşta?       Mafer daxe xhume sikhek’oşt. (daxe)
Yarın gelecek misin?      Gün güzel olursa geleceğim.

.....................................?
................................................................... (tığeps)
.....................................?
................................................................... (fabe)
.....................................?
................................................................... (fabedede)
.....................................?
................................................................... ( değu)
 
 
20.3. YECEĞU
 
Nevış  vesınev vık’oşta?                Mafer daxe xhume sesışt.
Yarın yüzmeye gidecek misin?         Gün güzel olursa yüzeceğim.

Nevış  khalem vık’oşta?            ..............   ....    ...........
.......... .
........  khu’acem ......... ?
...................................................
...........yecap’em .........?
....................................................
 
 
 20.4. YECEĞU
 
Vıkhena?                 Arı, mafer değu xhume sıkhene.
Kalıyor musun?         Evet gün iyi olursa kalırım.

Vek’oa ?         Arı......................................................sek’o.
Vıkhek’oa?      .............................................................
Vecegu’a?       .............................................................
Vesa?             .............................................................
 
 
20.5. YECEĞU
 
Kur sıdiğo khepşefışt?                       Neğetz’ıv sieme khesçefışt.
Arabayı ne zaman satın alacaksın?       Param olunca satın alacağım.

Vıner.........................?                        ...................................................
Caner......................?                          ...................................................
..............................?                          ....................................................
 
 
20.6. YECEĞU
 
Vesınev vek’oa?                         Mafer fabeme  sık’oşt. (fabe)
Yüzmeye gidiyor musun?              Gün sıcak olursa gideceğim (sıcak)

Ku kheveşefa? ..............  ...................   khesçefıit.(neğetzıv si’ı)
Xatem  vek’oa? .................................. ................. (mafer daxe)
Cegum vek’oa? ....................................................(yeğebleğen)Dialog

Khanşav:  Maf! Sıdiğo yesıp’em vık’oşt?
Barine:     Fabe xhume .  Vıkhızdk’ona?
Khanşav:  Haç’ak’o tımık’ome sıkhek’oşt.
                 Kheşxıme sıd  tş’eşt?
Barıne:     Kheşxıme  vınem tıkhenen.
                Vıfayeme  tızedecegun.
Khanşav:  Xhunba.  Maf!
Barıne:     Maf !
- Maf ç'alexer! -İyi günler çocuklar!
- Maf ! -İyi günler!
- Şumıbzac xhuna? -Yaramazlık yapmayın olur mu?
- Xeta bzacerer? -Kim yaramazlık yapıyor?
- Şorı. -Sizler.
- Terıy? -Biz mi?
- Arı şorı -Evet siz.
- Te tıbzacerep -Biz yaramazlık yapmıyoruz.
- Sıda ade ş'orer? -Ne yapıyorsunuz peki?
- Tecegu   -Oynuyoruz.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
1.Ders      2.Ders      3.Ders      4.Ders      5.Ders      6.Ders      7.Ders      8.Ders      9.Ders
10.Ders       11.Ders       12.Ders       13.Ders       14.Ders       15.Ders       16.Ders       17.Ders
.........................................................................................................................................