CircassianCenter'da Günde 10, Ayda 300 sözcük
Adigey Adigece'sini Öğrenme Programı

DERS  -12

Dr. YEDİC Batıray Özbek
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
 18.1. YECEĞU
 
film film
sıdığo ne zaman?
Şhe fakat
neğetz’ıv para
‘ofep ar önemli değil
khıtfırıkhun bize yeter
pşının ödemek
vase değeri/fiatı
değu iyi
themafe Pazar günü
yıtıshen binmek
vetxhej çok yaşa
pçedıy sabah
vaşo gökyüzü
psı su
ğune kıyı
pendekhav/tlepe yıf Futbol
ğepsığe ayarlanmış
atlmekh heybe
ğomıle yolluk yemek
khoye-mıye/khuşhe-mışxe meyveşon içecek
‘a ğesısın el sallamak
 
 
 18.2. YECEĞU
 
Hart:        Nepe kinom fılm khığetleğoşt.
               Ay septlınev sıfay.
Bidan:     Kinom sidiğo riğajere?
Nart:        Xım yınıkhor arı.
Bidan:     Sık1onev sıfay, av neğety1ıv si1ejhep
Nart:        Arme 1ofep nı1a? Tfıkhunev  s1ığ.
Bidan:     Vepsev! Khek1ore thamafem khıvestıjhın
Nart:        Değhuded . Vetxhej!
 
 
 18.3. YECEĞU
 
Kinom sıdiğho riğajhere?             Ptl1ım reğheja?   (4) 
Sinema ne zaman başlıyor?        Dörtte
......................................?         ................................(5)
......................................?         ................................(10)
......................................?         .................................(15)
.......................................?        .................................(20)
 
 
  18.4. YECEĞU
 
Sıdiğo şük1ore     ?                        Cı  tek1o.
Ne zaman gidiyorsunuz?           Şimdi  gidiyoruz.
Sıdiğo  şük1ore ?    Nepe ....................... .          bugün
...........................?  Nepe şecağom ...................bugün öğlen
......................?Khek1ore thamafem .................gelecek hafta
.......................? Ğubj mafem .......................... Perşembe
.......................? Pçedıj jev ......................    sabah erkenden
...............................?
 
 
 18.5. YECEĞU
 
Barıne cı mak1ua?                Arı, cı mak1o.       Hav, cı k1orep
Barıne şimdi gidiyor mu?       Evet gidiyor.          Hayır şimdi gitmiyor.
Avcec cı matxa?                   Arı...................     Hav...................................
Verzemec cı khek1ojha?       .........................   ..........................................
Laşın cı maşxa?                   .........................   ................................
Ridader cı mada?                 ..........................   ...................................
 
 
 18.6. YECEĞU
 
Barıne nepe khıbdeşxa?                             Arı, khızdeşxe.
Barıne bugün beraber yemek yiyor mu?       Evet beraber yiyor.
Avcec  nepe khıbdek1oa?                           Arı,.............................
Verzemec nepe khıbdecegua?                    Arı, ............................
Laşın nepe khıbdehaşxa?                           Arı, .........................
Zave nepe  khıbdelaja?                               Arı, ............................
 
 
 18.7. YECEĞU
 
Yebğejenev vıfaya?                                    Arı, yezğejenev sıfay.
Başlamak mı istiyorsun?                           Evet başlamak istiyorum..
Yebğecenev vıfaya?                                   Arı,..............................
Yebğeş1enev   ..........?                             .........................................
Yebğethaç1ınev    .........?                          .......................................
Yebğekhutenev    ..........?                          ......................................
 
 
 18.8. YECEĞU
 
Sıdığo yejuğejeşuşt? Nepe  yedğejeşuşt.
Ne zaman  başlıyabilirsiniz? Bugün başlayabiliriz.
Sıdiğo  yejuğejeşuşt?                 Nevış...................
...................................? Nevışmıç1e ..................
...................................? Cıdedem ......................
..................................? Şeceğovıjm....................

Guşı1ajh/ Atasözü

Vılajheme lıjh pşxın, vımılajheme lajhe khuptefen.
Çalışırsan et yersin, çalışmazsan bela  bulursun.

Adığe feder beded, adığededer maç1eded.
Adığe gibi olan pek çok,  gerçek Adığe çok az.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
1.Ders      2.Ders      3.Ders      4.Ders      5.Ders      6.Ders      7.Ders      8.Ders      9.Ders
10.Ders       11.Ders       12.Ders       13.Ders       14.Ders       15.Ders       16.Ders       17.Ders
.........................................................................................................................................