CircassianCenter'da Gnde 10, Ayda 300 szck
Adigey Adigece'sini ğrenme Programı

DERS  -6

Dr. YEDİC Batıray zbek
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
12. YECEU
 
Szckler
 
 efape   alveri yeri
 Vase   deeri
 Xhure   kuru
 De   altn
 haf-hafev   ayr ayr
 Txitl   kitap
 Txilpe   kat
 Fediz   kadar
 Tlape   pahal
 Feyen   istemek
 Detxatl   defter
 ޒe   yeni (*)
 ޒexev   abuk
 Khao   syle
 Khset   Bana ver
 Vpen   sormak
 ako   satc
 Tleun    grmek
 Tler   kzak
 Tleped   orap
 Cane   elbise
 ovu   eker
 ov   bal
 Khuaye   peynir
(*) ޒe: Dil bklr. Bklen yerler st damaa yaptrp ses karlr.
 
 
12.1. YECEU
 
Halum sd   vaser? (Halu) Ekmein fiyat ne kadar?
...  .  .? .(txitl) Kitabn   ....?       
.. . ? (vne) ........    ....?   
..  ? (ps) ........    ....?   
. . .? (ov) ........    ....?   
.? (khuaye) ........    ....?   
 
 
12.2. YECEU
 
Halur thapa?   (Ekmek kaa?)            Halum vaser  thapa?

Txitlr   ?Txitlm  ..?

Vner? ..Vnem .?

Khuaye? ?

ov..? ........................................?

 
 
12.3. YECEU
 
Lane  tde ?  Lan nerede       Ar mov .        O burada
                                                  Mar, mov .    te, burada.

Bare ? ?    
                                                 .

Khanave .? ?  .
                                                 .

Tamerse...? .? 
                                                 .

Nefne .? .?    .
                                                 

 
 
12.4.  YECEU
 
efapem halu tetla?      (halu)     Tetl.    Sd vaser?  Di      (3)
Dkkanda ekmek var m?              Var.     Ne kadar?  lira    (3)

..? (ov)       ...           (40)

..?  (cane)    ...           (10)

..?  (txitl)      ...           (4)

..?  (khuye)   ...           (6)

Dialog

Adge gore xapem eha. (Adigenin biri lokantaya gider.)

- Sda vzfayer? - Ne istiyorsun?
   
- ps-Paste. - ps- Paste.
   
- Sda? - Ne?
   
- ps- Paste. - ps- Paste.
   
- Khsfeeu! Tiep.
Nah xape tlapem ko!

ay tetlny mexhu!
- Balayn! Yok.
Daha lks lokantaya gidin!

Belki onlarda vardr.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
1.Ders      2.Ders      3.Ders      4.Ders      5.Ders      6.Ders      7.Ders      8.Ders      9.Ders
10.Ders       11.Ders       12.Ders       13.Ders       14.Ders       15.Ders       16.Ders       17.Ders
.........................................................................................................................................