CircassianCenter'da Günde 10, Ayda 300 sözcük
Adigey Adigece'sini Öğrenme Programı

DERS  -17

Dr. YEDİC Batıray Özbek
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
22.0. YECEĞU
 
CC forumda Mehmet bey tarafından dikkatimizin çekildiği aşağıdaki linki Çerkesce sözcüklerin telaffuzunu öğrenmek isteyenlere tavsiye ediyorum. Kendisine teşekkür ederim.

http://lacito.vjf.cnrs.fr/archivage/caucase.htm
 
Tecın kalkmak
Pçedıh sabah
Vılevın yorulmak
Khevışın uyanmak
Ş’en yapmak
Terez doğru
Terezev doğru olarak
Thaç’ın yıkamak
Fepen giyindirmek
Iğo zamanı
Ivxın bitirmek
Ğotlıjhın yatmak
Thaç’af  sabun
Pşe boyun
Negui yüz
Aptleç’ havlu
Tleç’ın silmek
Şıtlen giymek
ǒeğ-ç’etl iç çamaşır
Ğonçenc don
Tleped çorap
Çhu’akhe ayakkabı
Majhe tarak
Tze diş
Ğepç’ın yıkamak (kişiler)
Tlesın yıkamak (meyve vs.)
Ğıç’ın yıkamak (çamaşır)
Nepe bugün
Nevış yarın
 
Kendine dönüşlü eylem sözcükleri.

Zı, ze  ön takıları kendine dönüşlü eylem sözcüklerini

Türetmede kullanılır.
 
 
22.1. YECEĞU
 
Ğepç’ın      ğepç’ın

Tleç’ın       …tleç’ın

Şıtlen         ………..

Thaç’ın      ………..

Fepen         ………..     

 
 
22.2. YECEĞU
 

Barıç sıd ış’erer?(thaç’ın)        zethaç’ı

Barıç ne yapıyor? (yıkamak)        O yıkanıyor.

Barıç sıd ış’erer?(ğepç’ın)      ………………..

………………..? (tleç’ın)      …………………

…………………?(fepen)       …………

 
 
22.3. YECEĞU
 
Sıd pş’erer Barine?      (thaç’ın)     sethaç’ı.                       

Ne yapıyorsun Barine? (yıkamak)      Yıkanıyorum. 

…………………..?   (ğepç’ın)     ……………….

…………………..?   (jhın)           ………………..

…………………..?  (tleç’ın)      …………………

…………………..?  (fepen)         ………………….

 
 
22.4. YECEĞU
 
Sıdığo zısthaç’ışuşt? (cıdedem)    Cıdedem zıpthaç’ışuşt.

Ne zaman yıkanabilirim?(hemen)      Hemen yıkanabilirsin.

……………………? (yet’ane)     ………. …………….

…………………….? (nepe)        ……………………….

……………………..? (nevışmıç’) …………………….

……………………..? (nıçhape)   ……………………….

 
 
22.5. YECEĞU
 
Sıdığo şuze’uçeşt? (cıdedem)        Cıdedem tızeuç’eşt.

Ne zaman buluşacaksınız?(hemen)   Hemen buluşacağız.

……………………? (yet’ane)     ………. …………….

…………………….? (nepe)        ……………………….

……………………..? (nevışmıç’) …………………….

……………………..? (nıçhape)   ……………………….


Dialoglar

-
Maf nıbjheğur!
-
Maf!
-
Zıpthaç’ışta?
-
Arı.
-
Marı thaip’er.
- Vepsev! Thaç’afe khıseptına?
-
Khısfeğeğu. Ma khosetı.
-
Vepsev.

 

Adıge guşı’ajhxer:

Zıptlıhiy t’ıs, yeguşıpsiy psatle.

Şhaşıtxujh sıdım  yıvas.

Apkhtlepkhxer

 
1. şhatzı
2. thak’um
3. pşetıkh

4. alcan
5. nıbe
6. bğe
7. tle
8. tlekho
9. a
10. pe
11. ne
12. jhe
13. axuambeşxu
14. axuambexer
 
 

Apkhtlepkhxer şutxıx yıç’ıy yejhüğaş’ex!

Bu dersimizle Adigece öğrenme programım bitmiştir.  Sizlere faydalı olabildiysem o en büyük mutluluğumdur. Daha öncede yazdığım gibi bu programı seslendirebilen herkes kullanabilir.

Resimlerle sözcükler şeklinde sağlığım el verdikçe halkıma yeni bir programla hizmet etmeyi düşünüyorum.

Sevgi ve saygılarımla.

Şopsew şotxhejh

Dr. YEDİC Batıray Özbek

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
1.Ders      2.Ders      3.Ders      4.Ders      5.Ders      6.Ders      7.Ders      8.Ders      9.Ders
10.Ders       11.Ders       12.Ders       13.Ders       14.Ders       15.Ders       16.Ders       17.Ders
.........................................................................................................................................