CircassianCenter'da Günde 10, Ayda 300 sözcük
Adigey Adigece'sini Öğrenme Programı

DERS  -10

Dr. YEDİC Batıray Özbek
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
 16.1. YECEĞU
 
çıyen uyumak
yı'en sahip olmak
yı'ep yok
mış bu
zepeş sıhhatli olmak
değu iyi
khevızın acısı olmak
maş'o ç'etl ateşi olmak
pçen öksürmek
çıy boğaz
bzegu dil
çı'a xehağ üşütmek
sakhın dikkat etmek
'azeğu ilaç
xhujın iyileşmek
vınaşo  karardırın
yeşon  içmek
ptlek'un muayene/kontrol etmek
yıç'ıy hem de/aynı zamanda
 
 
 16.2. YECEĞU
 
Türkçeye tercüme edin. İsteyenler cc-turkiye@circassiancenter.com   adresine gönderebilirler.

Khanşave tıde şı' ?
Tığhuase  mış şı'ağ.
Tığhuase zepeşev şıtığ.
Zıy khevızıştığep.

Nepe  p'em xetl.
Ar sımac.
Maş'oe ç'etl.
Yıç'ıy mapçe.

'azer Khanşave dej  khek'o.
Ar yeptlek'u.
Içıy ptlıjı. Ibzegu fıjı.
Yıç'ıy mapçe.
Çı'a zıxiğehağ.
Zıfesakhığep.

'azem Khanşave 'azeğu ritığ.
'azeğur değu.
'azeğum yeğexhujı.

Aziziyem dolmuşum  zı adıge gore yıtıshağ.
Zeç'e yısır Avşar.
Adıger dğegubjın, a'uiy vınaşo aş'ığ:
(dğegubjın= kızdıralım)

- Adıg, khıta'o,  xet tz'ıf  tz'erıov şu'exer? (tz'erıu = tanınmış)

Atatürk-ür, İsmet İnönü-r  avjıpkherem
peğamber Muhamed-iy Tırku.
Adıger yaptl yaptliy:
- Şıpkhe şıpkhe. Av Thar Adıgeba? Sıda
khızfeşumı'orer.
Avşar-xer khızetanexi: (bocalamak/ takılıp kalmak)
-Adıg, vıkhıttek'oağ, a'uıy, zepağhevıjığ .
(burada susmak anlamında)
 
 
 16.3. YECEĞU
 
tek'on  yenmek/üstün olmak

ımç'e  son eki ile eylem sözcüklerinden isim sözcükleri türetilir.

(yecen) Yecenımç'e Setenay khıttek'oağ. Okumada Setenay bizi yendi.

(txen) Txenımç'e  Barine-re, Gufabe-re khıttek'oağex. Yazmada  Barıne
                       ile Gufab ....

(benen)  .................  ..................... ...........
(yesın)   .................  ..................... ...........   (yüzmek)
(den)                                                             (dikmek)
(şxen)
(zeğeş'en) (öğrenmek)
(khe'oten) (anlatmak)
 
 
 16.4. YECEĞU
 
Zamanlar

Txılım  sece.                          (yecen)    Kitabı okuyorum.
Txılım  secağ .                                       Kitabı okudum.


Vınem ..................................  (k on)
..................................

Pşaşer.....................................  (dek'on)
..............................................

-------------------------------------------------------------------

Ç'aler mecegu                         (cegun)
...............ceguğ.
Pşaşer  ................ (çıyen)
............................
Nıbceğur ...................            (lejen)
......................................
Sımacer ............................... (xhujın)

-------------------------------------------------------------------

Haç'er ma............................       ( şxen)
.................................e.
Sımacer ................................     (pç'en)
...............................................

-------------------------------------------------------------------
!!!!!
Haç'er ..................... (şısın)
.................................

Sımacer p'em ............................(xetlın)
................................................

-------------------------------------------------------------------

Nart  yetlıte.                                  (tlıten)
Nart yıtlıtağ.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
1.Ders      2.Ders      3.Ders      4.Ders      5.Ders      6.Ders      7.Ders      8.Ders      9.Ders
10.Ders       11.Ders       12.Ders       13.Ders       14.Ders       15.Ders       16.Ders       17.Ders
.........................................................................................................................................