CircassianCenter'da Günde 10, Ayda 300 sözcük
Adigey Adigece'sini Öğrenme Programı

DERS  -11

Dr. YEDİC Batıray Özbek
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
 17.1. YECEĞU
 
cırıy yine
hantxhups çorba
ç'esen hoşa gitmek
apev önce
yet'ane sonra
kartof patates
et
ğejağe pişmiş
khınevıjç'e bundan sonra
şedes sütlaç
aşığhum öyleyse / o halde
'aş'u tatlı
xhuştep olmaz
han/hın götürmek
fın taşıt sürmek
zetetlhan üst üste koymak
zepıç'ın kırılmak
 
k'on   txen şxen         yeşon cegun

sk'on               giderim           stxen xen    
se şonscegun  gidersin
k'on                 gider
tk'on        gideriz
şuk'on             gidersiniz
k'onıx              giderler
 
 
 17.2. YECEĞU
 
Vıfayeme sık'on.     (k'on)   İstiyorsan giderim.
..................se............(yecen)...............................

..............................(şxen)...................................

..............................(cegun) ..............................

..................se........(yeşon)................................
 
 
 17.3. YECEĞU
 
Maykop  skhek'ona?     Arı   khak'o.      Hav  vıkhemık'u.
Maykop'a geleyim mi?     Evet  gel.           Hayır gelme.

Nalçık ......................?     ....... ..........     .........  ..................

Çerkessk .................?     ....... ..........     .........  ..................

Nartkhale..................?     ....... ..........     .........  ..................

Adıge hable ..............?     ....... ..........     .........  ..................
 
 
 17.4. YECEĞU
 
ç'esen     hoşuna gitmek/beğenmek vs. .

Denef sıd vıç'aser?             Hantxhups sıç'as av lı sıç'asep. (hantxups, lı)
Denef ne hoşuna gidiyor?      Çorba hoşuma gidiyor amma et sevmiyorum.

Gufab ...... ...........?              ......................................................................
(haluğ , kartof)
Nart ....................?
.....................................................(şıpsı
-p'aste, ceşı)
Nejan...................?
....................................................
(mıye, pxhegutl)
Perıt ....................?
...................................................
(haluj, şelame)
 
 
 17.5. YECEĞU
 
Zave hantxhups  yıç'asep.     Te hantxhups  tıç'aseded.
Barıne şelamer yıç'asep    .   Te şel..................  ...............

Laşın halujer  ...............   .    ...  ................... .............

Barıçe psı halujer ..........  .  ...... ..................   ...........

Avcec metezır ...............  . ........ ..................... ......................

........  ...........  ................ .
..................................................


Muz şıps.

Adıge pşaşe gore yane yatexem yamıde'ov Brezılyem şişev ş'utz'e gorem dek'uağ. Yate thamıç'em ıguı ıvbitiy dunayem yexıjığç. Pşaşem ç'ale ığotığ. Av zegurımı'oxev khığezejığ. 

Yanej pşerıhıy, yıpxhurıtlfım  ecağ:

- Khak'o sı ç'al  tışxeşt!
- Cırıy şıpsı- p'asta ? khevıpş'ığ ç'aler.

Yanej:
- Sermığo muz te khısxın, muz şıps zğejönev, rıojığ..


Anne ve babasını dinlemeden bir Adige kızı Brezilya'lı bir zenci ile evlenir. Zavallı babası kalp krizi geçirir,  vefat eder. Çocukları da olur. Anlaşamazlar geri döner.

Nenesi yemek pişirir ve torununa seslenir:
- Yemeğe gel!
- Gene mi şıpsı p'aste? der çocuk. Ben Muz şıps istiyorum.

Nenesi:
- Ben muz nereden bulayım da  sana muz şıps,  pişireyim, karşılığını verir.


feyen   istemek

Te   cı    tık'on    fay.      (k'on)       Şori şuk'on faya?
Biz şimdi gitmek istiyoruz.               Sizde gitmek istiyor musunuz?


Te..................................... (şxen)
....................................... .?
.......................................  (cegun)
.................................................?

....................................... (yesın)
................................................?

........................................(txen)
.................................................?


Nı:  Gunef khak'o tışxeşt!
Gunef: Cıri hantxhupsa tşxıştir?
      Hantxhups sıç'asep.
Nı: Apev hantxhups, yet'ane kartof-re
tlı ğejağe-re pşxışt. Vışxen fay sıç'al.
Gunef: Nemıç' şı'eba?
Nı: Şımı'e xhuna şı'. Şedes şı'.
Gunef: Şedesır sıç'eseded.
Nı: Aşığum apev şxınxer pşxın fay.
Gunef: Marı seşxı nan.

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
1.Ders      2.Ders      3.Ders      4.Ders      5.Ders      6.Ders      7.Ders      8.Ders      9.Ders
10.Ders       11.Ders       12.Ders       13.Ders       14.Ders       15.Ders       16.Ders       17.Ders
.........................................................................................................................................