CircassianCenter'da Gnde 10, Ayda 300 szck
Adigey Adigece'sini ğrenme Programı

DERS  -4

Dr. YEDİC Batıray zbek
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
10. YECEU
 

Bu dersimizde saylar reneceiz.

1     z   11     pkuz
     
2     t'u   12     pkutu
     
3       13     pku
     
4     ptl'I   14     pkuptl
     
5     tf   15     pkutf
     
6     x   16     pkux
     
7     bl   17     pkubl
     
8     y   18     pkuy
     
9     bu   19     pkubu
     
10     p'I   20     to

 

 
 
10.1. YECEU
 
Moe  z  pxhenteku  t.  Burada bir sandelye duruyor.

Moe
...... pe ..              ..   .  kap 

..   . ent
                                 sandelye ..

..     vne                                          
ev
                 ku                                             araba
                
pae                                        kz
 
 
10.2. YECEU
 

Mode pe tuvnaye  t. (2)       Orada iki kap duruyor .      

.
  ku  .......  .... (3)       ........  ....  .....  ............

.
  ent  .......  .... (5)    ........  ....  .....  ............

.
  vne  .......  .... (10)  ........  ....  .....  ............

 
 
10.3. YECEU
 

sd fediz?    ne kadar?

M
sd fediz pev   xetlr?   (2)   M  pitu  xetl.   Bunda iki kap var.

M sd fediz unev             ?  (10)  ..  unip  ....                     ivi
 
                     pxhev           ?  (8)   ..  pxhy   .                   odun
           
                     apev           ?  (3)   ..                                        cam

 
 
10.4. YECEU
 

Bo yerlere sfat yaznz!

M
kur ptlj.                Bu araba krmzdr. 

M vner
          Bu ev beyazdr.  

M kur
            Bu ev sardr.

M caner
        Bu elbise pembedir.

M onencr
  Bu pantolon yeildir.

M tzyer
        Bu erkeska siyahdr.

M epxnr
    Bu etek kl rengidir.   (yejao)

 
 
10.5. YECEU
 

Sfatlar yazn ve sonra bir cmlede kullann!

beyaz          fj                               Bu ev beyazdr.

                                                     M vner  fj.                (vne)

Krmz
..........                          Bu oda krmzdr.

                                                      ....... (pe)

Kahverengi   .                     Bu apka kahverengidir.

                                                     .... (pao)

Yeil ..                              Bu aa yeildir.
 
                                                      .. ()

Mavi .                             Deniz mavidir.

                                                       .. . (x)

 
 
10.6. YECEU
 
sim kelimesinin sonuna (ri) eki gelirse (de da dahi) anlamna gelir.


Mo   kuri   ptlj.           (ku)        O araba da  krmzdr.           (ptlj) 

..  (vne)   
  ...      (oj)

Mo      (txl)    
        (fj)

Mo
.    (pe)     ....      (yejao)

Mo   (pao)  
  ...      (uze)


Xet
      kim?
Tar
     hangisi?

 

Dialog I

Tlten
  saymak

- Sd ptlterer?   (mye) - Ne sayyorsun?
   
- Myexer ar - Elmalar sayyorum.
   
- Sd fediz xhure?  - Ne kadar oluyor?
   
- Sd fediz pora? - Ne kadar m?
   
- Ar - Evet.
   
- Zedeteetlt!  - Beraber sayalm.
   
- Xun. - Olur.
   
- Z, tuu , . P  - Bir, iki  on
   
Zeeri  p  mexu.  - Hepsi on oluyor.
   


Dialog II

- Maf !  - yi gnler
   
- Maf Nbjeur!  - yi gner dostum!
   
- M kur xet yy? - Bu araba kimin?
   
- Tar? - Hangisi?
   
- Mor v. - u grdn.
   
- Mo fjr ara? - u beyaz m?
   
- Ar. - Evet.
   
- Ar sesy. - Evet benim.
   
- Ara! Sdev daxe!  - yle mi! Ne kadar gzel!
   
- Vepsev! - Salcakla kal?
   
- Vepsevj! - Sende salcakla kal.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
1.Ders      2.Ders      3.Ders      4.Ders      5.Ders      6.Ders      7.Ders      8.Ders      9.Ders
10.Ders       11.Ders       12.Ders       13.Ders       14.Ders       15.Ders       16.Ders       17.Ders
.........................................................................................................................................