CircassianCenter'da Günde 10, Ayda 300 sözcük
Adigey Adigece'sini Öğrenme Programı

DERS  -15

Dr. YEDİC Batıray Özbek
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
20.1. YECEĞU
 
Yizakhu yalnız
Si’ep benim yok
Mafe khesi her gün
Psevın yaşamak, yaşamak
Şığın elbise
Modır-mıdır şu bu
Fenıkhon ihtiyacı olmak
ze’uğeç’en biriktirmek
fırıkhun yetmek
yızekhoptz’rav yapayalnız
ç’esen hoşa gitmek
şon içecek
ş’oş’un inanmak
şıpkhe gerçek
yegupşısın düşünmek
havme yahut
çı’a soğuk
sımac hasta
khı’on söylemek
zeğeş’en öğrenmek
zıthaç’ın yıkanmak
zığeşxeç’ın kendini doyurmak
zış’ejın kendini bilmek
zıtleğujın kendini görmek
tz’etz’en azarlamak
xhonen küfretmek
ğın ağlamak
guş’on sevinmek
meleç’en acıkmak
aze usta
azeğu ilaç
txale kalem
detxatl defter
khujı armut
 
 
20.2. YECEĞU
 
Sıd paye vıkhemık’ore? Tlexan si’epış arı.
Neden gelmiyorsun? Zamanım yok ondan.

Sıd paye vıkhemınere? Tlexan  ..........  .......
....  ....... khemık’ore? .......... ........... ........
....  ....... vımıtxere? .......... ........... ........
....  ....... vımıkh’ore? .......... ........... ........
 
 
20.3. YECEĞU
 
Sıd paye şagum vışımcegure?           Neden dışarıda  oynamıyorsun?
(çı’a) Çı’aş  şagum sışıcegurep.  Soğuk olduğundan dışarıda oynamıyorum.
(sısımac) Sısımaceş..   ......................
(fabe)     Fabe..  ..................................
(kheşxı)  Kheşxı...  .................................
(khesı)    Khesı..  ...................................
 
 
20.4. YECEĞU
 
Sıd paye khmık’ore?        Khek’oşuştepış arı.
Neden gelmiyor?             Gelemeyecekte ondan
Sıd paye khemınere?          ...................   ........
Sıd paye khmı’oe?              .........................  ...........
Sıd paye yemısıre?
Sıd pae khemıtxere?
Sıd pae yımıtxıre?
Sıd paye  yımıfıre?
 
 
20.5. YECEĞU
 
Barıne  cegurep.         Ar sıd paye mıcegure?
Barıne oynamıyor.         O neden oynamıyor?

Barine txerep. ..Ar........................................?
            Şxerep
            cerep.
            k’orep.
            çıyerep.
 
 
20.6. YECEĞU
 
Sadek’orep.                  Sıd pae vademık’ore?
Beraber gitmiyorum.        Neden beraber git miyorsun?

Sadeşxerep?                  .......................................?

Sadecegurep?                .............................................?

Sadeguşı’arep.               ...........................................?

Sadeka’oerep.                .............................................?


K’ale neyepsıy

Vınağo gorem yazıç’ale şemaxo yağak’ozepıt. Pçıhem anem sıd khıtırağevıçömıy,
    - Mıra khenağer? yı’otıy thavısxezepıtıştığ.

Tım vınağom yafıtırığepsıhıy, anem şxın zemıtl’evıjhxer tizı khariğeş’ığ.
Pçıham ç’ale neyepsıyer yışxışuştım fediz yışxizı peç’ıjığ av cıriy ğınayev  riğejağ.
    - Sıda xhuğer sıç’al? Yevıpş’ığ tır.
    - Se mıy fediz khısfejüğenağeme, xet yış’ere şö sıd fediz ş’üxığer? khıriojığ ç’alem.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
1.Ders      2.Ders      3.Ders      4.Ders      5.Ders      6.Ders      7.Ders      8.Ders      9.Ders
10.Ders       11.Ders       12.Ders       13.Ders       14.Ders       15.Ders       16.Ders       17.Ders
.........................................................................................................................................