CircassianCenter'da Günde 10, Ayda 300 sözcük
Adigey Adigece'sini Öğrenme Programı

DERS  -5

Dr. YEDİC Batıray Özbek
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
11. YECEĞU
 

Bu dersimizde sayıları öğrenmeye devam edeceğiz.

(Yirmiden itibaren ara ve son ek olarak iki kez re gelir.)

21     t'oçı rere   10     pş'ı
             
22     t'oç'ı re t'u re   20     t'oç'ı
             
23     t'oç'ı re şı re   30     şeç'ı
             
24     t'oç'ı re ptl'I re   40     t'oç'ıt'u
             
25     t'oç'ı re tfı re   50     şenıkh'o
             
26     t'oç'ı re re   60     t'oç'ış
             
27     t'oç'ı re blı re   70     t'oç'ışrepş'ıre
             
28     t'oç'ı re re   80     t'oç'iptl
             
29     t'oç'ı re bğu re   90     t'oç'iptlrepş'ıre
             
30     t'oç'ı re pş'I re   100     şe
 
 
11.1. YECEĞU
 
p'e (yatak) dudaklar yapıştırılarak çıkarılır.
Kho (oğul) ağız hafif açık şekilde üst damaktan çıkarılan bir ses
 
 pstevri   hepsi
 moç'e   burada
 mır   bu
 yecap'e   okul
 'arı   evet
 mır cıd   bu ne
 haç'eş   misafirhane/hotel
 peş   oda
 yı'   var olmak
 'aci   pek çok
 be   çok
 yıtın   içeride olmak
 pçe   kapı
 beşrebım pcı yit   Şişenin içinde su var
 p'e   yatak
 şent   sandalya
 phentek'u   sandalya
 vestığe   lamba
 zakho   tek/yalnız
 tlı'ten   saymak
 şıpkhe   doğru/gerçek
 terez   doğru
 pxenc   yanlış
 şhanğupçe   pencere
 xhulfığe   erkek kişi
 
 
11.2. YECEĞU
 
p'e son ek olarak eylem sözcüklerden isim sözcükleri türetir.

şxen yemek yemek       şxap'e    yemek yenen yer
 
yecen    okumak ..................  okul
   
txen    yazmak   ..................  yazı yazılan yer
   
k'on    gitmek .................. 
   
ğıç'en     çamaşır yıkamak .................. 
   
zeğeş'en    öğrenmek  .................. 
   
çıyen    uyumak  .................. 
   
cegun    oynamak  .................. 
 
 
11.2.1.  YECEĞU
 
tha'in    yıkamak                  tha'ip'e
   
t'ısın    bir yere oturmak    .................. 
   
vıç'ın    birini öldürmek      .................. 
   
ğet'ısın    ağaç vs. dikmek  .................. 
   
şısın    oturmak .................. 
   
ğotlın    yatmak  .................. 
 
 
11.3.  YECEĞU
 
şxen Şxap'em sek'o. Yemekhaneye gidiyorum.
   
txen ..................  .................. 
   
ğıç'en ..................  .................. 
   
çıyen ..................  .................. 
   
zeğeş'en ..................  .................. 
 
 
11.4.  YECEĞU
 
Adıge gore khalem k'oağe Bir adıge kente gider.
   
Şxap'e gorem bleç'ıştığ Restorantın önünden geçiyordu.
   
''Kheblağ! Kheblağ!'' a'uy rağebleğağ. ''Buyrun! Buyrun!'' diyerek davet ederler.
   
Zıfaye pstevri khıfahağ İstediği her şeyi getirirler.
   
K'ojınev zıtecım, "yıvase khepşın" khıra'uağ Kalkıp gitmeye kalkınca, tutarını öde derler.
 
   
Adıgem yıpşınığ Adıge öder.
   
Yıvıne       zek'ojım Evine geri gidince.
   
Takhızxehağexer  ğeş'eğonıx İçlerine geldiklerimiz çok ilginçler.
   
Sıda xuğer? Ne oldu?
   
''Kheblağ! A'ozı vırağeblağe, vağaşxe Buyur! diye davet ediyorlar, yediriyorlar.
   
Yıt'ane vağepşınıjı. Sonra da ödetiyorlar.
 
 
11.5.  YECEĞU
 
dıge gore khalem   k'oağe.         Bir Adıge kente gider.
              khuacem
              vınem
              yecap'em
               peşım

 
 
11.6.  YECEĞU
 
Şxap'e gorem bleç'ıştığ Restaurantın önünden geçiyordu.
Thaip'e  ............  ................... Odanın önünden geçiyordu.
...........  ............  ................... Okulun önünden geçiyordu.
...........  ............  ................... Evin önünden geçiyordu.
 

Dialog

- Maf Nart - Maf Nart
   
- Maf Gupse - Maf Gupse
   
- Vakhte vi'e? - Zamanın var mı?
   
- Si' - Var.
   
- Şecağoşxem veseğeblağe. - Öğle yemeğine davet ediyorum.
   
- Vepsev si khoş - Sağ ol kardeşim
   
- Dışeps şxap'em tızereğotın. - Dışeps restorantta buluşalım
   
- Tıde şıt Dışepsır - Dışeps nerede?
   
- Ç'eraşe Tembot yıvıram tet - Ç'eraşe Tembot caddesinde.
   
- Şecağom. Sıhat 12.ım.   - Öğlen saat 12 de.
   
- Vepsev ! - Sağlıcakla!
   
- Vepsevıj! - Sende sağlıcakla kal.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
1.Ders      2.Ders      3.Ders      4.Ders      5.Ders      6.Ders      7.Ders      8.Ders      9.Ders
10.Ders       11.Ders       12.Ders       13.Ders       14.Ders       15.Ders       16.Ders       17.Ders
.........................................................................................................................................