CircassianCenter'da Günde 10, Ayda 300 sözcük
Adigey Adigece'sini Öğrenme Programı

METOT HAKKINDA

Dr. YEDİC Batıray Özbek
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Bu yapıt Adigece bilmeyenlerin bu dili öğrenmelerinde yardımcı olacak şekilde hazırlanmıştır. Hareket noktası hiç Adigece bilmeyenlerdir. Kiril alfabesini bilmeleri gerekmektedir. İlk dört konunun altlarına Türkçe alfabeye uydurularak hazırlanan alfabeye göre, Latin harfleriyle okunuşları yazılmıştır.
 

Metot için takip edilmesi gereken yol:

Bir dilin öğrenilmesinde asıl amaç öğrenen kişinin o dilde konuşabilmesidir. Bu beceriyi kazanmak için duymak, konuşmak, okumak ve yazabilmek aynı zamanda öğrenilen dilde düşünebilmek önemlidir. Aşağıda verilen kuralların öğretici ve öğrencilerin takip etmeleri gerekmektedir.


Öğrenme basamakları:

1) Sesli okumak, okunanları tekrarlamak.

2) Yazmak (bakarak yazmak, ezberlemek vs.).


Yapıtın yapım biçimi:

Konuşma yeteneğinin kazanılması için konuların iyi seçilmiş ve konuların günlük yaşamdan alınmış olması ve bir birini tamamlaması gerekmektedir; anavatan, okulda, markette, doktorda, ve gezi vs.

Adigece dilbilgisi kurallarını herkesin anlayabileceği bir biçimde açıklayamamaktan çekindiğim için, yapıtta dilbilgisi ile ilgili bilgiler verilmemiştir.


Sesler:

Altmışaltı sesi olan Adigece seslerin çoğu diğer dillerde yoktur. Seslerin algılanması kadar telaffuzları da o derece zordur. Bu nedenle Türkçe seslerle telaffuz edilebilecek sözcükleri kullanmaya çalıştım.


Alıştırmalar:

Yapıtta kullanılan kelimeler bir çok alıştırmalarda kullanılmıştır. Kelime haznesinin çoğalması ve akıla iyice yazılabilmesi için, her yeni terim ya da kelime çok çeşitli biçimlerde alıştırmalar da kullanılmıştır. Alıştırmalar da bir birinin benzeri bir şekilde hazırlanmıştır. Bu düzenin faydası öğrenenlerin ne yapacaklarını çok çabuk anlamaları ve alıştırmalardaki ödevleri tek başlarına çözümlemede yardımcı olmaktadır.


Not:

- Her konudan sonra Adigece kelimelerin Türkçe ve Almanca karşılıkları verilmiştir.
- Alıştırmaların çözümleri de iki dilde verilmiştir.

.........................................................................................................................................
1.Ders      2.Ders      3.Ders      4.Ders      5.Ders      6.Ders      7.Ders      8.Ders      9.Ders
10.Ders       11.Ders       12.Ders       13.Ders       14.Ders       15.Ders       16.Ders       17.Ders
.........................................................................................................................................