...................
...................
AÇIKLAMALI ADİGE (ÇERKES) ÇOCUK ADLARI
АДЫГЭ К1ЭЛЭЦ1ЭХЭР Адыгейские Имена
ERKEK ÇOCUK ADLARI

Dr. YEDİC Batıray Özbek
Ethnographie der Tscherkessen, 7 Edingen 2000

                         
...................
...................

B

Бабый
,

Babıy


Бадж
,

Bac;  Diasporada adığe halkı için ilk sosyolojik eser bırakan kişi.


Байзэт,

Bayzet

 

Байслъан,

Bayslhan


Байтал,

Baytal

 

Балау,

Balay


Балэ,

Bale


Балил,

Balil


Бардэн,

Barden


Барыч,

Barıç; büyük olasılıkla rusça Boris’ten alınarak adığeceleştirilmiştir.


Бархъо,

Barxho


Барэс,

Bares


Барэсбий,

Baresbiy


Бат,

Bat


Батэ,

Bate


Батий,

Batiy


Батмэз,

Batmez


Батмэт,

Batmet             t


Батмызэ,

Batmıze


Батшиз,

Batşız


Батызэ,

Batıze


Батыр,

Batır; Moğolca!dan gelme kahraman yiğit ve pehlivan  anlamına gelir.     


Батырай,

Batıray             moğ.


Батырбэч,

Batırbeç           moğ.


Батырбый,

Batırbıy            moğ.


Бат1э,

Bat'e


Бахъсит,

Baxhsit


Бахъсэн,

Baxsen; Adığe feodal beylerinden birisi. 4. yy’da yaşayan Adığe beyi
Dawıy'ın oğludur. Gottlara karşı savaşır ve seksen savaşçısı ile birlikte hayatını yitirir.


Бахъу
,

Baxhu; ND bir kahraman motifi.


Бац,

Batz


Бгъащъхъо,

Bğaşxho


Бенэкъу,

Benekhu         


Беслъан,

Beslhan; Adığe feodal beyi. Bislhan şekliylede kullanılır.


Берыкъу,

Berıkhu            t

Бет1ал,
Bet'al; Kaberdey Özerk Cumhuriyetini  kuran ve ilk parti ve devlet başkanı.

Бибэрд,
Biberd

Биболэт,
Bibolet

Бидэ,
Bide

Билъэустэн,
Bilhewısten

Билъостэн,
Bilhosten

Биназ,
Binaz

Бирч,
Birç

Бжъэдыгъу,
Bjhedığu; Adığe kabilelerinden.

БланэшуI,
Blaneşu'

Бланэ,
Blane; yakışıklı, yiğit.

Блэнау,
Blenaw; Diasporada anadiliyle şiirlerini yazan ulusal şairimiz.

Блыхъу,
Blıxhu              c

Бобэ,
Bobe

Бор,
Bor

Борэ,
Bore

Борэжь,
Borej; Halk sözlü anlatımlarında günümüze kadar aktarılarak gelen bir efsanevi kahramanımız.

Борэн,
Boren

Болет,
Bolet     t

Бот,
Bot

Брам,
Bram

Бракъокъ,
Brakhokh     t

Буб,
Bub

Бубэрд,
Buberd

Бузар,
Buzar     d

Быжъ,
Bıjh     k

Былэ (Булэ),
Bıle (Bule)

Былау,
Bılaw

Бэбэч,
Bebeç

Бэгъушъэ,
Beğuşe

Бэдин,
Bedin; ND bir kahraman motivi.

Бэкмурза,
Bekmurza; ilk kez okumanın ve bilmin değer ve anlamını anlayarak St. Petersburg'a giderek devlet memuru olarak çalışan ve bu sıralarda adığe dili dilbilgisini ve tarihini yazan aydın kişi. Bkz. Noguma.          

Бэкъузукъ,
Bekhuzukh

Бэкъан,
Bekhan

Бэлацэ,
Belatze; Saçı sakalı karışık anlamına gelmektedir.

Бэлэтыкъо,
Beletıkho

Бэлыкъо,
Belıkho            t

Бэракъ,
Berakh

Бэрд,
Berd                t                      

Бэрсэж,
Bersej              u

Бэрсэк,
Bersek; 19 yy. bağımsızlık savaşı önderlerinden.    u

Бэрокъуэ,
Berokhe           t

Бэрсис,
BersisSpancada dünyaya geldi. 1950 İstanbul derneğinin kurucu üyesi ve derneğin yarı resmi dergisi 'Kafkas'ın sorumlu müdürlüğünü yapmıştır.     t

Бэрсэй,
Bersey; 14.03. 1855 de Adığece Alfabe hazırlayarak Tiflis’te bastıran ulussever bir Adığe aydını.

Бэрэтарэ,
Beretare; çağdaş a. yazarlarından.

Бэрэсый,
Beresıy

Бэтэй,
Betey

Бэтмыт,
Betmıt

Бэтрэз,
Betrez; ND en önde gelen ve tanınan kahramanlarından.

БэукI,
Bewıç'; Kahramanlığın, sözü-nün eri  ve namusun timsali olan Nart kahramanı.

Бэч,
Beç

Бэчкъан,
Beçkhan                                                         

Бэчмыз,
Beçmız

Бэчы,
Beçı                                                                                        

Бэзрыкъо,
Bezrıkho

Бэрд,
Berd; Çarlara karşı 20.yy’da savaşarak destanlaşan bir halk kahramanı.

Бэрзэдж,
Berzec; 20 yy bağımsızlık savaşı önderlerinden.

Бэрэкъэхь,
Berekheh; çok ve devamlı getiren.                                    

Бэслъэн,
Beslhen                                                          

Бэсленэй,
Besleney; Dili yumuşak ve şiirimsi olan Adığe kabilesi.

Бэхьим,
Behim

Бэшъукъ,
Beşukh

Былыз,
Bılız

Бязрыкъу,
Byazrıkhu     t

 
A           B          G          D          C          Dz          YE          J
Z          Yi          K            Ç'            Kh             M
N           We           P           R          S          T                    F
X-H            Ts           Ç           Ş          Ya