...................
...................
AÇIKLAMALI ADİGE (ÇERKES) ÇOCUK ADLARI
АДЫГЭ К1ЭЛЭЦ1ЭХЭР Адыгейские Имена
ERKEK ÇOCUK ADLARI

Dr. YEDİC Batıray Özbek
Ethnographie der Tscherkessen, 7 Edingen 2000

                         
...................
...................

X-H
Худемиж,

Xudemij;       d

 

Хьабыт,

Habıt

 

Хьагъэндэкъо,

Hağendekho;       t

 

Хьаджмурат,

Hacmurat;       t

 

Хьаджумар,

Hacwımar

 

Хьаджмос,

Hacmos

 

Хьаджэмэз, 

Hacemez

 

Хьакуратэ,

Hakurate; I883- I935 yılları arasında yaşamıştır. Adığey Özerk Bölgesi’ni  27 Temmuz I922’de kuran ve başkanlığını yapan büyüğümüz. Bu bölge günümüzdeki ilk demokratik Adığey Cumhuriyeti’ne temel olmuştur.

 

Хьамау,

Hamaw

 

Хьамед,

Hamed;         ar.       t

 

Хьамзэт,

Hamzet;         ar.

 

Хьамзый,

Hamzıy

 

Хьамос,

Hamos

 

Хьамтау,

Hamtaw

 

Хьамту,

Hamtu; I9. yy bağımsızlık savaşı komutanlarından.

 

Хьамтэхъу,

Hamtexhu

 

Хьанащ,

Hanaş

 

Хьанэшъу,

Haneşu;      t

 

Хьапакъэ,

Hapakhe;     d

 

Хьаратэ,

Harate

 

ХьатIан,

Hat'an             

 

ХьатIун,

Hat'un

 

Хьатит,

Hatit

 

Хьатугъ,

Hatuğ

 

Хьатыкъ,

Hatıkh      t

 

Хьатыж,

Hatıj

 

Хьатыу,

Hatıw

 

Хьатыш,

Hatış

 

Хьауд,

Hawıd

 

Хьаудыхъо,

Hawdıxho; I9. yy bağımsızlık savaşı önderlerinden.

 

Хьахъуратэ,

Haxhurate; bkz. Hakurate.

 

Хьащыр Киллар,

Haşır Killar; Ünlü alpinist. Oşhemafe dağının en yüksek tepesine II Temmuz I829’da ayak basabilen ilk İnsan.

 

Хьит,   

Hit

 

Хьызэл,

Hızel      t

 

Хьэбалэ,

Hebale

 

Хьэбас,

Hebas                         

 

Хьэбашэ,

Hebaşe

 

Хьэбэд,

Hebed

 

Хьэбэхъу,

Hebexhu

 

Хьэбэч,

Hebeç

 

Хьэбдин,

Hebdin

 

Хьэбид,

Hebid

 

Хьэбий,

Hebiy

 

ХьэбтIыхъу,

Habt'ıxhu

 

Хьэбыж,

Hebıj

 

Хьэгуцырэ,

Hegutsıre

 

Хьэджэмаф,

Hacemaf

 

Хьэжбарэ,

Hejbare

 

Хьэжбат,

Hejbat'

 

Хьэжбэч,

Hejbeç

 

Хьэжбэчыр,

Hejbeçır         

 

Хьэждаут,

Hejdawıt

 

Хьэжмудар,

Hejmudar

 

Хьэжмурад,

Hejmurad

 

Хьэжмос,

Hejmos

 

Хьэжмухьэмэд,

Hejmuhamed

 

Хьэжъощ,

Hejhoş

 

Хьэжпаго,

Hejpago

 

Хьэжсуф,

Hejsuf

 

Хьэжумар,

Hejwımar

 

Хьэжэбий,

Hejbiy

 

Хьэзджэри,

Hezceriy

 

Хьэзешэ,

Hezeşe

 

Хьэзрит,

Hezrit

 

Хьэктош,

Hektoş

 

ХьэкIашэ,

Heç'aşe

 

ХьэкIотей,

Hek'otey; M.Ö. 433-388 arasında yaşamış olan Adığe kralı. Edebiyata,

güzel sanata önem vermiş, kanunlar çıkarmış ve kendi adına para da bastırmıştır.

 

ХьэкIэиф,

Haç'eyif

 

Хьэлым,

Helım

 

ХьэматI,

Hemat'

 

ХьэматIэ,

Hemat'e

 

Хьэмац,

Hemats

 

Хьэмаш,

Hemaş

 

Хьэмашэ,

Hemaşe

 

Хьэмзэт,

Hemzet

 

Хьэмид,

Hemıd

 

Хьэмтыу,

Hemtıw           t

 

ХьэмтIыкъу,

Hemt'ıkhu

 

Хьэмуц,

Hemuts     t

 

Хьэмырзэ,

Hemırze      t

 

ХьэмытIэ,

Hemıt'e

 

Хьэмышэ,

Hemışe                 d

 

Хьэнахъуэ,

Henachu

 

ХьэнашIэ,

Henaş'e

 

Хьэнашхуэ,

Henaşxho                               

 

Хьэнтэхъу,

Hentexhu; I9. yy Adığe bağımsızlık savaşı önderlerinden.   

 

Хьэниф,

Henif

 

Хьэнэхъу,

Hanexhu

 

Хьэнэщ,

Haneş

 

Хьэпажъэ,

Hapajhe

 

Хьэпащу,

Haneşu

 

Хьэпых,

Hepıx     t

 

Хьэтау,

Hetaw

 

ХьэтIан,

Het'an

 

Хьэтэжьыкуэ,

Hetejıko          

 

Хьэтэлый,

Hetelıy

 

Хьэтджэри,

Hetcerij

 

Хьэту,

Hetu     t

 

Хьэтх,

Hetx; I9. yy  adına destanlar söylen  sevilen sayılan önderlerden.

 

Хьэтщыкуэ,

Hetşıkho

 

Хьэтызэ,

Hetıze

 

Хьэтыкъуай,

Hetıkhuay     k

 

Хьэтыкъэ,

Hetıkhe

 

Хьэтыкъуэ,

Hetıkho

 

Хьэтыкъужыкъо,

Hetıkhujıkho

 

ХьэтIал,

Het'al

 

ХьэтIохъущыкъуэ,                  

Het'oxhuşıkho; Adığe önderlerinden.

 

ХьэтIутIэ,

Het'ut'e

 

Хьэтыгъу,

Hetığu      t

 

Хьэтыхъу,

Hetıxhu

 

Хьэтыу,

Hetıw

 

Хьэтуз,

Hetuz

 

Хьэутий,

Hewtiy

 

Хьэуд,

Hewıd

 

Хьэудэкъо,

Hewdekho; Bağımsızlık savaşının önde gelen  önderlerinden.

 

Хьэфал,

Hefal

 

Хьэфыжь,

Hefıj

 

Хьэцу,

Hetsu

 

Хьэцы,

Hetsı

 

Хьэцыкъэ,

Hetsıkho

 

Хьэшорэ,

Heşore

 

Хьэшыр,

Heşır

 

Хьэшауэ,

Heşawe

 

Хьумар,

Humar

 

Хъабацу,

Xhabatsu

 

Хъабракъ,

Xhabrakh

 

Хъанджэрий,

Xhancerij

 

Хъуд,

Xhud

 

Хъудырыпщ,

Xhudırıpş

 

Хъумыщ,

Xhumış

 

Хъун,

Xhun

 

Хъурыхъу,

Xhurıxhu

 

ХъутIат,

Xhutat

 

ХъуатIэ,

Xhuat'e

Хъуэт (Хъот),

Xhot

 

Хъусен,

Xhusen

 

Хъусин,

Xhusin

 

Хъушт,

Xhuşt

 

ХъутIыжъ,

Xhut'ıjh

 

ХъутIэ,

Xhut'e

 

Хъымыш,

Xhımış; Nart kahramanlık efsanelerinde Nart Marıkho'nun Xhımış ve Çeçenay adlı iki çocuğundan birisidir. Babalarıyla anlaşamazlar ve her ikisini de evden kovar ve hıncından korktuklarından saklanırlar. Marıkho sonradan pişman olur ve çocuklarını eve geri çağırsa da her ikisi de geri  gelmezler.

 

Хъымышэй,

Xhımışey; Bjeduğların yerleşim bölgesinin bir kısmına verilen ad.   

 

Хъырыц,

Xhırıts

 

Хъэлид,

Xhelid; Arapça Halid'den türetilmedir.

 

Хъэрдин,

Xherdin; Halid'in Adığeceleşmiş şekli

 
A           B          G          D          C          Dz          YE          J
Z          Yi          K            Ç'            Kh             M
N           We           P           R          S          T                    F
X-H            Ts           Ç           Ş          Ya